سوره الأنعام (6) آیه 146

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 146

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 147
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 145

عربی

وَ عَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلاَّ ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَ إِنَّا لَصادِقُونَ

بدون حرکات عربی

و على الّذين هادوا حرّمنا كلّ ذي ظفر و من البقر و الغنم حرّمنا عليهم شحومهما إلاّ ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم و إنّا لصادقون

خوانش

WaAAala allatheena hadoo harramna kulla thee thufurin wamina albaqari waalghanami harramna AAalayhim shuhoomahuma illa ma hamalat thuhooruhuma awi alhawaya aw ma ikhtalata biAAathmin thalika jazaynahum bibaghyihim wa-inna lasadiqoona

آیتی

و بر يهود حرام کرديم هر حيوان صاحب ناخني را و از گاو و گوسفند پيه آن دو را جز آنچه بر پشت آنهاست يا بر چرب روده آنهاست يا به استخوانشان چسبيده باشد به سبب ستمکاريشان اينچنين کيفرشان داديم ، و ما راستگويانيم

خرمشاهی

و بر يهوديان هر [جانور] ناخن دار [و چنگال دار]ى را حرام كرديم و از گاو و گوسفند پيهشان را بر آنان حرام كرديم، مگر آنچه به پشت آنها باشد، يا بر روده ها، يا آنچه بر استخوانى چسبيده باشد اين چنين به خاطر سركشى شان به آنان كيفر داديم; و ما راستگوييم.

کاویانپور

و براى يهوديان گوشت هر حيوان ناخن‏دار را (حيواناتى كه سم يك پارچه دارند) حرام كرديم و نيز چربى (شكم) گاو و گوسفندان را بر آنان ممنوع نموديم غير از (چربى‏هايى) كه بر پشت يا روده‏ها و يا بر استخوانهاى حيوان چسبيده باشد. بدينسان آنها را بخاطر ستمكاريشان كيفر داديم و ما راستگوى درست كرداريم.

انصاریان

و هر حیوان ناخن دار، و پیه گاو و گوسفند را بر یهودیان حرام کردیم مگر چربی هایی که بر پشت یا روده های آنان است یا آنچه آمیخته و مخلوط با استخوان است؛ این [تحریم] را به سبب ستم کردنشان به آنان کیفر دادیم، و یقیناً ما راستگوییم.

سراج

و (در زمان موسى) بر آنانكه يهود شدند حرام كرديم هر حيوانى كه ناخن داشت (اين تحريم منافات با حليت ذاتى ندارد) و از گاو و گوسفند حرام كرديم برايشان پيه‏هاى آنها را مگر آن پيه كه چسبيده است بر پشت آنها يا روده‏هاى آنها يا آن پيه كه آميخته است باستخوان اين (تحريم طيبات) را سزا داديم بديشان بجرم ستمگريشان و البته ما راست گوئيم (در آنچه خبر مى‏دهيم)

فولادوند

و بر يهوديان، هر [حيوان‏] چنگال‏دارى را حرام كرديم، و از گاو و گوسفند، پيه آن دو را بر آنان حرام كرديم، به استثناى پيه‏هايى كه بر پشت آن دو يا بر روده‏هاست يا آنچه با استخوان درآميخته است. اين [تحريم‏] را به سزاى ستم‏كردنشان، به آنان كيفر داديم، و ما البتّه راستگوييم.

پورجوادی

هر حيوان ناخن دار و پيه گوسفند و گاو را بر يهوديان حرام كرديم مگر پيه كه بر پشت اينها قرار دارد و يا در لابه‏لاى روده‏ها يا به استخوانها چسبيده است، اين كيفر آنهاست به خاطر ستمى كه مى‏كردند و ما راست گوييم.

حلبی

و بر كسانى كه يهودى‏اند، هر جانور ناخن دارى را حرام كرديم و از گاو و گوسفند، پيه آن دو را بر ايشان حرام كرديم، مگر آن [پيه‏] كه بر پشتهاى آن دو باشد يا چرب روده‏ها، يا آنچه با استخوانى آميخته باشد، اينچنين، آنان را به ظلمشان جزا داديم و البته ما راستگويانيم.

اشرفی

و بر آنان كه يهود شدند حرام كرديم هر صاحب ناخنى را و از گاو و گوسفند حرام كرديم برايشان پيه‏هاى آندو را مگر آنچه برداشت پشتهاى آندو يا روده‏ها يا آنچه آميخته باشد به استخوان آن جزا داديم ايشانرا بسبب ظلمشان و بدرستيكه ما هر آينه راستگويانيم

خوشابر مسعود انصاري

و هر [جانور] ناخن دارى را بر يهود حرام كرديم. و از گاو و گوسفند، پيه آن دو را بر آنان حرام ساختيم مگر آنچه [از پيه‏] كه پشتهاى آن دو يا روده‏ها برداشته باشد يا آنچه به استخوانى آميخته است. بدينسان نظر به سركشى آنان مجازاتشان كرديم. و بى گمان ما راستگوييم

مکارم

و بر یهودیان، هر حیوان ناخن‌دار [= حیواناتی که سم یکپارچه دارند] را حرام کردیم؛ و از گاو و گوسفند، پیه و چربیشان را بر آنان تحریم نمودیم؛ مگر چربیهایی که بر پشت آنها قرار دارد، و یا در دو طرف پهلوها، و یا آنها که با استخوان آمیخته است؛ این را بخاطر ستمی که می‌کردند به آنها کیفر دادیم؛ و ما راست می‌گوییم.

مجتبوی

و بر كسانى كه يهودى شدند هر ناخندارى را حرام كرديم و از گاو و گوسفند پيه آنها را بر آنان حرام كرديم مگر آنچه- از پيه- بر پشت آن دو باشد يا چربى رودها يا آنچه با استخوان آميخته باشد. اين را به سزاى سركشى‏كردنشان كيفر آنها ساختيم، و ما راستگويانيم.

مصباح زاده

و بر آنان كه يهود شدند حرام كرديم هر صاحب ناخنى را و از گاو و گوسفند حرام كرديم بر ايشان پيه‏هاى آن دو را مگر آنچه برداشت پشتهاى آن دو يا روده‏ها يا آنچه آميخته باشد به استخوان آن جزا داديم ايشان را بسبب ظلمشان و بدرستى كه ما هر آينه راستگويانيم

معزی

و بر آنان كه جهود شدند حرام كرديم هر ناخن دارى را و از گاو و گوسفند حرام كرديم بر ايشان پيه هاى آنها را جز آنچه برگرفته است پشتهاى آنها يا پشكلدانها يا آنچه آميخته است با استخوان اين را كيفر بديشان داديم به ستمگريشان و هرآينه مائيم راستگويان

قمشه ای

و بر یهودان، هر حیوان ناخن دار و از جنس گاو و گوسفند نیز پیه آنها را حرام کردیم مگر آنچه در پشت آنهاست یا به بعض روده‌ها یا به استخوانها آمیخته است. آنها چون ستم کردند ما به آن حکم آنها را مجازات کردیم، و البته سخنان ما راست است.

رشاد خليفه

براي يهوديان حيواناتي را كه سم آنها به هم چسبيده است، حرام كرديم؛ و از گاو و گوسفند، چربي آنها را حرام نموديم، جز آنچه بر پشت، يا در اندرون شكم آنهاست، يا با استخوان ها آميخته است. آن مجازاتي بود براي ستمكارى هايشان و ما راستگو هستيم.

Literal

And on those who repented/guided/(the Jews), We forbade every (thing) of nails/claws , and from the cows and the sheep and goats , We forbade on them their (B)’s fat/grease, except what their (B)’s backs bore , or the intestines/guts , or what (was) mixed/mingled with bones, that We rewarded/reimbursed them because of their oppression/transgression, and We are truthful (E).

Al-Hilali Khan

And unto those who are Jews, We forbade every (animal) with undivided hoof, and We forbade them the fat of the ox and the sheep except what adheres to their backs or their entrails, or is mixed up with a bone. Thus We recompensed them for their rebellion (committing crimes like murdering the Prophets, eating of Riba (usury), etc.). And verily, We are Truthful.

Arthur John Arberry

And to those of Jewry We have forbidden every beast with claws; and of oxen and sheep We have forbidden them the fat of them, save what their backs carry, or their entrails, or what is mingled with bone; that We recompensed them for their insolence; surely We speak truly.

Asad

And [only] unto those who followed the Jewish faith did We forbid all beasts that have claws; and We forbade unto them the fat of both oxen and sheep, excepting that which is in their backs or entrails or that which is within the bone:› thus did We requite them for their evildoing-for, behold, We are true to Our word!»

Dr. Salomo Keyzer

Den Joden hebben wij ieder dier verboden, dat eene ongespleten hoef heeft, en wij verboden hun het vet van ossen en schapen, behalve het vet dat zich op hunne schouders en ingewanden en datgene wat zich aan de beenderen bevindt. Dat is om hen voor hunne onrechtvaardigheden te straffen; en waarlijk wij spreken de waarheid.

Free Minds

And for the Jews We have forbidden all that have claws; and from the cattle and the sheep We forbade their fat except what is attached to the back, or entrails, or mixed with bone. That is a punishment for their rebellion, and We are truthful.

Hamza Roberto Piccardo

Ai giudei abbiamo vietato tutti gli animali ungolati. Vietammo loro il grasso dei bovini e degli ovini, a parte quello del dorso, delle viscere o quello frammisto a ossa. Così li compensammo della loro ribellione. In verità Noi siamo veridici.

Hilali Khan

And unto those who are Jews, We forbade every (animal) with undivided hoof, and We forbade them the fat of the ox and the sheep except what adheres to their backs or their entrails, or is mixed up with a bone. Thus We recompensed them for their rebellion (committing crimes like murdering the Prophets, eating of Riba (usury), etc.). And verily, We are Truthful.

Kuliev E.

Иудеям Мы запретили всех животных с нераздвоенными копытами. Мы запретили им сало коров и овец, кроме того, что находится на спинном хребте и внутренностях или смешалось с костями. Так Мы наказали их за их бесчинства. Воистину, Мы правдивы.

M.-N.O. Osmanov

Иудеям же Мы запретили [есть мясо] всех имеющих копыто [животных], А из [мяса] коров и овец мы запретили им жирную часть, кроме сала на спинном хребте, или же нутряного сала, или того, что смешалось с костями. Так наказали мы их за их нечестие. Воистину, Мы правдивы.

Mohammad Habib Shakir

And to those who were Jews We made unlawful every animal having claws, and of oxen and sheep We made unlawful to them the fat of both, except such as was on their backs or the entrails or what was mixed with bones: this was a punishment We gave them on account of their rebellion, and We are surely Truthful.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Unto those who are Jews We forbade every animal with claws. And of the oxen and the sheep forbade We unto them the fat thereof save that upon the backs or the entrails, or that which is mixed with the bone. That we awarded them for their rebellion. And lo! we verily are truthful.

Palmer

To those who were Jews did we prohibit everything that hath a solid hoof; and of oxen and sheep did we prohibit to them the fat, save what the backs of both do bear, or the inwards, or what is mixed with bone; with that did we recompense them for their rebellion, for, verily, we are true.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yahudilere tüm tırnaklı hayvanları haram kıldık. Onlara ayrıca sığır ve koyunun yağlarını da haram kıldık. Sığır ve koyunun sırtlarının ve bağırsaklarının taşıdığı yağlarla, kemiklerle karışan yağlar bunun dışındadır. Bunu onlara azgınlıkları yüzünden bir ceza olarak yaptık. Biz elbette sözünde duranlarız.

Qaribullah

We forbade the Jews all with undivided hoofs and the fat of sheep and cattle, except what is on their backs and entrails, and what is mixed with their bones. As such We recompensed them for their transgress ions. Indeed, We are truthful.

QXP

For those who are Jewish, We had prohibited some edibles, such as animals with undivided hoof, the fat of the cow and the sheep, except that which is carried on their backs or on their intestines, or what is mixed-up in the bone. But that was only a temporary retribution for their disobedience (4:160). We are indeed True to Our Word.

Reshad Khalifa

For those who are Jewish we prohibited animals with undivided hoofs; and of the cattle and sheep we prohibited the fat, except that which is carried on their backs, or in the viscera, or mixed with bones. That was a retribution for their transgressions, and we are truthful.

Rodwell

To the Jews did we forbid every beast having an entire hoof, and of both bullocks and sheep we forbade them the fat, save what might be on their backs, or their entrails, and the fat attached to the bone. With this have we recompensed them, because of their transgression: and verily, we are indeed equitable.

Sale

Unto the Jews did We forbid every beast having an undivided hoof; and of bullocks and sheep, We forbade them the fat of both; except that which should be on their backs, or their inwards, or which should be intermixed with the bone. This have We rewarded them with, because of their iniquity; and We are surely speakers of truth.

Sher Ali

And to those who are Jews WE forbade all animals having claws; and of the oxen and the sheep and goats did WE forbid them their fats, save that which their backs bear or the entrails or that which is mixed with the bones. With that did WE recompense them for their rebellion. And most surely WE are truthful.

Unknown German

Und denen, die Juden sind, haben Wir alles Getier untersagt, das Klauen hat; und vom Rindvieh und den Schafen und Ziegen haben Wir ihnen das Fett verboten, ausgenommen das, was an ihren Rücken sitzt oder in den Eingeweiden oder am Knochen haftet. Das ist der Lohn, den Wir ihnen für ihre Abtrünnigkeit gaben. Und siehe, Wir sind wahrhaft.

V. Porokhova

И тем, кто следует иудаизму, ■ Мы запретили (в пищу) всякий (скот), ■ Что с (нераздвоенным) копытом. ■ И Мы им запретили также ■ Коровий и овечий жир, ■ Помимо жира, что несет хребет иль потроха, ■ Или того, что на костях завязан. ■ Так воздаем Мы им за своевольное непослушанье, – ■ Ведь, истинно, (слова Наши) правдивы.

Yakub Ibn Nugman

Дәхи яһүдләргә һәрбер тырнаклы хайванны хәрам кылдык, янә сыер вә куй майларын аларга хәрам кылдык, мәгәр сыер белән куйның арка майларын, эчәкләре өстендәге майларны вә сөякләренә аралашкан майны аларга хәләл иттек, бу хөкемебез аларга җәза булды явызлыклары өчен вә Без тәхкыйк сүзебездә вә хөкемебездә туры торучыбыз.

جالندہری

اور یہودیوں پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دئیے تھے اور گایوں اور بکریوں سے ان کی چربی حرام کر دی تھی سوا اس کے جو ان کی پیٹھ پر لگی ہو یا اوجھڑی میں ہو یا ہڈی میں ملی ہو یہ سزا ہم نے ان کو ان کی شرارت کے سبب دی تھی اور ہم تو سچ کہنے والے ہیں

طاہرالقادری

اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والا (جانور) حرام کر دیا تھا اور گائے اور بکری میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چربی حرام کر دی تھی سوائے اس (چربی) کے جو دونوں کی پیٹھ میں ہو یا اوجھڑی میں لگی ہو یا جو ہڈی کے ساتھ ملی ہو۔ یہ ہم نے ان کی سرکشی کے باعث انہیں سزا دی تھی اور یقینا ہم سچے ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.