سوره الأنعام (6) آیه 150

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 150

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 151
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 149

عربی

قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هذا فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآْخِرَةِ وَ هُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ

بدون حرکات عربی

قل هلمّ شهداءكم الّذين يشهدون أنّ اللّه حرّم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم و لا تتّبع أهواء الّذين كذّبوا بآياتنا و الّذين لا يؤمنون بالآخرة و هم بربّهم يعدلون

خوانش

Qul halumma shuhadaakumu allatheena yashhadoona anna Allaha harrama hatha fa-in shahidoo fala tashhad maAAahum wala tattabiAA ahwaa allatheena kaththaboo bi-ayatina waallatheena la yu/minoona bial-akhirati wahum birabbihim yaAAdiloona

آیتی

بگو : گواهانتان را که گواهي مي دهند که خدا اين يا آن را حرام کرده است بياوريد پس اگر گواهي دادند تو با آنان گواهي مده ، و از خواسته هاي آنان که آيات ما را تکذيب کرده اند و به آخرت ايمان ندارند و کساني را با پروردگارشان برابر مي دارند ، پيروي مکن

خرمشاهی

بگو گواهانتان را كه گواهى دهند خداوند اين چيزها را حرام كرده است، بياوريد; پس اگر آنان هم گواهى دادند، تو همراه با آنان گواهى مده; و از هوى و هوس منكران آيات ما، و بى ايمانان به آخرت كه براى پروردگارشان شريك مى آورند، پيروى مكن.

کاویانپور

بگو، گواهان خود را كه گواهى دهند بر اينكه خدا آنها را حرام كرده است بياوريد و اگر آنان به دروغ شهادت دهند، تو با آنها شهادت نده و از خواستهاى كسانى كه آيات ما را تكذيب ميكنند و كسانى كه بآخرت ايمان ندارند و بر پروردگارشان شريك قائلند، پيروى مكن.

انصاریان

[به مدعیان تحریم های خودسرانه] بگو: گواهان خود را که گواهی می دهند بر اینکه خدا این امور را حرام کرده بیاورید. پس اگر گواهان هم گواهی دادند تو با آنان گواهی مده؛ [زیرا گواهی دادنشان ناحق و نارواست] و از هواهای نفسانی آنان که آیات ما را تکذیب کردند، و کسانی که به آخرت ایمان ندارند، و برای پروردگارشان شریک و همتا قرار می دهند، پیروی مکن.

سراج

(اى پيامبر بديشان) بگو بياريد گواهان خويش را آنانى را كه گواهى مى‏دهند كه خدا حرام كرده است اين (محرمات) را پس اگر گواهى دهند تو گواهى مده با ايشان و پيروى مكن آرزوهاى آن كسان را كه تكذيب كرده‏اند آيه‏هاى ما را (در حلال و حرام) و نيز آنان را كه نمى‏گروند به آخرت (پيروى مكن) و ايشان به پروردگار خود برابر مى‏كنند (بتان را)

فولادوند

بگو: «گواهان خود را كه گواهى مى‏دهند به اينكه خدا اينها را حرام كرده ، بياوريد.» پس اگر هم شهادت دادند تو با آنان شهادت مده، و هوسهاى كسانى را كه آيات ما را تكذيب كردند و كسانى كه به آخرت ايمان نمى‏آورند و [معبودان دروغين را] با پروردگارشان همتا قرار مى‏دهند، پيروى مكن.

پورجوادی

بگو: «گواهان خود را بياوريد تا شهادت دهند كه آيا خدا اينها را حرام كرده است». اگر آنها گواهى دهند تو با آنها شهادت نده و از هوى و هوس كسانى كه آيات ما را تكذيب كردند و يا آنان كه به آخرت ايمان ندارند و براى خدا شريك قائلند پيروى نكن.

حلبی

بگو: گواهان خود را بياوريد، آن كسان كه گواهى مى‏دهند كه خداوند اين را حرام كرده است و اگر شهادت دادند، تو با آنها گواهى مده و هواهاى آن كسان را كه آيات ما را تكذيب كردند پيروى مكن، و آن كسان را كه به آخرت ايمان نمى‏آورند، و آنان كه براى پروردگارشان همتا مى‏گيرند.

اشرفی

بگو بياوريد گواهانتان را آنان كه گواهى ميدهند كه خدا حرام كرده اين را پس اگر شهادت دادند پس گواهى مده با ايشان و پيروى مكن خواهشهاى آنان را كه تكذيب كردند آيت‏هاى ما را و آنان كه نميگروند بآخرت و ايشان بپروردگارشان برابر مى‏كنند» بتان را»

خوشابر مسعود انصاري

بگو: [آن‏] گواهانتان را كه گواهى مى‏دهند كه خداوند اين را حرام كرده است، [پيش‏] آريد. پس اگر [به فرض هم‏] گواهى دهند، تو با آنان گواهى مده. و از خواسته‏هاى [نفسانى‏] كسانى كه آيات ما را دروغ انگاشتند و كسانى كه به آخرت ايمان نمى‏آورند و آنان [بتانى را] با خداوند يكسان قرار مى‏دهند، پيروى مكن

مکارم

بگو: «گواهان خود را، که گواهی می‌دهند خداوند اینها را حرام کرده است، بیاورید!» اگر آنها (بدروغ) گواهی دهند، تو با آنان (همصدا نشو! و) گواهی نده! و از هوی و هوس کسانی که آیات ما را تکذیب کردند، و کسانی که به آخرت ایمان ندارند و برای خدا شریک قائلند، پیروی مکن!

مجتبوی

بگو: گواهان خود را كه گواهى مى‏دهند كه خدا اين را حرام كرده است بياوريد. پس اگر گواهى دادند تو با آنان گواهى مده، و آرزوها و هوسهاى كسانى را كه آيات ما را دروغ شمردند و كسانى را كه به سراى پسين ايمان ندارند و [بتان را] با پروردگار خويش برابر مى‏كنند- براى خدا همتا مى‏گيرند- پيروى مكن.

مصباح زاده

بگو بياوريد گواهانتان را آنان كه گواهى ميدهند كه خدا حرام كرده اين را پس اگر شهادت دادند پس گواهى مده با ايشان و پيروى مكن خواهشهاى آنان را كه تكذيب كردند آيت‏هاى ما را و آنان كه نمى‏گروند باخرت و ايشان بپروردگارشان برابر ميكنند» بتان را»

معزی

بگو بياريد گواهان خويش را كه گواهى مى دهند آنكه خدا حرام كرده است اين را پس اگر گواهى دادند تو گواهى نده با ايشان و پيروى نكن هوسهاى آنان را كه تكذيب نمودند آيتهاى ما را و آنان كه ايمان نمى آورند به آخرت و ايشانند به پروردگار خويش شركورزان

قمشه ای

بگو: گواهان خود را بیاورید بر اینکه خدا این را و آن را حرام کرده. پس هرگاه گواهی دادند (چون دروغ می‌گویند) تو با آنها گواهی مده و پیروی مکن از هوای نفس آنها که آیات خدا را تکذیب کردند و به قیامت ایمان نمی‌آورند و برای خدای خود همتا قرار می‌دهند.

رشاد خليفه

بگو: شاهدان خود را بياوريد تا گواهي دهند كه خدا اين و يا آن را حرام كرده است، اگر گواهي دهند، تو با آنها گواهي نده و از عقايد كساني كه آيات ما را تكذيب مي‌ كنند و كساني كه به آخرت ايمان ندارند و آنان كه از پروردگارشان دور شده‌اند، پيروي نكن.

Literal

Say: «Come/bring your witnesses/testifiers, those who witness/testify that God forbade this.» So if they witnessed/testified, so do not witness/testify with them and do not follow (the) self attractions for desires (of) those who denied/falsified with Our verses/evidences , and those who do not believe with the end (other life), and they are with their Lord are making equals.»

Al-Hilali Khan

Say: «Bring forward your witnesses, who can testify that Allah has forbidden this. Then if they testify, testify not you (O Muhammad SAW) with them. And you should not follow the vain desires of such as treat Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) as falsehoods, and such as believe not in the Hereafter, and they hold others as equal (in worship) with their Lord.»

Arthur John Arberry

Say: ‹Produce your witnesses, those who testify God has forbidden this.› Then if they testify, bear not witness with them; and do not thou follow the caprices of those who cried lies to Our signs, and who believe not in the world to come, and ascribe equals to their Lord.

Asad

Say: «Bring forward your witnesses who could bear witness that God has forbidden [all] this!44-and if they bear witness [falsely], do not bear witness with them; and do not follow the errant views of those who have given the lie to Our messages, nor of those who believe not in the life to come, and who regard other powers as their Sustainer’s equals!›

Dr. Salomo Keyzer

Zeg: Breng uwe getuigen bij, die verklaren kunnen, dat God dit heeft verboden. Maar indien zij dit getuigen, getuig dan niet met hen, noch volg de begeerten van hen, die onze teekens van valschheid beschuldigen, en die niet gelooven in het volgende leven, en afgodsbeelden met hunnen Heer gelijk stellen.

Free Minds

Say: "Bring forth your witnesses who bear witness that God has forbidden this." If they bear witness, then do not bear witness with them, nor follow the desires of those who deny Our revelations, and those who do not believe in the Hereafter; and they make equals with their Lord!

Hamza Roberto Piccardo

Di›: «Fate venire i vostri testimoni ad attestare che Allah ha proibito ciò». Se testimoniano, non testimoniare con loro e non seguire le propensioni di coloro che smentiscono i Nostri segni, non credono all’altra vita e attribuiscono consimili al loro Signore.

Hilali Khan

Say: "Bring forward your witnesses, who can testify that Allah has forbidden this. Then if they testify, testify not you (O Muhammad SAW) with them. And you should not follow the vain desires of such as treat Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) as falsehoods, and such as believe not in the Hereafter, and they hold others as equal (in worship) with their Lord."

Kuliev E.

Скажи: «Приведите ваших свидетелей, которые засвидетельствуют, что Аллах запретил это». Если даже они станут свидетельствовать, ты не свидетельствуй вместе с ними и не потакай желаниям тех, которые считали ложью Наши знамения, которые не веруют в Последнюю жизнь и равняют других со своим Господом.

M.-N.O. Osmanov

Скажи: «Зовите ваших свидетелей, которые засвидетельствуют, что Аллах запретил [есть] то [, что вы называете]». И если даже они засвидетельствуют [то], ты к ним не присоединяйся и не потворствуй прихотям тех, которые отвергают Наши знамения и не веруют в потустороннюю жизнь. Они-то и приравнивают к Господу своему [другие божества].

Mohammad Habib Shakir

Say: Bring your witnesses who should bear witness that Allah has forbidden this, then if they bear witness, do not bear witness with them; and follow not the low desires of those who reject Our communications and of those who do not believe in the hereafter, and they make (others) equal to their Lord.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Say: Come, bring your witnesses who can bear witness that Allah forbade (all) this. And if they bear witness, do not thou bear witness with them. Follow thou not the whims of those who deny Our revelations, those who believe not in the Hereafter and deem (others) equal with their Lord.

Palmer

Say, ‹Come on then with your witnesses, who bear witness that God has prohibited these!› but if they do bear witness, bear thou not witness with them; nor follow the lust of those who say our signs are lies, and those who do not believe in the last day, or those who for their Lord make peers.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Şunu da söyle: «Allah şunu haram etmiştir diye tanıklık edip duran şahitlerinizi getirin.» Eğer tanıklık ederlerse sakın onlarla birlikte tanıklık etme! Ayetlerimizi yalanlayanlarla âhirete inanmayanların keyifleri ardınca gitme! Onlar, kendi Rablerine başkalarını denk tutuyorlar.

Qaribullah

Say: ‹Bring those witnesses of yours who can testify that Allah has forbidden this. ‹ If they testify to it, do not testify with them, nor follow the wishes of those who belie Our verses, and disbelieve in the Everlasting Life and ascribe equals to their Lord.

QXP

Say, «Come, bring forward your witnesses who can bear witness that Allah forbade all this. And if they bear witness falsely, do not bear witness with them. You shall not follow the opinions of those who deny our Revelations, nor of those who believe not in the life to come, and deem others equal with their Lord.

Reshad Khalifa

Say, «Bring your witnesses who would testify that GOD has prohibited this or that.» If they testify, do not testify with them. Nor shall you follow the opinions of those who reject our revelations, and those who disbelieve in the Hereafter, and those who stray away from their Lord.

Rodwell

SAY: Bring hither your witnesses who can witness that God hath forbidden these animals; but if they bear witness, witness not thou with them, nor witness to the conceits of those who charge our signs with falsehood, and who believe not in the life to come, and give equals to our Lord.

Sale

Say, produce your witnesses, who can bear testimony that God hath forbidden this. But if they bear testimony of this, do not thou bear testimony with them, nor do thou follow the desires of those who accuse our signs of falsehood, and who believe not in the life to come, and equalize idols with their Lord.

Sher Ali

Say, `Produce your witnesses who testify that ALLAH has forbidden this.› If they bear witness, bear thou not witness with them, nor follow thou the evil desires of those who treat OUR Signs as lies and those who believe not in the Hereafter and who set up equals to their Lord.

Unknown German

Sprich: «Her mit euren Zeugen, die bezeugen, Allah habe dies verboten!» Wenn sie bezeugen, so lege du nicht Zeugnis ab mit ihnen und folge nicht den bösen Gelüsten derer, die Unsere Zeichen als Lügen behandelten und die nicht an das Kommende glauben und die andere gleichstellen ihrem Herrn.

V. Porokhova

Скажи: «Вы призовите от себя таких, ■ Которые свидетельствовать будут ■ О том, что Бог все это запретил». ■ И коль они свидетельствовать станут, ■ Ты с ними не свидетельствуй, (о Мухаммад!). ■ Не следуй прихотям таких, ■ Которые знаменья Наши ложными считают ■ И в будущую жизнь не верят, – ■ Они же в равные Владыке своему ■ Измышленное ими прочат.

Yakub Ibn Nugman

Әйт: «Хайваннардан вә игеннәрдән Аллаһ кайберләрен хәрам кылды дип шәһадәт бирүче шәһитләрегезне китерегез, әгәр Аллаһ хәрам дип әйткән булса, дәлилне күрсәтсеннәр», – дип. Ялганга шәһадәт бирсәләр, әмма син алар белән бергә шәһадәт бирмә, ягъни ялган сүзләрен тәсдыйк кылма, вә аятьләребезне ялган диюче һәм ахирәткә ышанмаучыларның нәфис һаваларына иярмә, алар кылганны кылма, әле алар үзләрен тәрбия кылучы Аллаһуны сынымнары белән бертигез күрәләр.

جالندہری

کہو کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو بتائیں کہ خدا نے یہ چیزیں حرام کی ہیں پھر اگر وہ (آ کر) گواہی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور نہ ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور (بتوں کو) اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں

طاہرالقادری

(ان مشرکوں سے) فرما دیجئے کہ تم اپنے ان گواہوں کو پیش کرو جو (آکر) اس بات کی گواہی دیں کہ اﷲ نے اسے حرام کیا ہے، پھر اگر وہ (جھوٹی) گواہی دے ہی دیں تو ان کی گواہی کو تسلیم نہ کرنا (بلکہ ان کا جھوٹا ہونا ان پر آشکار کر دینا)، اور نہ ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ (معبودانِ باطلہ کو) اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.