سوره الأنعام (6) آیه 152

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 152

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 153
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 151

عربی

وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها وَ إِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى وَ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

بدون حرکات عربی

و لا تقربوا مال اليتيم إلاّ بالّتي هي أحسن حتّى يبلغ أشدّه و أوفوا الكيل و الميزان بالقسط لا نكلّف نفسا إلاّ وسعها و إذا قلتم فاعدلوا و لو كان ذا قربى و بعهد اللّه أوفوا ذلكم وصّاكم به لعلّكم تذكّرون

خوانش

Wala taqraboo mala alyateemi illa biallatee hiya ahsanu hatta yablugha ashuddahu waawfoo alkayla waalmeezana bialqisti la nukallifu nafsan illa wusAAaha wa-itha qultum faiAAdiloo walaw kana tha qurba wabiAAahdi Allahi awfoo thalikum wassakum bihi laAAallakum tathakkaroona

آیتی

به مال يتيم نزديک مشويد مگر به نيکوترين وجهي که به صلاح او باشد تا، به سن بلوغ رسد و پيمانه و وزن را از روي عدل تمام کنيد ما به کسي جز به اندازه توانش تکليف نمي کنيم و هر گاه سخن گوييد عادلانه گوييد هر چند در باره خويشاوندان باشد و به عهد خدا وفا کنيد اينهاست آنچه خدا شما را بدان سفارش مي کند ، باشد که پند گيريد

خرمشاهی

و به مال يتيم نزديك نشويد، مگر به شيوه اى كه آن بهتر باشد، تا زمانى كه به كمال بلوغش برسد; و در كار پيمانه و ترازو به داد و درستى رفتار كنيد، ما بر هيچ كس جز به اندازه توانش تكليف نمى كنيم; و چون [به داورى يا شهادت] سخن گوييد به عدالت عمل كنيد و لو او [اص

کاویانپور

به اموال يتيم نزديك نشويد مگر بوجهى نيكوتر تا بحد رشد و كمال برسد و (در خريد و فروش) پيمانه و اوزان را درست و از روى عدالت بدهيد. ما هيچكس را به بيش از توانايى او مكلف و موظف نميسازيم. بهنگام سخن گفتن (يا شهادت) عدالت را رعايت كنيد، هر چند مربوط بخويشان و بستگان خودتان باشد. به عهد و پيمانى كه با خدا بسته‏ايد، وفادار باشيد. اينست آنچه خدا شما را بدان سفارش ميكند تا متذكر شويد و پند گيريد.

انصاریان

و به مال یتیم جز به روشی که نیکوتر است، نزدیک نشوید تا به حدّ بلوغِ [بدنی و عقلیِ] خود برسد، و پیمانه و ترازو را بر اساس عدالت و انصاف کامل و تمام بدهید؛ هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی کنیم؛ و هنگامی که سخن گویید، عدالت ورزید هر چند درباره خویشان باشد، و به پیمان خدا وفا کنید؛ خدا این [گونه] به شما سفارش کرده تا پند گیرید.

سراج

و زنهار گرد مال يتيم مگرديد مگر بطريقى كه آن نيكوتر است تا برسد يتيم به نيروى خود (تا بالغ و رشيد گردد) و تمام به پيمائيد كيل و ترازو را بعدل و مساوات تكليف نمى‏كنيم هيچ كسى را مگر آنچه در خور طاقت اوست و چون سخن گوئيد دادگرى كنيد و اگر چه باشد آن سخن بزيان خويشاوند و وفا كنيد به پيمان خدا اينها است كه سفارش كرده خدا شما را بدان تا آنكه شما پند گيريد

فولادوند

و به مال يتيم -جز به نحوى [هر چه نيكوتر]- نزديك مشويد، تا به حد رشد خود برسد. و پيمانه و ترازو را به عدالت، تمام بپيماييد. هيچ كس را جز به قدر توانش تكليف نمى‏كنيم. و چون [به داورى يا شهادت‏] سخن گوييد دادگرى كنيد، هر چند [در باره‏] خويشاوند [شما] باشد. و به پيمان خدا وفا كنيد. اينهاست كه [خدا] شما را به آن سفارش كرده است، باشد كه پند گيريد.

پورجوادی

به مال يتيم جز به نحو احسن نزديك نشويد تا به سن بلوغ برسد و حقّ پيمانه و وزن را به عدالت ادا كنيد، ما هيچ كس را جز به اندازه توانش تكليف نمى‏كنيم. هر گاه سخن گوييد عدالت را رعايت كنيد، حتى اگر در مورد نزديكان بوده باشد، اين چيزى است كه خدا شما را به آن سفارش مى‏كند تا متذكر شويد.

حلبی

و به مال يتيم نزديك مشويد مگر به وجهى كه آن نيكوتر باشد تا به بلوغ خود برسد، و پيمانه و ترازو را به عدل تمام بدهيد. [ما] هيچكس را مكلف نمى‏كنيم مگر به اندازه توانايى او. و آن گاه كه سخن گوييد بداد گوييد. اگر چه [درباره‏] خويشاوند باشد و به پيمان خدا وفا كنيد، اين است آنچه [خدا] شما را بدان وصيت كرد، باشد كه پند گيريد.

اشرفی

و پيرامون پيرامون نگرديد به مال يتيم مگر بآنچه آن بهتر است تا برسد بقوه اش و تمام دهيد پيمانه و ترازو را بعدالت تكليف نمى‏كنيم نفسى را مگر بقدر طاقتش و چون بگوئيد پس عدالت كنيد و اگر چه باشد صاحب قرابت و بعهد خدا وفا كنيد اين است وصيت كرد شما را بآن باشد كه شما پند گيريد

خوشابر مسعود انصاري

و به مال يتيم نزديك نشويد. مگر به شيوه‏اى كه آن بهتر است تا آنكه به كمال رشدش برسد و به داد [و انصاف‏] پيمانه و ترازو را كامل كنيد، هيچ كس را مگر در حدّ توانش تكليف نمى‏كنيم و چون [به داورى يا شهادت‏] سخن گوييد، به انصاف سخن گوييد و هر چند [محكوم عليه‏] خويشاوند باشد. و به عهد خدا وفا كنيد، اين حكم [است كه‏] شما را به آن سفارش نموده است تا پند پذيريد

مکارم

و به مال یتیم، جز به بهترین صورت (و برای اصلاح)، نزدیک نشوید، تا به حد رشد خود برسد! و حق پیمانه و وزن را بعدالت ادا کنید! -هیچ کس را، جز بمقدار تواناییش، تکلیف نمی‌کنیم- و هنگامی که سخنی می‌گویید، عدالت را رعایت نمایید، حتی اگر در مورد نزدیکان (شما) بوده باشد و به پیمان خدا وفا کنید، این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش می‌کند، تا متذکّر شوید!

مجتبوی

و پيرامون مال يتيم مگرديد- مگر به وجهى كه نيكوتر است- تا به جوانى و نيروى خود برسد و پيمانه و ترازو را به عدل و انصاف، تمام بدهيد هيچ كس را تكليف نمى‏كنيم مگر به اندازه توانش و چون سخن گوييد [يا گواهى مى‏دهيد] به عدل و داد گوييد اگر چه خويشاوند باشد، و به پيمان خدا وفا كنيد اينهاست كه [خدا] شما را به آن سفارش كرده است، تا شايد ياد كنيد و پند گيريد.

مصباح زاده

و پيرامون نگرديد به مال يتيم مگر بانچه آن بهتر است تا برسد بقوه‏اش و تمام دهيد پيمانه و ترازو را بعدالت تكليف نمى‏كنيم نفسى را مگر بقدر طاقتش و چون بگوئيد پس عدالت كنيد و اگر چه باشد صاحب قرابت و بعهد خدا وفا كنيد اين است وصيت كرد شما را بان باشد كه شما پند گيريد

معزی

و نزديك نشويد به دارائى يتيم جز بدانچه نكوتر است تا برسد به نيروهاى (به جوانى) خويش خويش و بپردازيد پيمانه و سنجش را به داد تكليف نكنيم كسى را جز به مقدار توانائيش و هرگاه سخنى گفتيد دادگرى كنيد اگرچه باشد خويشاوند و به پيمان خدا وفا كنيد اين است آنچه توصيه كرده است شما را بدان شايد يادآور شويد

قمشه ای

و هرگز به مال یتیم نزدیک نشوید جز به آن وجه که نیکوتر است تا آنکه به حدّ رشد و کمال رسد. و به راستی و عدالت، کیل و وزن را تمام بدهید. ما هیچ کس را جز به قدر توانایی او تکلیف نکرده‌ایم. و هرگاه سخنی گویید به عدالت گرایید هر چند درباره خویشاوندان باشد، و به عهد خود وفا کنید. این است سفارش خدا به شما، باشد که متذکر و هوشمند شوید.

رشاد خليفه

به مال يتيمان دست نزنيد، مگر در نهايت پرهيزكاري تا آنها به بلوغ فكري برسند. هنگام معامله بايد وزن و اندازه كامل را منصفانه بدهيد. ما به هيچ نفسي بيش از توانايي ‌اش تكليف نمي ‌كنيم. هنگام شهادت دادن بايد كاملاً عادل باشيد، حتي عليه خويشاوندانتان. به عهد خود با خدا وفا كنيد. اينها فرمان هاي اوست بر شما، باشد كه توجه كنيد.

Literal

And do not approach/near the orphan’s property/possession except with which it is best, until he reaches his maturity/strength, and fulfill/complete the measuring/weighing device, and the scale with the just/equitable, We do not burden a self except its endurance/capacity, and if you said (talked), so be just/equitable, and even if (it) was (against) of the relations/near, and with God’s promise/contract fulfill/complete; that He directed/commanded with it, maybe you mention/remember .

Al-Hilali Khan

«And come not near to the orphans property, except to improve it, until he (or she) attains the age of full strength; and give full measure and full weight with justice. We burden not any person, but that which he can bear. And whenever you give your word (i.e. judge between men or give evidence, etc.), say the truth even if a near relative is concerned, and fulfill the Covenant of Allah, This He commands you, that you may remember.

Arthur John Arberry

And that you approach not the property of the orphan, save in the fairer manner, until he is of age. And fill up the measure and the balance with justice. We charge not any soul save to its capacity. And when you speak, be just, even if it should be to a near kinsman. And fulfil God’s covenant. That then He has charged you with; haply you will remember.

Asad

and do not touch the substance of an orphan – save to improve it-before he comes of age.» And [in all your dealings] give full measure and weight,'» with equity: [however,] We do not burden any human being with more than he is well able to bear; and when you voice an opinion, be just, even though it be [against] one near of kin. ’12 And [always] observe your bond with God: this has He enjoined upon you, so that you might keep it in mind.

Dr. Salomo Keyzer

Raakt het vermogen van den wees niet aan, behalve tot de vermeerdering daarvan, totdat hij de jaren zijner manbaarheid heeft bereikt; en gebruikt eene goede maat en een nauwkeurig gewicht. Wij zullen geene ziel eene last opleggen, dan die zij kan dragen. En als gij recht spreekt, neemt dan de rechtvaardigheid in acht, hetzij dit voor of tegen iemand is, die met u verwant mocht zijn, en vervul Gods verbond. Dit heeft God u bevolen, opdat gij het overwegen en weten zoudt.

Free Minds

"And do not come near the money of the orphan, except for what is best, until he reached his maturity; and give honestly full measure and weight equitably. We do not burden a soul except by what it can bear, and if you speak then be just even if against a relative; and regarding the pledges made to God, you shall observe them. This He has enjoined you that you may remember."

Hamza Roberto Piccardo

Non avvicinatevi se non per il meglio i beni dell’orfano, finché non abbia raggiunto la maggior età, e riempite la misura e date il peso con giustizia. Non imponiamo a nessuno oltre le sue possibilità. Quando parlate siate giusti, anche se è coinvolto un parente. Obbedite al patto con Allah. Ecco cosa vi ordina. Forse ve ne ricorderete.

Hilali Khan

"And come not near to the orphans property, except to improve it, until he (or she) attains the age of full strength; and give full measure and full weight with justice. We burden not any person, but that which he can bear. And whenever you give your word (i.e. judge between men or give evidence, etc.), say the truth even if a near relative is concerned, and fulfill the Covenant of Allah, This He commands you, that you may remember.

Kuliev E.

Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не достигнет зрелого возраста. Наполняйте меру и весы по справедливости. Мы не возлагаем на человека сверх его возможностей. Когда вы произносите слово, будьте справедливы, даже если это касается родственника. Будьте верны договору с Аллахом. Это заповедал вам Аллах, – быть может, вы помяните назидание.

M.-N.O. Osmanov

Не распоряжайтесь имуществом сироты, кроме как на благо [ему], пока он не достигнет совершеннолетия; наполняйте меру [полностью] и взвешивайте [товар] по справедливости: Мы возлагаем на человека [обязанности] только по мере его возможности. Когда вы выносите суждение, будьте справедливы, если даже [дело] касается [вашего] родственника. Выполняйте [ваш] завет Аллаху. Все это заповедал Вам Аллах, – быть может, вы опомнитесь.

Mohammad Habib Shakir

And do not approach the property of the orphan except in the best manner until he attains his maturity, and give full measure and weight with justice– We do not impose on any soul a duty except to the extent of its ability; and when you speak, then be just though it be (against) a relative, and fulfill Allah’s covenant; this He has enjoined you with that you may be mindful;

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And approach not the wealth of the orphan save with that which is better, till he reach maturity. Give full measure and full weight, in justice. We task not any soul beyond its scope. And if ye give your word, do justice thereunto, even though it be (against) a kinsman; and fulfil the covenant of Allah. This He commandeth you that haply ye may remember.

Palmer

And draw not nigh unto the wealth of the orphan, save so as to better it, until he reaches full age; and give weight and measure with justice. We do not compel the soul save what it can compass; and when ye pronounce, then be just, though it be in the case of a relative.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

«Yetimin malına yaklaşmayın! Ancak rüştüne erişinceye kadar en güzel yolla ilgilenme hali müstesna. Ölçme ve tartmayı tam bir dürüstlükle yerine getirin. Hiç kimseye yaratılış kapasitesinin üstünde yükümlülük getirmiyoruz. Konuştuğunuz zaman, yakınlarınız/aleyhine de olsa, adaleti gözetin. Ve Allah’a verdiğiniz söze sadık kalın. Düşünüp öğüt alasınız diye O size bunları önerdi.

Qaribullah

Do not touch the wealth of the orphan, except in the fairer manner until he reaches maturity. Give just weight and full measure, We never charge a soul with more than it can bear. When you speak, be just, even if it affects your own kinsmen. Fulfill the covenant of Allah. With such He charges you, in order that you remember.

QXP

Allah Commands you further: Approach not the wealth of the orphan except for their own benefit until they come of age with full maturity of body and mind. Give full weight and full measure in all your dealings. Uphold justice in all aspects of your life. Our Commands are meant to widen your human potential. We do not assign any «Self» responsibility beyond its means. And when you voice an opinion, be just, even if it is against a relative. Fulfill your Covenant with Allah, the unwavering allegiance to the Divine System (1:4-5), (9:111). This He Commands for you to bear in mind.

Reshad Khalifa

You shall not touch the orphans› money except in the most righteous manner, until they reach maturity. You shall give full weight and full measure when you trade, equitably. We do not burden any soul beyond its means. You shall be absolutely just when you bear witness, even against your relatives. You shall fulfill your covenant with GOD. These are His commandments to you, that you may take heed.

Rodwell

And come not nigh to the substance of the orphan, but to improve it, until he come of age: and use a full measure, and a just balance: We will not task a soul beyond its ability. And when ye give judgment, observe justice, even though it be the affair of a kinsman, and fulfil the covenant of God. This hath God enjoined you for your monition –

Sale

And meddle not with the substance of the orphan, otherwise than for the improving thereof, until he attain his age of strength; and use a full measure, and a just balance. We will not impose a task on any soul, beyond its ability. And when ye pronounce judgement observe justice, although it be for or against one who is near of kin, and fulfill the covenant of God. This hath God commanded you, that ye may be admonished;

Sher Ali

`And approach not the property of the orphan, except in a way which is best, till he attains his maturity. And give full measure and weigh with equity. WE charge not any soul except according to its capacity. And when you speak, observe justice, even if the person concerned be a relative, and fulfill the covenant of ALLAH. That is what HE enjoins upon you, that you may take care.›

Unknown German

Und kommt dem Besitz der Waise nicht nahe, es sei denn zum Besten, bis sie ihre Volljährigkeit erreicht hat. Und gebt volles Maß und Gewicht in Billigkeit. Wir auferlegen keiner Seele über ihr Vermögen. Und wenn ihr einen Spruch fällt, so übt Gerechtigkeit, auch wenn es einen nahen Verwandten (betrifft); und den Bund Allahs haltet. Das ist es, was Er euch gebietet, auf daß ihr ermahnt sein möget.

V. Porokhova

К имуществу сирот не прикасайтесь ■ Иначе, как лишь с тем, чтобы его улучшить, ■ Пока к ним возрастная зрелость не придет. ■ Со справедливой точностью блюдите вес и меру. ■ И не возложим Мы на душу груз, ■ Что больше, чем она поднимет. ■ (Когда ж на суд вас призовут), ■ Вы говорите только правду, ■ Коль даже против близких и родных. ■ Блюдите верность заповедям Бога, ■ Ведь это – то, что Он вам завещал, ■ Чтоб помнили вы это.

Yakub Ibn Nugman

Дәхи ятим бала малына якын бармагыз, мәгәр гаделлек белән барыгыз, ягъни үз малларын үзләре генә файдалансын өчен ятимнәр эшенә катнашыгыз, үсеп җиткәннәренә чаклы малларын саклагыз, үсеп җитсәләр, малларын үзләренә тапшырырсыз, янә сәүдә эшләрендә, алыш-бирешләрдә һәр төрле үлчәүләрегез төзек булсын һәм гадел үлчәгез! Аллаһ һичкемгә көче җитмәгәнне йөкләми, мәгәр көче җиткәнне генә, хөкем иткәндә якын кардәшләрегез булса да, гаделлек белән хөкем итегез вә Аллаһуга биргән ґәһедләрегезне үтәгез! Болар Аллаһуның сезгә васыяте вә вәгазе, шаять вәгазьләнерсез.

جالندہری

اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریق سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق اور جب (کسی کی نسبت) کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو گو وہ (تمہارا) رشتہ دار ہی ہو اور خدا کے عہد کو پورا کرو ان باتوں کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصحیت کرو

طاہرالقادری

اور یتیم کے مال کے قریب مت جانا مگر ایسے طریق سے جو بہت ہی پسندیدہ ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور پیمانے اور ترازو (یعنی ناپ اور تول) کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم (کسی کی نسبت کچھ) کہو تو عدل کرو اگرچہ وہ (تمہارا) قرابت دار ہی ہو، اور اﷲ کے عہد کو پورا کیا کرو، یہی (باتیں) ہیں جن کا اس نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.