سوره الأنعام (6) آیه 159

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 159

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 160
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 158

عربی

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ كانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْ‏ءٍ إِنَّما أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ

بدون حرکات عربی

إنّ الّذين فرّقوا دينهم و كانوا شيعا لست منهم في شي‏ء إنّما أمرهم إلى اللّه ثمّ ينبّئهم بما كانوا يفعلون

خوانش

Inna allatheena farraqoo deenahum wakanoo shiyaAAan lasta minhum fee shay-in innama amruhum ila Allahi thumma yunabbi-ohum bima kanoo yafAAaloona

آیتی

تو را با آنها که دين خويش فرقه فرقه کردند و دسته دسته شدند ، کاري ، نيست کار آنها با خداست و خدا آنان را به کارهايي که مي کردند آگاه مي سازد

خرمشاهی

كسانى كه دينشان را پاره پاره كردند و فرقه فرقه شدند، تو را كارى با آنان نيست، كارشان فقط با خداوند است; آنگاه ايشان را [از حقيقت] كار و كردارشان آگاه مى سازد.

کاویانپور

مسلما تو مسئول اعمال كسانى كه دين خود را پراكنده ساختند و به فرقه‏هاى مختلف (و مذاهب گوناگون) تقسيم شدند، نيستى، كار آنها بعهده خداست. (روز قيامت) خدا آنها را از آنچه انجام مى‏دادند، آگاه خواهد ساخت.

انصاریان

مسلماً کسانی که دینشان را بخش بخش کردند، وگروه گروه شدند، تو را هیچ پیوندی با آنان نیست، کار آنان فقط با خداست، سپس به اعمالی که همواره انجام می دادند، آگاهشان می کند.

سراج

البته آنانكه پراكنده كردند دين خود را و گشتند گروه گروه (و هر دسته‏اى پيرو پيشوائى شدند) نيستى تو از ايشان در چيزى (تو از ايشان بيزارى) بى‏گفتگو سر انجام كار ايشان بسوى خداست پس خبر مى‏دهد ايشان را به آنچه مى‏كنند

فولادوند

كسانى كه دين خود را پراكنده ساختند و فرقه فرقه شدند، تو هيچ گونه مسؤول ايشان نيستى، كارشان فقط با خداست. آنگاه به آنچه انجام مى‏دادند آگاهشان خواهد كرد.

پورجوادی

تو را با آنان كه آيين خود را فرقه- فرقه كردند و در آن به دسته‏جات مختلف تقسيم شدند، هيچ كارى نباشد، سر و كارشان با خداست، آن گاه آنها را از كردارشان آگاه خواهد كرد.

حلبی

بى‏گمان كسانى كه دين خود را پراكنده كردند و گروه گروه شدند، از تو درباره آنها سؤال نمى‏شود و كار آنها تنها با خداست، سپس خبرشان دهد بدانچه مى‏كردند.

اشرفی

بدرستيكه آنان كه متفرق ساختند دينشان را و بودند گروه گروه نيستى تو از ايشان در چيزى مسئول جز اين نيست كه كارشان با خداست پس خبر دهد ايشانرا بآنچه بودند كه ميكردند

خوشابر مسعود انصاري

آنان كه دين خود را بخش بخش كردند و گروه گروه شدند تو را با كار آنان كارى [و مسئوليتى‏] نيست، كارشان فقط به خداوند واگذار شده است. آن گاه آنان را به [سرانجام‏] آنچه مى‏كردند، خبر مى‏دهد

مکارم

کسانی که آیین خود را پراکنده ساختند، و به دسته‌های گوناگون (و مذاهب مختلف) تقسیم شدند، تو هیچ گونه رابطه‌ای با آنها نداری! سر و کار آنها تنها با خداست؛ سپس خدا آنها را از آنچه انجام می‌دادند، با خبر می‌کند.

مجتبوی

كسانى كه دين خويش را دستخوش پراكندگى ساختند و گروه گروه شدند تو هيچ پيوند و بستگى با آنها ندارى كارشان با خداست و بس، آنگاه- روز رستاخيز- از آنچه مى‏كردند آگاهشان مى‏كند.

مصباح زاده

بدرستى كه آنان كه متفرق ساختند دينشان را و بودند گروه گروه نيستى تو از ايشان در چيزى مسئول جز اين نيست كه كارشان با خداست پس خبر دهد ايشان را بانچه بودند كه ميكردند

معزی

همانا آنان كه پراكنده ساختند دين خود را و شدند گروهائى نيستى تو از ايشان در چيزى جز اين نيست كه كار آنان با خدا است پس آگهيشان دهد بدانچه بودند مى كردند

قمشه ای

آنان که دین را پراکنده نمودند و (در آن) فرقه فرقه شدند (چشم از آنها بپوش) چنین کسان به کار تو نیایند، (و از دست آنها غمگین مباش که مجازات) کار آنها با خداست و بعد از این به آنچه می‌کردند آگاهشان می‌گرداند.

رشاد خليفه

كساني كه خود را به فرقه‌هاي مختلف تقسيم مي كنند، با تو نيستند. قضاوت آنها با خداست، سپس او آنها را از آنچه كرده بودند، مطلع خواهد كرد.

Literal

That those who separated (divided) their religion, and were groups/parties , you are not from them in a thing, but their matter/affair (is) to God, then He informs them with what they were making/doing.

Al-Hilali Khan

Verily, those who divide their religion and break up into sects (all kinds of religious sects), you (O Muhammad SAW) have no concern in them in the least. Their affair is only with Allah, Who then will tell them what they used to do.

Arthur John Arberry

Those who have made divisions in their religion and become sects, thou art not of them in anything; their affair is unto God, then He will tell them what they have been doing.

Asad

VERILY, as for those who have broken the unity of their faith and have become sects – thou hast nothing to do with them. Behold, their case rests with God: and in time He will make them understand what they were doing.

Dr. Salomo Keyzer

Nader hen niet, die eene scheiding in hunnen godsdienst maken en zich in secten verdeelen; hunne zaak behoort alleen aan God; daarna zal hij hun verklaren, wat zij gedaan hebben.

Free Minds

Those who have divided their system and become sects, you are not with them in anything. Their matter will be with God, then He will inform them of what they had done.

Hamza Roberto Piccardo

Tu non sei responsabile di coloro che hanno fatto scismi nella loro religione e hanno formato delle sette. La loro sorte appartiene a Allah. Li informerà di quello che hanno fatto.

Hilali Khan

Verily, those who divide their religion and break up into sects (all kinds of religious sects), you (O Muhammad SAW) have no concern in them in the least. Their affair is only with Allah, Who then will tell them what they used to do.

Kuliev E.

Ты не имеешь никакого отношения к тем, которые раскололи свою религию и разделились на секты. Их дело находится у Аллаха, и позднее Он сообщит им о том, что они совершали.

M.-N.O. Osmanov

Воистину, ты нисколько не в ответе за тех, которые устроили раскол в своей религии и распались на секты. Воистину, им придется отвечать перед Аллахом, а Он уж поведает им о том, что они творили.

Mohammad Habib Shakir

Surely they who divided their religion into parts and became sects, you have no concern with them; their affair is only with Allah, then He will inform them of what they did.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Lo! As for those who sunder their religion and become schismatics, no concern at all hast thou with them. Their case will go to Allah, Who then will tell them what they used to do.

Palmer

Verily, those who divided their religion and became sects, thou hast not to do with them, their matter is in God’s hands, He will yet inform them of that which they have done.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Dinlerini parça parça edip fırkalara, hiziplere bölünenler var ya, senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi Allah’a kalmıştır. Allah onlara, yapıp ettiklerini haber verecektir.

Qaribullah

You have nothing to do with those who have made divisions in their religion and become sects. Their affair is with Allah and He will inform them of what they have done.

QXP

(There is only one Straight Path.) O Messenger! Those who break the unity of their DEEN and become sects, you have nothing to do with them whatsoever. Behold, their case will go to Allah and He will tell them what they had been doing.

Reshad Khalifa

Those who divide themselves into sects do not belong with you. Their judgment rests with GOD, then He will inform them of everything they had done.

Rodwell

As to those who split up their religion and become sects, have thou nothing to do with them: their affair is with God only. Hereafter shall he tell them what they have done.

Sale

They who make a division in their religion, and become sectaries, have thou nothing to do with them; their affair belongeth only unto God. Hereafter shall He declare unto them that which they have done.

Sher Ali

As for those who split up their religion and became divided into sects, thou hast no concern at all with them. Surely, their affair is with ALLAH, then shall HE inform them of what they used to do.

Unknown German

Jene aber, die in ihren Glauben Spaltung trugen und Sektierer wurden, mit ihnen hast du nichts zu schaffen. Ihr Fall wird sicherlich vor Allah kommen, dann wird Er ihnen verkünden, was sie getan.

V. Porokhova

Ипусть тебя, (о Мухаммад!), ■ Не озадачивают те, ■ Кто разделяет свою веру и делится на секты. ■ Их дело – в веденье Аллаха, ■ И Он потом им возвестит ■ Все (зло того), что делали они.

Yakub Ibn Nugman

Тәкъвасыз мөселманнар, Аллаһ төзеп биргән хак динне төрле кисәкләргә бүлделәр һәм төрле батыл мәзһәб ияләре булдылар, ий Мухәммәд г-м, син аларның һичбер эшләре турында соралачак түгелсең. Аларның эшләре Аллаһуга тапшырылмыштыр, соңра Аллаһ үзләренә кылган эшләре белән хәбәр бирер.

جالندہری

جن لوگوں نے اپنے دین میں (بہت سے) رستے نکالے اور کئی کئی فرقے ہو گئے ان سے تم کو کچھ کام نہیں ان کا کام خدا کے حوالے پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو (سب) بتائے گا

طاہرالقادری

بیشک جن لوگوں نے (جدا جدا راہیں نکال کر) اپنے دین کو پارہ پارہ کر دیا اور وہ (مختلف) فرقوں میں بٹ گئے، آپ کسی چیز میں ان کے (تعلق دار اور ذمہ دار) نہیں ہیں، بس ان کا معاملہ اﷲ ہی کے حوالے ہے پھر وہ انہیں ان کاموں سے آگاہ فرما دے گا جو وہ کیا کرتے تھے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.