سوره الأعراف (7) آیه 70

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 70

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 71
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 69

عربی

قالُوا أَ جِئْتَنا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَ نَذَرَ ما كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

بدون حرکات عربی

قالوا أ جئتنا لنعبد اللّه وحده و نذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصّادقين

خوانش

Qaloo aji/tana linaAAbuda Allaha wahdahu wanathara ma kana yaAAbudu abaona fa/tina bima taAAiduna in kunta mina alssadiqeena

آیتی

گفتند : آيا نزد ما آمده اي تا تنها الله را بپرستيم و آنچه را که ، پدرانمان مي پرستيدند رها کنيم ؟ اگر راست مي گويي آنچه را که به ما وعده مي دهي بياور

خرمشاهی

گفتند آيا به سراغ ما آمده اى تا فقط خدا را بپرستيم و آنچه پدرانمان مى پرستيدند رها كنيم؟ حال اگر راست مى گويى آنچه [از عذاب] به ما وعده مى دهى هم اكنون [بر سر م] بياور.

کاویانپور

گفتند: آيا بسراغ ما آمده‏اى كه فقط خداى يكتا را بپرستيم و آنچه را كه نياكان ما مى‏پرستيدند، رها كنيم؟ اگر راست مى‏گويى از آنچه ما را ميترسانى و ما را تهديد مى‏كنى، بياور

انصاریان

گفتند: آیا به سوی ما آمده ای که ما فقط خدا را بپرستیم، و آنچه را پدرانمان می پرستیدند واگذاریم؟ اگر از راستگویانی آنچه را از عذاب و گزند به ما وعده می دهی برای ما بیاور.

سراج

قوم هود گفتند آيا آمده‏اى بما كه بپرستيم خدا را تنها و رها كنيم خدايانى كه مى‏پرستيدند پدرانمان پس بياور بما آنچه ما را به آن تهديد مى‏كنى اگر هستى از راستگويان

فولادوند

گفتند: «آيا به سوى ما آمده‏اى كه تنها خدا را بپرستيم و آنچه را كه پدرانمان مى پرستيدند رها كنيم؟ اگر راست مى‏گويى، آنچه را به ما وعده مى‏دهى براى ما بياور.»

پورجوادی

گفتند: «آيا به سراغ ما آمده‏اى تا تنها خدا را عبادت كنيم و آنچه را نياكانمان مى‏پرستيدند واگذاريم؟ حالا كه چنين است اگر راست مى‏گويى آنچه را به ما وعده مى‏دهى بياور.»

حلبی

گفتند: آيا تو به سوى ما آمده‏اى كه تنها خدا را پرستش كنيم و آنچه را پدران ما مى‏پرستيدند ترك كنيم؟ پس بيار بر ما آنچه به ما وعده مى‏دهى اگر از راستگويانى.

اشرفی

گفتند آيا آمدى ما را از براى آنكه بپرستيم خداى يكتا را و واگذاريم آنچه را بودند كه ميپرستيدند پدران ما پس بياور بما آنچه وعده ميدادى بما اگر هستى از راستگويان

خوشابر مسعود انصاري

گفتند: آيا [نزد] ما آمده‏اى تا [ما را دعوت كنى كه‏] تنها خدا را بپرستيم و آنچه را كه نياكانمان مى‏پرستيدند رها كنيم. پس اگر از راستگويانى، آنچه كه ما را از آن مى‏ترسانى، [براى‏] ما در ميان آور

مکارم

گفتند: «آیا به سراغ ما آمده‌ای که تنها خدای یگانه را بپرستیم، و آنچه را پدران ما می‌پرستند، رها کنیم؟! پس اگر راست می‌گوئی آنچه را (از بلا و عذاب الهی) به ما وعده می‌دهی، بیاور»!

مجتبوی

گفتند: آيا سوى ما آمده‏اى تا خدا را به تنهايى بپرستيم و آنچه را پدرانمان مى‏پرستيدند واگذاريم؟ پس اگر از راستگويانى آنچه ما را وعده مى‏دهى- يعنى عذاب خدا- به ما آر.

مصباح زاده

گفتند آيا آمدى ما را از براى آنكه بپرستيم خداى يكتا را و وا گذاريم آنچه را بودند كه ميپرستيدند پدران ما پس بياور بما آنچه وعده ميدادى بما اگر هستى از راستگويان

معزی

گفتند آيا ما را آمدى كه پرستش كنيم خداى را تنها و رها كنيم آنچه را مى پرستيدند پدران ما پس بياور ما را آنچه به ما وعده دهى اگر هستى از راستگويان

قمشه ای

قوم هود گفتند: آیا تو بر آن به سوی ما آمده‌ای که خدا را به یکتایی پرستیم و از بتهایی که پدران ما می‌پرستیدند دست برداریم؟ (این کار نخواهیم کرد) تو اگر راست می‌گویی هر عذابی که به ما وعده می‌دهی زود به انجام رسان.

رشاد خليفه

آنها گفتند: آيا آمده اى ما را وادار كنى تا فقط خدا را بپرستيم و آنچه را كه قبل والدينمان عبادت مى كردند، ترك كنيم؟ ما تو را به مبارزه مى طلبيم تا آن عذابى كه ما را به آن تهديد مى كنى بياورى، اگر راست مى گويى.

Literal

They said: Did you come to us to worship God alone, and we leave (discard) what our fathers were worship(ping), so come/bring to us with what you promise us, if you were from the truthful.

Al-Hilali Khan

They said: «You have come to us that we should worship Allah Alone and forsake that which our fathers used to worship. So bring us that wherewith you have threatened us if you are of the truthful.»

Arthur John Arberry

They said, ‹Why, hast thou come to us that we may serve God alone, and forsake that our fathers served? Then bring us that thou promisest us, if thou speakest truly.›

Asad

They answered: «Hast thou come to us [with the demand] that we worship God alone, and give up all that our forefathers were wont to worship? Bring about, then, that [punishment] with which thou hast threatened us, if thou art a man of truth!»

Dr. Salomo Keyzer

Zij zeiden tot hem: Zijt gij tot ons gekomen, dat wij God alleen aanbidden en de goden verlaten zouden, die door onze vaderen werden aangebeden? Zorg dat uwe bedreigingen in vervulling gaan, indien gij oprecht zijt.

Free Minds

They said: "Have you come to us to serve God alone and abandon what our fathers had served? Bring us what you promise if you are of the truthful ones!"

Hamza Roberto Piccardo

Dissero: «Sei venuto per far sì che adoriamo Allah, l’Unico, abbandonando quello che adoravano i nostri avi? Se sei sincero, mostraci quello di cui ci minacci.»

Hilali Khan

They said: "You have come to us that we should worship Allah Alone and forsake that which our fathers used to worship. So bring us that wherewith you have threatened us if you are of the truthful."

Kuliev E.

Они сказали: «Неужели ты пришел к нам для того, чтобы мы поклонялись одному Аллаху и отреклись от того, чему поклонялись наши отцы? Ниспошли нам то, чем ты угрожаешь, если ты говоришь правду».

M.-N.O. Osmanov

Они спросили: «Для того ли ты пришел к нам, чтобы [заставить] нас поклоняться единому Аллаху и отречься от того, чему поклонялись наши отцы? Осуществи же свою угрозу, если ты говоришь правду».

Mohammad Habib Shakir

They said: Have you come to us that we may serve Allah alone and give up what our fathers used to serve? Then bring to us what you threaten us with, if you are of the truthful ones.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

They said: Hast come unto us that we should serve Allah alone, and forsake what our fathers worshipped? Then bring upon us that wherewith thou threatenest us if thou art of the truthful!

Palmer

They said, ‹Hast thou come to us that we may worship God alone, and leave what our fathers used to worship? then bring us what thou dost threaten us with, if thou art of those who tell the truth!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Dediler ki: «Sen, yalnız Allah’a ibadet edelim de atalarımızın kulluk etmekte olduklarını terk edelim diye mi bize geldin? Eğer doğru sözlü isen hadi bizi tehdit ettiğini bize getir.»

Qaribullah

They said: ‹Have you come to us in order that we worship Allah alone and renounce that which our fathers worshipped? Bring down that with which you threaten us if you are from the truthful!

QXP

They said, «Have you come to us that we worship Allah alone and give up what our forefathers worshiped? Bring upon us what you threaten us with, if you are truthful.»

Reshad Khalifa

They said, «Did you come to make us worship GOD alone, and abandon what our parents used to worship? We challenge you to bring the doom you threaten us with, if you are truthful.»

Rodwell

They said, «Art thou come to us in order that we may worship one God alone, and leave what our fathers worshipped? Then bring that upon us with which thou threatenest us, if thou be a man of truth.»

Sale

They said, art thou come unto us, that we should worship God alone, and leave the deities which our fathers worshipped? Now bring down that judgement upon us, with which thou threatenest us, if thou speakest truth.

Sher Ali

They said, `Hast thou come to us that we may worship ALLAH alone and forsake what our fathers used to worship ? Bring us, then, that which thou threatenest us with, if thou art of the truthful.›

Unknown German

Sie sprachen: «Bist du zu uns gekommen, damit wir Allah allein verehren und das verlassen, was unsere Väter anbeteten? Bring uns denn her, was du uns androhst, wenn du wahrhaftig bist!»

V. Porokhova

Они ответили: «Неужто ты пришел лишь для того, ■ Чтоб мы единому Аллаху поклонялись ■ И отказались от богов, ■ Которых чтили наши праотцы? ■ И если ты в числе правдивых, ■ Представь нам то, чем ты грозишь».

Yakub Ibn Nugman

Әйттеләр: «Ий Һуд! Безләрне бер Аллаһуга гына гыйбадәт кылыгыз дип боерырга килдеңме? Вә аталарыбыз гыйбадәт кылган сынымнарны ташлагыз, дип әйтергә килдеңме? Безгә вәгъдә кылган ґәзабыңны китер, әгәр дөрес сөйләүче булсаң», – дип.

جالندہری

وہ کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے خدا ہی کی عبادت کریں۔ اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ

طاہرالقادری

وہ کہنے لگے: کیا تم ہمارے پاس (اس لئے) آئے ہو کہ ہم صرف ایک اﷲ کی عبادت کریں اور ان (سب خداؤں) کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ سو تم ہمارے پاس وہ (عذاب) لے آؤ جس کی تم ہمیں وعید سناتے ہو اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.