سوره الأعراف (7) آیه 73

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 73

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 74
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 72

عربی

وَ إِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ قَدْ جاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوها تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَ لا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ

بدون حرکات عربی

و إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا اللّه ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بيّنة من ربّكم هذه ناقة اللّه لكم آية فذروها تأكل في أرض اللّه و لا تمسّوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم

خوانش

Wa-ila thamooda akhahum salihan qala ya qawmi oAAbudoo Allaha ma lakum min ilahin ghayruhu qad jaatkum bayyinatun min rabbikum hathihi naqatu Allahi lakum ayatan fatharooha ta/kul fee ardi Allahi wala tamassooha bisoo-in faya/khuthakum AAathabun aleemun

آیتی

بر قوم ثمود ، برادرشان صالح را فرستاديم گفت : اي قوم من ، الله را بپرستيد ، شما را هيچ خدايي جز او نيست ، از جانب خدا براي شما نشانه اي آشکار آمد اين ماده شتر خدا ، برايتان نشانه اي است رهايش کنيد تا در زمين خدا بچرد و هيچ آسيبي به او نرسانيد که عذابي دردآور شما را فرا خواهد گرفت

خرمشاهی

و به سوى قوم ثمود برادرشان صالح را [فرستاديم] [كه به آنان] گفت اى قوم من، خداوند را كه خدايى جز او نداريد، بپرستيد، به راستى كه پديده اى از سوى پروردگارتان براى شما آمده است، اين ماده شتر خداست كه معجزه اى براى شماست; پس رهايش كنيد كه در زمين خدا [بچرد و]

کاویانپور

و بسوى قوم ثمود، برادرشان صالح را فرستاديم. صالح گفت: اى جماعت، تنها خدا را بپرستيد كه براى شما هيچ معبودى جز او نيست. دلايل روشن از سوى پروردگارتان براى شما آمده است. اين ناقه (شتر ماده) خدا براى شما نشانه‏ايست. بگذاريد در زمين خدا بچرد و آسيبى به او نرسانيد كه عذابى بس دردناك شما را فرا خواهد گرفت.

انصاریان

و به سوی قوم ثمود، برادرشان صالح را فرستادیم، گفت: ای قوم من! خدا را بپرستید که شما را جز او معبودی نیست، برای شما دلیلی روشن از جانب پروردگارتان آمده است، این ماده شتر [از سوی] خدا برای شما نشانه ای [بر صدق رسالت من] است، پس او را واگذارید تا در زمین خدا بخورد و آزار و گزندی به او نرسانید که عذابی دردناک شما را خواهد گرفت.

سراج

و (فرستاديم) بسوى قبيله ثمود برادرشان صالح را وى گفت اى گروه من بپرستيد خدا را نيست شما را هيچ معبود بسزائى جز خدا حقا آمد به شما معجزه روشن از پروردگارتان اين شتر خداست كه (برون آورد) براى شما در حاليكه نشانه ايست و بگذاريدش كه تا بخورد (گياه را) در زمين خدا و نرسانيد به وى هيچ بدى كه بگيرد شما را عذابى دردناك

فولادوند

و به سوى [قوم‏] ثمود، صالح، برادرشان را [فرستاديم‏]؛ گفت: «اى قوم من، خدا را بپرستيد، براى شما معبودى جز او نيست؛ در حقيقت، براى شما از جانب پروردگارتان دليلى آشكار آمده است. اين، ماده‏شتر خدا براى شماست كه پديده‏اى شگرف است. پس آن را بگذاريد تا در زمين خدا بخورد و گزندى به او نرسانيد تا [مبادا] شما را عذابى دردناك فرو گيرد.»

پورجوادی

به سوى ثمود، برادرشان صالح را فرستاديم كه گفت: «اى قوم من! خدا را بپرستيد كه شما را جز او معبودى نيست، دليل روشنى از طرف پروردگار برايتان آمد، اين ماده شتر خدا براى شما معجزه‏اى است، رهايش كنيد كه در زمين بچرد و آسيبى به آن نرسانيد كه عذاب دردناكى گريبانتان را خواهد گرفت.

حلبی

و به [سوى‏] ثمود، برادرشان صالح را [فرستاديم‏] گفت: اى قوم من، خدا را بپرستيد، شما را جز او معبودى نيست. بتحقيق براى شما از پروردگارتان معجزه‏اى آمد. اين ناقه خدا براى شما آيتى است. پس بگذاريد در زمين خدا بچرد و به او آسيبى مرسانيد، كه شما را عذابى دردناك فرا گيرد.

اشرفی

و فرستاديم به ثمود برادرشان صالح را گفت اى قوم من بپرستيد خدا را نيست مر شما را هيچ خدائى جز او بحقيقت آمد شما را حجتى از پروردگارتان اين ناقه خدا است مر شما را آيتى پس واگذاريدش كه بخورد در زمين خدا و مس نكنيدش ببدى پس بگيرد شما را عذابى دردناك

خوشابر مسعود انصاري

و به سوى ثمود برادرشان صالح [را فرستاديم‏]. گفت: اى قوم من، خداوند را بپرستيد، شما جز او معبود [راستينى‏] نداريد. به تحقيق دليلى از [سوى‏] پروردگارتان براى شما آمده است. اين ماده شتر خداوند به عنوان معجزه براى شما است. پس او را بگذاريد كه در زمين خدا بچرد. و هيچ گزندى به او مرسانيد، كه آن گاه عذابى دردناك شما را فرو گيرد

مکارم

و به سوی (قوم) ثمود، برادرشان صالح را (فرستادیم)؛ گفت: «ای قوم من! (تنها) خدا را بپرستید، که جز او، معبودی برای شما نیست! دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمده: این «ناقه» الهی برای شما معجزه‌ای است؛ او را به حال خود واگذارید که در زمین خدا (از علفهای بیابان) بخورد! و آن را آزار نرسانید، که عذاب دردناکی شما را خواهد گرفت!

مجتبوی

و به قوم ثمود برادرشان صالح را [فرستاديم‏]. گفت: اى قوم من، خداى را بپرستيد كه شما را جز او خدايى نيست. همانا شما را حجّتى روشن و هويدا از جانب پروردگارتان آمد، اين ماده‏شتر خداى، شما را آيتى است، پس او را واگذاريد تا در زمين خدا بخورد و هيچ بدى به او نرسانيد كه شما را عذابى دردناك فرا خواهد گرفت.

مصباح زاده

و فرستاديم به ثمود برادرشان صالح را گفت اى قوم من بپرستيد خدا را نيست مر شما را هيچ خدائى جز او بحقيقت آمد شما را حجتى از پروردگارتان اين ناقه خدا است مر شما را آيتى پس وا گذاريدش كه بخورد در زمين خدا و مس نكنيدش ببدى پس بگيرد شما را عذابى دردناك

معزی

و بسوى ثمود برادر ايشان صالح را گفت اى قوم من پرستش كنيد خدا را نيست شما را خدائى جز او همانا بيامدتان نشانى اى از پروردگار شما اينك اشتر خدا آيتى براى شما پس بگذاريدش بچرد در زمين خدا و گردش به بدى نگرديد كه مى گيرد شما را عذابى دردناك

قمشه ای

و بر قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم، گفت: ای قوم، خدای یکتا را پرستید که جز او شما را خدایی نیست، اکنون معجزی واضح و آشکار از طرف خدایتان آمده، این ناقه خداست که شما را آیت و معجزی است بزرگ، او را واگذارید تا در زمین خدا چرا کند و قصد سوئی درباره او مکنید که به عذابی دردناک گرفتار خواهید شد.

رشاد خليفه

به سوي ثمود برادرشان صالح را فرستاديم. او گفت: اي قوم من، خدا را عبادت کنيد؛ خداي ديگري جز او نداريد. مدرک از جانب پروردگارتان به شما ارائه شده است: اين شتر خداست، تا براي شما نشانه اي باشد. بگذاريد او در زمين خدا بخورد و به او هيچ آسيبي نرسانيد، تا مبادا گرفتار عذابي دردناک شويد.

Literal

And to Thamud/a pre-Islamic Arab tribe that could have been in Hegaz, (We sent) their brother Saleh, he said: «My nation, worship God, (there) is no God for you from other than Him, an evidence had come to you from your Lord, this (is) God’s female camel for you (as) a sign/evidence , so leave it eat in God’s ground/earth/land, and do not touch it with evil/harm , so (then a) painful torture takes/punishes you.»

Al-Hilali Khan

And to Thamood (people, We sent) their brother Salih (Saleh). He said: «O my people! Worship Allah! You have no other Ilah (God) but Him. (La ilaha ill-Allah: none has the right to be worshipped but Allah). Indeed there has come to you a clear sign (the miracle of the coming out of a huge shecamel from the midst of a rock) from your Lord. This shecamel of Allah is a sign unto you; so you leave her to graze in Allahs earth, and touch her not with harm, lest a painful torment should seize you.

Arthur John Arberry

And to Thamood their brother Salih; he said, ‹O my people, serve God! You have no god other than He; there has now come to you a clear sign from your Lord — this is the She-camel of God, to be a sign for you. Leave her that she may eat in God’s earth, and do not touch her with evil, lest you be seized by a painful chastisement.

Asad

AND UNTO [the tribe of] Thamild [We sent] their brother alih se He said: «O my people! Worship God alone: you have no deity other than Him. Clear evidence of the truth has now come unto you from your Sustainer. «This she-camel belonging to God shall be a token for you: so leave her alone to pasture on God’s earth, and do her no harm, lest grievous chastisement befall you.

Dr. Salomo Keyzer

En tot den stam Thamoed zonden wij hunnen broeder Saleh. Hij zeide: O, mijn volk! aanbid God; gij hebt geen God naast hem. Thans is een duidelijk teeken tot u gekomen van uwen God. Deze kameel van God is een teeken voor u, laat hem in Gods weide grazen; doe hem geen kwaad, opdat u geen pijnlijke straf bereike.

Free Minds

And to Thamud, We sent their brother Saleh, he said: "My people, serve God, you have no god besides Him; clarity has come to you from your Lord, this is God’s camel, in her you have a sign, so leave her to eat in God’s land, and do not harm her, else the painful retribution will take you."

Hamza Roberto Piccardo

E ai Thamûd [inviammo] il loro fratello Sâlih.

Hilali Khan

And to Thamood (people, We sent) their brother Salih (Saleh). He said: "O my people! Worship Allah! You have no other Ilah (God) but Him. (La ilaha ill-Allah: none has the right to be worshipped but Allah). Indeed there has come to you a clear sign (the miracle of the coming out of a huge shecamel from the midst of a rock) from your Lord. This shecamel of Allah is a sign unto you; so you leave her to graze in Allahs earth, and touch her not with harm, lest a painful torment should seize you.

Kuliev E.

Мы отправили к самудянам их брата Салиха. Он сказал: «О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него. К вам явилось ясное знамение от вашего Господа. Эта верблюдица Аллаха является знамением для вас. Позвольте ей паститься на земле Аллаха и не причиняйте ей зла, а не то вас постигнут мучительные страдания.

M.-N.O. Osmanov

А к племени самуд [Мы послали] их брата Салиха. Он воззвал: «О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху: нет для вас иного бога, кроме Него. К вам уже пришло явное чудо от вашего Господа – вот эта верблюдица Аллаха в качестве знамения. Пусть она пасется на земле, принадлежащей Аллаху, не причиняйте ей зла, а не то вас постигнет мучительное наказание.

Mohammad Habib Shakir

And to Samood (We sent) their brother Salih. He said: O my people! serve Allah, you have no god other than Him; clear proof indeed has come to you from your Lord; this is (as) Allah’s she-camel for you– a sign, therefore leave her alone to pasture on Allah’s earth, and do not touch her with any harm, otherwise painful chastisement will overtake you.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And to (the tribe of) Thamud (We sent) their brother Salih. He said: O my people! Serve Allah. Ye have no other Allah save Him. A wonder from your Lord hath come unto you. Lo! this is the camel of Allah, a token unto you; so let her feed in Allah’s earth, and touch her not with hurt lest painful torment seize you.

Palmer

Unto Thamud (we sent) their brother Zalih, who said, ‹O my people! worship God; ye have no god but Him: there has come to you a manifest sign from your Lord. This she-camel of God’s is a sign for you; leave her then to eat in the land of God, and touch her not with evil, or there will overtake you grievous woe.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Semûd’a da kardeşleri Sâlih’i gönderdik. Dedi ki: «Ey toplumum! Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan başka ilahınız yok. Size Rabbinizden bir beyyine/açık bir kanıt gelmiştir. İşte şu; Allah’ın devesi. Sizin için bir mucize. Rahat bırakın onu, Allah’ın toprağında otlasın. Kötü bir niyetle dokunmayın ona. Yoksa korkunç bir azap yakalar sizi.»

Qaribullah

And to Thamood We sent their brother Salih. He said: ‹Worship Allah, my nation, for you have no god except He. A clear proof has come to you from your Lord. Here is the shecamel of Allah, a sign for you. Leave her to graze in the earth of Allah and do not touch her with evil, lest a painful punishment seizes you.

QXP

The people of Thamud were successors to Aad. To them We sent their brother, Saleh. He said, «O My people! Serve Allah. You have no other god but He. The Clear Truth has come to you from your Lord. This is the she-camel of Allah, a token for your obedience. So let her feed in Allah’s earth and do not harm her lest painful torment seize you.» (Their feudal lords controlled land, crop, oases and water resources, and the weak were suffering. Saleh assigned a she-camel as a symbol of their reformation).

Reshad Khalifa

To Thamoud we sent their brother Saaleh. He said, «O my people, worship GOD; you have no other god beside Him. Proof has been provided for you from your Lord: here is GOD’s camel, to serve as a sign for you. Let her eat from GOD’s land, and do not touch her with any harm, lest you incur a painful retribution.

Rodwell

And to Themoud we sent their brother Saleh. He said, O my people! worship God: ye have no other god than Him: now hath a clear proof of my mission come to you from your Lord, this she-camel of God being a sign to you: therefore let her go at large to pasture on God’s earth: and touch her not to harm her, lest a grievous chastisement seize you.

Sale

And unto the tribe of Thamud We sent their brother Saleh. He said O my people, worship God: Ye have no God besides Him. Now hath a manifest proof come unto you from your Lord. This she-camel of God is a sign unto you: Therefore dismiss her freely, that she may feed in God’s earth; and do her no hurt, lest a painful punishment seize you.

Sher Ali

And to Thamud WE sent their brother Salih. He said, `O my people, worship ALLAH; you have no god other than HIM. Verily, there has come to you a clear evidence from your Lord – this she-camel of ALLAH, a Sign for you. So leave her that she may feed in ALLAH’s earth and do her no harm, lest a punishment seize you;

Unknown German

Und zu den Thamüd (entsandten Wir) ihren Bruder Sáleh. Er sprach: «O mein Volk, dienet Allah; ihr habt keinen anderen Gott als Ihn. Wahrlich, nunmehr ist zu euch ein deutlicher Beweis von eurem Herrn gekommen – diese Kamelstute Allahs, ein Zeichen für euch. So lasset sie auf Allahs Erde weiden und tut ihr nichts zuleide, sonst würde euch schmerzliche Strafe treffen.

V. Porokhova

И к самудянам Салиха, их брата, (Мы послали), ■ И он сказал: ■ «О мой народ! Аллаху поклоняйтесь! ■ Кроме Него, у вас иного Бога нет. ■ Пришло к вам ясное свидетельство от вашего Владыки: ■ Это – верблюдица Аллаха, ■ Что станет вам знамением Его. ■ Дайте пастись ей на земле Аллаха, ■ Не причиняя ей вреда, ■ Чтоб на себя суровой кары не навлечь.

Yakub Ibn Nugman

Вә Сәмүд кауменә кардәшләре Салихны пәйгамбәр итеп җибәрдек, әйтте: «Ий каумем, фәкать Аллаһуга гына гыйбадәт кылыгыз! Сезнең Аллаһудан башка Илаһәгыз юк (Сәмүд кауме Салих пәйгамбәрдән могҗиза итеп, ошбу таштан дөя чыгар, диделәр, Салих дога кылды, дөя чыкты, ләкин алар һаман иман китермәделәр). Тәхкыйк сезгә Аллаһудан минем пәйгамбәрлегемә галәмәт килде, ошбу дөя сезгә галәмәт өчен җибәрелгән дөядер, аңарга ирек бирегез, Аллаһ җирендә ашасын, явызлык белән аңарга кул тидермәгез, юкса сезгә рәнҗеткүче ґәзаб ирешер.

جالندہری

اور قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ (تو) صالح نے کہا کہ اے قوم! خدا ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے۔ (یعنی) یہی خدا کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے۔ تو اسے (آزاد) چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا۔ ورنہ عذابِ الیم میں تمہیں پکڑ لے گا

طاہرالقادری

اور (قومِ) ثمود کی طرف ان کے (قومی) بھائی صالح (علیہ السلام) کو (بھیجا)، انہوں نے کہا: اے میری قوم! اﷲ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بیشک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آگئی ہے۔ یہ اﷲ کی اونٹنی تمہارے لئے نشانی ہے، سو تم اسے (آزاد) چھوڑے رکھنا کہ اﷲ کی زمین میں چَرتی رہے اور اسے برائی (کے ارادے) سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں دردناک عذاب آپکڑے گا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.