سوره الأعراف (7) آیه 75

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 75

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 76
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 74

عربی

قالَ الْمَلأَُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَ تَعْلَمُونَ أَنَّ صالِحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قالُوا إِنَّا بِما أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ

بدون حرکات عربی

قال الملأ الّذين استكبروا من قومه للّذين استضعفوا لمن آمن منهم أ تعلمون أنّ صالحا مرسل من ربّه قالوا إنّا بما أرسل به مؤمنون

خوانش

Qala almalao allatheena istakbaroo min qawmihi lillatheena istudAAifoo liman amana minhum ataAAlamoona anna salihan mursalun min rabbihi qaloo inna bima orsila bihi mu/minoona

آیتی

مهتران قومش که گردنکشي مي کردند ، به زبون شدگان قوم که ايمان آورده ، بودند گفتند : آيا مي دانيد که صالح از جانب پروردگارش آمده است ؟ گفتند : ما به آييني که بدان مامور شده ايمان داريم

خرمشاهی

بزرگان قومش كه استكبار مىورزيدند، به مؤمنان مستضعف مى گفتند آيا مطمئنيد كه صالح از سوى پروردگارش به پيامبرى فرستاده شده است؟ [ايشان در پاسخ] مى گفتند [آرى] ما به رسالت او مؤمن هستيم.

کاویانپور

مستكبرين قوم او به مستضعفين كه ايمان آورده بودند، گفتند: آيا شما يقين داريد كه صالح از جانب پروردگارش فرستاده شده است؟ آنها گفتند: ما به آنچه او فرستاده شده است، حقيقتا ايمان داريم.

انصاریان

اشراف و سران قومش که تکبّر و سرکشی می ورزیدند به مستضعفانی که ایمان آورده بودند، گفتند: آیا شما یقین دارید که صالح از سوی پروردگارش فرستاده شده؟ گفتند: به طور یقین ما به آیینی که فرستاده شده مؤمنیم.

سراج

گفتند گروهى از اشراف كه سركشى كردند (از ايمان آوردن بصالح) از قوم وى به آنانكه ناتوان شمرده شده بودند به كسانى كه ايمان آورده بودند از آن قوم آيا شما مى‏دانيد كه صالح فرستاده شده از نزد پروردگار خود است ناتوان گفتند البته ما به آئينى كه صالح به ابلاغ آن فرستاده شده گرويده‏ام

فولادوند

سران قوم او كه استكبار مى‏ورزيدند، به مستضعفانى كه ايمان آورده بودند، گفتند: «آيا مى‏دانيد كه صالح از طرف پروردگارش فرستاده شده است؟» گفتند: «بى‏ترديد، ما به آنچه وى بدان رسالت يافته است مؤمنيم.»

پورجوادی

بزرگان قومش به مستضعفان مؤمن گفتند: «آيا شما يقين داريد كه صالح از طرف پروردگار فرستاده شده است؟» گفتند: «به پيامى كه او آورده است ايمان داريم.»

حلبی

گفتند: گروهى از سران قوم او كه خود را بزرگ مى‏پنداشتند به آن كسان كه ايمان آورده بودند و ناتوان بشمار مى‏آمدند: آيا مى‏دانيد كه صالح فرستاده‏اى است از جانب پروردگار خويش؟ گفتند: بى‏گمان ما بدانچه بر او فرستاده شد، گرويدگانيم.

اشرفی

گفتند جمعى كه سركشى ميكردند از قومش مر آنان را كه ناتوان شمرده بودند مر آنرا كه گرويد از ايشان آيا ميدانيد كه صالح فرستاده شده است از پروردگارش گفتند بدرستيكه ما بآنچه فرستاده شده بآن گروندگانيم

خوشابر مسعود انصاري

سرانى از قوم او كه كبر ورزيده بودند به مستضعفان، به [همان‏] كسانى از آنان كه ايمان آورده بودند، گفتند: آيا [به يقين‏] مى‏دانيد كه صالح از [سوى‏] پروردگارش فرستاده شده است؟ گفتند: ما به آنچه كه به آن رسالت يافته است، باور داريم

مکارم

(ولی) اشراف متکبر قوم او، به مستضعفانی که ایمان آورده بودند، گفتند: «آیا (براستی) شما یقین دارید که صالح از طرف پروردگارش فرستاده شده است؟!» آنها گفتند: «ما به آنچه او بدان مأموریت یافته، ایمان آورده‌ایم.»

مجتبوی

مهتران قوم او كه گردنكشى مى‏كردند به ناتوان شمرده‏شدگان، به همانها كه ايمان آورده بودند، گفتند: آيا شما مى‏دانيد كه صالح فرستاده‏اى است از سوى پروردگار خويش؟ گفتند: ما بدانچه او بدان فرستاده شده ايمان داريم.

مصباح زاده

گفتند جمعى كه سركشى مى‏كردند از قومش مر آنان را كه ناتوان شمرده بودند مر آنرا كه گرويد از ايشان آيا ميدانيد كه صالح فرستاده شده است از پروردگارش گفتند بدرستى كه بانچه فرستاده شده بان گروندگانيم

معزی

گفتند آن گروه كه كبر ورزيدند از قومش بدانان كه ناتوان شمرده شدند بدانان كه ايمان آوردند از ايشان آيا دانيد كه صالح است فرستاده اى از پروردگار خود گفتند مائيم بدانچه او فرستاده شده است بدان ايمان آرندگان

قمشه ای

رؤسا و گردنکشان قوم صالح با ضعفا و فقیرانی که به او ایمان آوردند (به تمسخر) گفتند: آیا شما اعتقاد دارید که صالح را خدا به رسالت فرستاده؟مؤمنان جواب دادند: بلی (ما بر این عالم و مطمئنّیم و) ما بی‌هیچ شک به آیینی که او (از طرف خدا) بدان فرستاده شده ایمان داریم.

رشاد خليفه

پيشوايان متكبر در ميان قومش به مردم عادى كه ايمان آورده بودند، گفتند: شما از كجا مى دانيد صالح از جانب پروردگارش فرستاده شده است؟ آنها گفتند: آن پيامى كه او آورد، باعث شد كه ما مؤمن شويم.

Literal

The nobles/assembly , those who became arrogant from his nation said to those who were weakened to who believed from them: «Do you know that Saleh is sent from his Lord?» They Said: «We are with what (he) is sent with believing.»

Al-Hilali Khan

The leaders of those who were arrogant among his people said to those who were counted weak – to such of them as believed: «Know you that Salih (Saleh) is one sent from his Lord.» They said: «We indeed believe in that with which he has been sent.»

Arthur John Arberry

Said the Council of those of his people who waxed proud to those that were abased, to those of them who believed, ‹Do you know that Salih is an Envoy from his Lord?› They said, ‹In the Message he has been sent with we are believers.›

Asad

The great ones among his people, who gloried in their arrogance towards all who were deemed weak, said unto the believers among them: «Do you [really] know that alih has been sent by his Sustainer?» They answered: «Verily, we believe in the message which he bears.»6

Dr. Salomo Keyzer

De opperhoofden van zijn volk, door trotschheid opgeblazen, zeiden tot hen, die zij voor zwak hielden; namelijk, tot hen die geloofden: Weet gij dat Saleh door zijnen Heer werd gezonden? Zij antwoordden: Wij gelooven aan zijne zending.

Free Minds

The leaders who were arrogant from among his people said to those who were weak and believed from amongst them: "How do you know that Saleh was sent from his Lord?" They said: "We believe in what he has been sent with."

Hamza Roberto Piccardo

I notabili del suo popolo, che erano tronfi di orgoglio, dissero agli oppressi fra quelli di loro che avevano creduto: «Siete sicuri che Sâlih sia un inviato del suo Signore?». Ed essi risposero: «Sì, crediamo nel messaggio inviato suo tramite».

Hilali Khan

The leaders of those who were arrogant among his people said to those who were counted weak – to such of them as believed: "Know you that Salih (Saleh) is one sent from his Lord." They said: "We indeed believe in that with which he has been sent."

Kuliev E.

Знатные люди из его народа, которые превозносились, сказали уверовавшим из числа тех, кто был слаб: «Знаете ли вы, что Салих послан своим Господом?» Они сказали: «Мы веруем в то, с чем он послан».

M.-N.O. Osmanov

Возгордившиеся вожди его народа спросили уверовавших из числа обездоленных: «Знаете ли вы, что Салих послан своим Господом?» Они ответили: «Воистину, мы веруем в то, что ниспослано с ним».

Mohammad Habib Shakir

The chief of those who behaved proudly among his people said to those who were considered weak, to those who believed from among them: Do you know that Salih is sent by his Lord? They said: Surely we are believers in what he has been sent with

Mohammed Marmaduke William Pickthall

The chieftains of his people, who were scornful, said unto those whom they despised, unto such of them as believed: Know ye that Salih is one sent from his Lord? They said: Lo! In that wherewith he hath been sent we are believers.

Palmer

Said the chiefs of those who were big with pride from amongst his people to those who were weak,- to those amongst them who believed, ‹Do ye know that Zalih is sent from his Lord?› They said, ‹We do believe in that with which he is sent.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Toplumunun kibre saplanmış kodamanları, içlerinden inanıp da baskı altında tutularak ezilenlere şöyle dediler: «Siz Sâlih’in, gerçekten Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz?» Onlar: «Onun aracılığıyla gönderilene gerçekten inanıyoruz.» dediler.

Qaribullah

The proud assembly of his nation said to the weak ? amongst them who believed: ‹Do you really believe that Salih is sent from his Lord? ‹ They answered: ‹We believe in that with which he was sent. ‹

QXP

Their leaders said to the believers, «How do you know that Saleh is sent from his Lord?» They responded, «We believe in the Message he has brought.» (The bringer of such Sublime Message cannot be a liar).

Reshad Khalifa

The arrogant leaders among his people said to the common people who believed, «How do you know that Saaleh is sent by his Lord?» They said, «The message he brought has made us believers.»

Rodwell

Said the chiefs of his people puffed up with pride, to those who were esteemed weak, even to those of them who believed, «What! know ye for certain that Saleh is sent by his Lord?» They said, «Truly we believe in that with which he hath been sent.»

Sale

The chiefs among his people who were puffed up with pride, said unto those who were esteemed weak, namely, unto those who believed among them, do ye know that Saleh hath been sent from his Lord? They answered, we do surely believe in that wherewith he hath been sent.

Sher Ali

The chief men of his people who were arrogant said to those who were considered weak – those among them who believed -`Do you know for certain that Salih is one sent by his Lord ?› They answered, `Surely, we believe in that which he has been sent.›

Unknown German

Die Häupter seines Volkes, die hoffärtig waren, sprachen zu denen, die als schwach galten – das waren die Gläubigen unter ihnen -: «Seid ihr gewiß, daß Sáleh ein Abgesandter seines Herrn ist?» Sie antworteten: «Wahrlich, wir glauben an das, womit er gesandt ward.»

V. Porokhova

И вот надменные из знати родовой его народа ■ Сказали тем, кто слыл смиренно-кротким, – ■ Таким, которые уверовали (в Бога): ■ «Действительно ль вы знаете о том, ■ Что Салих послан к вам от своего Владыки?» ■ Они ответили: «Мы веруем действительно во все, ■ С чем он (от Господа) к нам послан».

Yakub Ibn Nugman

Салих кауменнән тәкәбберләнүче олугълары әйтте Салихка иман китергән зәгыйфь мөэминнәргә: «Салихның пәйгамбәр икәнлегенә ышанасызмы?» Мөэминнәр әйттеләр: «Салих белән бирелгән могҗизага ышанабыз», – дип.

جالندہری

تو ان کی قوم میں سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے کہنے لگے بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جو چیز دے کر وہ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلاشبہ ایمان رکھتے ہیں

طاہرالقادری

ان کی قوم کے ان سرداروں اور رئیسوں نے جو متکّبر و سرکش تھے ان غریب پسے ہوئے لوگوں سے کہا جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے: کیا تمہیں یقین ہے کہ واقعی صالح (علیہ السلام) اپنے ربّ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا: جو کچھ انہیں دے کر بھیجا گیا ہے بیشک ہم اس پر ایمان رکھنے والے ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.