سوره الأعراف (7) آیه 89

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 89

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 90
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 88

عربی

قَدِ افْتَرَيْنا عَلَى اللَّهِ كَذِباً إِنْ عُدْنا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْها وَ ما يَكُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فِيها إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللَّهُ رَبُّنا وَسِعَ رَبُّنا كُلَّ شَيْ‏ءٍ عِلْماً عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنا وَ بَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ وَ أَنْتَ خَيْرُ الْفاتِحِينَ

بدون حرکات عربی

قد افترينا على اللّه كذبا إن عدنا في ملّتكم بعد إذ نجّانا اللّه منها و ما يكون لنا أن نعود فيها إلاّ أن يشاء اللّه ربّنا وسع ربّنا كلّ شي‏ء علما على اللّه توكّلنا ربّنا افتح بيننا و بين قومنا بالحقّ و أنت خير الفاتحين

خوانش

Qadi iftarayna AAala Allahi kathiban in AAudna fee millatikum baAAda ith najjana Allahu minha wama yakoonu lana an naAAooda feeha illa an yashaa Allahu rabbuna wasiAAa rabbuna kulla shay-in AAilman AAala Allahi tawakkalna rabbana iftah baynana wabayna qawmina bialhaqqi waanta khayru alfatiheena

آیتی

پس از آنکه خدا ما را از کيش شما رهانيده است اگر بدان بازگرديم ،، برخدا دروغ بسته باشيم ، و ما ديگر بار بدان کيش باز نمي گرديم ، مگر آنکه خدا آن پروردگار ما خواسته باشد زيرا علم پروردگار ما بر همه چيز احاطه دارد ما بر خدا توکل مي کنيم اي پروردگار ما ، ميان ما و قوم ما به حق ، راهي بگشا که تو بهترين راهگشايان هستي

خرمشاهی

اگر به آيين شما -پس از آنكه خداوند از آن نجاتمان داده است- باز گرديم، به راستى كه بر خداوند دروغ بسته ايم; و ما را نسزد كه به آن باز گرديم، مگر آنكه خدا، پروردگارمان بخواهد، كه علم پروردگارمان همه چيز را فراگير است; بر خدا توكل كرديم; پروردگارا بين ما و ق

کاویانپور

هر گاه به آئين شما برگرديم در واقع به خدا نسبت دروغ داده‏ايم و سزاوار نيست بعد از آنكه خدا ما را از آن نجات داد، دوباره به آن بازگرديم، مگر آنچه خدا كه پروردگار ما است بخواهد. علم و آگاهى پروردگار ما بر هر چيزى احاطه كامل دارد. ما تنها به خدا توكل كرده‏ايم. پروردگارا، ميان ما و قوم كافران، به حق و عدالت داورى كن كه تو بهترين داورى.

انصاریان

اگر پس از آنکه خدا ما را از آن [آیین شرک آلود] نجات داده به آیین شما بازگردیم [و بگوییم: خدا دارای شریک و همتاست] یقیناً بر خدا دروغ بسته ایم؛ بنابراین امکان ندارد به آیین شما بازگردیم، مگر اینکه خدا که پروردگار ماست بخواهد [که او هم مشرک شدن و کافر شدن کسی را هرگز نمی خواهد] پروردگار ما از نظر دانش بر همه چیز احاطه دارد، فقط بر خدا توکل کردیم. پروردگارا! میان ما و قوم ما به حق داوری کن که تو بهترین داورانی.

سراج

حقا افتراء بسته‏ايم بر خدا دروغ اگر باز گرديم در كيش شما بعد از آنكه برهانيد ما را خدا از كيش شما و نسزد ما را كه باز گرديم در كيش شما مگر آنكه بخواهد خدا كه پروردگار ماست (و خدا هرگز نخواهد) احاطه كرده پروردگار ما به همه چيز از نظر دانش تنها بر خدا توكل كرديم پروردگارا حكم كن ميان ما و گروه ما براستى و درستى و تو بهترين حكم كنندگانى

فولادوند

اگر بعد از آنكه خدا ما را از آن نجات بخشيده [باز] به كيش شما برگرديم ، در حقيقت به خدا دروغ بسته‏ايم؛ و ما را سزاوار نيست كه به آن بازگرديم، مگر آنكه خدا، پروردگار ما بخواهد. [كه‏] پروردگار ما از نظر دانش بر هر چيزى احاطه دارد. بر خدا توكل كرده‏ايم. بار پروردگارا، ميان ما و قوم ما به حق داورى كن كه تو بهترين داورانى.»

پورجوادی

گفت: «حتى اگر از آن كراهت داشته باشيم؟ اگر به آيين شما كه خدا ما را از آن نجات داد بازگرديم به خدا دروغ بسته‏ايم، پس سزاوار نيست به آن بازگرديم مگر خدا بخواهد كه دانش او بر هر چيز رساست و ما بر خدا توكل كرديم، پروردگارا ميان ما و قوممان راهى به حق بگشا كه تو بهترين داورانى.»

حلبی

[پيروان شعيب گفتند] هر آينه بدروغ بر خدا افترا بسته باشيم اگر به دين خود باز گرديم، پس از آنكه خداوند ما را از آن رهانيد. ما را سزاوار نباشد كه به آن [دين‏] باز گرديم، مگر اينكه خداى پروردگارمان بخواهد، پروردگار ما به علم [خود] به همه چيز احاطه دارد. كار خود را به خدا واگذار كرديم. اى پروردگار ما! ميان ما و قوم ما به حق حكم كن و تو بهترين حكم كنندگانى.

اشرفی

بتحقيق بسته باشيم بر خدا دروغ را اگر بازگرديم در كيش شما پس از آنكه رهانيد ما را خدا از آن و نزد ما را كه برگرديم در آن مگر آنكه بخواهد خدا پروردگار ما احاطه كرده پروردگار ما همه چيز را از روى علم بر خدا توكل كرديم پروردگار ما حكم كن ميانه ما و ميانه قوم ما بحق و توئى بهترين حكم كنندگان

خوشابر مسعود انصاري

اگر به آيين شما باز گرديم- پس از آنكه خداوند ما را از آن نجات داد- بر خداوند دروغ بسته‏ايم. و هرگز ما را نسزد كه به آن باز گرديم مگر آنكه خداوند، پروردگار ما بخواهد. پروردگارمان به دانش [خويش‏] بر همه چيز احاطه دارد. بر خداوند توكل كرده‏ايم. پروردگارا، بين ما و قوممان به راستى داورى كن و تو بهترين داورانى

مکارم

اگر ما به آیین شما بازگردیم، بعد از آنکه خدا ما را از آن نجات بخشیده، به خدا دروغ بسته‌ایم؛ و شایسته نیست که ما به آن بازگردیم مگر اینکه خدایی که پروردگار ماست بخواهد؛ علم پروردگار ما، به همه چیز احاطه دارد. تنها بر خدا توکل کرده‌ایم. پروردگارا! میان ما و قوم ما بحق داوری کن، که تو بهترین داورانی!»

مجتبوی

اگر به كيش شما باز گرديم پس از آنكه خداوند ما را از آن رهايى داد، بى‏گمان بر خدا دروغ بسته باشيم و ما را نشايد كه به آن بازگرديم مگر آنكه خدا، پروردگار ما، بخواهد. دانش پروردگار ما هر چيزى را فرا گرفته است. بر خدا توكل كرديم. پروردگارا، ميان ما و قوم ما به حق داورى كن- يا: راهى بگشاى- كه تو بهترين داورانى- يا: راهگشايانى-.

مصباح زاده

بتحقيق بسته باشيم بر خدا دروغ را اگر باز گرديم در كيش شما پس از آنكه رهانيد ما را خدا از آن و نسزد ما را كه برگرديم در آن مگر آنكه بخواهد خدا پروردگار ما احاطه كرده پروردگار ما همه چيز از روى علم بر خدا توكل كرديم پروردگار ما حكم كن ميانه ما و ميانه قوم ما بحق و توئى بهترين حكم كنندگان

معزی

همانا بسته ايم بر خدا دروغى را اگر بازگرديم در ملت شما پس از آنكه نجاتمان داد خدا از آن و نرسد ما را كه بازگرديم در آن مگر بخواهد خدا پروردگار ما فراگرفته است پروردگار ما همه چيز را به دانش بر خدا توكل كرديم پروردگار ما بگشاى ميان ما و قوم ما به حقّ و توئى بهترين گشايندگان

قمشه ای

اگر ما به دین شما برگردیم با وجود آنکه خدا ما را از آن نجات داده همانا به خدا افترا و دروغ بسته‌ایم، و هرگز نشود که ما به آیین شما رجوع کنیم مگر آنکه مشیّت خدا قرار گیرد، که او پروردگار ماست، پروردگار ما بر همه چیز کاملا آگاه است، ما بر خدا توکل کردیم، پروردگارا، تو بین ما و امت، به حق داوری کن که تو بهترین داورانی.

رشاد خليفه

اگر به دين شما بازگرديم، پس از آنكه خدا ما را از آن نجات داده است، عليه خدا كفر ورزيده ايم. چگونه مى توانيم ¨رخلاف خواست خدا، پروردگارمان به آن بازگرديم؟ وسعت علم پروردگارمان همه چيز را دربر مى گيرد. ما به خدا توكل كرده ايم. پروردگار ما، ما را بر قوم خود پيروزى قطعى عطا فرما. تويى بهترين حمايت كننده.

Literal

We had fabricated on God lies/falsification , if we returned in your religion/faith after when God saved/rescued us from it, and (it) is not to be for us that we return in it except if that God, our Lord, wills/wants, our Lord extended/spread (over) every thing (in) knowledge, on God We relied/surrendered to ; our Lord judge between us and between our nation with the truth , and you are the victoriors’/defeators’/judges› best .

Al-Hilali Khan

«We should have invented a lie against Allah if we returned to your religion, after Allah has rescued us from it. And it is not for us to return to it unless Allah, our Lord, should will. Our Lord comprehends all things in His Knowledge. In Allah (Alone) we put our trust. Our Lord! Judge between us and our people in truth, for You are the Best of those who give judgment.»

Arthur John Arberry

We should have forged against God a lie if we returned into your creed; after God delivered us from it. It is not for us to return into it, unless God our Lord so will. Our Lord embraces all things in His knowledge. In God we have put our trust. Our Lord, give true deliverance between us and our people; Thou art the best of deliverers.›

Asad

We should be guilty of blaspheming against God 70 were we to return to your ways after God has saved us from them! It is not conceivable that we should return to them-unless God, our Sustainer, so wills.» All things does our Sustainer embrace within His knowledge; in God do we place our trust. O our Sustainer! Lay Thou open the truth between us and our people -for Thou art the best of all to lay open the truth !-

Dr. Salomo Keyzer

Wij zouden zekerlijk eene leugen tegen God uitdenken, indien wij tot uwen godsdienst terugkeerden, nadat God ons daarvan heeft bevrijd, en wij hebben geene reden daartoe terug te keeren, tenzij het Gode onzen Heer mocht behagen ons te verlaten. Onze God omvat ieder ding door zijn verstand. Wij hebben ons vertrouwen in God gesteld. O Heer! richt tusschen ons en ons volk met waarheid; want gij zijt de beste rechter.

Free Minds

"We would then be inventing lies about God if we return to your creed after God had saved us from it; and we would not return to it except if God our Lord wishes, our Lord encompasses everything with knowledge, in God we put our trust. Our Lord, open between us and between our people with truth, you are the best opener."

Hamza Roberto Piccardo

Inventeremmo menzogne contro Allah se ritornassimo alla vostra religione dopo che Allah ce ne ha salvati. Non potremo farvi ritorno – a meno che lo voglia Allah nostro Signore. Il nostro Signore possiede la scienza di ogni cosa. In Allah riponiamo la nostra fiducia. O Signor nostro, giudica secondo verità, tra noi e il nostro popolo; Tu sei il Migliore dei giudici».

Hilali Khan

"We should have invented a lie against Allah if we returned to your religion, after Allah has rescued us from it. And it is not for us to return to it unless Allah, our Lord, should will. Our Lord comprehends all things in His Knowledge. In Allah (Alone) we put our trust. Our Lord! Judge between us and our people in truth, for You are the Best of those who give judgment."

Kuliev E.

Мы возведем навет на Аллаха, если вернемся в вашу религию после того, как Аллах спас нас от нее. Не бывать тому, чтобы мы вернулись в вашу религию, если только этого не пожелает Аллах, наш Господь, Который объемлет знанием всякую вещь. Мы уповаем только на Аллаха. Господь наш! Рассуди между нами и нашим народом по истине, ведь Ты – Наилучший из судий».

M.-N.O. Osmanov

Мы допустим ложь пред Аллахом, если вернемся к [вере] вашей общины, после того как Аллах избавил нас от нее. Не бывать тому, чтобы мы вернулись к вашей вере, если только не пожелает того Аллах, наш Господь, который объемлет Своим знанием все сущее. На Аллаха мы уповаем. Господи наш! Реши [спор] между нами и нашим народом по истине. Ведь Ты лучше всех решаешь [споры]».

Mohammad Habib Shakir

Indeed we shall have forged a lie against Allah If we go back to your religion after Allah has delivered us from It, and it befits us not that we should go back to it, except if Allah our Lord please: Our Lord comprehends all things :n His knowledge; in Allah do we trust: Our Lord! decide between us and our people with truth; and Thou art the best of deciders.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

We should have invented a lie against Allah if we returned to your religion after Allah hath rescued us from it. It is not for us to return to it unless Allah our Lord should (so) will. Our Lord comprehendeth all things in knowledge. In Allah do we put our trust. Our Lord! Decide with truth between us and our folk, for Thou art the best of those who make decision.

Palmer

We shall have devised a lie against God if we return unto your faith, after God has saved us from it; and what should ail us that we should return thereto, unless that God our Lord should please? our Lord embraces everything in His knowledge; – on God do we rely. O our Lord! open between us and between our people in truth, for Thou art the best of those who open.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

«Allah bizi, milletinizden kurtardıktan sonra tekrar o millete dönersek yalan düzüp Allah’a iftira etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece, sizin milletinize dönmemiz söz konusu edilemez. Rabbimiz, bilgice her şeyi kuşatmıştır. Allah’a dayanıp güvendik biz! Ey Rabbimiz! Toplumumuzla bizim aramızda hak ile hükmet. Sen, çözüm getirenlerin en hayırlısısın.»

Qaribullah

We would have invented lies about Allah if we returned to your creed from which Allah has saved us, it is not for us that we return into it again except if Allah, our Lord wills. For our Lord has embraced everything with knowledge, and in Allah we have put our trust. Our Lord, open between us and our nation with truth, You are the Best of openers. ‹

QXP

«Shall we forge a lie against Allah by embracing your ways when He has rescued us from the wrong? How could we revert to your ways and thus violate the Will of Allah, our Sustainer? Our Lord encompasses all things in Knowledge, (and He knows what is right and what is wrong). In Allah do we put our trust. O Our Lord! Make the Truth triumph between our people and us. You are the best Exponent of the Truth.»

Reshad Khalifa

«We would be blaspheming against GOD if we reverted to your religion after GOD has saved us from it. How could we revert back to it against the will of GOD our Lord? Our Lord’s knowledge encompasses all things. We have put our trust in GOD. Our Lord, grant us a decisive victory over our people. You are the best supporter.»

Rodwell

Now shall we have devised a lie concerning God, if after he hath delivered us from your religion we shall return to it; nor can we return to it, unless by the will of God our Lord: our Lord embraceth all things in his ken. In God have we put our trust: O our Lord! decide between us and between our people, with truth; for the best to decide art Thou.»

Sale

We shall surely imagine a lie against God, if we return unto your religion, after that God hath delivered us from the same: And we have no reason to return unto it, unless God our Lord shall please to abandon us. Our Lord comprehendeth every thing by his knowledge. In God do we put our trust. O Lord, do thou judge between us and our nation with truth; for Thou art the best judge.

Sher Ali

If we return to your religion after ALLAH has saved us therefrom, we would indeed admit that we had been forging a lie against ALLAH. And it behoves us not to return thereto except that ALLAH, our Lord, should so will. Our Lord comprehends all things in HIS knowledge. In ALLAH have we put our trust. So, Our Lord, decide Thou between us and between our people with truth and Thou art the Best of those who decide.

Unknown German

Wir hätten ja eine Lüge wider Allah erdichtet, wenn wir zu eurem Bekenntnis zurückkehren würden, nachdem Allah uns daraus gerettet hat. Es ziemt sich nicht für uns, daß wir dazu zurückkehren, es sei denn, daß Allah, unser Herr, es will. Unser Herr umfaßt alle Dinge mit Wissen. Auf Allah vertrauen wir. O unser Herr, entscheide denn Du zwischen uns und zwischen unserem Volk nach Wahrheit, denn Du bist der beste Entscheider.»

V. Porokhova

Ведь мы измыслим ложь против Аллаха, ■ Если вернемся к вашему порядку ■ После того, как спас нас от него Аллах. ■ И мы к нему никак не сможем возвратиться, ■ Не будь на то желания Аллаха, нашего Владыки. ■ Ведь Он объемлет знанием Своим ■ Все сущее (и на земле, и в небе). ■ Мы уповаем на Аллаха, (взывая лишь к Нему): ■ «Господь наш! Рассуди по истине ■ Меж нами и народом нашим, – ■ Ведь, истинно, Ты – лучший судия!»

Yakub Ibn Nugman

Шөґәеб әйтте: «Аллаһ, үзенең рәхмәте белән безне сезнең батыл динегездән коткарганы соңында янә шул батыл дингә кайтыйкмы? Әгәр сезнең батыл динегезгә кире кайтсак, Аллаһуга әллә ниләрне ифтира кылган булырбыз, безгә сезнең батыл динегезгә кайтмак һич тә дөрес булмас, мәгәр тәрбиячебез – Аллаһ теләсә генә, ләкин батыл дингә кайтуны Аллаһ, әлбәттә, теләми. Аллаһу тәгалә һәрнәрсәне белеме белән чорнап алды, без Аллаһуга тәвәккәл кылдык, сездән курыкмыйбыз. Ий Раббыбыз! Безнең белән кәйбер каумебез арасында булган хәлне хаклык белән хөкем ит! Син, әлбәттә, эшне ачыклаучыларның хәерлесесең.

جالندہری

اگر ہم اس کے بعد کہ خدا ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بےشک ہم نے خدا پر جھوٹ افتراء باندھا۔ اور ہمیں شایاں نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں ہاں خدا جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو (ہم مجبور ہیں)۔ ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہمارا خدا ہی پر بھروسہ ہے۔ اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کردے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے

طاہرالقادری

بیشک ہم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں گے اگر ہم تمہارے مذہب میں اس امر کے بعد پلٹ جائیں کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا ہے، اور ہمارے لئے ہرگز (مناسب) نہیں کہ ہم اس (مذہب) میں پلٹ جائیں مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے۔ ہمارا رب اَز روئے علم ہر چیز پر محیط ہے۔ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کرلیا ہے، اے ہمارے رب! ہمارے اور ہماری (مخالف) قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.