سوره الأعراف (7) آیه 96

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 96

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 97
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 95

عربی

وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ

بدون حرکات عربی

و لو أنّ أهل القرى آمنوا و اتّقوا لفتحنا عليهم بركات من السّماء و الأرض و لكن كذّبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون

خوانش

Walaw anna ahla alqura amanoo waittaqaw lafatahna AAalayhim barakatin mina alssama-i waal-ardi walakin kaththaboo faakhathnahum bima kanoo yaksiboona

آیتی

اگر مردم قريه ها ايمان آورده و پرهيزگاري پيشه کرده بودند برکات ، آسمان و زمين را به رويشان مي گشوديم ، ولي پيامبران را به دروغگويي نسبت دادند ما نيز به کيفر کردارشان مؤاخذه شان کرديم

خرمشاهی

و اگر اهل [آن] شهرها ايمان آورده و تقوا پيشه كرده بودند، بر آنان [درهاى] بركاتى از آسمان و زمين مى گشوديم، ولى [آيات و پيامهاى ما ر] دروغ انگاشتند، آنگاه به خاطر كار و كردارشان ايشان را فروگرفتيم.

کاویانپور

و اگر مردم شهر و روستاها ايمان مى‏آوردند و خداترس و پرهيزكار مى‏شدند، ما بركات آسمان و زمين را براى آنان مى‏گشوديم. ولى آنان حقايق را تكذيب كردند. ما نيز آنها را بكيفر اعمالشان گرفتار ساختيم.

انصاریان

و اگر اهل شهرها و آبادی ها ایمان می آوردند و پرهیزکاری پیشه می کردند، یقیناً [درهایِ] برکاتی از آسمان و زمین را بر آنان می گشودیم، ولی [آیات الهی و پیامبران را] تکذیب کردند، ما هم آنان را به کیفر اعمالی که همواره مرتکب می شدند [به عذابی سخت] گرفتیم.

سراج

و اگر مردم آن شهرها (كه بعذاب گرفتار شدند) مى‏گرويدند و (از نافرمانى) پرهيز مى‏كردند بى‏ترديد مى‏گشوديم بر ايشان بركتهائى از آسمان و زمين و ليكن تكذيب كردند و گرفتيمشان بجرم گناهانى كه مى‏كردند

فولادوند

و اگر مردم شهرها ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند، قطعاً بركاتى از آسمان و زمين برايشان مى‏گشوديم، ولى تكذيب كردند؛ پس به [كيفر] دستاوردشان [گريبان‏] آنان را گرفتيم.

پورجوادی

اگر ساكنان تمام بلاد ايمان مى‏آوردند و تقوا پيشه مى‏كردند درهاى بركات آسمان و زمين را بر آنها مى‏گشوديم لكن تكذيب كردند ما هم آنها را به كيفر كردارشان فرو گرفتيم.

حلبی

و اگر اهل شهرها ايمان مى‏آوردند و پرهيزگارى مى‏كردند، البته بر آنها [درهاى‏] بركاتى از آسمان و زمين را مى‏گشوديم و ليكن [آنها] تكذيب كردند، پس [ما نيز] آنها را به سبب آنچه مى‏كردند بگرفتيم.

اشرفی

و اگر آنكه اهل قريه‏ها گرويده بودند و پرهيز كرده بودند هر آينه گشاده بوديم برايشان بركت‏ها از آسمان و زمين و ليكن تكذيب كردند پس گرفتيم ايشانرا بآنچه بودند كسب ميكردند

خوشابر مسعود انصاري

و اگر اهل [آن‏] شهرها ايمان مى‏آوردند و پروا مى‏داشتند، قطعا از آسمان و زمين [در] بركتهايى را بر آنان مى‏گشوديم. ولى تكذيب كردند، پس به [سزاى‏] آنچه مى‏كردند، آنان را فرو گرفتيم

مکارم

و اگر اهل شهرها و آبادیها، ایمان می‌آوردند و تقوا پیشه می‌کردند، برکات آسمان و زمین را بر آنها می‌گشودیم؛ ولی (آنها حق را) تکذیب کردند؛ ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم.

مجتبوی

و اگر مردم آباديها ايمان آورده و پرهيزگارى كرده بودند هر آينه بركتها- نيكيها و نعمتها- از آسمان و زمين بر آنان مى‏گشاديم و ليكن [پيامها و نشانه‏هاى ما را] دروغ شمردند، پس آنها را به سزاى آنچه مى‏كردند گرفتار ساختيم.

مصباح زاده

و اگر آنكه اهل قريه‏ها گرويده بودند و پرهيز كرده بودند هر آينه گشاده بوديم بر ايشان بركت‏ها از آسمان و زمين و ليكن تكذيب كردند پس گرفتيم ايشان را بآنچه بودند كسب ميكردند

معزی

و اگر مردم شهرها ايمان مى آوردند و پرهيزكارى مى نمودند هر آينه مى گشوديم بر ايشان بركتهائى را از آسمان و زمين ليكن تكذيب نمودند پس گرفتيمشان بدانچه بودند دست مى آوردند

قمشه ای

و چنانچه مردم شهر و دیارها همه ایمان آورده و پرهیزکار می‌شدند همانا ما درهای برکاتی از آسمان و زمین را بر روی آنها می‌گشودیم و لیکن (چون آیات و پیغمبران ما را) تکذیب کردند ما هم آنان را سخت به کیفر کردار زشتشان رسانیدیم.

رشاد خليفه

اگر مردم آن جوامع ايمان مي آوردند و پرهيزكار مي شدند، از آسمان و زمين بر آنان رحمت مى بارانديم. ولي چون تصميم گرفتند که ايمان نياورند، ما آنها را براى آنچه کسب کردند، مجازات كرديم.

Literal

And if that the villages’/urban cities› peoples believed and feared and obeyed, We would have opened/eased on them blessings from the sky/space and the earth/Planet Earth, and but they denied/falsified , so We took/punished them because (of)what they were acquiring/gathering .

Al-Hilali Khan

And if the people of the towns had believed and had the Taqwa (piety), certainly, We should have opened for them blessings from the heaven and the earth, but they belied (the Messengers). So We took them (with punishment) for what they used to earn (polytheism and crimes, etc.).

Arthur John Arberry

Yet had the peoples of the cities believed and been godfearing, We would have opened upon them blessings from heaven and earth; but they cried lies, and so We seized them for what they earned.

Asad

Yet if the people of those communities had but attained to faith and been conscious of Us, We would indeed have opened up for them blessings out of heaven and earth: but they gave the lie to the truth – and so We took them to task through what they [themselves] had been doing.»

Dr. Salomo Keyzer

Maar indien de bewoners dezer steden geloofd en God gevreesd hadden, zouden wij zekerlijk zegeningen over hen hebben uitgestort, zoowel van den hemel als van de aarde. Maar zij beschuldigden onzen apostel van valschheid, zoodat wij ons op hen wreekten voor datgene waaraan zij schuldig waren.

Free Minds

And if the town’s people had only believed and been aware, then We would have opened for them blessings from the sky and the land; but they denied, so We took them for what they used to earn.

Hamza Roberto Piccardo

Se gli abitanti di queste città avessero creduto e avessero avuto timor di Allah, avremmo diffuso su di loro le benedizioni dal cielo e dalla terra. Invece tacciarono di menzogna e li colpimmo per ciò che avevano fatto.

Hilali Khan

And if the people of the towns had believed and had the Taqwa (piety), certainly, We should have opened for them blessings from the heaven and the earth, but they belied (the Messengers). So We took them (with punishment) for what they used to earn (polytheism and crimes, etc.).

Kuliev E.

Если бы жители селений уверовали и стали богобоязненны, Мы раскрыли бы перед ними благодать с неба и земли. Но они сочли это ложью, и Мы схватили их за то, что они приобретали.

M.-N.O. Osmanov

Если бы жители этих поселений уверовали и были богобоязненными, Мы открыли бы перед ними [врата] благодеяний с неба и земли. Но они не уверовали, и Мы наказали их за то, что они совершали.

Mohammad Habib Shakir

And if the people of the towns had believed and guarded (against evil) We would certainly have opened up for them blessings from the heaven and the earth, but they rejected, so We overtook them for what they had earned.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And if the people of the townships had believed and kept from evil, surely We should have opened for them blessings from the sky and from the earth. But (unto every messenger) they gave the lie, and so We seized them on account of what they used to earn.

Palmer

Had the people of the town but believed and feared, we would have opened up for them blessings from the heavens and from the earth; but they said it was a lie, so we overtook them for that which they had earned.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

O medeniyetlerin halkı inanıp korunsalardı, elbette ki üzerlerine gökten ve yerden bereketler saçardık. Ama yalanladılar, biz de onları, kazanır olduklarıyla yakalayıverdik.

Qaribullah

Had the people of the villages believed and been cautious, We would have opened upon them the blessings from heaven and earth. But they belied, and We seized them for what they earned.

QXP

If the people of the towns had believed in the Divine Laws and run their system aright, We would have opened for them blessings from the heaven and the earth. But they denied and what they earned with their deeds seized them.

Reshad Khalifa

Had the people of those communities believed and turned righteous, we would have showered them with blessings from the heaven and the earth. Since they decided to disbelieve, we punished them for what they earned.

Rodwell

But if that the people of these cities had believed and feared us, we would surely have laid open to them blessings out of the Heaven and the Earth: but they treated our signs as lies, and we took vengeance on them for their deeds.

Sale

But if the inhabitants of those cities had believed and feared God, We would surely have opened to them blessings both from heaven and earth. But they charged our Apostles with falsehood; wherefore We took vengeance on them, for that which they had been guilty of.

Sher Ali

And if the people of those towns had believed and been righteous, WE would have surely opened for them blessings from heaven and earth; but they disbelieved, so WE seized them because of that which they earned.

Unknown German

Hätte aber das Volk (jener) Städte geglaubt und wären sie rechtschaffen gewesen, so hätten Wir ihnen ganz gewiß vom Himmel und von der Erde Segnungen eröffnet. Doch sie leugneten; also erfaßten Wir sie um dessentwillen, was sie sich erwarben.

V. Porokhova

О, если б люди этих городов уверовали (в Бога) ■ И устрашились (кар) Его, ■ Мы б распахнули перед ними ■ Все блага неба и земли, – ■ Они ж сочли (знаменья Наши) ложью. ■ И вот тогда Мы навлекли на них ■ Все, что они себе уготовали.

Yakub Ibn Nugman

Әгәр шәһәр кешеләре иман китереп, Аллаһуга тәкъвалык кылсалар иде, әлбәттә, аларга Җирдән вә Күктән бәрәкәт ишекләрен ачар идек, ләкин Аллаһ хөкемнәрен ялган диделәр, аларны ґәзаб белән тоттык көферлекне кәсеб иткәннәре өчен.

جالندہری

اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہوجاتے۔ تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات (کے دروازے) کھول دیتے مگر انہوں نے تو تکذیب کی۔ سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا

طاہرالقادری

اور اگر (ان) بستیوں کے باشندے ایمان لے آتے اور تقوٰی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے لیکن انہوں نے (حق کو) جھٹلایا، سو ہم نے انہیں ان اَعمالِ (بد) کے باعث جو وہ انجام دیتے تھے (عذاب کی) گرفت میں لے لیا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.