سوره الأنفال (8) آیه 7

قرآن، سوره الأنفال (8) آیه 7

آیه پسین: سوره الأنفال (8) آیه 8
آیه پیشین: سوره الأنفال (8) آیه 6

عربی

وَ إِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّها لَكُمْ وَ تَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَ يَقْطَعَ دابِرَ الْكافِرِينَ

بدون حرکات عربی

و إذ يعدكم اللّه إحدى الطّائفتين أنّها لكم و تودّون أنّ غير ذات الشّوكة تكون لكم و يريد اللّه أن يحقّ الحقّ بكلماته و يقطع دابر الكافرين

خوانش

Wa-ith yaAAidukumu Allahu ihda altta-ifatayni annaha lakum watawaddoona anna ghayra thati alshshawkati takoonu lakum wayureedu Allahu an yuhiqqa alhaqqa bikalimatihi wayaqtaAAa dabira alkafireena

آیتی

و به يادآر آنگاه را که خدا به شما وعده داد که يکي از آن دو گروه به دست شما افتد و دوست داشتيد که آن گروه که عاري از قدرت است ، به دست شما افتد ، حال آنکه خدا مي خواست با سخنان خويش حق را بر جاي خود نشاند و ريشه کافران را قطع کند

خرمشاهی

و ياد آوريد كه خداوند به شما وعده داده بود كه يكى از دو طايفه نصيب شما [و مغلوب شم]ست، و دوست مى داشتيد آنكه بدون سلاح است [كاروان تجارى] نصيب شما باشد، و حال آنكه خداوند مى خواست كه به كلمات خويش حق را احقاق كند و ريشه كافران را بركند.

کاویانپور

و بخاطر بياوريد هنگامى كه خدا براى شما وعده داد كه يكى از دو گروه (كاروان تجارتى يا سپاهيان قريش را) با شما روبرو سازد. اما شما دوست داشتيد كه با كاروان تجارتى درگير شويد. ولى خدا مى‏خواست حق را با كلمات خود تثبيت كند و بنياد كافران را قطع نمايد. (لذا شما را با سپاهيان قريش درگير ساخت).

انصاریان

و [یاد کنید] هنگامی را که خدا پیروزی بر یکی ازدو گروه [سپاه دشمن یا کاروان تجارتی قریش] را به شما وعده داد، و شما دوست داشتید بر کاروان تجارتی قریش دست یابید، ولی خدا می خواست پیروزی در میدان جنگ را با فرمان نافذی [که دایر بر پیروزی مؤمنان و شکست دشمنان جاری ساخته بود] تحقّق دهد و ریشه کافران را قطع کند.

سراج

و (بياد آر) آنگه كه وعده داد شما را خدا به يكى از دو گروه (كاروان يا لشكر كفار) كه آن از آن شما خواهد بود و دوست داشتيد كه كاروان بى‏سلاح و شوكت باشد از آن شما و مى‏خواهد خدا كه ثابت گرداند حق (دين اسلام) را به كلمات خود (بوعده‏هاى فتح و ظفر كه داده) و بركند بنياد كافران را

فولادوند

و [به ياد آوريد] هنگامى را كه خدا يكى از دو دسته [كاروان تجارتى قريش يا سپاه ابوسفيان‏] را به شما وعده داد كه از آنِ شما باشد، و شما دوست داشتيد كه دسته بى‏سلاح براى شما باشد، و[لى‏] خدا مى‏خواست حق [=اسلام‏] را با كلمات خود ثابت، و كافران را ريشه‏كن كند.

پورجوادی

خدا يكى از آن دو طايفه را به شما وعده داد كه نصيبتان مى‏شود و شما مايل به طايفه‏اى بوديد كه قدرت و سلاح نداشتند، خدا مى‏خواست با سخنان خويش حق را پايدار كند و ريشه كافران را از بن بركند،

حلبی

و [ياد كنيد] هنگامى را كه خداوند به شما [غلبه بر] يكى از دو گروه را وعده مى‏داد كه آن، از آن شماست، و [شما] دوست مى‏داشتيد كه گروه بى‏سلاح [ولى با مال و خواسته‏] شما را باشد و [ليكن‏] خداوند مى‏خواهد كه به كلمات خود حق را ثابت گرداند و [با جنگ افزار آن گروه مسلّح ديگر] ريشه كافران را قطع كند،

اشرفی

و هنگاميكه وعده ميداد شما را خدا بيكى از دو طايفه كه آنها مر شما راست و دوست ميداشتيد كه غير صاحب شوكت بوده باشد مر شما را و ميخواست خدا كه ثابت گرداند حق را با سخنانش و ببرد دنباله كافران را

خوشابر مسعود انصاري

و هنگامى كه خدا شما را به يكى از دو گروه وعده مى‏داد، كه آن نصيب شما باشد. و دوست مى‏داشتيد كه گروه غير جنگى (كاروان تجارى) از آن شما باشد و خداوند مى‏خواست كه با سخنان خويش حقّ را تحقّق بخشد و بنياد كافران را بركند

مکارم

و (به یاد آرید) هنگامی را که خداوند به شما وعده داد که یکی از دو گروه [= کاروان تجاری قریش، یا لشکر مسلح آنها] نصیب شما خواهد بود؛ و شما دوست می‌داشتید که کاروان (غیر مسلح) برای شما باشد (و بر آن پیروز شوید)؛ ولی خداوند می‌خواهد حق را با کلمات خود تقویت، و ریشه کافران را قطع کند؛ (از این رو شما را بر خلاف میلتان با لشکر قریش درگیر ساخت، و آن پیروزی بزرگ نصیبتان شد.)

مجتبوی

و [ياد كنيد] آنگاه كه خدا يكى از آن دو گروه- كاروان بازرگانى و سپاه كافران- را به شما وعده مى‏داد كه از آن شما خواهد بود، و شما دوست مى‏داشتيد كه گروه بى‏خار و بى‏سلاح- كاروان بازرگانى- شما را باشد و حال آنكه خدا مى‏خواست كه حق را با سخنان خود- نهادها و سنتهايى كه براى يارى كردن پيامبران و پيروان حق قرار داده- استوار و پايدار كند و بنياد كافران را براندازد.

مصباح زاده

و هنگامى كه وعده ميداد شما را خدا بيكى از دو طايفه كه آنها مر شما راست و دوست ميداشتيد كه غير صاحب شوكت بوده باشد مر شما را و ميخواست خدا كه ثابت گرداند حق را با سخنانش و ببرد دنباله كافران را

معزی

و هنگامى كه وعده مى دادتان خدا يكى از دو گروه را كه آن از آن شما است و دوست مى داشتيد كه جز شوكتمند شما را باشد و خدا مى خواست جايگزين كند حقّ را به كلمات خود و ببُرد دنباله كافران را

قمشه ای

به یاد آر هنگامی که خدا به شما وعده فتح بر یکی از دو طایفه را می‌داد (غلبه بر سپاه قریش یا کاروان تجاری شام) و شما مسلمین مایل بودید که آن طایفه که شوکت و سلاحی همراه ندارند نصیب شما شود، و خدا می‌خواست که حق را با سخنان خود (که وعده پیروزی حق را داده است) ثابت گرداند و از بیخ و بن ریشه کافران را برکند.

رشاد خليفه

به ياد آوريد كه خدا به شما وعده داد كه بر گروه خاصي پيروز مي شويد، ولي شما هنوز مي خواستيد با گروه ضعيف تر روبرو شويد. اين نقشه خدا بود كه با كلماتش حقيقت را مستقر كند و كافران را شكست دهد.

Literal

And if/when God promises you one/any (of) the two groups that it (E) (is) for you, and you wish/love that other than that what is the power and might/weapon’s sharpness be for you, and God wants/wills that (He) makes correct the truth with His words/expressions and cuts off/severs the disbelievers› root/remainder.

Al-Hilali Khan

And (remember) when Allah promised you (Muslims) one of the two parties (of the enemy i.e. either the army or the caravan) that it should be yours, you wished that the one not armed (the caravan) should be yours, but Allah willed to justify the truth by His Words and to cut off the roots of the disbelievers (i.e. in the battle of Badr).

Arthur John Arberry

And when God promised you one of the two parties should be yours, and you were wishing that the one not accoutred should be yours; but God was desiring to verify the truth by His words, and to cut off the unbelievers to the last remnant,

Asad

And, lo, God gave you the promise that one of the two [enemy] hosts would fall to you: and you would have liked to seize the less powerful one,› whereas it was God’s will to prove the truth to be true in accordance with His words, and to wipe out the last remnant of those who denied the truth›-

Dr. Salomo Keyzer

En herinner u, toen God u een der twee deelen beloofde, dat het u zou worden gegeven, en gij begeerdet dat het deel, hetwelk niet van wapens was voorzien aan u zou worden overgeleverd; maar God wilde de waarheid zijner woorden bekend maken, en het grootste deel der ongeloovigen afsnijden.

Free Minds

And God promises you that one of the two parties will be defeated by you; and you wish that the one least armed be the one. But God wishes that the truth be manifest with His words, and that He eliminates the remnant of the rejecters.

Hamza Roberto Piccardo

[E ricordate] quando Allah vi promise che una delle due schiere [sarebbe stata] in vostro potere; avreste voluto che fosse quella disarmata! Invece Allah voleva che si dimostrasse la verità [delle Sue parole] e [voleva] sbaragliare i miscredenti fino all’ultimo,

Hilali Khan

And (remember) when Allah promised you (Muslims) one of the two parties (of the enemy i.e. either the army or the caravan) that it should be yours, you wished that the one not armed (the caravan) should be yours, but Allah willed to justify the truth by His Words and to cut off the roots of the disbelievers (i.e. in the battle of Badr).

Kuliev E.

Вот Аллах обещал вам, что вам достанется один из двух отрядов. Вы пожелали, чтобы вам достался невооруженный отряд. Но Аллах желает подтвердить истину своими словами и искоренить неверующих,

M.-N.O. Osmanov

[Вспомните, о верующие,] как Аллах обещал вам в добычу один из двух [вражеских] отрядов. И вы возжелали, чтобы вам достался невооруженный [отряд]. Аллах же желает установить истину Своими словами и искоренить неверных,

Mohammad Habib Shakir

And when Allah promised you one of the two parties that it shall be yours and you loved that the one not armed should he yours and Allah desired to manifest the truth of what was true by His words and to cut off the root of the unbelievers.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And when Allah promised you one of the two bands (of the enemy) that it should be yours, and ye longed that other than the armed one might be yours. And Allah willed that He should cause the Truth to triumph by His words, and cut the root of the disbelievers;

Palmer

and when God promised you that one of the two troops should be yours, and ye would fain have had those who had no arms. God wished to prove the truth true by His words, and to cut off the hindermost parts of those who misbelieve –

Prof. Yasar Nuri Ozturk

O sırada Allah, iki gruptan birinin kesinlikle sizin olacağını vaat ediyordu. Ve siz, güçsüz ve silahsız olanın size düşmesini arzu ediyordunuz. Allah ise hakkı kendi kelimeleriyle tam bir biçimde ortaya koymayı ve küfre batmışların ardını-arkasını kesmeyi istiyordu.

Qaribullah

(Remember) when Allah promised to grant you one of the two parties (at Badr), and you wished for the one that was not strong. Allah wanted to establish the truth by His Words and to sever the unbelievers to the last,

QXP

Allah promised you engagement and victory against one of the two groups. You preferred to face the weaker group, but Allah willed the Truth to prevail according to His Words and soundly defeat the aggressive disbelievers.

Reshad Khalifa

Recall that GOD promised you victory over a certain group, but you still wanted to face the weaker group. It was GOD’s plan to establish the truth with His words, and to defeat the disbelievers.

Rodwell

And remember when God promised you that one of the two troops should fall to you, and ye desired that they who had no arms should fall to you: but God purposed to prove true the truth of his words, and to cut off the uttermost part ofthe infidels;

Sale

And call to mind when God promised you one of the two parties, that it should be delivered unto you; and ye desired that the party which was not furnished with arms should be delivered unto you: But God purposed to make known the truth in his words, and to cut off the uttermost part of the unbelievers;

Sher Ali

And remember when ALLAH promised you one of the two parties that it should be yours, and you wished that the one unarmed should be yours, but ALLAH desired to establish the Truth by HIS words and to cut off the root of the disbelievers,

Unknown German

Und (gedenket der Zeit) da Allah euch eine der beiden Scharen verhieß, daß sie euer sein sollte, und ihr wünschtet, die ohne Stachel möchte euer werden, Allah aber wünschte die Wahrheit an den Tag zu bringen durch Seine Worte und die Wurzel der Ungläubigen abzuschneiden,

V. Porokhova

Тогда Аллах вам обещал, ■ Что вам достанется один из двух отрядов, ■ И вы хотели, чтобы вам достался тот, ■ Что следовал в дороге безоружным, ■ (Неся большую кладь добра). ■ Но истину Своих Словес ■ Хотел Аллах (пред вами) утвердить ■ И всех неверных до последнего иссечь,

Yakub Ibn Nugman

Хәтерләгез, Аллаһ сезгә ике таифәнең берсен вәгъдә кылганыны, ягъни берсе кораллы таифә вә берсе коралсыз кәрван Таифәседер. Сез коралсыз булган кәрван Таифәсенең сезгә булуын телисез. Аллаһ үзенең аятьләре белән хак исламны ачмакны вә исламның өскә чыгуын тели, дәхи сезнең кораллы кәферләрне җиңүегез белән аларны бетерергә тели.

جالندہری

اور (اس وقت کو یاد کرو) جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ (ابوسفیان اور ابوجہل کے) دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا (مسخر) ہوجائے گا۔ اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے (شان و) شوکت (یعنی بے ہتھیار ہے) وہ تمہارے ہاتھ آجائے اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر (پھینک) دے

طاہرالقادری

اور (وہ وقت یاد کرو) جب اللہ نے تم سے (کفارِ مکہ کے) دو گروہوں میں سے ایک پر غلبہ و فتح کا وعدہ فرمایا تھا کہ وہ یقیناً تمہارے لئے ہے اور تم یہ چاہتے تھے کہ غیر مسلح (کمزور گروہ) تمہارے ہاتھ آجائے اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے حق کو حق ثابت فرما دے اور (دشمنوں کے بڑے مسلح لشکر پر مسلمانوں کی فتح یابی کی صورت میں) کافروں کی (قوت اور شان و شوکت کے) جڑ کاٹ دے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.