سوره الأنفال (8) آیه 19

قرآن، سوره الأنفال (8) آیه 19

آیه پسین: سوره الأنفال (8) آیه 20
آیه پیشین: سوره الأنفال (8) آیه 18

عربی

إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاءَكُمُ الْفَتْحُ وَ إِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ إِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَ لَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئاً وَ لَوْ كَثُرَتْ وَ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ

بدون حرکات عربی

إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح و إن تنتهوا فهو خير لكم و إن تعودوا نعد و لن تغني عنكم فئتكم شيئا و لو كثرت و أنّ اللّه مع المؤمنين

خوانش

In tastaftihoo faqad jaakumu alfathu wa-in tantahoo fahuwa khayrun lakum wa-in taAAoodoo naAAud walan tughniya AAankum fi-atukum shay-an walaw kathurat waanna Allaha maAAa almu/mineena

آیتی

اگر پيروزي خواهيد پيروزيتان فراز آمد ، و اگر از کفر باز ايستيد، برايتان بهتر است ، و اگر بازگرديد بازمي گرديم ، و سپاه شما هر چند فراوان باشد برايتان سودي نخواهد داشت که خدا با مؤمنان است

خرمشاهی

اگر از خداوند داورى مى خواستيد، [نتيجه] داورى او برايتان پيش آمد، و اگر [از كفر] باز ايستيد برايتان بهتر است، و اگر باز گرديد ما نيز باز مى گرديم و گروه شما، و لو انبوه باشد، به كارتان نيايد; و [بدانيد كه] خداوند با مؤمنان است.

کاویانپور

اگر شما خواهان پيروزى هستيد، در حقيقت آن پيروزى براى شما رسيده است و اگر (در مورد تقسيم غنائم جنگى از مخالفت با پيامبر) خوددارى كنيد، البته براى شما بهتر است و اگر بازگرديد، ما هم باز خواهيم گشت (و شما را گرفتار دشمنان خواهيم نمود) و افراد شما هر چند زياد باشند، باز شما را (از يارى خدا) بى‏نياز نخواهد كرد و خدا همواره با مؤمنين است.

انصاریان

[شما ای مشرکان!] اگر پیروزی [آیینِ حق] را می خواستید، اینک پیروزی برای آیینِ حق آمد [پس به آن ایمان آورید] ، و اگر [از دشمنی و مخالفت با خدا و رسول] بازایستید، برای شما بهتر است، و اگر [به دشمنی و مخالفت] بازگردید، ما نیز [بر ضد شما] بازمی گردیم، و هرگز جمعیت شما هر چند زیاد باشد، چیزی [از عذاب خدا] را از شما دفع نمی کند، و یقیناً خدا با مؤمنان است.

سراج

اگر پيروزى خواستيد (شما كافران هنگام خروج از مكه) حقا آمد به شما پيروزى (آن دين كه نزد من محبوبتر است) و اگر (از كفر) باز ايستيد آن بهتر است براى شما و اگر باز گرديد باز گرديم (بيارى مؤمنان) و هرگز دفع نكند از شما جمعيت شما چيزى (از بليات) را و اگر چه بسيار باشند و براى آنكه خدا با مؤمنان است

فولادوند

[اى مشركان‏] اگر شما پيروزى [حق‏] را مى‏طلبيد، اينك پيروزى به سراغ شما آمد [و اسلام پيروز شد]؛ و اگر [از دشمنى‏] بازايستيد، آن براى شما بهتر است؛ و اگر [به جنگ‏] برگرديد ما هم بر مى‏گرديم، و [بدانيد] كه گروه شما هر چند زياد باشد، هرگز از شما چيزى را دفع نتوانند كرد و خداست كه با مؤمنان است.

پورجوادی

اگر خواهان پيروزى هستيد به آن رسيديد و اگر خوددارى كنيد برايتان بهتر است و اگر بازگرديد ما هم باز خواهيم گشت، گروه شما هر چند زياد باشد بى‏نيازتان نخواهد كرد- خداوند با مؤمنان است.

حلبی

اگر گشايشى بخواهيد، به يقين گشايش براى شما آمده است و اگر دست بداريد براى شما بهتر است و اگر باز گرديد ما [نيز] باز مى‏گرديم. و شما را بى‏نياز نكند گروهتان در هيچ چيز، اگر چه زياد باشد، و [بدانيد] كه خدا با گروندگان است.

اشرفی

اگر فتح ميخواستيد پس بتحقيق آمد شما را فتح و اگر باز ايستيد پس آن بهتر است مر شما را و اگر بازگرديد بازميگرديم و هرگز كفايت نمى‏كند از شما جماعت شما چيزى را گرچه بسيار باشد و بدرستيكه خدا با گروندگان است

خوشابر مسعود انصاري

[اى كافران‏] اگر جوياى فتح بوديد، بى گمان فتح [مؤمنان‏] برايتان آمد، و اگر [از جنگ‏] باز ايستيد، آن براى شما بهتر است و اگر [به كفر] باز گرديد [ما هم‏] باز مى‏گرديم و گروهتان- هر چند بسيار باشند- هيچ چيز را از شما باز ندارد و [بدانيد] كه خداوند با مؤمنان است

مکارم

اگر شما فتح و پیروزی می‌خواهید، پیروزی به سراغ شما آمد! و اگر (از مخالفت) خودداری کنید، برای شما بهتر است! و اگر بازگردید، ما هم باز خواهیم گشت؛ و جمعیت شما هر چند زیاد باشد، شما را (از یاری خدا) بی‌نیاز نخواهد کرد؛ و خداوند با مؤمنان است!

مجتبوی

[اى مشركان،] اگر فتح و پيروزى خواهيد، [على رغم خواست شما] اينك فتح و پيروزى- كه از آن مؤمنان است- شما را آمد و اگر [از كفر و دشمنى با پيامبر] باز ايستيد پس آن شما را بهتر است، و اگر [به جنگ با مسلمانان‏] بازگرديد ما نيز بازگرديم و هرگز گروه شما هر چند بسيار باشد برايتان سودى نخواهد داشت و همانا خدا با مؤمنان است.

مصباح زاده

اگر فتح ميخواستيد پس بتحقيق آمد شما را فتح و اگر باز ايستيد پس آن بهتر است مر شما را و اگر باز گرديد باز ميگرديم و هرگز كفايت نمى‏كند از شما جماعت شما چيزى را گر چه بسيار باشد و بدرستى كه خدا با گروندگان است

معزی

اگر پيروزى جوئيد همانا بيامدتان پيروزى و اگر كوتاه آئيد (دست برداريد)پس آن بهتر است براى شما و اگر بازگرديد بازگرديم و بى نيازتان نكند جمعيت شما به چيزى و هر چند فزون باشد و آنكه خدا است با مؤمنان

قمشه ای

(ای کافران) اگر شما از خدا فتح و نصرت می‌طلبید اینک فتح کامل شما را رسید (دین اسلام و قرآن که بهترین فتح و فیروزی و کاملترین وسیله سعادت خلق است از جانب خدا آمد) اکنون اگر (از کفر و عناد با حق) دست بردارید شما را بهتر است و اگر دیگر بار بازآیید ما هم شما را باز کیفر و عذاب کنیم و هرگز جمعیت و سپاه شما هر چند بسیار باشد شما را سودمند نخواهد بود، و خدا البته با اهل ایمان است.

رشاد خليفه

شما (اي کافران) در جستجوي پيروزي بوديد و پيروزي فرا رسيد؛ آن متعلق به مؤمنان بود. اگر شما (از تعرض) دست برداريد، به صلاح شما خواهد بود، ولي اگر به آن بازگرديد، ما نيز چنين خواهيم کرد. سپاهيان شما، هرقدر هم که زياد باشد، هرگز كمكي به شما نخواهد كرد. زيرا خدا طرفدار مؤمنان است.

Literal

If you seek victory , so the opening/victory had come to you, and if you end/terminate/stop, so it is best for you, and if you return, We return, and your group will never enrich/satisfy at you a thing, and even if (it) became much/plenty , and that God (is) with the believers.

Al-Hilali Khan

(O disbelievers) if you ask for a judgement, now has the judgement come unto you and if you cease (to do wrong), it will be better for you, and if you return (to the attack), so shall We return, and your forces will be of no avail to you, however numerous it be, and verily, Allah is with the believers.

Arthur John Arberry

If victory you are seeking, victory has already come upon you; and if you give over, it is better for you. But if you return, We shall return, and your host will avail you nothing though it be numerous; and that God is with the believers.

Asad

If you have been praying for victory, [O believers] – victory has now indeed come unto you. And if you abstain [from sinning], it will be for your own good; but if you revert to it, We shall revoke [Our promise of aid] – and never will your community be of any avail to you, however great its numbers: for, behold, God is [only] with those who believe !Z›

Dr. Salomo Keyzer

Gij hebt de overwinning verlangd, o ongeloovigen! en de overwinning heeft zich tegen u gekeerd. Indien gij de eersten zijt, die ophoudt den gezant te bestrijden, zal u dat voordeeliger zijn. Maar indien gij terugkeert om hem aan te vallen, zullen wij mede terugkeeren om hem te ondersteunen, en uwe krachten zullen u volstrekt van geen voordeel wezen, alhoewel die ook talrijk mochten zijn; want God is met de geloovigen.

Free Minds

If you sought conquest, then conquest has come to you, but if you cease, then it is better for you. And if you return again, then We will also return, and your group will avail you nothing even if it is many. God is with the believers.

Hamza Roberto Piccardo

Se è la vittoria che volevate, ebbene la vittoria vi è giunta! Se desisterete, sarà meglio per voi. Se invece ritornerete, Noi ritorneremo. Le vostre truppe, quand’anche fossero numerose, non potranno proteggervi. In verità Allah è con i credenti.

Hilali Khan

(O disbelievers) if you ask for a judgement, now has the judgement come unto you and if you cease (to do wrong), it will be better for you, and if you return (to the attack), so shall We return, and your forces will be of no avail to you, however numerous it be, and verily, Allah is with the believers.

Kuliev E.

Если вы (неверующие) просили вынести приговор, то приговор уже явился к вам. Если вы прекратите, то так будет лучше для вас. Но если вы возобновите, то и Мы возобновим (если вы вновь станете сражаться против верующих, то Мы вновь нанесем вам поражение), и ваш отряд не принесет вам никакой пользы, даже если будет многочисленным. Воистину, Аллах – с верующими.

M.-N.O. Osmanov

Если вы, [о неверующие,] просили вынести решение [о том, какая сторона права], то решение уже пришло к вам. Если вы отвергнете неверие, это будет лучше для вас. Если же вы вновь обратитесь [к вражде с Мухаммедом], то и Мы обратимся к вам, и вам ничуть не поможет даже многочисленность вашего отряда. И, воистину, Аллах – на стороне верующих.

Mohammad Habib Shakir

If you demanded a judgment, the judgment has then indeed come to you; and if you desist, it will be better for you; and if you turn back (to fight), We (too) shall turn back, and your forces shall avail you nothing, though they may be many, and (know) that Allah is with the believers.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

(O Qureysh!) If ye sought a judgment, now hath the judgment come unto you. And if ye cease (from persecuting the believers) it will be better for you, but if ye return (to the attack) We also shall return. And your host will avail you naught, however numerous it be, and (know) that Allah is with the believers (in His Guidance).

Palmer

If ye wish the matter to be decided, a decision has now come to you; but if ye desist, it is better for you; and if ye turn back we will turn too, and your troop shall avail nothing, great in number though it be, since God is with the believers!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Fetih istiyorsanız, fetih size geldi. Eğer vazgeçerseniz hakkınızda daha hayırlı olur. Eğer dönerseniz biz de döneriz. Cemaatiniz çok da olsa sizi her hangi bir şeyden asla müstağni kılamaz! Allah, inananlarla beraberdir.

Qaribullah

If you were seeking a victory, victory has now come to you. If you desist, it will be better for you. If you resume We will return, and even if your forces are numerous, they shall not help you at all. And Allah is with the believers.

QXP

(O Disbelievers), You sought victory, and the victory has come. (If you reflect, the triumph of the Truth is the victory for all, including yourselves). If you refrain from aggression, it will be better for you. But, if you return, so shall We. Your armies will not avail you, no matter how numerous. Allah is with the believers.

Reshad Khalifa

You sought victory (O disbelievers), and victory did come; it belonged to the believers. If you refrain (from aggression) it would be better for you, but if you return, so will we. Your armies will never help you, no matter how great. For GOD is on the side of the believers.

Rodwell

O Meccans! if ye desired a decision, now hath the decision come to you. It will be better for you if ye give over the struggle. If ye return to it, we will return; and your forces, though they be many, shall never avail you aught, for God is with the faithful.

Sale

If ye desire a decision of the matter between us, now hath a decision come unto you: And if ye desist from opposing the Apostle, it will be better for you. But if ye return to attack him, We will also return to his assistance; and your forces shall not be of advantage unto you at all, although they be numerous; for God is with the faithful.

Sher Ali

If you, O disbelievers, sort a judgment, then judgment has indeed come to you. And if you desist, it will be better for you; but if you return to mischief, WE too will return to punishment. And your party shall be of no avail to you, however numerous it be, and know that ALLAH is with the believers.

Unknown German

Suchtet ihr Entscheidung, dann ist Entscheidung schon zu euch gekommen. Und wenn ihr absteht, so ist es besser für euch; kehrt ihr jedoch (zur Feindseligkeit) zurück werden auch Wir zurückkehren, und eure Schar soll euch ganz und gar nichts frommen so zahlreich sie auch sein mag, denn (wisset) daß Allah mit den Gläubigen ist.

V. Porokhova

(О вы, неверные мекканцы!) ■ Если просили вы себе победы, ■ То вот сейчас она пришла к вам. ■ И если вы сейчас удержитесь (от боя), ■ То это лучше будет вам. ■ Но если вы (к сражению) вернетесь, ■ Тогда и Мы (к нему) вернемся, ■ И вам нисколько не поможет ваша рать, ■ Сколь многочисленна она бы ни была, – ■ Аллах ведь с теми, кто уверовал (в Него).

Yakub Ibn Nugman

Ий мөшрикләр! «Я Аллаһ кайсы таифә сиңа сөекле булса, шул таифәгә ярдәм бир», – дип соравыгызга мөселманнарның сезне җиңүе җавап булды. Әгәр пәйгамбәргә каршы сугышудан туктасагыз, үзегезгә хәерледер. Әгәр кайтып сугышсагыз – без дә сугышабыз. Җәмәгатегез ни чаклы күп булса да сезгә һич файда бирмәс, чөнки Аллаһ мөэминнәр беләндер.

جالندہری

(کافرو) اگر تم (محمد صلی الله علیہ وآلہ وسلم پر) فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آچکی۔ (دیکھو) اگر تم (اپنے افعال سے) باز آجاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور اگر پھر (نافرمانی) کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی۔ اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے

طاہرالقادری

(اے کافرو!) اگر تم نے فیصلہ کن فتح مانگی تھی تو یقیناً تمہارے پاس (حق کی) فتح آچکی اور اگر تم (اب بھی) باز آجاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم پھر یہی (شرارت) کرو گے (تو) ہم (بھی) پھر یہی (سزا) دیں گے اور تمہارا لشکر تمہیں ہرگز کفایت نہ کرسکے گا اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو اور بیشک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.