سوره الأنفال (8) آیه 30

قرآن، سوره الأنفال (8) آیه 30

آیه پسین: سوره الأنفال (8) آیه 31
آیه پیشین: سوره الأنفال (8) آیه 29

عربی

وَ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ

بدون حرکات عربی

و إذ يمكر بك الّذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك و يمكرون و يمكر اللّه و اللّه خير الماكرين

خوانش

Wa-ith yamkuru bika allatheena kafaroo liyuthbitooka aw yaqtulooka aw yukhrijooka wayamkuroona wayamkuru Allahu waAllahu khayru almakireena

آیتی

و آن هنگام را به يادآور که کافران در باره تو مکري کردند تا در بندت افکنند يا بکشندت يا از شهر بيرون سازند آنان مکر کردند و خدا نيز مکرکرد و خدا بهترين مکر کنندگان است

خرمشاهی

و ياد كن كه كافران در حق تو بدسگالى مى كردند تا تو را در بند كشند يا بكشند يا آواره كنند; و آنان مكر مىورزيدند و خداوند هم مكر مىورزيد و خداوند بهترين مكرانگيزان است.

کاویانپور

و بخاطر بياوريد هنگامى كه كافران طرحى تهيه ميكردند تا تو را دستگير سازند يا بقتل برسانند و يا از مكه بيرونت كنند. آنها مكر و حيله بكار بردند و خدا مكر و حيله آنها را خنثى و بى‏اثر ساخت. خدا بهتر مكر تواند كرد.

انصاریان

و [یاد کن] هنگامی را که کفرپیشگان درباره تو نیرنگ می زدند تا تو را به زندان دراندازند، یا به قتل برسانند یا [از وطن] بیرونت کنند، و [در آینده هم، همواره بر ضد تو] نیرنگ می زنند و خدا هم جزای نیرنگشان را می دهد و خدا بهترین جزا دهنده نیرنگ زنندگان است.

سراج

و (بياد آر) زمانى را كه كفار قريش (به منظور بى‏نتيجه كردن دعوت تو) حيله مى‏كردند با تو تا حبس كنندت يا بكشند ترا يا بيرونت كنند (از مكه) و ايشان حيله مى‏كنند و خدا حيله (ايشان) را تلافى مى‏كند و خدا بهترين (كيفر دهنده) حيله گران است

فولادوند

و [ياد كن‏] هنگامى را كه كافران در باره تو نيرنگ مى‏كردند تا تو را به بند كشند يا بكشند يا [از مكه‏] اخراج كنند، و نيرنگ مى‏زدند، و خدا تدبير مى‏كرد، و خدا بهترين تدبيركنندگان است.

پورجوادی

آن گاه كه كافران بد سگالى مى‏كردند كه تو را به زندان بيندازند يا بكشند و يا بيرونت كنند، آنان مكر ورزيدند و خدا هم مكر ورزيد و خدا بهترين مكر انديشان است.

حلبی

و [ياد كن‏] هنگامى را كه به تو مكر مى‏كردند- آن كسان كه كافر شدند- تا تو را باز دارند، يا تو را بكشند، يا تو را بيرون كنند. و مكر مى‏كنند و خدا [نيز] مكر مى‏كند و خدا بهترين مكر كنندگان است.

اشرفی

و هنگاميكه مكردند بتو آنان كه كافر شدند كه حبس كنند ترا يا بكشندت يا بيرون كنندت و مكر ميكردند و جزاى مكر ميداد خدا و خدا بهترين مكر كنندگانست

خوشابر مسعود انصاري

و آن گاه كه كافران در [باره‏] تو مكر مى‏ورزيدند تا تو را بند كشند يا تو را بكشند يا [از وطن‏] بيرونت كنند. و مكر مى‏ورزيدند و خداوند [هم در قبال مكرشان‏] تدبير مى‏كرد و خداوند بهترين تدبيركنندگان است

مکارم

(به خاطر بیاور) هنگامی را که کافران نقشه می‌کشیدند که تو را به زندان بیفکنند، یا به قتل برسانند، و یا (از مکّه) خارج سازند؛ آنها چاره می‌اندیشیدند (و نقشه می‌کشیدند)، و خداوند هم تدبیر می‌کرد؛ و خدا بهترین چاره جویان و تدبیرکنندگان است!

مجتبوی

و [ياد كن‏] آنگاه كه كسانى كه كافر شدند بدانديشى مى‏كردند- در دار الندوة- كه تو را به بند كشند يا بكشند يا بيرون كنند، آنها بدانديشى مى‏كردند و خدا چاره نهان مى‏كرد- مكرشان را بديشان برمى‏گرداند- و خدا بهترين چاره‏كنندگان است.

مصباح زاده

و هنگامى كه مكر كردند بتو آنان كه كافر شدند كه حبس كنند ترا يا بكشندت يا بيرون كنندت و مكر ميكردند و جزاى مكر ميداد خدا و خدا بهترين مكر كنندگانست

معزی

و هنگامى كه مى انديشيدند براى تو آنان كه كفر ورزيدند كه بازدارندت يا بكشندت يا برون كنندت و مكر كردند و مكر كرد خدا و خدا است بهترين مكرآوران

قمشه ای

و (به یاد آر) وقتی که کافران با تو مکر می‌کردند تا تو را به بند کشند یا به قتل رسانند یا از شهر بیرون کنند، و آنها (با تو) مکر می‌کنند خدا هم (با آنها) مکر می‌کند و خدا بهتر از هر کس مکر تواند کرد.

رشاد خليفه

كافران نقشه مي كشند و مكر مي كنند تا تو را خنثي كنند، يا تو را بكشند يا تو را بيرون كنند. اگرچه، آنها نقشه مي كشند و مكر مي كنند، اما خدا نيز چنين مي كند. خدا بهترين مكار است.

Literal

And when those who disbelieved deceive/scheme at you to affix/affirm you, or kill you, or bring you out, and they scheme/deceive , and God deceives/schemes and God (is) best (of) the deceivers/schemers .

Al-Hilali Khan

And (remember) when the disbelievers plotted against you (O Muhammad SAW) to imprison you, or to kill you, or to get you out (from your home, i.e. Makkah); they were plotting and Allah too was planning, and Allah is the Best of the planners.

Arthur John Arberry

And when the unbelievers were devising against thee, to confine thee, or slay thee, or to expel thee, and were devising, and God was devising; and God is the best of devisers.

Asad

AND [remember, O Prophet,] how those who were bent on denying the truth were scheming against thee, in order to restrain thee [from preaching], or to slay thee, or to drive thee away: thus have they [always] schemed:›

Dr. Salomo Keyzer

En herinner u, toen de ongeloovigen een komplot tegen u smeedden; toen zij u wilden aangrijpen, en dooden of verjagen. God spande op zijne beurt tegen hen samen; en waarlijk, God is het beste in staat, een samenspanning te verijdelen.

Free Minds

And the rejecters plot against you to arrest you, or to kill you, or to expel you. And they plot, and God plots, and God is the best of plotters.

Hamza Roberto Piccardo

E [ricorda] quando i miscredenti tramavano contro di te per tenerti prigioniero o ucciderti o esiliarti! Essi tramavano intrighi e Allah tesseva strategie. Allah è il migliore degli strateghi.

Hilali Khan

And (remember) when the disbelievers plotted against you (O Muhammad SAW) to imprison you, or to kill you, or to get you out (from your home, i.e. Makkah); they were plotting and Allah too was planning, and Allah is the Best of the planners.

Kuliev E.

Вот неверующие ухищрялись, чтобы заточить, убить или изгнать тебя. Они хитрили, и Аллах хитрил, а ведь Аллах – Наилучший из хитрецов.

M.-N.O. Osmanov

Вспомни [, Мухаммад], как исхитрялись неверующие связать тебя [и заключить в темницу], или убить, или изгнать. Они строили козни, Аллах же расстраивал их – ведь Аллах лучше всех расстраивает козни.

Mohammad Habib Shakir

And when those who disbelieved devised plans against you that they might confine you or slay you or drive you away; and they devised plans and Allah too had arranged a plan; and Allah is the best of planners.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And when those who disbelieve plot against thee (O Muhammad) to wound thee fatally, or to kill thee or to drive thee forth; they plot, but Allah (also) plotteth; and Allah is the best of plotters.

Palmer

And when those who misbelieve were crafty with thee to detain thee a prisoner, or kill thee, or drive thee forth; they were crafty, but God was crafty too, for God is best of crafty ones!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Küfre sapanlar, seni tutup bağlamaları yahut öldürmeleri ya da yurdundan çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarlar, Allah da tuzak kurar. Ama Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır.

Qaribullah

And when the unbelievers plotted against you (Prophet Muhammad). They sought to either take you captive or have you killed, or expelled. They plotted but Allah (in reply) also plotted. Allah is the Best in plotting.

QXP

Remember (O Messenger), when the rejecters were making schemes to arrest you, slay you, or expel you. That was their plan, but Allah’s Law of Requital is designed to work in a way unfailing. Allah is the Best of planners.

Reshad Khalifa

The disbelievers plot and scheme to neutralize you, or kill you, or banish you. However, they plot and scheme, but so does GOD. GOD is the best schemer.

Rodwell

And call to mind when the unbelievers plotted against thee, to detain thee prisoner, or to kill thee, or to banish thee: They plotted – but God plotted: and of plotters is God the best!

Sale

And call to mind when the unbelievers plotted against thee, that they might either detain thee in bonds, or put thee to death, or expel thee the city; and they plotted against thee: But God laid a plot against them; and God is the best layer of plots.

Sher Ali

And remember when the disbelievers devised plans against thee that they might put thee in confinement or slay thee or expel thee. And they planned and ALLAH also planned, and ALLAH is the Best of planners.

Unknown German

Und (gedenke der Zeit) da die Ungläubigen Ränke schmiedeten wider dich, daß sie dich gefangen nähmen oder dich ermordeten oder dich vertrieben. Sie planten, auch Allah plante, und Allah ist der beste Plänemacher.

V. Porokhova

И (вспомни), как неверные (мекканцы) ■ Уловки строили тебе, ■ Чтоб заточить тебя, или убить, или изгнать. ■ (Вот и сейчас) они уловки замышляют, ■ И замышляет (против них) Аллах, – ■ Поистине, нет лучше замыслов Аллаха!

Yakub Ibn Nugman

Ий Мухәммәд г-м! Мәккә кәферләре сиңа хәйлә-мәкер кылган вакытларын хәтерлә! Алар җыелып киңәш иттеләр: «Мухәммәдне гомерлеккә төрмәгә бикләргә кирәк, йә шәһәрдән куарга кирәк, яки үтерергә кирәк», – дип. Соңра үтерергә дигән киңәшне кабул итеп, унике кабиләдән берәр кеше хәзерләп, төнлә үтермәкче булдылар. Расүл г-м, Әбүбәкер белән икесе шул төнне Мәккәдән чыгып тау тишегенә кереп качалар. Шулай итеп алар мәкерлек кылалар, Аллаһ аларга каршы көчле мәкерлек кылыр. Бит Аллаһ мәкер кылучыларның хәерлесе вә көчлерәге.

جالندہری

اور (اے محمدﷺ اس وقت کو یاد کرو) جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا (وطن سے) نکال دیں تو (ادھر تو) وہ چال چل رہے تھے اور (اُدھر) خدا چال چل رہا تھا۔ اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے

طاہرالقادری

اور جب کافر لوگ آپ کے خلاف خفیہ سازشیں کر رہے تھے کہ وہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو (وطن سے) نکال دیں، اور (اِدھر) وہ سازشی منصوبے بنا رہے تھے اور (اُدھر) اللہ (ان کے مکر کے ردّ کے لئے اپنی) تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر مخفی تدبیر فرمانے والا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.