سوره الأنفال (8) آیه 34

قرآن، سوره الأنفال (8) آیه 34

آیه پسین: سوره الأنفال (8) آیه 35
آیه پیشین: سوره الأنفال (8) آیه 33

عربی

وَ ما لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَ هُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ ما كانُوا أَوْلِياءَهُ إِنْ أَوْلِياؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقُونَ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ

بدون حرکات عربی

و ما لهم ألاّ يعذّبهم اللّه و هم يصدّون عن المسجد الحرام و ما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلاّ المتّقون و لكنّ أكثرهم لا يعلمون

خوانش

Wama lahum alla yuAAaththibahumu Allahu wahum yasuddoona AAani almasjidi alharami wama kanoo awliyaahu in awliyaohu illa almuttaqoona walakinna aktharahum la yaAAlamoona

آیتی

چرا خدا عذابشان نکند ، حال آنکه مردم را از مسجدالحرام باز مي دارند، وصاحبان آن نيستند ؟ صاحبان آن تنها پرهيزگارانند ولي بيشترينشان نمي دانند

خرمشاهی

و از چه رو خداوند [در آخرت] عذابشان نكند، حال آنكه [مردمان ر[] از [زيارت] مسجد الحرام باز مى دارند و ايشان متوليان آن نباشند، چرا كه جز پارسايان كسى متولى آن [مسجد الحرام] نمى تواند باشد، ولى بيشترشان نمى دانند.

کاویانپور

براى چه خدا آنها را مجازات نكند؟ آنها از (عبادت مؤمنين در) مسجد الحرام جلوگيرى مى‏كنند در حالى كه دوستدار آن نيستند دوستداران آنها تنها پرهيزكاران هستند، ولى اكثر آنان نميدانند.

انصاریان

و چه چیزی مانع آنان است که خدا عذابشان نکند، در حالی که [مردم مؤمن را] از ورود به مسجدالحرام [و عبادت در آن] با آنکه متولّیان آن نیستند، بازمی دارند؛ متولّیانِ [شایسته و واقعیِ] این [مکان مقدس] فقط پرهیزکارانند، ولی بیشتر مشرکان نمی دانند [که تولیت آنجا شایسته آنان نیست.]

سراج

چه باعث شده ايشان را كه عذابشان نكند خدا و حال آنكه ايشان باز مى‏دارند (مردم را) از مسجد الحرام و نيستند مشركان متوليان آن مسجد و نيستند سزاوار توليت آن خانه مگر پرهيزكاران و ليكن بيشترشان نمى‏دانند (كه سرپرستى آن خانه حق ايشان نيست)

فولادوند

چرا خدا [در آخرت‏] عذابشان نكند، با اينكه آنان [مردم را] از [زيارت‏] مسجدالحرام باز مى‏دارند در حالى كه ايشان سرپرست آن نباشند. چرا كه سرپرست آن جز پرهيزگاران نيستند، ولى بيشترشان نمى‏دانند.

پورجوادی

چرا خدا آنهايى را كه مردم را از مسجد الحرام باز مى‏دارند عذاب نكند، آنها كه متوليانش نيستند، اولياء مسجد فقط پرهيزگارانند ولى بيشتر آنها نمى‏دانند.

حلبی

و ايشان را [از خوبى‏ها] چيست كه خدا عذابشان نكند؟ در حالى كه آنها [مردم را] از مسجد الحرام باز مى‏دارند و در حالى كه آنها دوستان او نيستند. دوستان او بجز پرهيزگاران نيستند و ليكن بيشتر آنان نمى‏دانند.

اشرفی

و چيست ايشانرا كه عذاب نكند ايشانرا خدا و ايشان بازمى‏دارند از مسجد الحرام و نباشند صاحبان آن نيست صاحبان آن مگر پرهيزگاران و ليكن بيشترين ايشان نميدانند

خوشابر مسعود انصاري

و سزاوارشان نيست كه خداوند آنان را عذاب نكند حال آنكه آنان [مردم را] از مسجد الحرام باز مى‏دارند، در حالى كه سزاوار [توليت‏] آنجا نيستند، سزاوار [توليت‏] آنجا جز پرهيزگاران نيستند. ولى بيشترشان نمى‏دانند

مکارم

چرا خدا آنها را مجازات نکند، با اینکه از (عبادت موحدّان در کنار) مسجد الحرام جلوگیری می‌کنند در حالی که سرپرست آن نیستند؟! سرپرست آن، فقط پرهیزگارانند؛ ولی بیشتر آنها نمی‌دانند.

مجتبوی

و چيست آنان را- چه جاى آن است- كه خدا عذابشان نكند و آنهايند كه [مردم را] از مسجد الحرام باز مى‏دارند، و حال آنكه سرپرستان- سزاوار توليت- آن نيستند سرپرستان آن جز پرهيزگاران نباشند و ليكن بيشترشان نمى‏دانند

مصباح زاده

و چيست ايشان را كه عذاب نكند ايشان را خدا و ايشان باز مى‏دارند از مسجد الحرام و نباشند صاحبان آن نيست صاحبان آن مگر پرهيزگاران و ليكن بيشترين ايشان نمى‏دانند

معزی

و چيست ايشان را (چرا) عذابشان نكند خدا حالى كه بازمى دارند از مسجد حرام و نيستند ياران آن همانا نيستند ياران آن مگر پرهيزكاران و ليكن بيشتر ايشان نمى دانند

قمشه ای

و آنها چه کردند که خدا عذابشان نکند؟! در صورتی که راه مسجد الحرام را (به روی بندگان خدا) می‌بندند و آنها سرپرستان (شایسته تولیت) آن نیستند، سرپرستان آن به جز اهل تقوا نباشند، لیکن اکثر مردم آگاه نیستند.

رشاد خليفه

آيا آنها سزاوار عذاب خدا نشده اند، که ديگران را از مسجدالحرام باز مي دارند، با آنكه متولي آن نيستند؟ متوليان حقيقي آن پرهيزكاران هستند، اما اکثرشان نمي دانند.

Literal

And why (is it) for them that God not torture them and they are objecting/preventing/obstructing from the Mosque the Forbidden/Sacred , and they were not its patrons/supporters , that its patrons/supporters , (are not) except the fearing and obeying, and but most of them do not know .

Al-Hilali Khan

And why should not Allah punish them while they stop (men) from Al-Masjid-al-Haram, and they are not its guardians? None can be its guardian except Al-Muttaqoon (the pious – see V.:), but most of them know not.

Arthur John Arberry

But what have they now, that God should not chastise them, when they are barring from the Holy Mosque, not being its protectors? Its only protectors are the godfearing; but most of them know not.

Asad

But what have they [now] in their favour that God should not chastise themseeing that they bar [the believers] from the Inviolable House of Worship, although they are not its [rightful] guardians?» None but the God-conscious can be its guardians: but of this most of these [evildoers] are unaware;

Dr. Salomo Keyzer

Maar zij kunnen geene verontschuldiging aanvoeren, waarom God hen niet zou straffen, naardien zij de geloovigen hebben belet, den heiligen tempel te bezoeken, hoewel zij er de bewakers niet van zijn. De bewakers daarvan zijn alleen, die God vreezen; maar het grootste deel hunner weet het niet.

Free Minds

And why should God not punish them when they are turning others away from the Restricted Temple, and they were never its protectors! Its protectors are the righteous; but most of them do not know.

Hamza Roberto Piccardo

Ma perché mai Allah non li dovrebbe punire? Impediscono [ai credenti l’accesso al]la Santa Moschea, anche se non ne sono affatto i custodi. Solo i timorati [di Allah] ne sono

Hilali Khan

And why should not Allah punish them while they stop (men) from Al-Masjid-al-Haram, and they are not its guardians? None can be its guardian except Al-Muttaqoon (the pious – see V.2:2), but most of them know not.

Kuliev E.

Но как же Аллаху не подвергнуть их мучениям, если они не допускают мусульман к Заповедной мечети, не будучи Его угодниками? Его угодниками являются только богобоязненные, но большинство их не ведает об этом.

M.-N.O. Osmanov

Так как же Аллаху не подвергнуть их наказанию, если они не допускают к Запретной мечети [последователей Мухаммада], не будучи ее стражами? Ее стражами [могут быть] только богобоязненные, но большинство их не ведает об этом.

Mohammad Habib Shakir

And what (excuse) have they that Allah should not chastise them while they hinder (men) from the Sacred Mosque and they are not (fit to be) guardians of it; its guardians are only those who guard (against evil), but most of them do not know.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

What (plea) have they that Allah should not punish them, when they debar (His servants) from the Inviolable Place of Worship, though they are not its fitting guardians. Its fitting guardians are those only who keep their duty to Allah. But most of them know not.

Palmer

But what ails them that God should not torment them while they turn folk away from the Holy Mosque, though they are not the guardians thereof – its guardians are only the pious?- but most of them know not.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Onlar Mescid-i Haram’dan geri çevirip dururken, Allah onlara neden azap etmeyecekmiş? Onlar onun dostları/koruyucuları da değillerdir. Onun dostları/koruyucuları takva sahiplerinden başkası değildir. Ama onların çokları bunu bilmezler.

Qaribullah

And why should Allah not punish them, when they have barred others from the Sacred Mosque, although they were not its guardians? Its only guardians are the cautious, though most of them do not know.

QXP

Now is a new situation. Have they not deserved Allah’s Requital when they are hindering His servants from the Sacred Masjid of Makkah, even though they are not its guardians? Its guardians can only be those who are mindful of Allah’s Laws. Most of them don’t even know how awesome this responsibility is.

Reshad Khalifa

Have they not deserved GOD’s retribution, by repelling others from the Sacred Masjid, even though they are not the custodians thereof? The true custodians thereof are the righteous, but most of them do not know.

Rodwell

But because they debarred the faithful from the holy temple, albeit they are not its guardians, nothing is there on their part why God should not chastise them. The Godfearing only are its guardians; but most of them know it not.

Sale

But they have nothing to offer in excuse why God should not punish them, since they hindered the believers from visiting the holy temple, although they are not the guardians thereof. The guardians thereof are those only who fear God; but the greater part of them know it not.

Sher Ali

And what excuse have they now that ALLAH should not punish them, when they hinder men from the Sacred Mosque, and they are not its true guardians ? Its true guardians are only those who are righteous, but most of them know not.

Unknown German

Allein welche Entschuldigung haben sie (nun), daß Allah sie nicht strafe, wenn sie (andere) bei der Heiligen Moschee behindern, und sie sind doch nicht ihre Beschützer? Ihre Beschützer sind nur die Gottesfürchtigen, jedoch die meisten von ihnen wissen es nicht.

V. Porokhova

Но что ж Аллаху их не наказать, ■ Когда они не допускают (верных) ■ К Запретной (для греха) Мечети, ■ Хотя они и не хранители ее? ■ Хранители ее – лишь те, ■ Кто благочестие блюдет, ■ (Страшася гнева своего Владыки). ■ Но большинство из них не знает.

Yakub Ibn Nugman

Инде аларны ґәзаб кылудан Аллаһуны нәрсә тыяр? Чөнки алар мөэминнәрне Кәгъбәтулладан тыялар үзләре Кәгъбәгә лаек булмадылар, ул Кәгъбәгә тәкъва мөэминнәр генә лаектыр, ләкин күпләре белмиләр.

جالندہری

اور (اب) ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جب کہ وہ مسجد محترم (میں نماز پڑھنے) سے روکتے ہیں اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں۔ اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں۔ لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے

طاہرالقادری

(آپ کی ہجرتِ مدینہ کے بعد مکہ کے) ان (کافروں) کے لئے اور کیا وجہ ہوسکتی ہے کہ اللہ انہیں (اب) عذاب نہ دے حالانکہ وہ (لوگوں کو) مسجدِ حرام (یعنی کعبۃ اللہ) سے روکتے ہیں اور وہ اس کے ولی (یا متّولی) ہونے کے اہل بھی نہیں، اس کے اولیاء (یعنی دوست) تو صرف پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں مگر ان میں سے اکثر (اس حقیقت کو) جانتے ہی نہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.