سوره الأنفال (8) آیه 36

قرآن، سوره الأنفال (8) آیه 36

آیه پسین: سوره الأنفال (8) آیه 37
آیه پیشین: سوره الأنفال (8) آیه 35

عربی

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَها ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

بدون حرکات عربی

إنّ الّذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدّوا عن سبيل اللّه فسينفقونها ثمّ تكون عليهم حسرة ثمّ يغلبون و الّذين كفروا إلى جهنّم يحشرون

خوانش

Inna allatheena kafaroo yunfiqoona amwalahum liyasuddoo AAan sabeeli Allahi fasayunfiqoonaha thumma takoonu AAalayhim hasratan thumma yughlaboona waallatheena kafaroo ila jahannama yuhsharoona

آیتی

کافران اموالشان را خرج مي کنند تا مردم را از راه خدا بازدارند، اموالشان را خرج خواهند کرد و حسرت خواهند برد ، سپس مغلوب مي شوند و کافران را در جهنم گرد مي آورند

خرمشاهی

[آن] كافران اموالشان را براى بازداشتن از راه خدا خرج مى كنند; آرى خرجش خواهند كرد آنگاه مايه حسرت آنان مى گردد سپس سرانجام مغلوب مى گردند; و كافران را در جهنم گرد مى آورند.

کاویانپور

آنها كه كافر شدند، مال و دارايى‏شان را براى باز داشتن مردم از راه خدا مى‏بخشند (هزينه نيرو كشى جنگ با مسلمين.) آنان اين اموال را انفاق ميكنند، اما مايه حسرت و ندامت آنان خواهد شد و بعد شكست خواهند خورد و كافران همگى بسوى دوزخ محشور ميشوند.

انصاریان

مسلماً کسانی که کافرند، اموالشان را هزینه می کنند تا مردم را از راه خدا بازدارند، و به زودی همه اموالشان را [برای جلوگیری از گسترش اسلام] خرج می کنند؛ سپس [این عمل] برای آنان مایه حسرت و ندامت می شود [زیرا خواهند دید که ثروتشان را از دست داده اند و اسلام هم گسترش یافته] و آن گاه مغلوب می شوند، و آنان که کافرند به سوی دوزخ گردآوری خواهند شد.

سراج

البته آنان كه كفر ورزيدند انفاق مى‏كنند اموالشان را (در پيكار با مسلمانان) تا باز دارند (مردم را) از راه خدا بزودى انفاق مى كنند آنرا پس باشد آن انفاق (در پايان كار) برايشان پشيمانى سپس شكست مى‏خورند و آنانكه كافر شدند بسوى دوزخ محشور مى‏شوند

فولادوند

بى‏گمان، كسانى كه كفر ورزيدند، اموال خود را خرج مى‏كنند تا [مردم را] از راه خدا بازدارند. پس به زودى [همه‏] آن را خرج مى‏كنند، و آنگاه حسرتى بر آنان خواهد گشت؛ سپس مغلوب مى‏شوند. و كسانى كه كفر ورزيدند، به سوى دوزخ گردآورده خواهند شد.

پورجوادی

كافران اموال خود را براى بازداشتن مردم از راه خدا صرف مى‏كنند، اين اموال را خرج خواهند كرد ولى براى آنها مايه حسرت خواهد شد و بعد شكست مى‏خورند و كافران به دوزخ درمى‏آيند،

حلبی

بيگمان آن كسان كه كافر شدند اموال خود را انفاق مى‏كنند تا [مردم را] از راه خدا باز دارند. پس زود باشد كه همه را انفاق كنند، آن گاه برايشان حسرتى باشد، پس از آن مغلوب شوند. و كسانى كه كافر شدند به سوى دوزخ برانگيخته مى‏شوند.

اشرفی

بدرستيكه آنان كه كافر شدند انفاق ميكنند مالهاى خود را تا بازدارند از راه خدا پس بزودى صرف مى‏كنند آنها را پس خواهد بود برايشان حسرتى پس مغلوب ميشوند و آنان كه كافر شدند بدوزخ محشور ميشوند

خوشابر مسعود انصاري

به راستى كافران مالهايشان را مى‏بخشند تا [مردم را] از راه خدا باز دارند. پس به زودى آن را خرج مى‏كنند، آن گاه [آن خرج كردن مايه‏] پشيمانى بر آنان خواهد بود، سپس مغلوب گردند و كافران به سوى جهنم رانده مى‏شوند

مکارم

آنها که کافر شدند، اموالشان را برای بازداشتن (مردم) از راه خدا خرج می‌کنند؛ آنان این اموال را (که برای به دست آوردنش زحمت کشیده‌اند، در این راه) مصرف می‌کنند، امّا مایه حسرت و اندوهشان خواهد شد؛ و سپس شکست خواهند خورد؛ و (در جهان دیگر) کافران همگی به سوی دوزخ گردآوری خواهند شد.

مجتبوی

آنان كه كافر شدند مالهاى خود را هزينه مى‏كنند تا [مردم را] از راه خدا بازدارند و بگردانند. زودا كه آن را هزينه كنند آنگاه بر آنها مايه پشيمانى و حسرت شود و سپس شكست خورند و كسانى كه كافر شدند به سوى دوزخ برانگيخته و فراهم شوند.

مصباح زاده

بدرستى كه آنان كه كافر شدند انفاق ميكنند مالهاى خود را تا بازدارند از راه خدا پس بزودى صرف مى‏كنند آنها را پس خواهد بود بر ايشان حسرتى پس مغلوب ميشوند و آنان كه كافر شدند بدوزخ محشور ميشوند

معزی

همانا آنان كه كافر شدند مى دهند مالهاى خود را تا بازدارند از راه خدا زود است بدهند آنها را سپس حسرتى بر ايشان شود پس شكست خورند و آنان كه كفر ورزيدند بسوى دوزخ گردآورده شوند

قمشه ای

کافران اموالشان را انفاق می‌کنند برای این مقصود که راه خدا را ببندند پس به زودی مالهایشان بر سر این خیال باطل برود و حسرتش بر دل آنها بماند و آن‌گاه مغلوب نیز خواهند شد، و کافران را به سوی جهنم جمعا رهسپار سازند.

رشاد خليفه

كساني كه كافر هستند، پولشان را براي دوركردن ديگران از راه خدا خرج خواهند کرد. آن را خرج مي كنند، سپس آن برايشان مايه اندوه و پشيماني خواهد شد. آنها سرانجام شكست خواهند خورد و تمام كافران به دوزخ احضار خواهند شد.

Literal

That those who disbelieved spend their properties/possessions/wealths to object/prevent/obstruct from Gods› way/path/sake , so they will spend it, then (it will) be on them grief/weakness , then they (will) be defeated/conquered , and those who disbelieved, to Hell they (will) be gathered.

Al-Hilali Khan

Verily, those who disbelieve spend their wealth to hinder (men) from the Path of Allah, and so will they continue to spend it; but in the end it will become an anguish for them. Then they will be overcomed. And those who disbelieve will be gathered unto Hell.

Arthur John Arberry

The unbelievers expend their wealth to bar from God’s way, and still they will expend it, till it is an anguish for them, then be overthrown, and the unbelievers will be mustered into Gehenna,

Asad

Behold, those who are bent on denying the truth are spending their riches in order to turn others away from the path of God; and they will go on spending them until they become [a source of] intense regret for them; and then they will be overcome! And those who [until their death] have denied the truth shall be gathered unto hell,

Dr. Salomo Keyzer

Zij die niet gelooven, wenden hunne rijkdommen aan, om den weg van God te versperren. Zij zullen die verspillen, maar daarna zal het een bitter berouw voor hen zijn, en zij zullen eindelijk overwonnen worden. En de ongeloovigen zullen in de hel verzameld worden.

Free Minds

Those who have rejected, they spend their money to turn others away from the path of God. They will spend it, then it will become an anguish for them, then they are defeated. Those who rejected will be gathered to Hell.

Hamza Roberto Piccardo

I miscredenti dilapidano i loro beni per distogliere [le genti] dal sentiero di Allah. Li dilapideranno, poi li rimpiangeranno e infine soccomberanno. I miscredenti saranno radunati nell’Inferno,

Hilali Khan

Verily, those who disbelieve spend their wealth to hinder (men) from the Path of Allah, and so will they continue to spend it; but in the end it will become an anguish for them. Then they will be overcomed. And those who disbelieve will be gathered unto Hell.

Kuliev E.

Воистину, неверующие расходуют свое имущество для того, чтобы сбить других с пути Аллаха. Они будут расходовать его, а затем будут сожалеть об этом, а вслед за тем они будут повержены. Неверующие будут собраны в Геенне,

M.-N.O. Osmanov

Воистину, неверующие расходуют свое имущество на то, чтобы совратить [верующих] с пути Аллаха, и они израсходуют все. Потом они будут сожалеть об этом, а вслед за тем они будут побеждены. Те же, которые не уверовали, будут отправлены в ад,

Mohammad Habib Shakir

Surely those who disbelieve spend their wealth to hinder (people) from the way of Allah; so they shall spend it, then it shall be to them an intense regret, then they shall be overcome; and those who disbelieve shall be driven together to hell.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Lo! those who disbelieve spend their wealth in order that they may debar (men) from the way of Allah. They will spend it, then it will become an anguish for them, then they will be conquered. And those who disbelieve will be gathered unto hell,

Palmer

Verily, those who misbelieve expend their wealth to turn folk from the path of God; but they shall spend it, and then it shall be for them sighing, and then they shall be overcome! Those who misbelieve, into hell shall they be gathered!-

Prof. Yasar Nuri Ozturk

O küfre sapanlar mallarını Allah yolundan alıkoymak için harcarlar, harcayacaklardır da. Sonunda bu kendileri için bir hasret olacak, sonra da mağlup edilecekler. Küfre sapanlar doğruca cehenneme sürülecekler.

Qaribullah

Those who disbelieve spend their wealth to bar (others) from the Path of Allah. They will spend it; but it will become a regret for them, then they will be overcome. The unbelievers shall be gathered in Gehenna,

QXP

Those who are bent upon denying the Truth, spend their riches to hinder people from the Path of Allah. They will spend it, then it will become anguish for them, and they will be overcome. And the rejecters of the Truth will be gathered to Hell.

Reshad Khalifa

Those who disbelieve spend their money to repel others from the way of GOD. They will spend it, then it will turn into sorrow and remorse for them. Ultimately, they will be defeated, and all disbelievers will be summoned to Hell.

Rodwell

The infidels spend their riches with intent to turn men aside from the way of God: spend it they shall; then shall sighing be upon them, and then shall they be overcome. And the infidels shall be gathered together into Hell,

Sale

They who believe not, expend their wealth to obstruct the way of God: They shall expend it, but afterwards it shall become matter of sighing and regret unto them, and at length they shall be overcome; and the unbelievers shall be gathered together into hell;

Sher Ali

Surely, those who disbelieve, spend their wealth to turn people away from the way of ALLAH. They will surely continue to spend it; but then shall it become a source of regret for them, and then shall they be overcome. And the disbelievers shall be gathered unto Hell;

Unknown German

Die Ungläubigen geben ihr Gut weg, um von Allahs Weg abzuhalten. Sie werden sicherlich fortfahren, es wegzugeben; dann aber wird es ihnen zur Reue gereichen, und dann werden sie überwältigt werden. Und die Ungläubigen – zur Hölle sollen sie versammelt werden;

V. Porokhova

Поистине, расходуют неверные свое добро, ■ Чтоб уклонить (людей) с пути Аллаха, ■ Но предстоит им скоро издержать его. ■ Потом же их охватит скорбь и сожаленье; ■ И вслед за тем – они побеждены все будут ■ И будут собраны в Аду,

Yakub Ibn Nugman

Кяферләр мал биреп кешеләрне Аллаһ юлыннан тыялар, диннән тыяр өчен малларын бирерләр, соңра ул маллары үзләренә хәсрәт булыр, аннары җиңелерләр. Аннары кәферләр җәһәннәмгә барыр өчен кубарылырлар.

جالندہری

جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ (لوگوں کو) خدا کے رستے سے روکیں۔ سو ابھی اور خرچ کریں گے مگر آخر وہ (خرچ کرنا) ان کے لیے (موجب) افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہوجائیں گے۔ اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے

طاہرالقادری

بیشک کافر لوگ اپنا مال و دولت (اس لئے) خرچ کرتے ہیں کہ (اس کے اثر سے) وہ (لوگوں کو) اللہ (کے دین) کی راہ سے روکیں، سو ابھی وہ اسے خرچ کرتے رہیں گے پھر (یہ خرچ کرنا) ان کے حق میں پچھتاوا (یعنی حسرت و ندامت) بن جائے گا پھر وہ (گرفتِ الٰہی کے ذریعے) مغلوب کر دیئے جائیں گے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.