سوره الأنفال (8) آیه 49

قرآن، سوره الأنفال (8) آیه 49

آیه پسین: سوره الأنفال (8) آیه 50
آیه پیشین: سوره الأنفال (8) آیه 48

عربی

إِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هؤُلاءِ دِينُهُمْ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

بدون حرکات عربی

إذ يقول المنافقون و الّذين في قلوبهم مرض غرّ هؤلاء دينهم و من يتوكّل على اللّه فإنّ اللّه عزيز حكيم

خوانش

Ith yaqoolu almunafiqoona waallatheena fee quloobihim maradun gharra haola-i deenuhum waman yatawakkal AAala Allahi fa-inna Allaha AAazeezun hakeemun

آیتی

منافقان و آن کسان که در دل بيماريي دارند گفتند : اينان را دينشان بفريفته است و هر کس که به خدا توکل کند او را پيروزمند و حکيم خواهد يافت

خرمشاهی

بارى منافقان و بيماردلان گفتند اينان را دينشان فريفته است; حال آنكه هر كس بر خدا توكل كند [بداند كه] خداوند پيروزمند فرزانه است.

کاویانپور

آن گاه منافقان و كسانى كه قلبشان مريض بود، ميگفتند: مسلمانان را دينشان مغرور ساخته و حال آنكه هر كس به خدا توكل كند (و مؤمن باشد مسلما پيروز ميشود) و خدا تواناى با حكمت است.

انصاریان

و [یاد کنید] هنگامی را که منافقان و آنان که در دل هایشان بیماری [شک و تردید نسبت به حقایق] است، می گفتند: مؤمنان را دینشان [با این جمعیت اندک و اسلحه ناچیز برای شرکت در میدان نبرد] فریفت، و [آنان باور نمی کردند که] هر کس بر خدا توکل کند [بی تردید پیروز می شود]؛ زیرا خدا توانای شکست ناپذیر و حکیم است.

سراج

اين را نيز كه مى‏گفتند منافقان و نيز آنانكه در دلهاى ايشان بيمارى (ترديد) بود مغرور كرد مؤمنان را دينشان (كه اقدام به خطر مى‏كنند) و هر كه توكل بر خدا كند البته خدا غالب و درست كردار است

فولادوند

آنگاه كه منافقان و كسانى كه در دلهايشان بيمارى بود مى‏گفتند: «اينان [=مؤمنان‏] را دينشان فريفته است.» و هر كس بر خدا توكل كند [بداند كه‏] در حقيقت خدا شكست‏ناپذير حكيم است.

پورجوادی

آن گاه منافقان و آنان كه در دلشان مرضى بود گفتند: «دين ايشان مغرورشان كرده است.» هر كس بر خدا توكل كند (بداند) خداوند نيرومند فرزانه است.

حلبی

و [ياد كن‏] هنگامى را كه منافقان و آن كسان كه در دلهايشان بيمارى بود گفتند كه: اين گروه [مؤمنان را] دينشان بفريفت. و هر كه بر خدا توكل كند، بى‏گمان خدا عزيز حكيم است.

اشرفی

هنگاميكه مى گفتند دو رويان و آنان كه در دلهاى ايشان بود بيمارى كه بفريفت اينها را دين ايشان و هر كه توكل ميكند بر خدا پس بدرستيكه خدا غالب درستكردار است

خوشابر مسعود انصاري

آن گاه كه منافقان و بيماردلان گفتند: اينان را دينشان فريفته است. و هر كس بر خداوند توكّل كند، به راستى خداوند پيروزمند فرزانه است

مکارم

و هنگامی را که منافقان، و آنها که در دلهایشان بیماری است می‌گفتند: «این گروه (مسلمانان) را دینشان مغرور ساخته است.» (آنها نمی‌دانستند که) هر کس بر خدا توکّل کند، (پیروز می‌گردد؛) خداوند قدرتمند و حکیم است!

مجتبوی

آنگاه كه منافقان و كسانى كه در دلهاشان بيمارى است گفتند: اينان را دينشان فريفته است. و هر كس بر خدا توكل كند همانا خدا تواناى بى‏همتا و داناى استواركار است- از اين‏رو متوكلان را يارى مى‏كند و تنها نمى‏گذارد-.

مصباح زاده

هنگامى كه مى گفتند دورويان و آنان كه در دلهاى ايشان بود بيمارى كه بفريفت اينها را دين ايشان و هر كه توكل ميكند بر خدا پس بدرستى كه خدا غالب درستكردار است

معزی

هنگامى كه مى گفتند دورويان و آنان كه در دلهاشان بيمارى است فريب داد اينان را دينشان و هر كه بر خدا توكل كند همانا خداوند است عزّتمند حكيم

قمشه ای

و (یاد آر) آن‌گاه که منافقان و بیماردلان با هم می‌گفتند که این مسلمین به دین خود مغرور و فریفته‌اند، و حال آنکه هر کس بر خدا توکل کند خدا غالب مقتدر و داناست.

رشاد خليفه

منافقان و كساني كه در دل شك داشتند، گفتند: اين مردم فريب دينشان را خورده اند. در هر حال، اگر كسي به خدا توكل كند، پس خداست قادر متعال، حكيم ترين.

Literal

When/if the hypocrites and those who in their hearts/minds (there) is sickness/disease say: «Those, their religion has deceived/tempted (them).» And who relies/depends on God, so then God (is) glorious/mighty , wise/judicious.

Al-Hilali Khan

When the hypocrites and those in whose hearts was a disease (of disbelief) said: «These people (Muslims) are deceived by their religion.» But whoever puts his trust in Allah, then surely, Allah is All-Mighty, All-Wise.

Arthur John Arberry

When the hypocrites, and those in whose hearts was sickness, said, ‹Their religion has deluded them›; but whosoever puts his trust in God, surely God is All-mighty, All-wise.

Asad

At the same time, the hypocrites and those in whose hearts was disease were saying, «Their faith has deluded these [believers] !,,54 But he who places his trust in God [knows that], verily, God is almighty, wise.

Dr. Salomo Keyzer

Toen de huichelaars, en zij in wier harten een gebrek zetelde, zeiden: Hun geloof verblindt hen. Maar hij die zijn vertrouwen in God stelt, weet dat hij machtig en wijs is.

Free Minds

The hypocrites and those who have a disease in their hearts said: "These people have been deceived by their system." But whoever puts his trust in God, then God is Noble, Wise.

Hamza Roberto Piccardo

Gli ipocriti e quelli nei cui cuori c’è una malattia dicevano: «Quella gente è accecata dalla loro religione!». Chi confida in Allah, sappia che Egli è eccelso e saggio.

Hilali Khan

When the hypocrites and those in whose hearts was a disease (of disbelief) said: "These people (Muslims) are deceived by their religion." But whoever puts his trust in Allah, then surely, Allah is All-Mighty, All-Wise.

Kuliev E.

Вот лицемеры и те, чьи сердца были поражены недугом, сказали: «Эти люди обмануты своей религией». Но если кто уповает на Аллаха, то ведь Аллах – Могущественный, Мудрый.

M.-N.O. Osmanov

[Вспомни, Мухаммад,] как мунафики и те, в чьих сердцах слаба вера, говорили: Верующих обольстила их религия . Но всяк уповающий на Аллаха [убедится, что] Аллах – велик, мудр.

Mohammad Habib Shakir

When the hypocrites and those in whose hearts was disease said: Their religion has deceived them; and whoever trusts in Allah, then surely Allah is Mighty, Wise.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

When the hypocrites and those in whose hearts is a disease said: Their religion hath deluded these. Whoso putteth his trust in Allah (will find that) lo! Allah is Mighty, Wise.

Palmer

And when the hypocrites and those in whose hearts was sickness said, ‹Their religion hath beguiled these men, but he who relies upon God, verily, God is mighty and wise.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İkiyüzlülerle kalplerinde hastalık olanlar şöyle diyorlardı: «Bunları, dinleri aldatmış.» Oysa Allah’a güvenip dayanan bilir ki, Allah Azîz ve Hakîm’dir.

Qaribullah

And when the hypocrites and those in whose hearts was sickness said: ‹Those, their religion has deceived them. ‹ But whosoever puts his trust in Allah, indeed Allah is Mighty, Wise.

QXP

The hypocrites, and those who harbor doubts in their hearts, taunted the believers, «Their religion has deluded them.» (The believers were not deluded or arrogant. They had put their trust in Allah). Whoever puts his trust in Allah, will find that Allah is Mighty, Wise.

Reshad Khalifa

The hypocrites and those who harbored doubt in their hearts said, «These people are deceived by their religion.» However, if one puts his trust in GOD, then GOD is Almighty, Most Wise.

Rodwell

When the hypocrites and the diseased of heart said, «Their Religion hath misled the Muslims: But whoso putteth his trust in God. , , , Yes, verily God is Mighty, Wise!

Sale

When the hypocrites, and those in whose hearts there was an infirmity, said, their religion hath deceived these men: But whosoever confideth in God cannot be deceived; for God is mighty and wise.

Sher Ali

When the Hypocrites and those in whose hearts is a disease said, `Their religion has deluded these men.› And whoso puts his trust in ALLAH, then surely, ALLAH is Mighty, Wise.

Unknown German

Als die Heuchler und diejenigen, in deren Herzen Krankheit ist, sprachen: «Ihr Glaube hat diese da hochmütig gemacht.» Wer aber auf Allah vertraut – siehe, Allah ist allmächtig, allweise.

V. Porokhova

Теперь же лицемеры и те люди, ■ Сердца которых схвачены недугом, ■ Говорят: «Их вера обольстила их, лишив их здравого ума!» ■ Но кто на Бога уповает, ■ (Тот знает): Он велик и мудр!

Yakub Ibn Nugman

Мөселманнарның азлыгын күргәч, монафикълар вә күңелләрендә Аллаһуга каршылык чире булган кешеләр әйттеләр: «Бу мөселманнарны диннәре алдады бит», – дип. Берәү Аллаһуга тәвәккәл кылып ислам динен дөресләп тотса, ул кеше алданучы түгел. Бит Аллаһ һәр эштә җиңүче вә мәслихәтчә эш кылучы.

جالندہری

اس وقت منافق اور (کافر) جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے اور جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے تو خدا غالب حکمت والا ہے

طاہرالقادری

اور (وہ وقت بھی یاد کرو) جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دل میں (کفر کی) بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ان (مسلمانوں) کو ان کے دین نے بڑا مغرور کر رکھا ہے، (جبکہ حقیقتِ حال یہ ہے کہ) جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو (اللہ اس کے جملہ امور کا کفیل ہو جاتا ہے)، بیشک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.