سوره الأنفال (8) آیه 63

قرآن، سوره الأنفال (8) آیه 63

آیه پسین: سوره الأنفال (8) آیه 64
آیه پیشین: سوره الأنفال (8) آیه 62

عربی

وَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ ما فِي الأَْرْضِ جَمِيعاً ما أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

بدون حرکات عربی

و ألّف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألّفت بين قلوبهم و لكنّ اللّه ألّف بينهم إنّه عزيز حكيم

خوانش

Waallafa bayna quloobihim law anfaqta ma fee al-ardi jameeAAan ma allafta bayna quloobihim walakinna Allaha allafa baynahum innahu AAazeezun hakeemun

آیتی

دلهايشان را به يکديگر مهربان ساخت اگر تو همه آنچه را که در روي زمين است انفاق مي کردي ، دلهاي ايشان را به يکديگر مهربان نمي ساختي ولي خدا دلهايشان را به يکديگر مهربان ساخت که او پيروزمند و حکيم است

خرمشاهی

و بين دلهاى ايشان الفت داد كه اگر هر آنچه در روى زمين است خرج مى كردى، بين دلهاى ايشان الفت نمى افكندى، ولى خداوند ميان آنان الفت برقرار كرد، كه او پيروزمند فرزانه است.

کاویانپور

و در دل مؤمنين دوستى و مهر و محبت برقرار ساخت. اگر تمام آنچه را كه در روى زمين است، صرف ميكردى تا در ميان آنان الفت ايجاد كنى، هرگز نمى‏توانستى ولى خدا ميان آنها الفت و دوستى بر قرار نمود. او تواناى با حكمت است.

انصاریان

و میان دل هایشان الفت و پیوند برقرار کرد که اگر همه آنچه را در روی زمین است، هزینه می کردی نمی توانستی میان دل هایشان الفت اندازی، ولی خدا میان آنان ایجاد الفت کرد؛ زیرا خدا توانای شکست ناپذیر و حکیم است.

سراج

و خدا دوستى افكند ميان دلهاى ايشان و اگر خرج مى‏كردى همه آنچه در روى زمين است نمى توانستى الفت افكنى ميان دلهاى ايشان و ليكن خدا (ببركت اسلام) محبت افكند ميان ايشان زيرا او غالب و درست كردار است

فولادوند

و ميان دلهايشان اُلفت انداخت، كه اگر آنچه در روى زمين است همه را خرج مى‏كردى نمى‏توانستى ميان دلهايشان اُلفت برقرار كنى، ولى خدا بود كه ميان آنان اُلفت انداخت، چرا كه او تواناى حكيم است.

پورجوادی

و در دل مؤمنان الفت انداخت، كه اگر تمام آنچه را كه در روى زمين است خرج مى‏كردى تا در دل آنها الفت بيندازى از عهده برنمى‏آمدى. ولى خدا در ميان آنها الفت به وجود آورد- او پيروزمندى فرزانه است.

حلبی

و ميان دل‏هاى آنها را الفت داد، اگر آنچه در زمين است همه را انفاق مى‏كردى، ميان دلهاى ايشان الفت نتوانستى داد و ليكن خدا ميان آنها الفت داد، بى‏گمان او عزيز حكيم است.

اشرفی

و الفت داد ميان دلهاشان اگر صرف ميكردى آنچه در زمين است همه الفت نمى افكندى ميان دلهاشان و ليكن خدا الفت افكند ميانشان بدرستيكه اوست غالب درستكردار

خوشابر مسعود انصاري

و بين دلهاى آنان الفت داد. اگر هر آنچه را كه در زمين است، همگى خرج مى‏كردى نمى‏توانستى بين دلهايشان الفت دهى ولى خداوند بين آنان الفت داد، بى گمان او پيروزمند فرزانه است

مکارم

و دلهای آنها را با هم، الفت داد! اگر تمام آنچه را روی زمین است صرف می‌کردی که میان دلهای آنان الفت دهی، نمی‌توانستی! ولی خداوند در میان آنها الفت ایجاد کرد! او توانا و حکیم است!

مجتبوی

و در ميان دلهاشان الفت و پيوند داد اگر همه آنچه در زمين است هزينه مى‏كردى نمى‏توانستى ميان دلهاشان الفت پديد كنى و ليكن خداوند ميان آنها الفت داد، كه او تواناى بى‏همتا و داناى با حكمت است.

مصباح زاده

و الفت داد ميان دلهاشان اگر صرف ميكردى آنچه در زمين است همه الفت نمى‏افكندى ميان دلهاشان و ليكن خدا الفت افكند ميانشان بدرستى كه اوست غالب درستكردار

معزی

و الفت افكند ميان دلهاى آنان كه اگر مى دادى هرچه در زمين است نمى توانستى الفت افكنى ميان دلهاى آنان و ليكن خدا الفت افكند ميان ايشان همانا او است عزّتمند حكيم

قمشه ای

و الفت داد دلهای مؤمنان را، دلهایی که اگر تو با تمام ثروت روی زمین می‌خواستی میان آنها الفت دهی نتوانستی، لیکن خدا تألیف قلوب آنها کرد که او مقتدر و داناست.

رشاد خليفه

او قلب هاي (مؤمنان) را آشتي داده است. اگر تمام ثروت روي زمين را خرج كرده بودي، نمي توانستي قلب هايشان را با هم آشتي دهى. اما خدا آنها را آشتي داد. اوست قادر متعال، حكيم ترين.

Literal

And He united/joined between their hearts/minds , if you spent what (is) in the earth/Planet Earth all/all together, you would not (have) united/joined between their hearts/minds , and but God united/joined between them, that He truly is glorious/mighty , wise/judicious.

Al-Hilali Khan

And He has united their (i.e. believers) hearts. If you had spent all that is in the earth, you could not have united their hearts, but Allah has united them. Certainly He is All-Mighty, All-Wise.

Arthur John Arberry

and brought their hearts together. Hadst thou expended all that is in the earth, thou couldst not have brought their hearts together; but God brought their hearts together; surely He is All-mighty, All-wise.

Asad

whose hearts He has brought together: [for,] if thou hadst expended all that is on earth, thou couldst not have brought their hearts together [by thyself]: but God did bring them together. Verily, He is almighty, wise.

Dr. Salomo Keyzer

En hij heeft hunne harten vereenigd. Indien gij alle rijkdommen der aarde zoudt hebben verspild, zoudt gij hunne harten niet hebben kunnen vereenigen, maar God vereenigt hen; want hij is almachtig en wijs.

Free Minds

And He made unity between their hearts. And had you spent all that is on Earth, you would not have united between their hearts, but God united between them. He is Noble, Wise.

Hamza Roberto Piccardo

instillando la solidarietà nei loro cuori. Se avessi speso tutto quello che c’è sulla terra, non avresti potuto unire i loro cuori; è Allah che ha destato la solidarietà tra loro. Allah è eccelso, saggio!

Hilali Khan

And He has united their (i.e. believers) hearts. If you had spent all that is in the earth, you could not have united their hearts, but Allah has united them. Certainly He is All-Mighty, All-Wise.

Kuliev E.

Он сплотил их сердца. Если бы ты израсходовал все, что есть на земле, то не смог бы сплотить их сердца, однако Аллах сплотил их. Воистину, Он – Могущественный, Мудрый.

M.-N.O. Osmanov

сердца которых он сплотил [верой]. Если бы ты издержал все, что есть на земле, то не смог бы слить воедино их сердца, однако Аллах соединил их, ибо Он – великий, мудрый.

Mohammad Habib Shakir

And united their hearts; had you spent all that is in the earth, you could not have united their hearts, but Allah united them; surely He is Mighty, Wise.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And (as for the believers) hath attuned their hearts. If thou hadst spent all that is in the earth thou couldst not have attuned their hearts, but Allah hath attuned them. Lo! He is Mighty, Wise.

Palmer

and reconciles their hearts! Didst thou expend all that is in the earth thou couldst not reconcile their hearts, but God reconciled them, verily, He is mighty and wise!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Onların kalplerini kaynaştıran da O’dur. Sen, yeryüzündeki herşeyi bağışlasaydın, onların kalplerini yine de kaynaştıramazdın; ama Allah onları birbirine ısıtıp yaklaştırmıştır. O’dur Azîz ve Hakîm.

Qaribullah

and brought their hearts together. If you had given away all the riches of the earth, you could not have so united them, but Allah has united them. He is Almighty, Wise.

QXP

Allah has brought together the hearts of the believers. If you (O Messenger) had spent all that is in the earth, you could not have produced that affection, but Allah has done it. (The Divine Ideology has attuned the believers). Surely, He is Almighty, Wise.

Reshad Khalifa

He has reconciled the hearts (of the believers). Had you spent all the money on earth, you could not reconcile their hearts. But GOD did reconcile them. He is Almighty, Most Wise.

Rodwell

and hath made their hearts one. Hadst thou spent all the riches of the earth, thou couldst not have united their hearts; but God hath united them, for He is Mighty, Wise.

Sale

and hath united their hearts. If thou hadst expended whatever riches are in the earth, thou couldest not have united their hearts, but God united them; for He is mighty and wise.

Sher Ali

And HE has put affection between their hearts. If thou hadst expended all that is in the earth, thou couldst not have put affection between their hearts, but ALLAH has put affection between them. Surely, HE is Mighty, Wise.

Unknown German

Und Er hat Liebe in ihre Herzen gelegt. Hättest du auch alles aufgewandt, was auf Erden ist, du hättest doch nicht Liebe in ihre Herzen zu legen vermocht, Allah aber hat Liebe in sie gelegt. Wahrlich, Er ist allmächtig, allweise.

V. Porokhova

Он их сердца скрепил (в любви и вере), ■ И, если б ты извел все то, что на земле, ■ Ты бы ничем сердца их не скрепил. ■ Аллах же их сердца соединил, – ■ Ведь Он могуч и мудр (безмерно)!

Yakub Ibn Nugman

Янә Аллаһ, бер-берсенә дошман булган кешеләрнең күңелләренә өлфәт салып дусландырды, әгәр син аларны дусландырмак өчен бөтен дөнья байлыгы биреп күңелләрен өлфәтләндерә алмас идең, ләкин Аллаһ аларның күңелләренә өлфәт салды да, җыелышып сиңа ярдәмдә булдылар. Шиксез, Аллаһ көчле вә хәким.

جالندہری

اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کردی۔ اور اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت نہ پیدا کرسکتے۔ مگر خدا ہی نے ان میں الفت ڈال دی۔ بےشک وہ زبردست (اور) حکمت والا ہے

طاہرالقادری

اور (اسی نے) ان (مسلمانوں) کے دلوں میں باہمی الفت پیدا فرما دی۔ اگر آپ وہ سب کچھ جو زمین میں ہے خرچ کر ڈالتے تو (ان تمام مادی وسائل سے) بھی آپ ان کے دلوں میں (یہ) الفت پیدا نہ کر سکتے لیکن اللہ نے ان کے درمیان (ایک روحانی رشتے سے) محبت پیدا فرما دی۔ بیشک وہ بڑے غلبہ والا حکمت والا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.