سوره الأنفال (8) آیه 67

قرآن، سوره الأنفال (8) آیه 67

آیه پسین: سوره الأنفال (8) آیه 68
آیه پیشین: سوره الأنفال (8) آیه 66

عربی

ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَْرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا وَ اللَّهُ يُرِيدُ الآْخِرَةَ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

بدون حرکات عربی

ما كان لنبيّ أن يكون له أسرى حتّى يثخن في الأرض تريدون عرض الدّنيا و اللّه يريد الآخرة و اللّه عزيز حكيم

خوانش

Ma kana linabiyyin an yakoona lahu asra hatta yuthkhina fee al-ardi tureedoona AAarada alddunya waAllahu yureedu al-akhirata waAllahu AAazeezun hakeemun

آیتی

براي هيچ پيامبري نسزد که اسيران داشته باشد تا که در روي زمين کشتار بسيار کند شما متاع اينجهاني را مي خواهيد و خدا آخرت را مي خواهد و او پيروزمند و حکيم است

خرمشاهی

هيچ پيامبرى را نسزد كه اسيران [دشمن] را نگاه دارد، مگر زمانى كه در اين سرزمين استيلا و استقرار يابد; شما متاع دنيوى مى خواهيد و خداوند آخرت را [براى شم] مى خواهد; و خداوند پيروزمند فرزانه است.

کاویانپور

براى هيچ پيامبرى شايسته و سزاوار نيست كه اسيرانى (از دشمن) بگيرد (و آنها را در مقابل اخذ فديه آزادشان كند) تا در زمين بكشتار مشغول شوند. شما متاع ناپايدار دنيا را ميخواهيد ولى خدا آخرت را براى شما ميخواهد و خدا تواناى با حكمت است.

انصاریان

هیچ پیامبری را نسزد و نشاید که [پیش از جنگ و پیروزی بر دشمن] اسیران جنگی بگیرد، تا زمانی که [دشمن را به طور کامل] در زمین از قدرت و توان بیندازد [و موقعیت دین و مؤمنان در جهان پابرجا و استوار گردد آن گاه اسیر بگیرد؛ شما ای یاران پیامبر!] متاع ناچیز و ناپایدار دنیا را می خواهید، و خدا [برای شما] آخرت را می خواهد؛ و خدا توانای شکست ناپذیر و حکیم است.

سراج

نسزد هيچ پيغمبرى را كه باشد او را اسيران (كه از ايشان فدا گيرد) تا آنگاه كه بسيار بكشند از ايشان در زمين شما مى‏خواهيد متاع دنيا را و خدا مى‏خواهد (براى شما پاداش) آخرت را و خدا غالب و درست كردار است

فولادوند

هيچ پيامبرى را سزاوار نيست كه [براى اخذ سربها از دشمنان‏] اسيرانى بگيرد، تا در زمين به طور كامل از آنان كشتار كند. شما متاع دنيا را مى‏خواهيد و خدا آخرت را مى‏خواهد، و خدا شكست‏ناپذير حكيم است.

پورجوادی

سزاوار نيست هيچ پيامبرى اسيرانى داشته باشد تا در زمين كشتار بسيار كند، شما متاع دنيا را مى‏خواهيد ولى خدا خواستار سراى ديگر است و او پيروزمندى فرزانه است.

حلبی

براى پيامبرى سزاوار نيست كه او را اسيرانى باشد، تا در زمين قتل بسيار كند، شما متاع دنيا را مى‏خواهيد و خدا آخرت را مى‏خواهد و خدا عزيز حكيم است.

اشرفی

نسزد مر پيغمبرى را كه باشد مر او را اسيران تا آنكه كشتن بسيار كند در زمين ميخواهيد متاع دنيا را و خدا ميخواهد آخرت را و خدا غالب درستكردار است

خوشابر مسعود انصاري

هيچ پيامبرى را نرسد كه اسيرانى داشته باشد تا آنكه در زمين كشتار بسيار كند، [شما] متاع دنيا را مى‏خواهيد. و خداوند [مصلحت‏] آخرت را مى‏خواهند. و خداوند پيروزمند فرزانه است

مکارم

هیچ پیامبری حق ندارد اسیرانی (از دشمن) بگیرد تا کاملاً بر آنها پیروز گردد (؛و جای پای خود را در زمین محکم کند)! شما متاع ناپایدار دنیا را می‌خواهید؛ (و مایلید اسیران بیشتری بگیرید، و در برابر گرفتن فدیه آزاد کنید؛ ولی خداوند، سرای دیگر را (برای شما) می‌خواهد؛ و خداوند قادر و حکیم است!

مجتبوی

هيچ پيامبرى را نسزد كه او را بنديان- اسيران جنگى براى فديه‏گرفتن يا فروختن- باشد تا آنگاه كه با كشتار [و خستن كافران در ميدان جنگ‏] در زمين چيره و پيروز شود- يعنى روانيست كه پيش از شكستن و سركوب‏كردن دشمن، نيروى رزمندگان اسلام صرف گرفتن اسير شود- شما كالاى اين جهان مى‏خواهيد و خدا [براى شما پاداش و نعمت جاويد] آن جهان را مى‏خواهد و خدا تواناى بى‏همتا و داناى با حكمت است.

مصباح زاده

نسزد مر پيغمبرى را كه باشد مر او را اسيران تا آنكه كشتن بسيار كند در زمين ميخواهيد متاع دنيا را و خدا ميخواهد آخرت را و خدا غالب درستكردار است

معزی

نبوده است پيمبرى را كه باشدش بردگانى تا كشتار كند در زمين خواهيد بهره دنيا را و خدا آخرت را خواهد و خدا است عزّتمند حكيم

قمشه ای

هیچ پیغمبری را روا نباشد که اسیران جنگی بگیرد (تا از آنان فدا گرفته و آنان را رها کند) مگر تا زمانی که خون (ناپاکان را) در زمین بسیار بریزد. شما (ای اصحاب رسول) متاع دنیا را می‌خواهید و خدا آخرت را می‌خواهد، و خدا مقتدر و کارش همه از روی حکمت است.

رشاد خليفه

هيچ پيامبري نبايد اسير بگيرد، مگر آنكه او در جنگ شركت كرده باشد. شما مردم در پي ماديات اين دنيا هستيد، در حالي كه خدا آخرت را توصيه مي كند. خداست قادر متعال، حكيم ترين.

Literal

(It) was not to a prophet that (there) be for him captives/prisoners so that he hardens/exceeds in killing (tyrannizes) in the earth/Planet Earth, you want the present world’s enjoyable accessories/vanities , and God wants the end (other life), and God (is) glorious/mighty , wise/judicious.

Al-Hilali Khan

It is not for a Prophet that he should have prisoners of war (and free them with ransom) until he had made a great slaughter (among his enemies) in the land. You desire the good of this world (i.e. the money of ransom for freeing the captives), but Allah desires (for you) the Hereafter. And Allah is All-Mighty, All-Wise.

Arthur John Arberry

It is not for any Prophet to have prisoners until he make wide slaughter in the land. You desire the chance goods of the present world, and God desires the world to come; and God is All-mighty, All-wise.

Asad

IT DOES NOT behove a prophet to keep captives unless he has battled strenuously on earth. You may desire the fleeting gains of this world-but God desires [for you the good of] the life to come: and God is almighty, wise.

Dr. Salomo Keyzer

Het was nimmer een profeet gegeven, gevangenen te maken zonder groote slachtingen op aarde te doen plaats hebben. Gij verlangt het goede dezer wereld, en God wil u dat der volgende geven; want God is machtig en wijs.

Free Minds

And it was not for any prophet to take prisoners unless it was in battle. You desire the materials of this world, while God wants the Hereafter for you. God is Noble, Wise.

Hamza Roberto Piccardo

Non si addice ad un profeta prendere prigionieri finché non avrà completamente soggiogato la terra. Voi cercate il bene terreno, mentre Allah vuole [darvi] quello dell’altra vita. Allah è eccelso, saggio.

Hilali Khan

It is not for a Prophet that he should have prisoners of war (and free them with ransom) until he had made a great slaughter (among his enemies) in the land. You desire the good of this world (i.e. the money of ransom for freeing the captives), but Allah desires (for you) the Hereafter. And Allah is All-Mighty, All-Wise.

Kuliev E.

Не подобало Пророку брать пленных, пока он не пролил кровь на земле. Вы желаете мирских благ, но Аллах желает Последней жизни. Аллах – Могущественный, Мудрый.

M.-N.O. Osmanov

Ни одному пророку не дозволено брать [себе] пленных, если он не сражался усердно на земле. Вы желаете мирских благ, Аллах же [изготовил для вас] будущий мир. Аллах – велик и мудр.

Mohammad Habib Shakir

It is not fit for a prophet that he should take captives unless he has fought and triumphed in the land; you desire the frail goods of this world, while Allah desires (for you) the hereafter; and Allah is Mighty, Wise.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

It is not for any prophet to have captives until he hath made slaughter in the land. Ye desire the lure of this world and Allah desireth (for you) the Hereafter, and Allah is Mighty, Wise.

Palmer

It has not been for any prophet to take captives until he hath slaughtered in the land! Ye wish to have the goods of this world, but God wishes for the next, for God is mighty, wise!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Hiçbir peygamber için, yeryüzünde ağır basmadıkça, esirlere sahip olmak uygun değildir. Siz şu iğreti dünyanın nimetini istiyorsunuz; Allah ise âhireti istiyor. Allah Azîz’dir, Hakîm’dir.

Qaribullah

It is not for any Prophet to have prisoners in order to slaughter many in the land. You want the gains of this life, and Allah wants the Everlasting Life, and Allah is Mighty, Wise.

QXP

It is beyond the dignity of a Prophet that he may hold any captives, except temporarily, during warfare. They must be freed at the conclusion of hostilities by way of kindness, for ransom, or by exchange of prisoners of war, and there is no other option to keep them (47:4). You may desire the fleeting gains of this world, but Allah desires for you the good of Eternal Achievement, the life to come. Allah is Mighty, Wise.

Reshad Khalifa

No prophet shall acquire captives, unless he participates in the fighting. You people are seeking the materials of this world, while GOD advocates the Hereafter. GOD is Almighty, Most Wise.

Rodwell

No prophet hath been enabled to take captives until he had made great slaughter in the earth. Ye desire the passing fruitions of this world, but God desireth the next life for you. And God is Mighty, Wise.

Sale

It hath not been granted unto any prophet, that he should possess captives, until he had made a great slaughter of the infidels in the earth. Ye seek the accidental goods of this world, but God regardeth the life to come; and God is mighty and wise.

Sher Ali

It does not behove a Prophet that he should have captives until he engages in regular fighting in the land. If you take captives, except in regular fighting, you will be regarded as desiring the goods of this world, while ALLAH desires for you the Hereafter. And ALLAH is Mighty, Wise.

Unknown German

Einem Propheten geziemt es nicht, Gefangene zu machen, ehe er sich auf kriegerischen Kampf einlaßen muß im Land. Ihr wollt die Güter dieser Welt, Allah aber will (für euch) das Jenseits. Und Allah ist allmächtig, allweise.

V. Porokhova

Ни одному пророку не годится ■ Брать в плен (неверных) до того, ■ Пока он на (своей) земле ■ Не одолел своих врагов великим подавленьем. ■ Вам любы тленные блага земного мира – ■ Аллах же в будущее смотрит, – ■ Аллах могуч и мудр!

Yakub Ibn Nugman

Кулга төшкән әсирләрне мал алып азат итәргә пәйгамбәргә һич дөрес булмый, хәтта кәферләрне күп үтергәннәренә чаклы сез мөселманнар дөнья малын телисез, Аллаһ сезнең өчен ахирәтне тели, Аллаһ көчле вә хәкимдер.

جالندہری

پیغمبر کو شایان نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک (کافروں کو قتل کر کے) زمین میں کثرت سے خون (نہ) بہا دے۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو۔ اور خدا آخرت (کی بھلائی) چاہتا ہے۔ اور خدا غالب حکمت والا ہے

طاہرالقادری

کسی نبی کو یہ سزاوار نہیں کہ اس کے لئے (کافر) قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں ان (حربی کافروں) کا اچھی طرح خون نہ بہا لے۔ تم لوگ دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو، اور اللہ آخرت کی (بھلائی) چاہتا ہے، اور اللہ خوب غالب حکمت والا ہے،

1 نظر برای “سوره الأنفال (8) آیه 67

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.