سوره الأنفال (8) آیه 74

قرآن، سوره الأنفال (8) آیه 74

آیه پسین: سوره الأنفال (8) آیه 75
آیه پیشین: سوره الأنفال (8) آیه 73

عربی

وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ

بدون حرکات عربی

و الّذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا في سبيل اللّه و الّذين آووا و نصروا أولئك هم المؤمنون حقّا لهم مغفرة و رزق كريم

خوانش

Waallatheena amanoo wahajaroo wajahadoo fee sabeeli Allahi waallatheena awaw wanasaroo ola-ika humu almu/minoona haqqan lahum maghfiratun warizqun kareemun

آیتی

آنان که ايمان آورده اند و مهاجرت کرده اند و در راه خدا جهاد کرده اندو آنان که جايشان داده اند و ياريشان کرده اند ، به حقيقت مؤمنانند ، آمرزش و روزي نيکو از آن آنهاست

خرمشاهی

و كسانى كه ايمان آورده اند و هجرت كرده اند و در راه خداوند جهاد كرده اند و كسانى كه ايشان را جا و پناه و يارى داده اند، اينانند كه به راستى مؤمن اند، براى ايشان آمرزش [الهى] و روزى پاك مقرر است.

کاویانپور

و كسانى كه ايمان آوردند و مهاجرت نمودند و در راه خدا جهاد كردند و كسانى كه مهاجرين را سكنى و پناه دادند و آنها را يارى نمودند، مؤمنان واقعى همانان هستند. آمرزش و روزى نيكو براى آنهاست.

انصاریان

و کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و در راه خدا جهاد نمودند و آنان که مهاجران را پناه دادند و یاری کردند، مؤمنان حقیقی فقط آنانند، برای آنان آمرزش و رزق نیکو و فراوانی است.

سراج

و آنانكه (از پس صلح حديبيه) گرويدند و (از حديبيه به مدينه) هجرت كردند و كارزار كردند در راه خدا و آنانكه (در مدينه مهاجران را) جاى دادند و يارى كردند تنها آن گروه گرويدگانند براستى براى ايشان آمرزشى و روزى نيكو است

فولادوند

و كسانى كه ايمان آورده و هجرت كرده و در راه خدا به جهاد پرداخته، و كسانى كه [مهاجران را] پناه داده و يارى كرده‏اند، آنان همان مؤمنان واقعى‏اند، براى آنان بخشايش و روزىِ شايسته‏اى خواهد بود.

پورجوادی

آنان كه ايمان آوردند و مهاجرت كردند و در راه خدا به جهاد برخاستند و آنان كه پناه دادند و يارى كردند، مؤمنان حقيقى هستند و براى‏شان آمرزش و روزى خوبى است.

حلبی

و كسانى كه ايمان آوردند و مهاجرت كردند و در راه خدا جهاد نمودند و كسانى كه [مهاجران را] مسكن دادند و يارى كردند، آنان بحق، مؤمنانند، ايشان را آمرزش و روزى نيك است.

اشرفی

و آنان كه گرويدند و هجرت گزيدند و جهاد كردند در راه خدا و آنان كه جاى دادند و يارى كردند آن گروه ايشانند گروندگان براستى مر ايشانر است آمرزش و روزى خوب

خوشابر مسعود انصاري

و آنان كه ايمان آوردند و هجرت كردند و در راه خدا جهاد كردند و كسانى كه [ايشان را] جاى دادند و يارى كردند، همينان به راستى مؤمنند، براى آنان آمرزش و روزى شايسته‏اى خواهد بود

مکارم

و آنها که ایمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا جهاد کردند، و آنها که پناه دادند و یاری نمودند، آنان مؤمنان حقیقی‌اند؛ برای آنها، آمرزش (و رحمت خدا) و روزی شایسته‌ای است.

مجتبوی

و كسانى كه ايمان آوردند و هجرت كردند و در راه خدا جهاد كردند و آنان كه جاى و پناه دادند و يارى كردند، اينانند كه براستى مؤمن‏اند ايشان راست آمرزش و روزى بزرگوارانه.

مصباح زاده

و آنان كه گرويدند و هجرت گزيدند و جهاد كردند در راه خدا و آنان كه جاى دادند و يارى كردند آن گروه ايشانند گروندگان براستى مر ايشان را است آمرزش و روزى خوب

معزی

و آنان كه ايمان آوردند و هجرت كردند و جهاد نمودند در راه خدا و آنان كه پناه دادند و يارى كردند آنانند مؤمنان به درست ايشان را است آمرزش و روزيى گرامى

قمشه ای

و آنان که ایمان آوردند و هجرت گزیدند و در راه خدا کوشش و جانفشانی کردند و هم آنان که (مهاجران را با فداکاری) منزل دادند و یاری کردند آنها به حقیقت اهل ایمانند و هم آمرزش خدا و روزی نیکوی بهشتی مخصوص آنهاست.

رشاد خليفه

کساني که ايمان آوردند و مهاجرت کردند و در راه خدا جهد و كوشش نمودند، و نيز کساني که ميزبانشان بودند و به ايشان پناه دادند و از آنان حمايت كردند، مؤمنان حقيقي هستند. آنها شايسته بخشش و پاداشي سخاوتمندانه شده اند.

Literal

And those who believed and emigrated and struggled/exerted in God’s sake/way , and those who sheltered/gave refuge and saved/gave victory/aided, those, they are the believers truly/certainly , for them (is) a forgiveness and a generous/gracious provision.

Al-Hilali Khan

And those who believed, and emigrated and strove hard in the Cause of Allah (Al-Jihad), as well as those who gave (them) asylum and aid; – these are the believers in truth, for them is forgiveness and Rizqun Kareem (a generous provision i.e. Paradise).

Arthur John Arberry

And those who believe, and have emigrated and struggled in the way of God, those who have given refuge and help those in truth are the believers, and theirs shall be forgiveness and generous provision.

Asad

And they who have attained to faith, and who have forsaken the domain of evil and are striving hard in God’s cause, as well as those who shelter and succour [them] – it is they, they who are truly believers! Forgiveness of sins awaits them, and a most excellent sustenance.

Dr. Salomo Keyzer

Maar zij die geloofd en hunne woningen verlaten, en voor des Heeren waren godsdienst hebben gestreden, en den profeet eene schuilplaats verleend en hem ondersteund hebben, deze zijn waarlijk geloovigen, zij zullen vergiffenis en edelmoedige ondersteuning ontvangen.

Free Minds

And those who have believed and emigrated and strived in the cause of God, and those who sheltered and supported, these are truly the believers. They will have a forgiveness and a generous provision.

Hamza Roberto Piccardo

Coloro che hanno creduto, sono emigrati e hanno combattuto sulla via di Allah; quelli che hanno dato loro asilo e soccorso, loro sono i veri credenti: avranno il perdono e generosa ricompensa.

Hilali Khan

And those who believed, and emigrated and strove hard in the Cause of Allah (Al-Jihad), as well as those who gave (them) asylum and aid; – these are the believers in truth, for them is forgiveness and Rizqun Kareem (a generous provision i.e. Paradise).

Kuliev E.

Те, которые уверовали, совершили переселение и сражались на пути Аллаха, а также те, которые дали убежище и оказали им помощь, являются истинно верующими. Им уготованы прощение и щедрый удел.

M.-N.O. Osmanov

А те, которые уверовали, переселились [в Медину] и боролись на пути Аллаха, и те, которые дали им приют и поддержали их, – воистину, они и есть подлинно верующие. Им уготовано прощение и щедрый удел [в будущем мире].

Mohammad Habib Shakir

And (as for) those who believed and fled and struggled hard in Allah’s way, and those who gave shelter and helped, these are the believers truly; they shall have forgiveness and honorable provision.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Those who believed and left their homes and strove for the cause of Allah, and those who took them in and helped them – these are the believers in truth. For them is pardon, and bountiful provision.

Palmer

Those who believe and have fled and fought strenuously in God’s cause, and those who have given a refuge and a help, those it is who believe; to them is forgiveness and generous provision due.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

O inanıp hicret edenler, Allah yolunda cihat edenler, o barındırıp yardımcı olanlar var ya, gerçek müminler işte onlardır! Bir bağışlanma var onlar için, bol bir rızık var.

Qaribullah

Those who believe and migrated from their homes and fought for the Way of Allah, and those who have sheltered them and helped them they are truly the believers. Theirs shall be forgiveness and a generous provision.

QXP

Those who believed and emigrated, and strove in the Cause of Allah, and those who hosted them and supported them, are True believers. For them is protection of forgiveness and honorable provision.

Reshad Khalifa

Those who believed and emigrated, and strove in the cause of GOD, as well as those who hosted them and gave them refuge, and supported them, these are the true believers. They have deserved forgiveness and a generous recompense.

Rodwell

But as for those who have believed and fled their country, and fought on the path of God, and given the prophet an asylum, and been helpful to him, these are the faithful; Mercy is their due and a noble provision.

Sale

But as for them who have believed, and left their country, and have fought for God’s true religion, and who have allowed the prophet a retreat among them, and have assisted him, these are really believers; they shall receive mercy, and an hounourable provision.

Sher Ali

And those who believed and left their homes and strove for the cause of ALLAH, and those who gave them shelter and help -these indeed are true believers. For them is forgiveness and an honourable provision.

Unknown German

Die nun geglaubt haben und ausgewandert sind und gestritten haben für Allahs Sache, und jene, die (ihnen) Herberge und Hilfe gaben – diese sind in der Tat wahre Gläubige. Ihnen wird Vergebung und eine ehrenvolle Versorgung.

V. Porokhova

Те, кто уверовал, и к вам в изгнание переселился, ■ И на пути Господнем воевал, ■ И те, кто им приют и помощь предоставил, – ■ Они суть те, которые уверовали (в Бога), ■ И им по праву низойдет прощение Его ■ И самый щедрый Его дар.

Yakub Ibn Nugman

Иман китереп дин өчен күчкән вә Аллаһ юлында җиһад иткән кешеләр дәхи күчеп килгән мөэминнәрне өйләренә иңдереп ярдәм күрсәткән кешеләр – алар хак мөэминнәр, аларга мәгъфирәт вә хуш ризыклар булыр.

جالندہری

اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے اور جنہوں نے (ہجرت کرنے والوں کو) جگہ دی اور ان کی مدد کی۔ یہی لوگ سچے مسلمان ہیں۔ ان کے لیے (خدا کے ہاں) بخشش اور عزت کی روزی ہے

طاہرالقادری

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے (راہِ خدا میں گھر بار اور وطن قربان کر دینے والوں کو) جگہ دی اور (ان کی) مدد کی، وہی لوگ حقیقت میں سچے مسلمان ہیں، ان ہی کے لئے بخشش اور عزت کی روزی ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.