سوره الأنفال (8) آیه 75

قرآن، سوره الأنفال (8) آیه 75

آیه پسین: سوره التوبة (9) آیه 1
آیه پیشین: سوره الأنفال (8) آیه 74

عربی

وَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولئِكَ مِنْكُمْ وَ أُولُوا الأَْرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ

بدون حرکات عربی

و الّذين آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معكم فأولئك منكم و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه إنّ اللّه بكلّ شي‏ء عليم

خوانش

Waallatheena amanoo min baAAdu wahajaroo wajahadoo maAAakum faola-ika minkum waoloo al-arhami baAAduhum awla bibaAAdin fee kitabi Allahi inna Allaha bikulli shay-in AAaleemun

آیتی

و کساني که بعدا ايمان آورده اند و مهاجرت کرده اند و همراه شما جهاد کرده اند ، از شما هستند به حکم کتاب خدا ، خويشاوندان به يکديگر سزاوارترند و خدا بر هر چيزي داناست

خرمشاهی

و كسانى كه پس از آن ايمان آورده اند و همراه شما هجرت و جهاد كرده اند، اينان از شما هستند; و در حكم الهى خويشاوندان به يكديگر [براى ارث بردن] سزاوارترند; كه خداوند بر هر چيزى داناست.

کاویانپور

و كسانى كه بعدا ايمان آوردند و مهاجرت كردند و همراه شما جهاد نمودند، از شما هستند. در احكامى كه خدا مقرر داشته خويشان بر يكديگر حق تقدم دارند خدا بر هر چيزى داناست.

انصاریان

و آنان که بعد [از مؤمنان و نخستین مهاجران] ایمان آوردند و هجرت کردند و همراه شما با دشمنان جنگیدند، از شمایند؛ و خویشاوندان [بنابر آنچه نسبت به برنامه ارث] در کتاب خدا مقرّر شده از دیگران سزاوارترند؛ یقیناً خدا به همه چیز داناست.

سراج

و آنانكه ايمان آوردند از پس صلح (حديبيه) و هجرت كردند (از حديبيه به مدينه آمدند اين را هجرت دوم گويند) آن گروه از جمله شمايند و خويشاوندان برخى از ايشان سزاوارترند از برخى ديگر در كتاب خدا (در ارث بردن از يكديگر) براستى خدا به همه چيز دانا است

فولادوند

و كسانى كه بعداً ايمان آورده و هجرت نموده و همراه شما جهاد كرده‏اند، اينان از زمره شمايند، و خويشاوندان نسبت به يكديگر [از ديگران‏] در كتاب خدا سزاوارترند. آرى، خدا به هر چيزى داناست.

پورجوادی

كسانى كه بعد از آنها ايمان آوردند و هجرت كردند و به همراه شما به جهاد رفتند از شما هستند و به حكم كتاب خدا خويشاوندان نسبت به يكديگر سزاوارترند- خداوند بر همه چيز داناست.

حلبی

و كسانى كه پس از آن ايمان آوردند و مهاجرت كردند و با شما جهاد نمودند، پس ايشان از شمايند، و بعضى از خويشاوندان، در كتاب خدا [در ميراث بردن‏]، به بعضى ديگر سزاوارترند، بى‏گمان خدا به همه چيز داناست.

اشرفی

و آنان كه گرويدند از بعد و هجرت كردند و جهاد كردند با شما پس آنها از شمايند و صاحبان رحمها بعضى از ايشان اولى باشند به بعضى در كتاب خدا بدرستيكه خدا بهمه چيز دانا است

خوشابر مسعود انصاري

و كسانى كه پس از اين ايمان آوردند و هجرت كردند و همراه با شما جهاد كردند، آنان از شما هستند. و خويشاوندان در كتاب الهى به همديگر [از ديگر مؤمنان‏] سزاوارترند. بى‏گمان خداوند به همه چيز داناست

مکارم

و کسانی که بعداً ایمان آوردند و هجرت کردند و با شما جهاد نمودند، از شما هستند؛ و خویشاوندان نسبت به یکدیگر، در احکامی که خدا مقرّر داشته، (از دیگران) سزاوارترند؛ خداوند به همه چیز داناست.

مجتبوی

و كسانى كه پس از آن- يعنى پس از ايمان آوردن و هجرت‏كردن شما- ايمان آوردند و هجرت كردند و همراه شما جهاد كردند، اينان از شمايند. و خويشاوندان در كتاب خدا [در باره ميراث‏] به يكديگر سزاوارترند همانا خدا به همه چيز داناست.

مصباح زاده

و آنان كه گرويدند از بعد و هجرت كردند و جهاد كردند با شما پس آنها از شمايند و صاحبان رحمها بعضى از ايشان اولى باشند به بعضى در كتاب خدا بدرستى كه خدا بهمه چيز دانا است

معزی

و آنان كه ايمان آوردند از اين پس و هجرت نمودند و جهاد كردند همراه شما پس ايشانند از شما و خويشاوندان بعضى از ايشانند سزاوارتر به بعضى در كتاب خدا همانا خداوند است به همه چيز دانا

قمشه ای

و آنان که بعد از شما ایمان آوردند و (یا بعد از صلح حدیبیه) هجرت گزیدند و به اتفاق شما جهاد کردند آنها نیز از شما مؤمنان هستند، و ارث مراتب خویشاوندان در کتاب خدا بعضی بر بعض دیگر مقدم شده‌[یعنی قانون ارث بردن برادران دینی از یکدیگر، نسخ شده است. (م) ]، که خدا به هر چیز داناست.

رشاد خليفه

كساني كه پس از آن ايمان آوردند و مهاجرت كردند و همراه شما كوشش نمودند، با شما هستند. خويشاوندان اولين كساني هستند كه بايد طبق دستورات خدا از يكديگر حمايت كنند. خدا از همه چيز كاملاً آگاه است.

Literal

And those who believed from after and emigrated and struggled/exerted with you, so those (are) from you, and of the relations some of them (are) more worthy/deserving with some in God’s Book , that God (is) with every thing knowledgeable. 120

Al-Hilali Khan

And those who believed afterwards, and emigrated and strove hard along with you, (in the Cause of Allah) they are of you. But kindred by blood are nearer to one another regarding inheritance in the decree ordained by Allah. Verily, Allah is the All-Knower of everything

Arthur John Arberry

And those who have believed afterwards and emigrated, and struggled with you — they belong to you; but those related by blood are nearer to one another in the Book of God; surely God has knowledge of everything.

Asad

And as for those who henceforth come to believe,» and who forsake the domain of evil and strive hard [in God’s cause] together with you – these [too] shall belong to you;» and they who are [thus] closely related have the highest claim on one another in [accordance with] God’s decree.» Verily, God has full knowledge of everything.

Dr. Salomo Keyzer

En zij, welke sedert dien tijd geloofd en hunne woningen verlaten hebben, en met u streden, behooren eveneens tot de uwen. En zij, die door bloedverwantschap verbonden zijn, zullen, als elkanders naaste bloedverwanten, boven vreemdelingen worden beschouwd, overeenkomstig Gods boek. God kent alle dingen.

Free Minds

And those who believed afterwards and emigrated and strived with you, then they are from you. And the relatives by birth are also supportive of one another in God’s record. God is aware of all things.

Hamza Roberto Piccardo

Coloro che in seguito hanno creduto e sono emigrati e hanno lottato insieme con voi, sono anch’essi dei vostri, ma nel Libro di Allah, i parenti hanno legami prioritari gli uni verso gli altri. In verità Allah è onnisciente! Messaggero, nei confronti di quei politeisti con i quali concludeste un patto.

Hilali Khan

And those who believed afterwards, and emigrated and strove hard along with you, (in the Cause of Allah) they are of you. But kindred by blood are nearer to one another regarding inheritance in the decree ordained by Allah. Verily, Allah is the All-Knower of everything

Kuliev E.

Те, которые уверовали впоследствии, совершили переселение и сражались вместе с вами, являются одними из вас. Однако родственники ближе друг к другу. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах ведает обо всякой вещи.

M.-N.O. Osmanov

Те, которые уверовали позднее, переселились [в Медину] и боролись вместе с вами [за дело Аллаха], принадлежат к вам. [Однако кровные] родственники ближе друг к другу [по наследованию], согласно Писанию Аллаха. Воистину, Аллаху ведомо все сущее.

Mohammad Habib Shakir

And (as for) those who believed afterwards and fled and struggled hard along with you, they are of you; and the possessors of relationships are nearer to each other in the ordinance of Allah; surely Allah knows all things.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And those who afterwards believed and left their homes and strove along with you, they are of you; and those who are akin are nearer one to another in the ordinance of Allah. Lo! Allah is Knower of all things.

Palmer

And those who have believed afterwards and have fled and fought strenuously with you; these too are of you, but blood relations are nearer in kin by the Book of God. Verily, God all things doth know.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Sonradan inanarak hicret edip de sizinle birlikte cihada katılanlar da sizdendir. Kan akrabaları ise, Allah’ın Kitabı’na göre birbirlerine daha yakın dostturlar. Allah herşeyi bilir.

Qaribullah

And those who believed afterwards and emigrated, and struggled with you they are of you. And in the Book of Allah, the near kinsmen deserve one another (in inheritance). Allah has knowledge of all things.

QXP

And those who followed them in belief, and left their homes, and strove along with you, they are of you. Remember that blood relatives have certain special rights and obligations over each other according to Allah’s Ordinance. They should be the first ones to help each other. Verily, Allah is Knower of all things.

Reshad Khalifa

Those who believed afterwards, and emigrated, and strove with you, they belong with you. Those who are related to each other shall be the first to support each other, in accordance with GOD’s commandments. GOD is fully aware of all things.

Rodwell

And they who have believed and fled their country since, and have fought at your side, these also are of you. Those who are united by ties of blood are the nearest of kin to each other. This is in the Book of God. Verily, God knoweth all things.

Sale

And they who have believed since, and have fled their country, and have fought with you, these also are of you. And those who are related by consanguinity shall be deemed the nearest of kin to each other, preferably to strangers, according to the book of God; God knoweth all things.

Sher Ali

And those who believe after this and leave their homes and strive for the cause of ALLAH along with you – these are of you; and as to blood relations, they are nearer one to another in the Book of ALLAH. Surely, ALLAH knows all things well.

Unknown German

Und die, welche hernach glauben und auswandern und streiten werden (für Allahs Sache) an eurer Seite – sie gehören zu euch; und (unter) Blutsverwandten stehen sich die einen näher als die anderen im Buche Allahs. Wahrlich, Allah weiß alle Dinge wohl.

V. Porokhova

А те, которые уверовали после, ■ И к вам в изгнание переселились, ■ И вместе с вами воевали за Господню веру, – ■ Они (в правах) – одни из вас. ■ Носители же кровного родства ■ (В своих правах) друг другу ближе, ■ (Как значится в Писании Господнем), – ■ Аллах, поистине, о всякой вещи знающ!

Yakub Ibn Nugman

Күчеп киткән кешеләрдән соң иман китергән кешеләр күчеп килсәләр һәм сезнең белән бергә сугыш кылсалар, алар сезнең җәмәгатегездәндер, ягъни мөэминнәрдер. Араларында кардәшлек якынлыгы булган кешеләр Аллаһ хөкемендә бер-берсенә Варисләрдер, алар булганда, башка кеше мирас малын алмас. Әлбәттә, Аллаһ һәрнәрсәне белә.

جالندہری

اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کرگئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے وہ بھی تم ہی میں سے ہیں۔ اور رشتہ دار خدا کے حکم کی رو سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے

طاہرالقادری

اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے راہِ حق میں (قربانی دیتے ہوئے) گھر بار چھوڑ دیئے اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ لوگ (بھی) تم ہی میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں (صلہ رحمی اور وراثت کے لحاظ سے) ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں، بیشک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.