سوره التوبة (9) آیه 5

قرآن، سوره التوبة (9) آیه 5

آیه پسین: سوره التوبة (9) آیه 6
آیه پیشین: سوره التوبة (9) آیه 4

عربی

فَإِذَا انْسَلَخَ الأَْشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

بدون حرکات عربی

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم كلّ مرصد فإن تابوا و أقاموا الصّلاة و آتوا الزّكاة فخلّوا سبيلهم إنّ اللّه غفور رحيم

خوانش

Fa-itha insalakha al-ashhuru alhurumu faoqtuloo almushrikeena haythu wajadtumoohum wakhuthoohum waohsuroohum waoqAAudoo lahum kulla marsadin fa-in taboo waaqamoo alssalata waatawoo alzzakata fakhalloo sabeelahum inna Allaha ghafoorun raheemun

آیتی

و چون ماههاي حرام به پايان رسيد ، هر جا که مشرکان را يافتيد بکشيد و، بگيريد و به حبس افکنيد و در همه جا به کمينشان نشينيد اما اگر توبه کردند و نماز خواندند و زکات دادند ، از آنها دست برداريد ، زيرا خدا آمرزنده و مهربان است

خرمشاهی

پس چون ماه هاى حرام به سر آمد، مشركان را هر جا كه يافتيد بكشيد و به اسارت بگيريدشان و محاصره شان كنيد و همه جا در كمينشان بنشينيد; ولى اگر [از كفر] توبه كردند و نماز برپا داشتند و زكات پرداختند، آزادشان بگذاريد كه خداوند آمرزگار مهربان است.

کاویانپور

هنگامى كه ماههاى حرام پايان يافت و مشركين را هر جا يافتيد، بقتل برسانيد. آنها را دستگير كنيد و بمحاصره بيندازيد و بر سر راه آنها كمين كنيد. هر گاه توبه كنند و نماز برپا دارند و زكات بدهند، آنها را رها سازيد. در حقيقت خدا آمرزنده مهربان است.

انصاریان

پس هنگامی که ماه های حرام سپری شود، مشرکان را هر جا یافتید، بکشید و به اسیری بگیرید و محاصره کنید و در هر کمین گاهی به کمین آنان بنشینید؛ ولی اگر توبه کردند و نماز را بر پا داشتند و زکات پرداختند، پس آزادشان گذارید؛ زیرا خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.

سراج

پس آندم كه به پايان رسيد ماه‏هاى حرام پس بكشيد مشركان را (كه پيمان شما را شكسته‏اند) هر كجا كه بيابيد ايشان را و بگيريد ايشان را (باسيرى) و بازداريدشان و بنشنيد براى (از بين بردن) ايشان بهر كمينگاهى پس اگر باز گردند (از كفر) و بپاى دارند نماز را و بپردازند زكات را بگشائيد راه ايشان را (راه دهيد تا هر جا خواهند بردند) زيرا خدا آمرزگار و مهربانست

فولادوند

پس چون ماه‏هاى حرام سپرى شد، مشركان را هر كجا يافتيد بكُشيد و آنان را دستگير كنيد و به محاصره درآوريد و در هر كمينگاهى به كمين آنان بنشينيد؛ پس اگر توبه كردند و نماز برپا داشتند و زكات دادند، راه برايشان گشاده گردانيد، زيرا خدا آمرزنده مهربان است.

پورجوادی

چون ماههاى حرام پايان يافت هر كجا مشركان را يافتيد بكشيد و بر سر راهشان به كمين بنشينيد و دستگيرشان كنيد و به زندان بيفكنيد، اگر توبه كردند و نماز را برپا داشتند و زكات دادند آنها را رها سازيد، زيرا خداوند آمرزنده مهربان است.

حلبی

پس چون ماههاى حرام سپرى شود، مشركان را هر جا كه بيابيد، بكشيد و دستگيرشان كنيد و آنها را محاصره كنيد و براى [كشتن‏] آنها در هر كمينگاهى بنشينيد، پس اگر توبه كردند و نماز را بپا داشتند و زكات دادند. راهشان را باز گذاريد. بى‏گمان خدا آمرزگار مهربان است.

اشرفی

پس چون منقضى شود شهرهاى حرام پس بكشيد مشركان را هر جا بيابيدشان و بگيريدشان و حبس كنيدشان و بنشينيد براى ايشان بهر راهگذرى پس اگر توبه كردند و برپاى داشتند نماز را و دادند زكاة را پس خالى سازيد راه ايشان را بدرستيكه خدا آمرزنده مهربان است

خوشابر مسعود انصاري

پس چون ماههاى حرام به پايان رسند، مشركان را هر كجا كه آنان را بيابيد بكشيد و آنان را بگيريد و به بندشان كشيد و در هر كمينگاهى براى آنان [به كمين‏] بنشينيد. پس اگر توبه كردند و نماز بر پاى داشتند و زكات پرداختند، راهشان را [باز] گذاريد. بى گمان خداوند آمرزنده مهربان است

مکارم

(امّا) وقتی ماه‌های حرام پایان گرفت، مشرکان را هر جا یافتید به قتل برسانید؛ و آنها را اسیر سازید؛ و محاصره کنید؛ و در هر کمینگاه، بر سر راه آنها بنشینید! هرگاه توبه کنند، و نماز را برپا دارند، و زکات را بپردازند، آنها را رها سازید؛ زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است!

مجتبوی

پس چون ماه‏هاى حرام- چهار ماهى كه به آنها مهلت داده شده بود- سپرى شود مشركان را هر جا كه يابيد بكشيد و بگيريدشان و در تنگنا قرارشان دهيد- بازداشتشان كنيد- و در هر گذرگاهى به كمينشان بنشينيد، پس اگر توبه كنند و نماز برپا دارند و زكات بدهند راهشان را بگشاييد- متعرض آنها نشويد- كه خدا آمرزگار و مهربان است.

مصباح زاده

پس چون منقضى شود شهرهاى حرام پس بكشيد مشركان را هر جا بيابيدشان و بگيريدشان و حبس كنيدشان و بنشينيد براى ايشان بهر راهگذرى پس اگر توبه كردند و بر پاى داشتند نماز را و دادند زكاة را پس خالى سازيد راه ايشان را بدرستى كه خدا آمرزنده مهربان است

معزی

تا گاهى كه به پايان رسيد ماه هاى حرام پس بكشيد مشركان را هركجا بيابيدشان و دستگيرشان كنيد و تنگ بر ايشان گيريد و بنشينيد براى ايشان به هر كمينگاهى پس اگر توبه كردند و بپاى داشتند نماز را و دادند زكات را رها كنيد راه ايشان را همانا خدا است آمرزنده مهربان

قمشه ای

پس چون ماههای حرام (ذیقعده، ذیحجه، محرم و رجب که مدت امان است) درگذشت آن‌گاه مشرکان را هر جا یابید به قتل برسانید و آنها را دستگیر و محاصره کنید و هر سو در کمین آنها باشید، چنانچه توبه کرده و نماز به پا داشتند و زکات دادند پس از آنها دست بدارید، که خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است.

رشاد خليفه

هنگامي كه ماه هاي مقدس سپري شد، (و حاضر به صلح نباشند) هرگاه با مشركان مواجه شديد، مي توانيد آنها را بكشيد، تنبيه نماييد و در مقابل هر حركتشان مقاومت كنيد. اگر توبه كنند و نمازها (ارتباط با خدا) را به جا آورند و زكات (انفاق واجب) را بدهند، بگذاريد بروند. خداست عفوكننده، مهربان ترين.

Literal

So if the months the forbidden/sacred ended/passed , so fight/kill the sharers/takers of partners (with God) where/when you found them, and take/punish them and restrict/confine them and remain/be concerned and prepared/beset for them (in) every lookout/observatory , so if they repented, and kept up the prayers and gave/brought the charity/ purification , so free their way/path , that God (is) forgiving, merciful.

Al-Hilali Khan

Then when the Sacred Months (the Ist, th, th, and th months of the Islamic calendar) have passed, then kill the Mushrikoon (see V.:) wherever you find them, and capture them and besiege them, and prepare for them each and every ambush. But if they repent and perform As-Salat (Iqamat-as-Salat), and give Zakat, then leave their way free. Verily, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

Arthur John Arberry

Then, when the sacred months are drawn away, slay the idolaters wherever you find them, and take them, and confine them, and lie in wait for them at every place of ambush. But if they repent, and perform the prayer, and pay the alms, then let them go their way; God is All-forgiving, All-compassionate.

Asad

And so, when the sacred months are over, slay those who ascribe divinity to aught beside God wherever you may come upon them,› and take them captive, and besiege them, and lie in wait for them at every conceivable place! Yet if they repent, and take to prayer, and render the purifying dues, let them go their way: for, behold, God is much-forgiving, a dispenser of grace .

Dr. Salomo Keyzer

En wanneer de maanden, waarin het u niet geoorloofd is hen aan te vallen, zullen zijn verloopen, dood dan de afgodendienaars waar gij hen moogt vinden; maak hen gevangen, beleger hen en wacht hen op iedere geschikte plaats op. Maar indien zij berouw mochten betoonen, en de bepaalde tijden voor het gebed in acht nemen en de voorgeschrevene aalmoezen geven, stel hen dan in vrijheid; uw God is genadig en barmhartig.

Free Minds

So when the restricted months have passed, then you may kill those who have set up partners wherever you find them, and take them, and surround them, and stand against them at every point. If they repent, and hold the contact-method, and contribute towards betterment, then you shall leave them alone. God is Forgiving, Merciful.

Hamza Roberto Piccardo

Quando poi siano trascorsi i mesi sacri, uccidete questi associatori ovunque li incontriate, catturateli, assediateli e tendete loro agguati. Se poi si pentono, eseguono l’orazione e pagano la decima, lasciateli andare per la loro strada. Allah è perdonatore, misericoridioso.

Hilali Khan

Then when the Sacred Months (the Ist, 7th, 11th, and 12th months of the Islamic calendar) have passed, then kill the Mushrikoon (see V.2:105) wherever you find them, and capture them and besiege them, and prepare for them each and every ambush. But if they repent and perform As-Salat (Iqamat-as-Salat), and give Zakat, then leave their way free. Verily, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

Kuliev E.

Когда же завершатся запретные месяцы, то убивайте многобожников, где бы вы их ни обнаружили, берите их в плен, осаждайте их и устраивайте для них любую засаду. Если же они раскаются и станут совершать намаз и выплачивать закят, то отпустите их, ибо Аллах – Прощающий, Милосердный.

M.-N.O. Osmanov

Когда же завершатся запретные месяцы, то убивайте многобожников, где бы вы их ни обнаружили, берите их в плен, осаждайте в крепостях и используйте против них всякую засаду. Если же они раскаются, будут совершать салат, раздавать закат, то пусть идут своей дорогой, ибо Аллах – прощающий, милосердный».

Mohammad Habib Shakir

So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Then, when the sacred months have passed, slay the idolaters wherever ye find them, and take them (captive), and besiege them, and prepare for them each ambush. But if they repent and establish worship and pay the poor-due, then leave their way free. Lo! Allah is Forgiving, Merciful.

Palmer

But when the sacred months are passed away, kill the idolaters wherever ye may find them; and take them, and besiege them, and lie in wait for them in every place of observation; but if they repent, and are steadfast in prayer, and give alms, then let them go their way; verily, God is forgiving and merciful.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

O haram aylar çıktığında artık müşrikleri, kendilerini bulduğunuz yerde öldürün. Yakalayın onları, kuşatın onları, tüm geçit noktalarını tıkayın onların. Bunun ardından tövbe eder, namazı/duayı yerine getirir, zekâtı verirlerse, yollarını açın onların. Kesin olan şu ki, Allah Gafûr’dur, Rahîm’dir.

Qaribullah

When the sacred months are over, slay the idolaters wherever you find them. Take them and confine them, then lie in ambush everywhere for them. If they repent and establish the prayer and pay the obligatory charity, let them go their way. Allah is Forgiving and the Most Merciful.

QXP

When the four Sacred Months are over and if the idolaters are still aggressing, neither becoming law-abiding citizens of the State, nor emigrating, subdue them wherever you find them, take them captive, and besiege them, and ambush them. But if they repent from aggression, and help in the consolidation of the Divine System and in setting up the Just Economic Order of Zakat, then leave them free. Verily, Allah is Forgiving Merciful.

Reshad Khalifa

Once the Sacred Months are past, (and they refuse to make peace) you may kill the idol worshipers when you encounter them, punish them, and resist every move they make. If they repent and observe the Contact Prayers (Salat) and give the obligatory charity (Zakat), you shall let them go. GOD is Forgiver, Most Merciful.

Rodwell

And when the sacred months are passed, kill those who join other gods with God wherever ye shall find them; and seize them, besiege them, and lay wait for them with every kind of ambush: but if they shall convert, and observe prayer, and pay the obligatory alms, then let them go their way, for God is Gracious, Merciful.

Sale

And when the months wherein ye are not allowed to attack them shall be past, kill the idolaters wheresoever ye shall find them, and take them prisoners, and besiege them, and lay wait for them in every convenient place. But if they shall repent, and observe the appointed times of prayer, and pay the legal alms, dismiss them freely; for God is gracious and merciful.

Sher Ali

And when the forbidden months have passed, slay the idolaters wherever you find them and take them captive, and beleaguer them, and lie in wait for them at every place of ambush. But if they repent and observe Prayer and pay the Zakل´¬ then leave their way free. Surely, ALLAH is Most Forgiving, Merciful.

Unknown German

Und wenn die verbotenen Monate verfloßen sind, dann tötet die Götzendiener, wo ihr sie trefft, und ergreift sie, und belagert sie, und lauert ihnen auf in jedem Hinterhalt. Bereuen sie aber und verrichten das Gebet und zahlen die Zakat, dann gebt ihnen den Weg frei. Wahrlich, Allah ist allverzeihend, barmherzig.

V. Porokhova

Когда ж запретные четыре месяца пройдут, ■ (Мы дозволяем вам) неверных убивать ■ Везде, где б вы их ни нашли: ■ Захватывайте (в плен) их, осаждайте (их дома) ■ И ставьте им засады. ■ Но коль раскаются они и обратятся, ■ Молитву будут соблюдать ■ И будут милостыню править, ■ Тогда откройте им дорогу, – ■ Аллах, поистине, прощающ, милосерд!

Yakub Ibn Nugman

Әгәр сугыш хәрам булган айлар үтеп китсә, мөшрикләрне кайда тапсагыз, шунда үтерегез вә аларны тотып әсир алыгыз вә шәһәрләрен мөхасара кылыгыз, ягъни чолгап тотыгыз һәм аларның һәр үтә торган юлларында саклап торыгыз! Әгәр тәүбә итеп иман китерсәләр вә намазларын үтәсәләр һәм дә зәкятләрен бирсәләр, аларны коткарыгыз һәм юлларында ирекле кылыгыз! Аллаһ, әлбәттә, ярлыкаучы вә рәхимле.

جالندہری

جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑلو اور گھیرلو اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھے رہو۔ پھر اگر وہ توبہ کرلیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰة دینے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو۔ بےشک خدا بخشنے والا مہربان ہے

طاہرالقادری

پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم (حسبِ اعلان) مشرکوں کو قتل کر دو جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ اور انہیں گرفتار کر لو اور انہیں قید کر دو اور انہیں (پکڑنے اور گھیرنے کے لئے) ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھو، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ بیشک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے،

1 نظر برای “سوره التوبة (9) آیه 5

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.