سوره التوبة (9) آیه 67

قرآن، سوره التوبة (9) آیه 67

آیه پسین: سوره التوبة (9) آیه 68
آیه پیشین: سوره التوبة (9) آیه 66

عربی

الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَ يَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمُ الْفاسِقُونَ

بدون حرکات عربی

المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر و ينهون عن المعروف و يقبضون أيديهم نسوا اللّه فنسيهم إنّ المنافقين هم الفاسقون

خوانش

Almunafiqoona waalmunafiqatu baAAduhum min baAAdin ya/muroona bialmunkari wayanhawna AAani almaAAroofi wayaqbidoona aydiyahum nasoo Allaha fanasiyahum inna almunafiqeena humu alfasiqoona

آیتی

مردان منافق و زنان منافق ، همه همانند يکديگرند به کارهاي زشت ، فرمان مي دهند و از کارهاي نيک جلو مي گيرند و مشت خود را از انفاق در راه خدا مي بندند خدا را فراموش کرده اند خدا نيز ايشان را فراموش کرده است ، زيرا منافقان نافرمانانند

خرمشاهی

مردان و زنان منافق همه مانند يكديگرند كه امر به منكر و نهى از معروف مى كنند و دستانشان را [از انفاق] بسته مى دارند; خداوند را فراموش كرده اند و خداوند هم [به كيفر آن] فراموششان كرده است; بيگمان منافقان فاسقند.

کاویانپور

مردان و زنان منافق همه از يك گروهند. مردم را به اعمال ناپسند ترغيب و از اعمال نيك جلوگيرى ميكنند و دستشان براى بخشش باز نمى‏شود. آنان خدا را فراموش كرده‏اند و خدا نيز آنها را بفراموشى مى‏سپارد. در واقع منافقان افرادى فاسق و بدكاره‏اند.

انصاریان

مردان و زنان منافق همانند و مشابه یکدیگرند، به کار بد فرمان می دهند و از کار نیک باز می دارند و از انفاق در راه خدا امساک می ورزند، خدا را فراموش کردند و خدا هم آنان را [از لطف و رحمت خود] محروم کرد؛ یقیناً منافقانند که فاسق اند.

سراج

مردان منافق و آنان منافقه (كه جمعا تن بودند) برخى از ايشان از برخى ديگرند فرمان مى‏دهند بكارهاى بد (به كفر يا تكذيب پيغمبر) و باز مى‏دارند از نيكوئى (از ايمان) و فرو مى‏بندند دستهاى خود را (از خيرات) فراموش كردند خدا را پس ترك كرد خدا ايشان را براستى كه منافقان ايشان نافرمانند

فولادوند

مردان و زنان دو چهره، [همانند] يكديگرند. به كار ناپسند وامى‏دارند و از كار پسنديده باز مى‏دارند، و دستهاى خود را [از انفاق‏] فرو مى‏بندند. خدا را فراموش كردند، پس [خدا هم‏] فراموششان كرد. در حقيقت، اين منافقانند كه فاسقند.

پورجوادی

مردان و زنان منافق از يك گروهند، به كارهاى زشت فرمان مى‏دهند و از نيكيها باز مى‏دارند و دست (به انفاق) نمى‏گشايند. آنها خدا را از ياد بردند و خدا هم آنها را فراموش كرد- منافقان همان فاسقانند.

حلبی

مردان منافق و زنان منافق، بعضى از بعضى ديگرند، به ناشايسته فرمان مى‏دهند و از [كار] پسنديده نهى مى‏كنند، و دستهاى [انفاق‏] خود را مى‏بندند، خدا را فراموش كرده‏اند پس [خدا هم‏] فراموششان كرد، بى‏گمان منافقان، ايشان، تباهكارانند.

اشرفی

مردان منافق و زنان منافق بعضى ايشانند از بعضى امر مى‏كنند بناشايسته و نهى مى‏كنند از شايسته و بهم مى‏آرند دستهاشان را فراموش كردند خدا را پس فراموش كردشان بدرستيكه منافقان ايشانند فاسقان

خوشابر مسعود انصاري

مردان و زنان منافق از همديگرند، به منكر امر و از معروف نهى مى‏كنند و دستهايشان را [از بخشيدن‏] بسته مى‏دارند و خداوند را فراموش كرده‏اند، در نتيجه خداوند [نيز] آنان را [از لطف و كرم خويش‏] محروم داشت. بى گمان منافقان فاسقند

مکارم

مردان منافق و زنان منافق، همه از یک گروهند! آنها امر به منکر، و نهی از معروف می‌کنند؛ و دستهایشان را (از انفاق و بخشش) می‌بندند؛ خدا را فراموش کردند، و خدا (نیز) آنها را فراموش کرد (،و رحمتش را از آنها قطع نمود)؛ به یقین، منافقان همان فاسقانند!

مجتبوی

مردان و زنان منافق برخى‏شان از برخى ديگرند- بر آيين و روش يكديگرند-، به كار بد و ناشايست فرمان مى‏دهند و از كار نيك و شايسته باز مى‏دارند، و دست خويش [از انفاق در راه خدا] بسته مى‏دارند، خداى را فراموش كردند پس خداى نيز آنان را به فراموشى سپرد، زيرا كه منافقان، بدكاران و بيرون‏شدگان از فرمانند.

مصباح زاده

مردان منافق و زنان منافق بعضى ايشانند از بعضى امر مى‏كنند بناشايسته و نهى مى‏كنند از شايسته و بهم ميارند دستهاشان را فراموش كردند خدا را پس فراموش كردشان بدرستى كه منافقان ايشانند فاسقان

معزی

مردان دوروى و زنان دوروى برخيشان از آن برخى است فرمان دهند به زشتى و بازدارند از نيكى و بسته دارند دستهاى خود را فراموش كردند خداى را پس فراموششان كرد همانا دورويانند نافرمانان

قمشه ای

مردان و زنان منافق، متّفق با همدیگر و طرفدار یکدیگرند، مردم را به کار بد وا می‌دارند و از کار نیکو منع می‌کنند و دست خود را (از انفاق در راه خدا) می‌بندند، و چون خدا را فراموش کردند خدا نیز آنها را فراموش کرد (یعنی به خود واگذاشت تا از هر سعادت محروم شوند) ، در حقیقت منافقان بدترین زشتکاران عالمند.

رشاد خليفه

مردان منافق و زنان منافق به يكديگر تعلق دارند- آنها از كارهاي پليد طرفداري مي كنند، پرهيزكاري را منع مي نمايند و خسيس هستند. آنها خدا را فراموش كردند، بنابراين او هم آنها را فراموش كرد. منافقان واقعاً پليدند.

Literal

The hypocrites (M) and the hypocrites (F) some of them (are) from some (they are for each other), they order/command by the defiance of God and His orders/awfulness/obscenity , and they forbid/prevent from the kindness/generosity and they grasp/tighten/hold their hands, they forgot God, so He forgot them, that the hypocrites, they are the debauchers .

Al-Hilali Khan

The hypocrites, men and women, are from one another, they enjoin (on the people) Al-Munkar (i.e. disbelief and polytheism of all kinds and all that Islam has forbidden), and forbid (people) from Al-Maroof (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and they close their hands (from giving (spending in Allahs Cause) alms, etc.). They have forgotten Allah, so He has forgotten them. Verily, the hypocrites are the Fasiqoon (rebellious, disobedient to Allah).

Arthur John Arberry

The hypocrites, the men and the women, are as one another; they bid to dishonour, and forbid honour; they keep their hands shut; they have forgotten God, and He has forgotten them. The hypocrites — they are the ungodly.

Asad

The hypocrites, both men and women. are all of a kind: they enjoin the doing of what is wrong and forbid the doing of what is right 9? and withhold their hands [from doing good]. They are oblivious of God, and so He is oblivious of them. Verily, the hypocrites-it is they, they who are truly iniquitously»

Dr. Salomo Keyzer

Huichelende mannen en vrouwen zetten elkander wederkeerig aan; zij gebieden wat slecht is, en verbieden wat goed is, en sluiten hunne handen om geene aalmoezen te geven. Zij hebben God vergeten; daarom heeft God ook hen vergeten: waarlijk de huichelaars zijn goddeloozen.

Free Minds

The hypocrite men and women, they are to each other. They order evil and deter from good, and they close their hands. They forgot God, so God forgot them; the hypocrites are the wicked.

Hamza Roberto Piccardo

Gli ipocriti e le ipocrite appartengono gli uni alle altre. Ordinano quel che è riprovevole, proibiscono le buone consuetudini e chiudono le loro mani. Dimenticano Allah, ed Egli li dimenticherà. Sono loro, gli ipocriti, ad essere empi!.

Hilali Khan

The hypocrites, men and women, are from one another, they enjoin (on the people) Al-Munkar (i.e. disbelief and polytheism of all kinds and all that Islam has forbidden), and forbid (people) from Al-Maroof (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and they close their hands (from giving (spending in Allahs Cause) alms, etc.). They have forgotten Allah, so He has forgotten them. Verily, the hypocrites are the Fasiqoon (rebellious, disobedient to Allah).

Kuliev E.

Лицемеры и лицемерки подобны друг другу. Они велят совершать предосудительное, запрещают одобряемое и сжимают свои руки (скупятся делать пожертвования). Они предали забвению Аллаха, и Он предал их забвению. Воистину, лицемеры являются нечестивцами!

M.-N.O. Osmanov

Мунафики, как мужчины, так и женщины, совершенно одинаковы: призывают к порицаемому и отговаривают от одобряемого, а также удерживают свои руки [от добрых дел]. Они забыли Аллаха, и Он забыл о них. Воистину, мунафики – грешники!

Mohammad Habib Shakir

The hypocritical men and the hypocritical women are all alike; they enjoin evil and forbid good and withhold their hands; they have forsaken Allah, so He has forsaken them; surely the hypocrites are the transgressors.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

The hypocrites, both men and women, proceed one from another. They enjoin the wrong, and they forbid the right, and they withhold their hands (from spending for the cause of Allah). They forget Allah, so He hath forgotten them. Lo! the hypocrites, they are the transgressors.

Palmer

The hypocrites, men and women, some of them follow others, bidding what is wrong and forbidding what is right, and they clench their hands. They forget God and He forgets them! Verily, the hypocrites, they are the doers of abomination!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İkiyüzlülerin erkekleri de kadınları da birbirinin aynıdır: Kötülüğe özendirirler, iyilikten alıkoyarlar, harcamamak için ellerini sıkarlar. Onlar Allah’ı unuttular, Allah da onları unuttu. İkiyüzlüler, yoldan sapmışların ta kendileridir.

Qaribullah

Be they men or women, the hypocrites are all alike. They order what is evil, forbid what is just, and tighten their purse strings. They forsook Allah, so Allah forsook them. Surely, the hypocrites are evildoers.

QXP

The hypocrites, both men and women, are all of a kind. They enjoin the doing of what is wrong and forbid the doing of what is right, and withhold their hands from doing good. They are oblivious of Allah, and so He is oblivious of them. (Whoever forgets Allah, forgets himself and his honored stature of being a human (59:19)). Verily, the hypocrites drift away from humanity.

Reshad Khalifa

The hypocrite men and the hypocrite women belong with each other – they advocate evil and prohibit righteousness, and they are stingy. They forgot GOD, so He forgot them. The hypocrites are truly wicked.

Rodwell

Hypocritical men and women imitate one another. They enjoin what is evil, and forbid what is just, and shut up their hands. They have forgotten God, and He hath forgotten them. Verily, the hypocrites are the perverse doers.

Sale

Hypocritical men and women are the one of them of the other: They command that which is evil, and forbid that which is just, and shut their hands from giving alms. They have forgotten God; wherefore He hath forgotten them: Verily the hypocrites are those who act wickedly.

Sher Ali

The hypocrites, men and women, are all as one to another. They enjoin evil and forbid good, and withhold their hands from spending for the cause of ALLAH. They forgot ALLAH, So HE has forgotten them. Surely, the hypocrites are the transgressors.

Unknown German

Die Heuchler und die Heuchlerinnen, sie halten zusammen. Sie gebieten das Böse und verbieten das Gute, und ihre Hände bleiben geschlossen. Sie haben Allah vergessen, so hat Er sie vergessen. Wahrlich, die Heuchler, das sind die Ungehorsamen.

V. Porokhova

(Все) лицемеры – и мужи, и девы – ■ Все одной породы: ■ Они к преступному друг друга подстрекают ■ И отвлекают от благого, ■ И скупы руки их (и души). ■ Они забыли Бога, и их забыл Господь. ■ Поистине, распутны лицемеры и беззаконие (творят).

Yakub Ibn Nugman

Монафикъ ирләр вә монафикә хатыннар бер-берсенә охшашлар: алар кешеләрне имансызлыкка вә бозык эшкә өндәрләр, чын иманнан, хак диннән вә изге гамәлләрдән тыярлар һәм кулларын Аллаһ күрсәткән урыннарга садака бирүдән тыярлар, алар Аллаһуны оныттылар, Аллаһ та, җәһәннәмгә салгач, аларны онытыр. Тәхкыйк монафикълар – фасыйклар.

جالندہری

منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس (یعنی ایک طرح کے) ہیں کہ برے کام کرنے کو کہتے اور نیک کاموں سے منع کرتے اور (خرچ کرنے سے) ہاتھ بند کئے رہتے ہیں۔ انہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے ان کو بھلا دیا۔ بےشک منافق نافرمان ہیں

طاہرالقادری

منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے (کی جنس) سے ہیں۔ یہ لوگ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور اچھی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ (اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے) بند رکھتے ہیں، انہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا تو اللہ نے انہیں فراموش کر دیا، بیشک منافقین ہی نافرمان ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.