سوره التوبة (9) آیه 72

قرآن، سوره التوبة (9) آیه 72

آیه پسین: سوره التوبة (9) آیه 73
آیه پیشین: سوره التوبة (9) آیه 71

عربی

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَ مَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

بدون حرکات عربی

وعد اللّه المؤمنين و المؤمنات جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها و مساكن طيّبة في جنّات عدن و رضوان من اللّه أكبر ذلك هو الفوز العظيم

خوانش

WaAAada Allahu almu/mineena waalmu/minati jannatin tajree min tahtiha al-anharu khalideena feeha wamasakina tayyibatan fee jannati AAadnin waridwanun mina Allahi akbaru thalika huwa alfawzu alAAatheemu

آیتی

خدا به مردان مؤمن و زنان مؤمن بهشتهايي را وعده داده است که جويها درآن جاري است ، و بهشتيان همواره در آنجايند و نيز خانه هايي نيکو در بهشت جاويد ولي خشنودي خدا از همه برتر است که پيروزي بزرگ ، خشنودي خداوند است

خرمشاهی

خداوند به مردان مؤمن و زنان مؤمن وعده بوستانهايى را داده است كه جويباران از فرودست آن جارى است، كه جاودانه در آنند و [نيز] خانه هاى پاك و پسنديده اى در بهشتهاى عدن، و خشنودى الهى برتر [از همه چيز] است; اين همان رستگارى بزرگ است.

کاویانپور

خدا بمردان و زنان مؤمن وعده بهشت داده كه در آن نهرها جاريست و براى هميشه در آن خواهند بود و در بهترين جاى بهشت عدن ساكن خواهند شد و از همه بالاتر رضايت و خشنودى خداست (كه شامل آنان خواهد شد) سعادت و پيروزى بزرگ همين است.

انصاریان

خدا به مردان و زنان با ایمان بهشت هایی را وعده داده که از زیرِ [درختانِ] آن نهرها جاری است؟ در آن جاودانه اند، و نیز سراهای پاکیزه ای را در بهشت های ابدی [وعده فرموده] و هم چنین خشنودی و رضایتی از سوی خدا [که از همه آن نعمت ها] بزرگ تر است؛ این همان کامیابی بزرگ است.

سراج

وعده داده است خدا مردان مؤمن و آنان مؤمنه را به بوستانهائى كه مى‏رود از زير (قصرهاى) آن جويهاى آب در حاليكه هميشه مى‏مانند در آن و بمسكنهاى پاكيزه در بهشتهاى پاينده و خوشنودى از نزد خدا (از اين بوستانها) بزرگتر است اين خوشنودى آن رستگارى بزرگ است

فولادوند

خداوند به مردان و زنان با ايمان باغهايى وعده داده است كه از زير [درختان‏] آن نهرها جارى است. در آن جاودانه خواهند بود. و [نيز] سراهايى پاكيزه در بهشتهاى جاودان [به آنان وعده داده است‏] و خشنودى خدا بزرگتر است. اين است همان كاميابى بزرگ.

پورجوادی

خداوند به مردان و زنان با ايمان باغهايى را وعده داده است كه جويباران در آن جارى است و جاودانه در آن خواهند ماند و نيز مسكنهاى پاكيزه در باغهاى جاويد، ولى خشنودى خدا برتر باشد، اين است كاميابى بزرگ.

حلبی

خدا مردان مؤمن و زنان مؤمن را وعده داد بوستانهايى كه از زير آنها نهرها جارى است كه در آن ماندگارند، و مسكنهاى پاكيزه در بهشتهاى عدن، و خشنودى خدا از [ايشان‏] بزرگتر است. اين است آن كاميابى بزرگ.

اشرفی

وعده داد خدا مردان گرونده و زنان گرونده را بهشتهائى كه ميرود از زيرشان نهرها جاودانيان در آن و مسكنهاى پاكيزه در بهشتهائى با اقامت دائمى و خوشنودى از خدا بزرگتر است آنست آن كاميابى بزرگ

خوشابر مسعود انصاري

خداوند به مردان و زنان مؤمن باغهايى را وعده داده است كه از فرودست آن جويباران روان است كه در آنجا جاودانه‏اند و [نيز] سراهاى پاك در بهشتهاى جاويدان. و خشنودى خداوند [بسى‏] بزرگتر است، اين كاميابى بزرگ است

مکارم

خداوند به مردان و زنان باایمان، باغهایی از بهشت وعده داده که نهرها از زیر درختانش جاری است؛ جاودانه در آن خواهند ماند؛ و مسکن‌های پاکیزه‌ای در بهشتهای جاودان (نصیب آنها ساخته)؛ و (خشنودی و) رضای خدا، (از همه اینها) برتر است؛ و پیروزی بزرگ، همین است!

مجتبوی

خداوند به مردان و زنان مؤمن بوستانهايى وعده داده است كه از زير [درختان‏] آنها جويها روان است، در آنها جاويدانند و نيز جايهاى خوش و پاكيزه در بهشت‏هاى پاينده، و خشنودى خدا از همه برتر و بزرگتر است. اين است رستگارى و كاميابى بزرگ.

مصباح زاده

وعده داد خدا مردان گرونده و زنان گرونده را بهشتهائى كه ميرود از زيرشان نهرها جاودانيان در آن و مسكنهاى پاكيزه در بهشتهائى با اقامت دائمى و خوشنودى از خدا بزرگتر است آنست آن كاميابى بزرگ

معزی

وعده داد خدا مردان مؤمن و زنان مؤمنه را باغهائى كه روان است زير آنها جويها جاودانان در آن و نشيمنهاى پاكيزه در باغستان جاودان و خوشنودى از خدا است بزرگتر اين است آن رستگارى بزرگ

قمشه ای

خدا اهل ایمان را از مرد و زن وعده فرموده که در بهشت خلد ابدی که زیر درختانش نهرها جاری است درآورد و در عمارات نیکو و پاکیزه بهشت عدن منزل دهد و برتر و بزرگتر از هر نعمت، مقام رضا و خشنودی خداست و آن به حقیقت فیروزی بزرگ است.

رشاد خليفه

خدا به مردان باايمان و زنان باايمان باغ هايي را وعده مي دهد که نهرها در آن جاري است، و در آن جاودان بمانند، و عمارت هايي باشکوه در باغ هاي عدن. و رحمت و خوشنودي خدا حتي بزرگ تر است. اين بزرگ ترين پيروزي است.

Literal

God promised the believers (M) and the believers (F) treed gardens/paradises the rivers flow from127below/beneath it immortally/eternally in it and beautiful residences in treed gardens/paradises (as) eternal residence, and acceptance/approval from God (is) greater that it is the winning/triumph , the great.

Al-Hilali Khan

Allah has promised to the believers -men and women, – Gardens under which rivers flow to dwell therein forever, and beautiful mansions in Gardens of Adn (Eden Paradise). But the greatest bliss is the Good Pleasure of Allah. That is the supreme success.

Arthur John Arberry

God has promised the believers, men and women, gardens underneath which rivers flow, forever therein to dwell, and goodly dwelling-places in the Gardens of Eden; and greater, God’s good pleasure; that is the mighty triumph.

Asad

God has promised the believers, both men and women, gardens through which running waters flow, therein to abide, and goodly dwellings in gardens of perpetual bliss:›?? but God’s goodly acceptance is the greatest [bliss of all] -for this, this is the triumph supreme!

Dr. Salomo Keyzer

God beloofde den waren geloovigen, zoowel mannen als vrouwen, tuinen door rivieren besproeid, waarin zij eeuwig zullen verblijven; hij beloofde hun heerlijke woningen in de tuinen van eeuwig verblijf; maar Gods goede gezindheid zal hunne uitnemendste belooning zijn. Dat zal een groot heil wezen.

Free Minds

God has promised the believing men and women gardens with rivers flowing beneath it, in which they will abide, and pleasing homes in the gardens of Eden. And the acceptance from God is the most important; such is the greatest success.

Hamza Roberto Piccardo

Ai credenti e alle credenti, Allah ha promesso i Giardini in cui scorrono i ruscelli, dove rimarranno in perpetuo, e splendide dimore nei giardini dell’Eden; ma il compiacimento di Allah vale ancora di più: questa è l’immensa beatitudine!

Hilali Khan

Allah has promised to the believers -men and women, – Gardens under which rivers flow to dwell therein forever, and beautiful mansions in Gardens of Adn (Eden Paradise). But the greatest bliss is the Good Pleasure of Allah. That is the supreme success.

Kuliev E.

Аллах обещал верующим мужчинам и женщинам Райские сады, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно, а также прекрасные жилища в садах Эдема. Но довольство Аллаха будет превыше этого. Это и есть великое преуспеяние.

M.-N.O. Osmanov

Аллах обещал верующим, и мужчинам и женщинам, райские сады, где текут ручьи, и они вечно пребудут там, а также [обещал] им прекрасные жилища в садах вечного [блаженства], а милость Аллаха превыше [всего упомянутого]. Это и есть великое преуспеяние.

Mohammad Habib Shakir

Allah has promised to the believing men and the believing women gardens, beneath which rivers flow, to abide in them, and goodly dwellings in gardens of perpetual abode; and best of all is Allah’s goodly pleasure; that is the grand achievement.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Allah promiseth to the believers, men and women, Gardens underneath which rivers flow, wherein they will abide – blessed dwellings in Gardens of Eden. And – greater (far)! – acceptance from Allah. That is the supreme triumph.

Palmer

God has promised to believers, men and women, gardens beneath which rivers flow, to dwell therein for aye; and goodly places in the garden of Eden. But good-will from God is the greatest of all! that is the mighty happiness!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah, mümin erkeklerle mümin kadınlara, altından ırmaklar akan cennetler vaat etmiştir. Sürekli kalacaklardır orada. Adn cennetlerinde de tertemiz barınaklar vaat etmiştir. Allah’ın bir hoşnutluğu ise hepsinden büyüktür. İşte budur o büyük başarı/o büyük kurtuluş.

Qaribullah

Allah has promised the believing men and women gardens underneath which rivers flow, in which they shall live for ever. Goodly mansions in the Gardens of Eden, and the pleasure from Allah which is greater. That is the greatest winning.

QXP

Allah promises to the believers, both men and women, Gardens underneath which rivers flow, wherein they will live forever, and magnificent dwellings in the Gardens of Eden. And Allah’s Approval is the greatest of all Blessings. That is the Supreme Triumph.

Reshad Khalifa

GOD promises the believing men and the believing women gardens with flowing streams, wherein they abide forever, and magnificent mansions in the gardens of Eden. And GOD’s blessings and approval are even greater. This is the greatest triumph.

Rodwell

To the faithful, both men and women, God promiseth gardens ‹neath which the rivers flow, in which they shall abide, and goodly mansions in the gardens of Eden. But best of all will be God’s good pleasure in them. This will be the great bliss.

Sale

God promiseth unto the true believers, both men and women, gardens through which rivers flow, wherein they shall remain for ever; and delicious dwellings in gardens of perpetual abode: But good will from God shall be their most excellent reward. This will be great felicity.

Sher Ali

ALLAH has promised to believers, men and women, Gardens underneath which rivers flow, wherein they will abide, and delightful dwelling-places in Gardens of Eternity. And the pleasure of ALLAH is the greatest of all. That is the supreme triumph.

Unknown German

Allah hat den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen Gärten verheißen, die von Strömen durchflossen werden, immerdar darin zu weilen, und herrliche Wohnstätten in den Gärten der Ewigkeit. Allahs Wohlgefallen aber ist das größte. Das ist die höchste Glückseligkeit.

V. Porokhova

И обещал Аллах уверовавшим девам и мужам ■ Сады, реками омовенны, ■ Где им навечно пребывать ■ В благих жилищах Вечного Эдема. ■ Но еще большая услада – благоволение Аллаха, – ■ Сие есть высшее свершенье!

Yakub Ibn Nugman

Аллаһ тәгалә Коръән белән гамәл кылучы мөэмин ирләргә вә мөэминә хатыннарга асларыннан елгалар агучы җәннәтләр хәзерләде, алар анда мәңге калырлар, вә Ґәден җәннәтләрендә яхшы урыннар хәзерләде, вә аларга Аллаһуның ризалыгы булыр, Аның ризалыгы һәрнәрсәдән олугъ. Бу әйтелгәннәр зур теләккә – мәңгелек бәхеткә ирешмәкләр.

جالندہری

خدا نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں (وہ) ان میں ہمیشہ رہیں گے اور بہشت ہائے جاودانی میں نفیس مکانات کا (وعدہ کیا ہے) اور خدا کی رضا مندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے یہی بڑی کامیابی ہے

طاہرالقادری

اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرما لیا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور ایسے پاکیزہ مکانات کا بھی (وعدہ فرمایا ہے) جوجنت کے خاص مقام پر سدا بہار باغات میں ہیں، اور (پھر) اللہ کی رضا اور خوشنودی (ان سب نعمتوں سے) بڑھ کر ہے (جو بڑے اجر کے طور پر نصیب ہوگی)، یہی زبردست کامیابی ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.