سوره التوبة (9) آیه 83

قرآن، سوره التوبة (9) آیه 83

آیه پسین: سوره التوبة (9) آیه 84
آیه پیشین: سوره التوبة (9) آیه 82

عربی

فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلى طائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَ لَنْ تُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخالِفِينَ

بدون حرکات عربی

فإن رجعك اللّه إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا و لن تقاتلوا معي عدوّا إنّكم رضيتم بالقعود أوّل مرّة فاقعدوا مع الخالفين

خوانش

Fa-in rajaAAaka Allahu ila ta-ifatin minhum faista/thanooka lilkhurooji faqul lan takhrujoo maAAiya abadan walan tuqatiloo maAAiya AAaduwwan innakum radeetum bialquAAoodi awwala marratin faoqAAudoo maAAa alkhalifeena

آیتی

اگر خدا تو را از جنگ باز گردانيد و با گروهي از ايشان ديدار کردي و ازتو خواستند که براي جنگ ديگر بيرون آيند ، بگو : شما هرگز با من به جنگ بيرون نخواهيد شد و همراه من با هيچ دشمني نبرد نخواهيد کرد ، زيرا شمااز نخست به نشستن در خانه خشنود بوده ايد پس اکنون هم با آنان که ازفرمان تخلف کرده اند در خانه بمانيد

خرمشاهی

و اگر خداوند تو را به سوى گروهى از آنان باز گرداند، و از تو براى همراهى اجازه خواستند، بگو هرگز همراه من بيرون نخواهيد آمد، و هرگز همراه من، با هيچ دشمنى نخواهيد جنگيد; چرا كه شما نخست بار به خانه نشينى راضى شديد، پس اكنون هم با خانه نشينان بنشينيد.

کاویانپور

و اگر خدا تو را بسوى گروهى از آنان (به مدينه) برگرداند و از تو اجازه جهاد بخواهند، به آنها بگو، اجازه نميدهم. شما هرگز با ما بيرون نخواهيد آمد و هيچگاه همراه من با دشمنان پيكار نخواهيد كرد، زيرا شما اول باز بخاطر ماندن اظهار مسرت كرديد، اكنون نيز بازماندگان بمانيد.

انصاریان

چنانچه خدا تو را [از سفر جنگ تبوک] به سوی گروهی از آنان [که بدون عذر از جنگ بازماندند] بازگردانید و آنان برای بیرون آمدن [به سوی جنگی دیگر] از تو اجازه خواستند، پس بگو: هرگز با من بیرون نخواهید آمد، و هرگز همراه من با هیچ دشمنی نخواهید جنگید؛ زیرا شما نخستین بار به نشستن در خانه [و ترک جنگ] خوشحال شدید، اکنون هم با مخالفین بنشینید.

سراج

پس اگر برگرداند ترا خدا بسوى گروهى از منافقان (كه بجهاد نيامدند) اجازه مى‏طلبند براى بيرون شدن (بغزوه ديگر) پس بگو هرگز بيرون نخواهيد آمد با من هيچگاه و هرگز كارزار نخواهيد كرد به همراه من با دشمنى زيرا شما خرسند شديد به نشستن (و تخلف كردن) نخستين بار پس بنشينيد با تخلف كنندگان

فولادوند

و اگر خدا تو را به سوى طايفه‏اى از آنان بازگردانيد، و آنان براى بيرون آمدن [به جنگ ديگرى‏] از تو اجازه خواستند، بگو: «شما هرگز با من خارج نخواهيد شد، و هرگز همراه من با هيچ دشمنى نبرد نخواهيد كرد، زيرا شما نخستين‏بار به نشستن تن درداديد. پس [اكنون هم‏] با خانه‏نشينان بنشينيد.»

پورجوادی

هر وقت خدا تو را به سوى گروهى از آنها روانه كرد و آنها از تو اجازه خروج خواستند بگو: «هرگز همراه من خروج نخواهيد كرد و به اتفاق من با دشمن نخواهيد جنگيد، چون شما بوديد كه بار اوّل به كناره‏گيرى راضى شديد، پس با پس ماندگان بمانيد.»

حلبی

و اگر خدا تو را به سوى گروهى از آنها باز گرداند پس از تو دستورى طلبند براى بيرون رفتن، بگو: هرگز با من بيرون نخواهيد آمد و هرگز به همراه من با دشمن كارزار نخواهيد كرد، بى‏گمان شما بار اول بنشستن خشنود شديد، پس با بازماندگان بنشينيد.

اشرفی

پس اگر باز گردانيد ترا خدا بسوى پاره از ايشان پس دستورى طلبند از تو براى بيرون رفتن پس بگو هرگز بيرون نخواهيد آمد با من هيچگاه و هرگز كارزار نخواهيد كرد با من دشمنى را بدرستيكه شما راضى شديد به نشستن اول بار پس بنشينيد با بازماندگان

خوشابر مسعود انصاري

پس اگر خداوند تو را به سوى گروهى از آنان باز آورد، آن گاه براى بيرون آمدن از تو اجازه خواهند، بگو: هرگز با من بيرون نخواهيد آمد و همراه من با هيچ دشمنى پيكار نخواهيد كرد. بى گمان شما بار نخست به نشستن خشنود شديد، پس با پس ماندگان بنشينيد

مکارم

هرگاه خداوند تو را بسوی گروهی از آنان بازگرداند، و از تو اجازه خروج (بسوی میدان جهاد) بخواهند، بگو: «هیچ گاه با من خارج نخواهید شد! و هرگز همراه من، با دشمنی نخواهید جنگید! شما نخستین بار به کناره‌گیری راضی شدید، اکنون نیز با متخلّفان بمانید!»

مجتبوی

پس اگر خداى تو را به گروهى از آنان بازگردانيد- پس از جنگ تبوك- آنگاه براى بيرون شدن اجازه خواستند، بگو: هرگز با من بيرون نخواهيد شد و هرگز همراه من با هيچ دشمنى كارزار نخواهيد كرد زيرا شما نخستين‏بار نشستن [از جنگ‏] را پسنديديد، پس با واپس‏ماندگان بنشينيد.

مصباح زاده

پس اگر باز گردانيد ترا خدا بسوى پاره از ايشان پس دستورى طلبند از تو براى بيرون رفتن پس بگو هرگز بيرون نخواهيد آمد با من هيچگاه و هرگز كارزار نخواهيد كرد با من دشمنى را بدرستى كه شما راضى شديد به نشستن اول بار پس بنشينيد با بازماندگان

معزی

پس اگر بازگردانيدت خدا بسوى گروهى از ايشان پس دستور خواستند از تو براى كوچ بگو هرگز با من برون نيائيد هيچگاه و هرگز نبرد نكنيد با من دشمنى را همانا خوشنود شديد به بازنشستن نخستين بار پس بنشينيد با بازماندگان

قمشه ای

پس اگر خدا تو را به سوی گروهی از آن بازماندگان (به مدینه) برگرداند و آنها (به ملاقات تو آمده و) اجازه جهاد خواهند، به آنها بگو: ابدا شما با من به جنگ نخواهید آمد و با هیچ کس از دشمنان من جهاد نخواهید کرد، شما هستید که اول بار برای تخلفتان از سفر جهاد اظهار مسرّت می‌کردید، اکنون هم با بازماندگان به جای خود بنشینید.

رشاد خليفه

اگر خدا مجدداً تو را در موقعيتي قرار دهد که آنها براي بسيج از تو اجازه بخواهند، بگو: شما ديگر هرگز با من بسيج نخواهيد شد و هرگز همراه من عليه هيچ دشمني نخواهيد جنگيد. زيرا شما از اول خانه نشين بودن را انتخاب کرديد. پس، اينک نيز بايد با خانه نشينان بمانيد.

Literal

So if God returned you to a group of people from them, so they asked for permission from you to the getting out/exit (battle), so say: «You will never/not get out/emerge with me ever (E), and you will never/not fight/kill with me an enemy, that you accepted/became content with the sitting/remaining behind (the) first time , so sit/remain with the remaining behind.»128

Al-Hilali Khan

If Allah brings you back to a party of them (the hypocrites), and they ask your permission to go out (to fight), say: «Never shall you go out with me, nor fight an enemy with me; you agreed to sit inactive on the first occasion, then you sit (now) with those who lag behind.»

Arthur John Arberry

So, if God returns thee to a party of them and they ask leave of thee to go forth, say: ‹You shall not go forth with me ever, and you shall not fight with me any enemy. You were well-pleased to tarry the first time, so now tarry with those behind.›

Asad

Hence, [O Prophet,] if God brings thee again face to face with some of them,» ? and then they ask thy leave to go forth [to war with thee], say: «Never shall you go forth with me. nor shall you fight an enemy together with me! Behold, you were wellpleased to stay at home on that first occasion: stay at home, then, with, those who [are obliged to] remain behind!»

Dr. Salomo Keyzer

Indien God u terugbrengt tot sommigen van hen, en zij u verlof vragen, met u ten oorlog te mogen trekken; zeg dan: Gij zult niet met mij vertrekken; nimmer zult gij een vijand met mij bekampen: het behaagde u de eerste maal te huis te blijven; zit dus thans te huis met hen die achterblijven.

Free Minds

If God returns you to a group of them, and they ask your permission to come with you, then Say: "You will not come with me ever; nor will you fight any enemy with me. You had accepted staying behind the first time, so stay with those who remain behind."

Hamza Roberto Piccardo

Se poi Allah riconduce a te un gruppo di costoro ed essi ti chiedono il permesso di partire in missione, di› loro: «Non verrete mai più con me e mai più combatterete il nemico in mia compagnia! Siete stati ben lieti di rimanere a casa vostra la prima volta, rimanete allora con coloro che rimangono indietro».

Hilali Khan

If Allah brings you back to a party of them (the hypocrites), and they ask your permission to go out (to fight), say: "Never shall you go out with me, nor fight an enemy with me; you agreed to sit inactive on the first occasion, then you sit (now) with those who lag behind."

Kuliev E.

Если Аллах возвратит тебя к некоторым из них, и они попросят у тебя дозволения отправиться в поход, то скажи: «Вы никогда не отправитесь со мной в поход и никогда не будете сражаться вместе со мной против врага. Вы были довольны тем, что отсиделись в первый раз. Посему отсиживайтесь вместе с теми, кто остается».

M.-N.O. Osmanov

Если по воле Аллаха ты вернешься к оставшимся мунафикам, к какой-либо группе их, и если они попросят у тебя дозволения выступить в поход, отвечай: «Вы никогда не выступите со мной в поход и никогда не станете сражаться вместе со мной против врага. Ведь вы с самого начала предпочли остаться [дома]. Так отсиживайтесь же вместе с оставшимися [дома]».

Mohammad Habib Shakir

Therefore if Allah brings you back to a party of them and then they ask your permission to go forth, say: By no means shall you ever go forth with me and by no means shall you fight an enemy with me; surely you chose to sit the first time, therefore sit (now) with those who remain behind.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

If Allah bring thee back (from the campaign) unto a party of them and they ask of thee leave to go out (to fight), then say unto them: Ye shall never more go out with me nor fight with me against a foe. Ye were content with sitting still the first time. So sit still, with the useless.

Palmer

But if God bring thee back to a sect of them, and they ask thee then for leave to sally forth; say, ‹Ye shall by no means ever sally forth with me, nor shall ye ever fight a foe with me! verily, ye were content to sit at home the first time, sit ye then now with those who stay behind.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Bundan böyle Allah, seni onlardan bir zümrenin yanına döndürür de savaşa çıkmak için senden izin isterlerse şöyle söyle: «Benimle birlikte asla çıkmayacaksınız, benimle birlikte herhangi bir düşmanla savaşmayacaksınız. İlk defasında oturup kalmayı yeğlemiştiniz. O halde geri kalanlarla birlikte oturadurun.»

Qaribullah

If Allah brings you back to a party of them and they ask permission to march with you, say: ‹You shall never march with me, nor shall you fight with me against any enemy. You were pleased to remain on the first occasion, therefore, you shall now stay with those who remain behind. ‹

QXP

If Allah returns you to a situation where they ask your permission to go forth, say, «You shall never again go out with me for any foe. For you were well pleased with sitting still the first time. Stay at home then with those who are obliged to remain behind (women, children, elderly men, the sick and the disabled).

Reshad Khalifa

If GOD returns you to a situation where they ask your permission to mobilize with you, you shall say, «You will never again mobilize with me, nor will you ever fight with me against any enemy. For you have chosen to be with the sedentary in the first place. Therefore, you must stay with the sedentary.»

Rodwell

If God bring thee back from the fight to some of them, and they ask thy leave to take the field, SAY: By no means shall ye ever take the field with me, and by no means shall ye fight an enemy with me: ye were well pleased to sit at home at the first crisis: sit ye at home, then, with those who lag behind.

Sale

If God bring thee back unto some of them, and they ask thee leave to go forth to war with thee, say, ye shall not go forth with me for the future, neither shall ye fight an enemy with me; ye were pleased with sitting at home the first time; sit ye at home therefore with those who stay behind.

Sher Ali

And if ALLAH bring thee back to a party of them, they ask of thee leave to go forth to fight, say then, `You shall never go forth with me, and shall never fight an enemy with me. You chose to sit at home the first time, so sit now with those who remain behind.›

Unknown German

Und wenn Allah dich heimkehren läßt zu einer Anzahl von ihnen und sie bitten dich um Erlaubnis, auszuziehen, dann sprich: «Nie soll ihr mit mir ausziehen und nie einen Feind bekämpfen an meiner Seite. Es gefiel euch, daheim zu sitzen das erste Mal, so sitzet nun mit denen, die zurückbleiben.»

V. Porokhova

И коль Аллах вернет тебя в их круг ■ И они станут у тебя просить, ■ Чтоб ты позволил им пойти с тобой (в поход), ■ Скажи: «Вы никогда со мною не пойдете ■ И никогда не будете сражаться ■ С врагом (в одном ряду) со мной. ■ Вам в первый раз угоднее отсиживаться было, – ■ Сидите ж с теми, кто (и в этот раз) ■ Отсиживаться пожелает».

Yakub Ibn Nugman

Әгәр сине Аллаһ сугыштан сәламәт монафикълар янына кайтарса, икенче сугышка чыгарга синнән рөхсәт сорасалар, аларга әйт: «Минем белән сугышка мәңге чыкмассыз, вә минем белән бергә һичбер вакытта дошман белән сугышмассыз, әүвәл мәртәбәдә өйдә калырга риза булган идегез, хәзер дә өйдә калучылар белән бергә утырып калыгыз».

جالندہری

پھر اگر خدا تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے جائے اور وہ تم سے نکلنے کی اجازت طلب کریں تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے اور نہ میرے ساتھ (مددگار ہوکر) دشمن سے لڑائی کرو گے۔ تم پہلی دفعہ بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو

طاہرالقادری

پس (اے حبیب!) اگر اللہ آپ کو (غزوۂ تبوک سے فارغ ہونے کے بعد) ان (منافقین) میں سے کسی گروہ کی طرف دوبارہ واپس لے جائے اور وہ آپ سے (آئندہ کسی اور غزوہ کے موقع پر جہاد کے لئے) نکلنے کی اجازت چاہیں تو ان سے فرما دیجئے گا کہ (اب) تم میرے ساتھ کبھی بھی ہرگز نہ نکلنا اور تم میرے ساتھ ہو کر کبھی بھی ہرگز دشمن سے جنگ نہ کرنا (کیونکہ) تم پہلی مرتبہ (جہاد چھوڑ کر) پیچھے بیٹھے رہنے سے خوش ہوئے تھے سو (اب بھی) پیچھے بیٹھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.