سوره التوبة (9) آیه 90

قرآن، سوره التوبة (9) آیه 90

آیه پسین: سوره التوبة (9) آیه 91
آیه پیشین: سوره التوبة (9) آیه 89

عربی

وَ جاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الأَْعْرابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَ قَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ

بدون حرکات عربی

و جاء المعذّرون من الأعراب ليؤذن لهم و قعد الّذين كذبوا اللّه و رسوله سيصيب الّذين كفروا منهم عذاب أليم

خوانش

Wajaa almuAAaththiroona mina al-aAArabi liyu/thana lahum waqaAAada allatheena kathaboo Allaha warasoolahu sayuseebu allatheena kafaroo minhum AAathabun aleemun

آیتی

گروهي از عربهاي باديه نشين آمدند و عذر آوردند تا آنها را رخصت دهند، که به جنگ نروند و آنهايي که به خدا و پيامبرش دروغ گفته بودند ، در خانه نشستند زودا که به کافرانشان عذابي دردآور خواهد رسيد

خرمشاهی

و عذرتراشان اعرابى [به نزد تو] آمدند كه به آنان اجازه [خانه نشينى] داده شود، و كسانى كه به خداوند و پيامبرش دروغ گفتند نيز خانه نشين شدند; زودا كه به آن دسته از آنان كه كافر شده اند، عذابى دردناك برساند.

کاویانپور

برخى از اعراب (صحرا نشين) نزد تو آمدند و عذر و بهانه آوردند، تا از جهاد معاف شوند و نيز كسانى كه خدا و پيامبرش را تكذيب نمودند و بجهاد نرفتند. كافران آن دو گروه را بعذابى بس دردناك گرفتار خواهيم ساخت.

انصاریان

عذر آورندگان از بادیه نشینان نزد تو آمدند تا به آنان اجازه [ترک جنگ] داده شود، و کسانی که به خدا و رسولش دروغ گفتند [بدون آمدن نزد تو و بی هیچ عذری در خانه] نشستند، به زودی به کسانی از آنان که کفر ورزیدند، عذابی دردناک خواهد رسید.

سراج

و آمدند عذرخواهان از باديه نشينان تا رخصت داده شود براى ايشان و نشستند آنانكه (در عذرخواهى) دروغ گفتند با خدا و فرستاده وى بزودى خواهد رسيد به آنانكه كافر شدند از ايشان عذابى دردناك

فولادوند

و عذرخواهان باديه‏نشين [نزد تو] آمدند تا به آنان اجازه [ترك جهاد] داده شود. و كسانى كه به خدا و فرستاده او دروغ گفتند نيز در خانه نشستند. به زودى كسانى از آنان را كه كفر ورزيدند عذابى دردناك خواهد رسيد.

پورجوادی

عده‏اى از عربهاى باديه نشين براى عذر آوردن نزد تو آمدند تا معاف شوند و آنان كه به خدا و رسولش دروغ گفته بودند نيز خانه نشين شدند، به زودى به كافران آنها عذاب دردناكى برسد.

حلبی

و عذر آوران از تازيان بيامدند تا به آنها اجازه داده شود و نشستند كسانى كه به خدا و رسولش دروغ بستند. بزودى كسانى از آنها را كه كافر شدند، عذابى دردناك برسد.

اشرفی

و آمدند عذر گويندگان از باديه نشينان كه دستورى داده شود مر ايشانرا و نشستند آنان كه دروغ بستند بر خدا و رسولش زود باشد كه برسد آنان را كه كافر شدند از ايشان عذابى دردناك

خوشابر مسعود انصاري

و عذر خواهان از باديه‏نشينان آمدند تا به آنان اجازه داده شود. و كسانى [ديگر نيز در خانه‏] نشستند كه به خدا و رسولش دروغ گفتند. به كافرانشان عذابى دردناك خواهد رسيد

مکارم

و عذرآورندگان از اعراب، (نزد تو) آمدند که به آنها اجازه (عدم شرکت در جهاد) داده شود؛ و آنها که به خدا و پیامبرش دروغ گفتند، (بدون هیچ عذری در خانه خود) نشستند؛ بزودی به کسانی از آنها که مخالفت کردند (و معذور نبودند)، عذاب دردناکی خواهد رسید!

مجتبوی

عذردارندگان از باديه‏نشينان- با اينكه جهاد بر آنان واجب نبود- آمدند تا به آنها رخصت داده شود [كه به كارزار نروند]، و كسانى كه به خداى و پيامبر او دروغ گفته بودند- منافقان- بازنشستند- با اينكه جهاد بر آنان واجب بود-. زودا كه به كسانى از آنان كه كافر شدند عذابى دردناك برسد.

مصباح زاده

و آمدند عذر گويندگان از باديه نشينان كه دستورى داده شود مر ايشان را و نشستند آنان كه دروغ بستند بر خدا و رسولش زود باشد كه برسد آنان را كه كافر شدند از ايشان عذابى دردناك

معزی

آمدند پوزش خواهان از اعراب (دشت نشينان) كه اذن داده شود بديشان و بازنشستند آنان كه دروغ گفتند با خدا و پيمبرش زود است رسد آنان را كه كفر ورزيدند از ايشان عذابى دردناك

قمشه ای

و گروهی از اعراب بادیه (نزد تو) آمده و عذر می‌آورند که اجازه معافی از جهاد یابند و نیز گروهی که تکذیب خدا و رسول را کرده (بدون هیچ عذری) از جهاد بازنشستند، به زودی کافران از این دو طایفه را عذابی دردناک خواهد رسید.

رشاد خليفه

عرب ها با عذر و بهانه نزد تو آمدند تا اجازه بگيرند كه عقب بمانند. اين نشانگرآن است كه آنها خدا و رسولش را تكذيب مي كنند- آنها عقب مي مانند. درواقع، كساني از آنان که كافرند، سزاوار مجازاتي دردناك شده اند.

Literal

And the apologizers/excuse givers from the Arabs came to be permitted/allowed to them, and those who denied God and His messenger sat/remained behind , those who disbelieved from them a painful torture will strike/hit (them).

Al-Hilali Khan

And those who made excuses from the bedouins came (to you, O Prophet SAW) asking your permission to exempt them (from the battle), and those who had lied to Allah and His Messenger sat at home (without asking the permission for it); a painful torment will seize those of them who disbelieve.

Arthur John Arberry

And the Bedouins came with their excuses, asking for leave; those who lied to God and His Messenger tarried; there shall befall the unbelievers of them a painful chastisement.

Asad

AND THERE came [unto the Apostle] such of the bedouin as had some excuse to offer, [with the request] that they be granted exemption, whereas Muslim, on the authority of Jabir ibn `Abd Allah; and in various other hadfth compilations. Since `Abd Allah ibn Ubayy died some time after the Prophet’s return from Tabuk, while verse 84-like most of this surah – was revealed during the campaign, it is clear that the prohibition expressed in this verse relates only (as the sequence shows) to those who «were bent on denying God and His Apostle, and [who] died in this their iniquity»-that is, to unrepentant sinners. those who were bent on giving the lie to God and His Apostle [simply] remained at home.'» [And] grievous suffering is bound to befall such of them as are bent on denying the truth!

Dr. Salomo Keyzer

En zekere Arabieren van de woestijn kwamen om zich te verontschuldigen, en baden, dat zij achter mochten blijven. Zij die God en zijn gezant van logen hadden beschuldigd, bleven te huis. Maar eene pijnlijke straf zal hun worden opgelegd die niet gelooven.

Free Minds

And those who had an excuse from among the Nomads came so permission would be given to them, and those who denied God and His messenger simply stayed behind. Those who rejected from them will be inflicted with a painful retribution.

Hamza Roberto Piccardo

Quei beduini che cercano scuse sono venuti per chiederti dispensa, mentre coloro che hanno mentito ad Allah e al Suo Messaggero non si sono mossi. Ben presto un castigo doloroso colpirà quelli di loro che sono miscredenti.

Hilali Khan

And those who made excuses from the bedouins came (to you, O Prophet SAW) asking your permission to exempt them (from the battle), and those who had lied to Allah and His Messenger sat at home (without asking the permission for it); a painful torment will seize those of them who disbelieve.

Kuliev E.

Бедуины, которые уклонялись под благовидным предлогом, пришли для того, чтобы он позволил им остаться, и те из них, которые солгали Аллаху и Его Посланнику, остались сидеть. Тех из них, которые не уверовали, постигнут мучительные страдания.

M.-N.O. Osmanov

Те из бедуинов, которые придумывали уважительные причины, пришли [к Пророку], чтобы он дозволил им [не участвовать в походе], и те из них, которые не уверовали в Аллаха и Его Посланника, остались [дома]. Тех, которые не уверовали, да поразит мучительное наказание!

Mohammad Habib Shakir

And the defaulters from among the dwellers of the desert came that permission may be given to them and they sat (at home) who lied to Allah and His Messenger; a painful chastisement shall afflict those of them who disbelieved.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And those among the wandering Arabs who had an excuse came in order that permission might be granted them. And those who lied to Allah and His messenger sat at home. A painful doom will fall on those of them who disbelieve.

Palmer

There came certain desert Arabs that they might be excused; and those stayed behind who had called God and His Apostle liars. There shall befall those of them who misbelieved, a mighty woe.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Göçebe Arapların özür bahane edenleri kendilerine izin verilmesi için geldiler; Allah’a ve resulüne yalan söyleyenler oturdular. Onların küfre sapanlarına korkunç bir azap erişecektir.

Qaribullah

Some Arabs of the desert who had an excuse came asking permission to stay behind; whilst those who belied Allah and His Messenger remained behind. A painful punishment shall fall on those of them that disbelieved.

QXP

And of the wandering Arabs also, there were some who made excuses and came to claim exemption. And those who were false to Allah and His Messenger, merely sat behind. Grievous suffering is bound to befall the unbelievers among them.

Reshad Khalifa

The Arabs made up excuses, and came to you seeking permission to stay behind. This is indicative of their rejection of GOD and His messenger – they stay behind. Indeed, those who disbelieve among them have incurred a painful retribution.

Rodwell

Some Arabs of the desert came with excuses, praying exemption; and they who had gainsaid God and His Apostle sat at home: a grievous punishment shall light on such of them as believe not.

Sale

And certain Arabs of the desert came to excuse themselves, praying that they might be permitted to stay behind; and they sat at home who had renounced God and his Apostle. But a painful punishment shall be inflicted on such of them as believe not.

Sher Ali

And those, who make excuses from among the desert Arabs, came with the request that exemption might be granted them. And those who lied to ALLAH and HIS Messenger stayed at home. A grievous punishment shall befall those of them who disbelieve.

Unknown German

Und es kamen solche Wüstenaraber, die Ausflüchte machten, daß sie ausgenommen würden; und jene, die falsch waren gegen Allah und Seinen Gesandten, blieben (daheim). Wahrlich, eine schmerzliche Strafe wird die unter ihnen ereilen, die ungläubig sind.

V. Porokhova

И были среди бедуинов те, ■ Кто, извиняясь, приходил тебя просить ■ Освободить их (от похода), ■ И устранились от похода также те, ■ Кто лгал Аллаху и посланнику Его. ■ И тех из них, кто не уверовал (в Него), ■ Мучительная кара поразит.

Yakub Ibn Nugman

Бәдәвий ґәрәбләренең монафикълары, үзләрен гозерле күрсәтеп, сугышка чыкмаска Расүл г-мнән рөхсәт сорарга килделәр һәм алардан Аллаһуны һәм расүлне ялган диючеләре сугышка чыкмыйча калдылар. Аларның кәферләренә Аллаһудан ґәзаб тиз ирешер.

جالندہری

اور صحرا نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے (تمہارے پاس) آئے کہ ان کو بھی اجازت دی جائے اور جنہوں نے خدا اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ (گھر میں) بیٹھ رہے سو جو لوگ ان میں سے کافر ہوئے ہیں ان کو دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا

طاہرالقادری

اور صحرا نشینوں میں سے کچھ بہانہ ساز (معذرت کرنے کے لئے دربارِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں) آئے تاکہ انہیں (بھی) رخصت دے دی جائے، اور وہ لوگ جنہوں نے (اپنے دعویٰ ایمان میں) اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے جھوٹ بولا تھا (جہاد چھوڑ کر پیچھے) بیٹھے رہے، عنقریب ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب پہنچے گا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.