سوره التوبة (9) آیه 91

قرآن، سوره التوبة (9) آیه 91

آیه پسین: سوره التوبة (9) آیه 92
آیه پیشین: سوره التوبة (9) آیه 90

عربی

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَ لا عَلَى الْمَرْضى وَ لا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

بدون حرکات عربی

ليس على الضّعفاء و لا على المرضى و لا على الّذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا للّه و رسوله ما على المحسنين من سبيل و اللّه غفور رحيم

خوانش

Laysa AAala aldduAAafa-i wala AAala almarda wala AAala allatheena la yajidoona ma yunfiqoona harajun itha nasahoo lillahi warasoolihi ma AAala almuhsineena min sabeelin waAllahu ghafoorun raheemun

آیتی

بر ناتوانان و بيماران و آنان که هزينه خويش نمي يابند ، هر گاه در عمل براي خدا و پيامبرش اخلاص ورزند گناهي نيست اگر به جنگ نيايند ، که بر نيکوکاران هيچ گونه عتابي نيست و خدا آمرزنده و مهربان است

خرمشاهی

بر ناتوانان و بيماران و كسانى كه چيزى ندارند كه انفاق كنند، ايرادى نيست، به شرط آنكه نسبت به خداوند و پيامبرش خيرانديش باشند; [و] بر نيكوكاران ايرادى نيست، و خداوند آمرزگار مهربان است.

کاویانپور

بر ناتوانان و بيماران و كسانى كه هزينه راه (و خرج سفر و مخارج زندگى خانواده‏شان را) ندارند گناهى نيست (كه در جهاد حاضر نشوند) و به نيكوكاران (بى‏بضاعت) نيز گناهى نيست وقتى كه آنان براى رضاى خدا و پيامبرش مردم را پند و اندرز بدهند (و تعليم قرآن نمايند) و خدا همواره آمرزنده مهربانست.

انصاریان

بر ناتوانان و بیماران و آنان که چیزی برای هزینه کردن [در راه جهاد] نمی یابند، گناهی نیست [که در جهاد شرکت نکنند] در صورتی که [در پشت جبهه با اعمال و گفتارشان] برای خدا و پیامبرش خیرخواهی کنند [و از این طریق به حمایت رزمندگان برخیزند]؛ آری، بر نیکوکاران [معذور] هیچ مؤاخذه و سرزنشی نیست، و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.

سراج

و نيست بر ناتوانان (چون پيران) و نه بر بيماران و نه بر آنانكه نمى‏يابند چيزى كه هزينه (خود در سفر جهاد) كنند گناهى آنگه كه نصيحت كنند براى خدا و فرستاده او (مردم را) نيست بر نيكوكاران (بر ناتوانان و بيماران كه ناصح‏اند) هيچ راه (ملامتى) و خدا آمرزگار و مهربانست

فولادوند

بر ناتوانان و بر بيماران و بر كسانى كه چيزى نمى‏يابند [تا در راه جهاد ] خرج كنند -در صورتى كه براى خدا و پيامبرش خيرخواهى نمايند- هيچ گناهى نيست، [و نيز] بر نيكوكاران ايرادى نيست، و خدا آمرزنده مهربان است.

پورجوادی

بر ناتوانان و بيماران و آنان كه وسع مالى ندارند، اگر خيرخواه خدا و رسولش باشند گناهى نيست- بر نيكوكاران ايرادى نباشد و خدا آمرزنده مهربان است.

حلبی

بر ناتوانان و بر بيماران و بر آنها كه چيزى نمى‏يابند تا نفقه كنند، گناهى نيست اگر به خدا و رسولش اخلاص ورزند. بر نيكوكاران راه [ملامت‏] نيست و خدا آمرزنده مهربان است.

اشرفی

نيست بر ناتوانان و نه بر بيماران و نه بر آنان كه نمى‏يابند آنچه را صرف ميكنند گناهى چون خالص شدند مر خدا و رسولش را نباشد بر نيكوكاران هيچ راهى و خدا آمرزنده و مهربانست

خوشابر مسعود انصاري

بر ناتوانان و بر بيماران و بر آنان كه چيزى نمى‏يابند كه [در اين سفر] خرج كنند، چون خير خدا و رسولش را بخواهند، گناهى نيست. بر نيكوكاران هيچ راه [سرزنشى‏] نيست. و خداوند آمرزنده مهربان است

مکارم

بر ضعیفان و بیماران و آنها که وسیله‌ای برای انفاق (در راه جهاد) ندارند، ایرادی نیست (که در میدان جنگ شرکت نجویند،) هرگاه برای خدا و رسولش خیرخواهی کنند (؛و از آنچه در توان دارند، مضایقه ننمایند). بر نیکوکاران راه مؤاخذه نیست؛ و خداوند آمرزنده و مهربان است!

مجتبوی

بر ناتوانان و بيماران و كسانى كه چيزى نيابند- ندارند- كه [در راه جهاد] هزينه كنند، هر گاه خدا و پيامبر او را نيكخواه باشند تنگى و باكى [در بازنشستنشان از جنگ‏] نيست زيرا بر نيكوكاران هيچ راهى [براى سرزنش و عقوبت‏] نيست و خدا آمرزگار و مهربان است

مصباح زاده

نيست بر ناتوانان و نه بر بيماران و نه بر آنان كه نمى‏يابند آنچه را صرف ميكنند گناهى چون خالص شدند مر خدا و رسولش را نباشد بر نيكوكاران هيچ راهى و خدا آمرزنده و مهربانست

معزی

نيست بر ناتوانان و نه بر بيماران و نه بر آنان كه ندارند چيزى كه هزينه كنند پروائى اگر نكو انديشند براى خدا و پيمبرش نيست بر نكوكاران راهى و خدا است آمرزنده مهربان

قمشه ای

بر ناتوانان و بیماران و فقیران که خرج سفر (و نفقه عیال خود را) ندارند گناهی بر ترک جهاد نیست هرگاه که با خدا و رسول او خیرخواهی و اخلاص ورزند (که این کار نیکوست و) بر نیکوکاران عالم از هیچ راه حرج و زحمتی نیست و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.

رشاد خليفه

بر کساني که ناتوان اند، يا بيمارند، يا چيزي نمي يابند که عرضه کنند، سرزنشي نيست تا زماني كه به خدا و رسول وفادار باشند. بر کساني از ايشان که نيكوكارند، سرزنشي نيست. خداست آمرزنده، مهربان ترين.

Literal

Strain/sin/hardship is not on the weak ones, and nor on the sick/diseased, and nor on those who do not find what they (should) spend, if they were faithful/sincere to God and His messenger, (there) is not from a way/path on the good doers, and God (is) a forgiving, merciful.

Al-Hilali Khan

There is no blame on those who are weak or ill or who find no resources to spend (in holy fighting (Jihad)), if they are sincere and true (in duty) to Allah and His Messenger. No ground (of complaint) can there be against the Muhsinoon (good-doers – see the footnote of V.:). And Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

Arthur John Arberry

There is no fault in the weak and the sick and those who find nothing to expend, if they are true to God and to His Messenger. There is no way against the good-doers — God is All-forgiving, All-compassionate —

Asad

[But] no blame shall attach to the weak, nor to the sick, nor to those who have no means. [to equip themselves], provided that they are sincere towards God and His Apostle: there is no cause to reproach the doers of good, for God is much-forgiving, a dispenser of grace.

Dr. Salomo Keyzer

Zij die zwak, of door ziekte aangetast zijn, of zij die geene middelen hebben om tot den oorlog bij te dragen, zullen geene zonde doen indien zij te huis blijven, zoo zij zich geloovig omtrent God en zijn gezant gedragen. Hun die rechtvaardig zijn, zal geen kwaad geschieden; want God is genadig en barmhartig.

Free Minds

There is no blame to be placed upon the weak, or the sick, or those who do not find anything to spend on, if they are sincere to God and His messenger. There is no argument against the good doers; and God is Forgiving, Merciful.

Hamza Roberto Piccardo

Non saranno ritenuti colpevoli i deboli, i malati e coloro che non dispongono di mezzi, a condizione che siano sinceri con Allah e col Suo Messaggero: nessun rimprovero per coloro che fanno il bene. Allah è perdonatore, misericordioso.

Hilali Khan

There is no blame on those who are weak or ill or who find no resources to spend (in holy fighting (Jihad)), if they are sincere and true (in duty) to Allah and His Messenger. No ground (of complaint) can there be against the Muhsinoon (good-doers – see the footnote of V.9:120). And Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

Kuliev E.

Нет греха на немощных, больных и тех, которые не находят средств на пожертвования, если они искренни перед Аллахом и Его Посланником. Нет оснований укорять творящих добро. Воистину, Аллах – Прощающий, Милосердный.

M.-N.O. Osmanov

На немощных, больных и тех, которым нечего расходовать [на борьбу во имя Аллаха], нет греха, если они искренне [веруют] в Аллаха и Его Посланника. Нет оснований [упрекать в чем-либо] тех, кто творит добро: ведь Аллах – прощающий, милосердный.

Mohammad Habib Shakir

It shall be no crime in the weak, nor in the sick, nor in those who do not find what they should spend (to stay behind), so long as they are sincere to Allah and His Messenger; there is no way (to blame) against the doers of good; and Allah is Forgiving, Merciful;

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Not unto the weak nor unto the sick nor unto those who can find naught to spend is any fault (to be imputed though they stay at home) if they are true to Allah and His messenger. Not unto the good is there any road (of blame). Allah is Forgiving, Merciful.

Palmer

For the weak, and the sick, and those who cannot find wherewith to expend in alms there is no hindrance, so they be only sincere towards God and His Apostle. There is no way against those who do well; for God is forgiving and merciful.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Güçsüzlere, hastalara, infak edecek bir şey bulamayanlara, Allah ve resulü için öğüt verdikleri takdirde bir günah yoktur. Güzel davrananlar aleyhine bir yol yok. Allah Gafûr’dur, Rahîm’dir.

Qaribullah

There is no fault for the weak, the sick, and those lacking the means to spend (to stay behind), if they are true to Allah and His Messenger. There is no way against the righteous; Allah is Forgiving, the Most Merciful.

QXP

Not to be blamed are the physically weak, the elderly, the sick, and the ones who have no means to offer, so long as they are sincere to Allah and His Messenger (48:17). They should keep doing what they can to support the Cause. There is no way of blame against the doers of such good. Allah is Forgiving, Merciful.

Reshad Khalifa

Not to be blamed are those who are weak, or ill, or do not find anything to offer, so long as they remain devoted to GOD and His messenger. The righteous among them shall not be blamed. GOD is Forgiver, Most Merciful.

Rodwell

It shall be no crime in the weak, and in the sick, and in those who find not the means of contributing, to stay at home, provided they are sincere with God and His Apostle. Against those who act virtuously, there is no cause of blame: and God is Gracious, Merciful: –

Sale

In those who are weak, or are afflicted with sickness, or in those who find not wherewith to contribute to the war, it shall be no crime if they stay at home; provided they behave themselves faithfully towards God and his Apostle. There is no room to lay blame on the righteous; for God is gracious and merciful:

Sher Ali

No blame lies on the weak, nor on the sick, nor on those who find naught to spend, if they are sincere to ALLAH and HIS Messenger. There is no cause of reproach against those who do good deeds; and ALLAH is Most Forging, Merciful,

Unknown German

Kein Tadel trifft die Schwachen und die Kranken und diejenigen, die nichts zum Ausgeben finden, wenn sie nur gegen Allah und Seinen Gesandten aufrichtig sind. Kein Vorwurf trifft jene, die Gutes tun – und Allah ist allverzeihend, barmherzig -,

V. Porokhova

Но нет вины на тех, кто слаб иль болен ■ Иль кто (из скудного достатка своего) ■ Расходовать не может (на пути Аллаха), ■ Коль они искренни пред Ним и пред посланником Его; ■ И никаких нет оснований ■ Быть против тех, кто делает добро, – ■ Аллах, поистине, прощающ, милосерд!

Yakub Ibn Nugman

Зәгыйфь, авыруларга, һәм сугыш кирәк-яракларын алырга көче җитмәгән фәкыйрьләргә сугыштан калулары өчен гөнаһ юктыр, әгәр Аллаһуга һәм рәсүленә ихласлы булсалар! Изге гамәлле хак мөэминнәрне ґәзаб кылырга юл юктыр. Аллаһ ярлыкаучы, рәхимле.

جالندہری

نہ تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر نہ ان پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں (کہ شریک جہاد نہ ہوں یعنی) جب کہ خدا اور اس کے رسول کے خیراندیش (اور دل سے ان کے ساتھ) ہوں۔ نیکو کاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے۔ اور خدا بخشنے والا مہربان ہے

طاہرالقادری

ضعیفوں (کمزوروں) پر کوئی گناہ نہیں اور نہ بیماروں پر اور نہ (ہی) ایسے لوگوں پر ہے جو اس قدر (وسعت بھی) نہیں پاتے جسے خرچ کریں جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے لئے خالص و مخلص ہو چکے ہوں، نیکوکاروں (یعنی صاحبانِ احسان) پر الزام کی کوئی راہ نہیں اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.