سوره التوبة (9) آیه 95

قرآن، سوره التوبة (9) آیه 95

آیه پسین: سوره التوبة (9) آیه 96
آیه پیشین: سوره التوبة (9) آیه 94

عربی

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ جَزاءً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ

بدون حرکات عربی

سيحلفون باللّه لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنّهم رجس و مأواهم جهنّم جزاء بما كانوا يكسبون

خوانش

Sayahlifoona biAllahi lakum itha inqalabtum ilayhim lituAAridoo AAanhum faaAAridoo AAanhum innahum rijsun wama/wahum jahannamu jazaan bima kanoo yaksiboona

آیتی

چون به نزدشان بازگرديد ، برايتان سوگند مي خورند تا از خطايشان ، درگذريد از ايشان اعراض کنيد که مردمي پليدند و به خاطر اعمالشان جاي در جهنم دارند

خرمشاهی

چون به سوى آنان باز گشتيد به خداوند سوگند مى خورند تا از آنان درگذريد، آرى از آنان روى بگردانيد كه آنان پليدند و به كيفر كار و كردارشان سرا و سرانجامشان جهنم است.

کاویانپور

و چون بسوى آنان باز ميگرديد، سوگندهاى مؤكد بنام خدا براى شما ياد خواهند كرد كه از تخلف آنان صرفنظر كنيد (فريب آنها را نخوريد) و از آنها دورى نمائيد، در واقع آنها جماعتى پليد و نابكارند و بكيفر اعمالشان دوزخ اقامتگاه آنهاست.

انصاریان

هنگامی که به سوی آنان بازگردید، برای شما [در جهت معذور بودن خود] زود سوگند می خورند تا از آنان صرف نظر کنید؛ پس از آنان روی برگردانید؛ زیرا پلیدند و جایگاهشان به کیفر خیانت هایی که همواره مرتکب می شدند، دوزخ است.

سراج

منافقان بزودى قسم مى‏خورند بخدا براى شما آنگه كه (از سفر تبوك) برگرديد بسويشان تا روى گردانيد از (سرزنش) ايشان پس اعراض كنيد از ايشان زيرا ايشان پليدند و جايگاهشان دوزخست كيفر دادنى است بسزاى آن كارهائى كه بدست آورده‏اند

فولادوند

وقتى به سوى آنان بازگشتيد، براى شما به خدا سوگند مى‏خورند تا از ايشان صرفنظر كنيد. پس، از آنان روى برتابيد، چرا كه آنان پليدند، و به [سزاى‏] آنچه به دست آورده‏اند جايگاهشان دوزخ خواهد بود.

پورجوادی

چون به آنها رجوع كنيد برايتان سوگند ياد مى‏كنند كه از آنها چشم پوشى كنيد، از آنها روى بگردانيد كه مردمى پليدند و به كيفر كردارشان جايگاه آنها دوزخ است.

حلبی

براى شما به خدا سوگند خواهند خورد، هنگامى كه به سوى آنها باز آييد تا از [ملامت‏] آنها اعراض كنيد. پس از ايشان روى برگردانيد، بى‏گمان آنها ناپاك‏اند و جايگاهشان دوزخ است به جزاى آنچه كسب مى‏كردند.

اشرفی

بزودى سوگند خواهند خورد بخدا از براى شما چون باز گرديد بسوى ايشان تا روى گردانيد از ايشان پس روى بگردانيد از ايشان بدرستيكه ايشان پليدند و جايگاهشان دوزخست پاداشى بسبب آنچه بودند كسب ميكردند

خوشابر مسعود انصاري

چون به سوى آنان باز آييد، برايتان به خدا سوگند خواهند خورد تا از آنان صرف نظر كنيد. پس از آنان رويگردان شويد. به راستى آنان پليدند. و جايشان به كيفر آنچه مى‏كردند جهنّم است

مکارم

هنگامی که بسوی آنان بازگردید، برای شما به خدا سوگند یاد می‌کنند، تا از آنها اعراض (و صرف نظر) کنید؛ از آنها اعراض کنید (و روی بگردانید)؛ چرا که پلیدند! و جایگاهشان دوزخ است، بکیفر اعمالی که انجام می‌دادند.

مجتبوی

چون به سوى آنان بازگرديد براى شما به خدا سوگند خواهند خورد تا از [سرزنش‏] آنها چشم بپوشيد، پس از ايشان چشم بپوشيد، كه آنان پليدند و جايگاهشان به سزاى كارهايى كه مى‏كردند، دوزخ است.

مصباح زاده

بزودى سوگند خواهند خورد بخدا از براى شما چون باز گرديد بسوى ايشان تا روى گردانيد از ايشان پس روى بگردانيد از ايشان بدرستى كه ايشان پليدند و جايگاهشان دوزخست پاداشى بسبب آنچه بودند كسب ميكردند

معزی

زود است سوگند خورند به خدا براى شما گاهى كه بازگرديد بسوى ايشان كه روى گردانيد از ايشان پس روى بگردانيد از ايشان كه ايشانند چرك و جايگاه ايشان است دوزخ پاداشى بدانچه بودند دست مى آوردند

قمشه ای

چون شما به سوی آنها بازگردید قسم‌های مؤکّد به خدا برای شما یاد کنند که از آنها چشم‌پوشی کنید. از آنها اعراض کنید که مردمی پلیدند و به کیفر کردار خود به آتش دوزخ مأوی خواهند یافت.

رشاد خليفه

هنگامي كه نزدشان بازگرديد، براي شما به خدا قسم خواهند خورد، تا شايد آنها را ناديده بگيريد. شما آنها را ناديده بگيريد. آنها آلوده هستند وبه جزاي گناهاني كه كسب كرده اند، سرنوشتشان دوزخ است.

Literal

They will swear by God to you if you returned to them to object/oppose from them, so object/oppose from them, that they truly are obscenity/filth , and their shelter/refuge (is) Hell because (of) what they were earning/acquiring .

Al-Hilali Khan

They will swear by Allah to you (Muslims) when you return to them, that you may turn away from them. So turn away from them. Surely, they are Rijsun (i.e. Najasun (impure) because of their evil deeds), and Hell is their dwelling place, – a recompense for that which they used to earn.

Arthur John Arberry

They will swear to you by God, when you turn back to them, that you may turn aside from them. So turn aside from them, for they are an abomination, and their refuge is Gehenna — a recompense for what they have been earning.

Asad

When you will have returned to them, (O believers,] they will swear to you by God, [repeating their excuses,] with a view to your letting them be.’`› Let them be, then: behold, they are loathsome, and hell is their goal in recompense for what they were wont to do.

Dr. Salomo Keyzer

Zij zullen, als gij tot hen zijt teruggekeerd, u bij God bezweren, dat gij hen alleen zult laten. Laat hen dus alleen; want zij zijn afschuwelijk, en de hel zal hunne woning zijn, als eene vergelding voor hetgeen zij hebben bedreven.

Free Minds

They will swear by God to you, when you return to them, so that you would let them be. So let them be, for they are foul, and their destiny is Hell as a recompense for what they earned.

Hamza Roberto Piccardo

Quando ritornerete vi scongiureranno, [in nome di Allah], di lasciarli stare. Allontanatevi da loro, sono sozzura e il loro rifugio sarà l’Inferno, compenso per quello che hanno fatto.

Hilali Khan

They will swear by Allah to you (Muslims) when you return to them, that you may turn away from them. So turn away from them. Surely, they are Rijsun (i.e. Najasun (impure) because of their evil deeds), and Hell is their dwelling place, – a recompense for that which they used to earn.

Kuliev E.

Когда вы вернетесь к ним, они будут клясться Аллахом, чтобы вы отвернулись от них. Отвернитесь же от них, ибо они – нечисть. Их пристанищем будет Геенна. Таково воздаяние за то, они приобретали.

M.-N.O. Osmanov

Они станут вам клясться Аллахом, когда вы возвратитесь к ним [из похода], чтобы вы отстали от них. Отвернитесь же от них, ибо они мерзостны, а прибежищем им будет ад, ибо они этого заслужили.

Mohammad Habib Shakir

They will swear to you by Allah when you return to them so that you may turn aside from them; so do turn aside from them; surely they are unclean and their abode is hell; a recompense for what they earned.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

They will swear by Allah unto you, when ye return unto them, that ye may let them be. Let them be, for lo! they are unclean, and their abode is hell as the reward for what they used to earn.

Palmer

They will adjure you by God when ye have come back to them, to turn aside from them; turn ye aside then from them; verily, they are a plague, and their resort is hell! a recompense for that which they have earned!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yanlarına döndüğünüzde kendilerini paylamaktan vazgeçesiniz diye Allah’a yemin edecekler. Vazgeçin onlardan, çünkü hepsi pisliktir! Kazandıklarının karşılığı olarak, varacakları yer cehennemdir.

Qaribullah

When you return to them, they will swear to you by Allah that you might turn aside from them. Let them alone, they are unclean. Gehenna shall be their refuge, a recompense for their earnings.

QXP

They will swear by Allah, when you return to them, so that you may leave them alone. So leave them alone (9:125). They have blotted their humanity and earned the abode of Hell with their actions.

Reshad Khalifa

They will swear by GOD to you, when you return to them, that you may disregard them. Do disregard them. They are polluted, and their destiny is Hell, as a requital for the sins they have earned.

Rodwell

They will adjure you by God when ye are come back to them, to withdraw from them: Withdraw from them, then, for they are unclean: their dwelling shall be Hell, in recompense for their deserts.

Sale

They will swear unto you by God, when ye are returned unto them, that ye may let them alone. Let them alone therefore, for they are an abomination, and their dwelling shall be hell, a reward for that which they have deserved.

Sher Ali

They will swear to you by ALLAH, when you return to them, that you may leave them alone. So leave them alone. Surely, they are an abomination, and their abode is Hell – a fit recompense for that which they used to do.

Unknown German

Sie werden euch bei Allah schwören, wenn ihr zu ihnen zurückkehrt, daß ihr sie sich selbst überlassen sollt. Überlasset sie also sich selbst. Sie sind ein Abscheu, und ihr Aufenthalt ist die Hölle, ein Entgelt für das, was sie sich selbst erwarben.

V. Porokhova

Когда вы возвратитесь к ним, ■ Они вас будут заклинать Аллахом, ■ Чтоб вы оставили в покое их. ■ А потому оставь в покое их. ■ Ведь они – мерзость, и пристанище им – Ад ■ Как воздаяние за то, что сами предварили.

Yakub Ibn Nugman

Кайчан сугыштан алар янына кайтсагыз, алар Аллаһ белән ант итәләр, кимчелекләрен гафу итүегез өчен: «Алардан бизегез! Тәхкыйк алар – нәҗесләр, вә урыннары җәһәннәмдер, җәза йөзеннән, монафикъ булганнары өчен.

جالندہری

جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو تمہارے روبرو خدا کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو سو اُن کی طرف التفات نہ کرنا۔ یہ ناپاک ہیں اور جو یہ کام کرتے رہے ہیں اس کے بدلہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے

طاہرالقادری

اب وہ تمہارے لئے اﷲ کی قََسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، پس تم ان کی طرف التفات ہی نہ کرو بیشک وہ پلید ہیں اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کمایا کرتے تھے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.