سوره التوبة (9) آیه 98

قرآن، سوره التوبة (9) آیه 98

آیه پسین: سوره التوبة (9) آیه 99
آیه پیشین: سوره التوبة (9) آیه 97

عربی

وَ مِنَ الأَْعْرابِ مَنْ يَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ مَغْرَماً وَ يَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوائِرَ عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

بدون حرکات عربی

و من الأعراب من يتّخذ ما ينفق مغرما و يتربّص بكم الدّوائر عليهم دائرة السّوء و اللّه سميع عليم

خوانش

Wamina al-aAArabi man yattakhithu ma yunfiqu maghraman wayatarabbasu bikumu alddawa-ira AAalayhim da-iratu alssaw-i waAllahu sameeAAun AAaleemun

آیتی

پاره اي از عربهاي باديه نشين آنچه را که خرج مي کنند چون غرامتي مي ، پندارند و منتظرند تا به شما حوادثي برسد حوادث بد بر خودشان باد و خدا شنوا و داناست

خرمشاهی

و از اعرابيان كسانى هستند كه آنچه انفاق كرده اند [در حكم] تاوان مى شمارند و در حق شما انتظار حادثه هاى ناگوار دارند; حادثه ناگوار نصيب خودشان باد; و خداوند شنواى داناست.

کاویانپور

و از اعراب كسانى هستند كه آنچه را (در راه جهاد) مى‏بخشند ضرر مالى به خود مى‏پندارند و براى شما مسلمانان انتظار پيش آمدهاى ناگوارى دارند. اتفاقات ناگوار براى خود آنها خواهد بود و خدا شنواى داناست.

انصاریان

و گروهی از بادیه نشینان کسانی هستند که آنچه را انفاق می کنند غرامت و تاوان می شمارند، و پیش آمدهای بدی را برای شما انتظار می برند، پیش آمدهای بد بر خودشان باد؛ و خدا شنوا و داناست.

سراج

و برخى از باديه نشينان كسى است كه فرا مى‏گيرد آنچه را (در راه خدا) خرج مى‏كند غرامتى و انتظار مى‏برد براى شما حوادث بد روزگار را برايشان با حادثه بد و خدا شنوا و دانا است

فولادوند

و برخى از آن باديه‏نشينان كسانى هستند كه آنچه را [در راه خدا] هزينه مى‏كنند، خسارتى [براى خود] مى‏دانند، و براى شما پيشامدهاى بد انتظار مى‏برند. پيشامد بد براى آنان خواهد بود، و خدا شنواى داناست.

پورجوادی

بعضى از عربهاى باديه نشين آنچه را خرج مى‏كنند غرامت به حساب مى‏آورند و متوقع هستند كه حوادث ناگوارى براى شما رخ بدهد، حوادث ناگوار بر خودشان باد، خداوند شنواى داناست.

حلبی

و از عربان [باديه‏] كسانى هستند كه آنچه را انفاق مى‏كنند، غرامت [و خسران‏] مى‏شمارند و براى شما انتظار پيشامدهاى بد دارند، و پيشامد بد بر آنهاست و خدا شنواى داناست.

اشرفی

و از باديه نشينان كسى است كه ميگيرد آنچه را صرف مى‏كند جاى تاوان و چشم ميدارد بشما گردشهاى روزگار بر ايشانست گردش بد و خداى شنواى داناست

خوشابر مسعود انصاري

و از باديه‏نشينان كسى هست، كه آنچه را انفاق مى‏كند تاوان مى‏شمارد و در حقّ شما چشم به راه پيشامدهاى ناگوار است. پيشامد ناگوار بر آنان باد و خداوند شنواى داناست

مکارم

گروهی از (این) اعراب بادیه‌نشین، چیزی را که (در راه خدا) انفاق می‌کنند،غرامت محسوب می‌دارند؛ و انتظار حوادث دردناکی برای شما می‌کشند؛ حوادث دردناک برای خود آنهاست؛ و خداوند شنوا و داناست!

مجتبوی

و از باديه‏نشينان كسانى هستند كه آنچه را انفاق مى‏كنند تاوان و زيان مى‏شمرند و پيشامدهاى بد را براى شما چشم مى‏دارند. پيشامد بد بر آنها باد! و خدا شنوا و داناست.

مصباح زاده

و از باديه نشينان كسى است كه مى‏گيرد آنچه را صرف مى‏كند جاى تاوان و چشم ميدارد بشما گردشهاى روزگار بر ايشانست گردش بد و خداى شنواى داناست

معزی

و از اعراب (دشت نشينان) است آنكه مى شمرد آنچه را انفاق كند زيانى و انتظار كشد به شما پيش آمدها را بر ايشان است پيش آمد بد و خدا است شنواى دانا

قمشه ای

و برخی از اعراب بادیه‌نشین مخارجی را که (در راه جهاد دین) می‌کنند بر خود ضرر و زیانی می‌پندارند و برای شما مسلمین مترصد حوادث و عواقب ناگوارند و حال آنکه عواقب و حوادث بد بر خود آنها خواهد بود و خدا شنوا و داناست.

رشاد خليفه

برخي از اعراب نفاق خود را (در راه خدا) زيان تلقي مي کنند و حتي چشم به راه هستند تا مصيبتي به شما رسد. اين آنها هستند كه به بدترين مصيبت گرفتار خواهند شد. خداست شنوا، داناي مطلق.

Literal

And from the Arabs who takes what he spends (as) an obligated burden/monetary harm/loss , and he waits/remains with you the circles/disasters; on them (is) the bad/evil circle/disaster, and God (is) hearing/listening, knowledgeable.

Al-Hilali Khan

And of the bedouins there are some who look upon what they spend (in Allahs Cause) as a fine and watch for calamities for you, on them be the calamity of evil. And Allah is All-Hearer, All-Knower.

Arthur John Arberry

Some of the Bedouins take what they expend for a fine, and await the turns of fortune to go against you. Theirs shall be the evil turn; God is All-hearing, All-knowing.

Asad

And among the bedouin there are such as regard all that they might spend [in God’s cause] as a loss, and wait for misfortune to encompass you, [O believers: but] it is they whom evil fortune shall encompass – for God is all-hearing, all-knowing. >

Dr. Salomo Keyzer

Onder de Arabieren van de woestijn zijn er die, wat zij voor God hebben besteed, als eene schatting rekenen te zijn, en wachten dat u eene wisseling der fortuin mocht overkomen. Eene wisseling ten kwade zal over hen komen; want God hoort en weet alles.

Free Minds

And from the Nomads are some who look upon what they spend as a fine, and wait for misfortune upon you. They will have the misfortune of evil, and God is Hearer, Knowledgeable.

Hamza Roberto Piccardo

Ci sono beduini che considerano una grave imposizione quello che spendono e attendono la vostra disfatta. Saranno loro ad essere sconfitti! Allah tutto ascolta e conosce.

Hilali Khan

And of the bedouins there are some who look upon what they spend (in Allahs Cause) as a fine and watch for calamities for you, on them be the calamity of evil. And Allah is All-Hearer, All-Knower.

Kuliev E.

Среди бедуинов есть и такие, которые считают свои пожертвования убытком и выжидают, когда вас постигнут превратности судьбы. Их самих постигнут превратности судьбы. Воистину, Аллах – Слышащий, Знающий.

M.-N.O. Osmanov

Среди бедуинов есть и такие, которые считают убытком то, что расходуют [на борьбу во имя Аллаха], и выжидают [неблагоприятных] для вас поворотов судьбы. Да постигнут их [самих] превратности судьбы! Воистину, Аллах – слышащий, знающий.

Mohammad Habib Shakir

And of the dwellers of the desert are those who take what they spend to be a fine, and they wait (the befalling of) calamities to you; on them (will be) the evil calamity; and Allah is Hearing, Knowing.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And of the wandering Arabs there is he who taketh that which he expendeth (for the cause of Allah) as a loss, and awaiteth (evil) turns of fortune for you (that he may be rid of it). The evil turn of fortune will be theirs. Allah is Hearer, Knower.

Palmer

And of the Arabs of the desert are some who take what they expend to be a forced loan, and they wait a turn of fortune against you; against them shall a turn of evil fortune be; for God both hears and knows.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Çöl Araplarından öylesi vardır ki, infak ettiğini bir angarya/bir ceza ödeme sayar ve sizin başınıza belaların gelmesini bekler durur. En kötü bela onların başına olsun! Allah çok iyi işitir, çok iyi bilir.

Qaribullah

Some Arabs (Banu Asad and Ghatfan tribes) regard what they spend as a (compulsory) fine and wait for some misfortune to befall you. Theirs shall be the evil turn! Allah is Hearing, Knowing.

QXP

Among these Bedouin Arabs is he who looks upon his spending as a penalty, and awaits a disaster to hit you. (They hope for the Divine Order to collapse). It is they who invite disaster upon themselves. Allah is Hearer, Knower.

Reshad Khalifa

Some Arabs consider their spending (in the cause of God) to be a loss, and even wait in anticipation that a disaster may hit you. It is they who will incur the worst disaster. GOD is Hearer, Omniscient.

Rodwell

Of the Arabs of the desert there are some who reckon what they expend in the cause of God as tribute, and wait for some change of fortune to befall you: a change for evil shall befall them! God is the Hearer, the Knower.

Sale

Of the Arabs of the desert there is who reckoneth that which he expendeth for the service of God, to be as tribute; and waiteth that some change of fortune may befall you. A change for evil shall happen unto them; for God both heareth and knoweth.

Sher Ali

And among the Arabs of the desert are those who regard that which they spend in the cause of ALLAH as a compulsory fine and they wait for calamities to befall you. On themselves shall fall an evil calamity. And ALLAH is All-Hearing, All-Knowing.

Unknown German

Und unter den Wüstenarabern sind so manche, die das, was sie spenden, als eine erzwungene Buße ansehen und sie warten nur auf Mißgeschicke wider euch. Allein sie selbst wird ein unheilvolles Mißgeschick treffen. Und Allah ist allhörend, allwissend.

V. Porokhova

Средь бедуинов есть и те, ■ Кто свой налог за пеню принимает ■ И выжидает тяжких поворотов в вашей жизни. ■ В их жизни будет тяжкий поворот! ■ Аллах, поистине, все слышит и все знает!

Yakub Ibn Nugman

Бәдәвий ґәрәбләреннән бәгъзеләре Аллаһ юлына биргән маллары юкка чыкты дип беләләр, вә сезгә бәла-каза килүне көтәләр. Үзләренең башларына яман бәла-каза киләчәк. Аллаһ аларның сүзләрен ишетүче вә эшләрен белүче.

جالندہری

اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں مصیبتوں کے منتظر ہیں۔ ان ہی پر بری مصیبت (واقع) ہو۔ اور خدا سننے والا (اور) جاننے والا ہے

طاہرالقادری

اور ان دیہاتی گنواروں میں سے وہ شخص (بھی) ہے جو اس (مال) کو تاوان قرار دیتا ہے جسے وہ (راہِ خدا میں) خرچ کرتا ہے اور تم پر زمانہ کی گردشوں (یعنی مصائب و آلام) کا انتظار کرتا رہتا ہے، (بَلا و مصیبت کی) بری گردش انہی پر ہے، اور اﷲ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.