سوره التوبة (9) آیه 107

قرآن، سوره التوبة (9) آیه 107

آیه پسین: سوره التوبة (9) آیه 108
آیه پیشین: سوره التوبة (9) آیه 106

عربی

وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَ كُفْراً وَ تَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ إِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلاَّ الْحُسْنى وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ

بدون حرکات عربی

و الّذين اتّخذوا مسجدا ضرارا و كفرا و تفريقا بين المؤمنين و إرصادا لمن حارب اللّه و رسوله من قبل و ليحلفنّ إن أردنا إلاّ الحسنى و اللّه يشهد إنّهم لكاذبون

خوانش

Waallatheena ittakhathoo masjidan diraran wakufran watafreeqan bayna almu/mineena wa-irsadan liman haraba Allaha warasoolahu min qablu walayahlifunna in aradna illa alhusna waAllahu yashhadu innahum lakathiboona

آیتی

خدا شهادت مي دهد : آنهايي که مسجدي مي سازند تا به مؤمنان زيان ، رسانندو ميانشان کفر و تفرقه اندازند و تا براي کساني که مي خواهند با خدا و پيامبرش جنگ کنند کمينگاهي باشد ، آنگاه سوگند مي خورند که ما را قصدي جز نيکوکاري نبوده است ، دروغ مي گويند

خرمشاهی

و كسانى هستند كه مسجدى را دستاويز زيان رساندن و كفر و تفرقه اندازى بين مؤمنان; و نيز كمينگاهى براى كسانى كه پيش از آن با خداوند و پيامبر او به محاربه برخاسته بودند، ساختند; و سوگند مى خورند كه هدفى جز خير و خدمت نداريم; و خداوند گواهى مى دهد كه ايشان دروغ

کاویانپور

و نيز كسانى كه براى ضرر و آسيب رساندن و كفر و تفرقه افكنى ميان مؤمنين مسجدى بنا كردند و مقصودشان مساعدت به دشمنان ديرينه خدا و پيامبر اوست و سوگند ياد ميكنند كه ما جز نيكى (و عبادت) منظورى نداريم. و خدا گواه است كه آنها دروغ ميگويند.

انصاریان

و [از منافقان] کسانی هستند که بر پایه دورویی و نفاق، مسجدی ساختند برای آسیب رساندن و ترویج کفر و تفرقه افکنی میان مؤمنان و کمین گاهی برای [گردآمدن] کسانی که پیش از این با خدا و پیامبرش جنگیده بودند، سوگند سخت می خورند که ما با ساختن این مسجد جز خوبی [و خدمت] قصدی نداشتیم، ولی خدا گواهی می دهد که بی تردید آنان دروغگویند.

سراج

(و برخى) آنانند كه ساخته‏اند (در برابر مسجد قبا) مسجدى به منظور زيان رساندن و (تقويت) كفر و تفرقه افكندن ميان مؤمنان و براى انتظار آمدن كسى كه جنگ كرده با خدا و رسولش پيش از ساختمان اين مسجد و البته منافقان قسم مى‏خورند كه ما نخواستيم (بساختن اين مسجد) جز نيكوئى را و خدا گواهى مى‏دهد كه ايشان دروغگويانند

فولادوند

و آنهايى كه مسجدى اختيار كردند كه مايه زيان و كفر و پراكندگى ميان مؤمنان است، و [نيز] كمينگاهى است براى كسى كه قبلاً با خدا و پيامبر او به جنگ برخاسته بود، و سخت سوگند ياد مى‏كنند كه جز نيكى قصدى نداشتيم. و[لى‏] خدا گواهى مى‏دهد كه آنان قطعاً دروغگو هستند.

پورجوادی

آنان كه براى زيان رسانيدن و كفر و تفرقه اندازى بين مؤمنان مسجدى ساختند تا كمينگاهى باشد براى مبارزه كنندگان با خدا و رسولش، سوگند ياد مى‏كنند كه جز نيكى نظرى نداشتند، خدا شاهد است كه دروغ مى‏گويند

حلبی

و آن كسان كه مسجدى ساختند براى زيان رساندن و كفر و جدايى افكندن ميان مؤمنان و انتظار براى [رسيدن كمك‏] كسانى كه پيش از آن با خدا و رسولش حرب كردند، و البته سوگند خورند كه ما جز نيكى نمى‏خواستيم و خدا گواهى مى‏دهد كه بى‏گمان آنها دروغگويانند.

اشرفی

و آنان كه گرفتند مسجدى را براى ضرر رسانيدن و كفر و جدائى افكندن ميان گروندگان و انتظار مر كسى را كه حرب كرد با خدا و رسولش از پيش و هر آينه سوگند ميخورند كه نمى‏خواستيم مگر خوبى را و خدا گواهى ميدهد كه ايشانند هر آينه دروغگويان

خوشابر مسعود انصاري

و كسانى هستند كه براى زيان رساندن و كفر و تفرقه افكندن بين مؤمنان و كمينگاه ساختن براى كسى كه پيش از اين با خداوند و رسولش جنگ كرده است مسجدى ساخته‏اند. و سوگند مى‏خورند كه جز نيكى مرادى نداشته‏ايم. و خداوند گواهى مى‏دهد كه آنان دروغگو هستند

مکارم

(گروهی دیگر از آنها) کسانی هستند که مسجدی ساختند برای زیان (به مسلمانان)، و (تقوّیت) کفر، و تفرقه‌افکنی میان مؤمنان، و کمینگاه برای کسی که از پیش با خدا و پیامبرش مبارزه کرده بود؛ آنها سوگند یاد می‌کنند که: «جز نیکی (و خدمت)، نظری نداشته‌ایم!» امّا خداوند گواهی می‌دهد که آنها دروغگو هستند!

مجتبوی

و [گروهى از منافقانند] آنان كه مسجدى گرفتند- ساختند- براى گزندرساندن و كفر ورزيدن و جدايى افكندن ميان مؤمنان و ساختن كمينگاهى براى كسانى كه با خدا و پيامبر او از پيش در جنگ بودند، و هر آينه سوگند مى‏خورند كه ما جز نيكى نخواستيم و خدا گواهى مى‏دهد كه آنان دروغگويند.

مصباح زاده

و آنان كه گرفتند مسجدى را براى ضرر رسانيدن و كفر و جدائى افكندن ميان گروندگان و انتظار مر كسى را كه حرب كرد با خدا و رسولش از پيش و هر آينه سوگند ميخورند كه نمى‏خواستيم مگر خوبى را و خدا گواهى ميدهد كه ايشانند هر آينه دروغگويان

معزی

و آنان كه برگرفتند مسجدى تا بيازارند و كفر ورزند و جدائى نهند ميان مؤمنان و كمينگاهى براى آنان كه با خدا و پيمبرش نبرد نمودند از پيش و همانا سوگند آورند كه نخواستيم ما جز نكوكارى و خدا گواهى دهد كه آنانند دروغگويان

قمشه ای

و (گروهی دیگر از منافقانند) آنان که مسجدی برای زیان به اسلام برپا کردند و مقصودشان کفر و عناد و تفرقه کلمه بین مسلمین و ساختن کمینگاهی برای دشمنان دیرینه خدا و رسول بود، و با این همه قسم‌های مؤکّد یاد می‌کنند که ما جز قصد خیر غرضی نداریم، و خدا گواهی می‌دهد که محققا دروغ می‌گویند.

رشاد خليفه

كساني هستند كه از مسجد براي بت پرستي سوء استفاده مي كنند، مؤمنان را فرقه فرقه مي كنند و براي مخالفان خدا و رسولش راحتي فراهم مي نمايند. آنها قاطعانه سوگند مي خورند: نيت ما خير است! خدا شهادت مي دهد كه آنها دروغگو هستند.

Literal

And those who took a mosque (as a tool for) harming, and disbelief, and separation/distinction between the believers, and (as) a watch/observation/ambuscade (ambush place/shelter) to who battled/fought God and His messenger from before, and they swear/take oath (E): «That we wanted/intended except the best/goodness .» And God witnesses/testifies that they truly are lying/denying .

Al-Hilali Khan

And as for those who put up a mosque by way of harming and disbelief, and to disunite the believers, and as an outpost for those who warred against Allah and His Messenger (Muhammad SAW) aforetime, they will indeed swear that their intention is nothing but good. Allah bears witness that they are certainly liars.

Arthur John Arberry

And those who have taken a mosque in opposition and unbelief, and to divide the believers, and as a place of ambush for those who fought God and His Messenger aforetime — they will swear ‹We desired nothing but good›; and God testifies they are truly liars.

Asad

AND [there are hypocrites] who have established a [separate] house of worship in order to create mischief, and to promote apostasy and disunity among the believers, and to provide an outpost for all who from the outset have been warring against God and His Apostle. And they will surely swear [to you, O believers], «We had but the best of intentions!» – the while God [Himself] bears witness that they are lying.

Dr. Salomo Keyzer

Er zijn sommigen die een tempel hebben gebouwd om de geloovigen te schaden en ongeloof voort te planten; om verdeeling tusschen de ware geloovigen te zaaien en als eene hinderlaag voor hen, die in vroegeren tijd tegen God en zijn gezant hebben gestreden; en zij zweren, zeggende: Waarlijk, wij hebben geen ander doel dan goed te handelen; maar God is getuige, dat zij zekerlijk liegen.

Free Minds

And there are those who establish a temple to do harm and cause rejection, and to divide between the believers, and as an outpost for those who fought God and His messenger before. They will swear that they only wanted to do good, and God bears witness that they are liars.

Hamza Roberto Piccardo

Quanto a coloro che hanno costruito una moschea per recar danno, per mi scredenza, per [provocare] scisma tra i credenti, [ per tendere] un agguato a favore di colui che già in passato mosse la guerra contro Allah e il Suo Messaggero, quelli certamente giurano: «Non abbiamo cercato altro che il bene!» Allah testimonia che sono dei bugiardi.

Hilali Khan

And as for those who put up a mosque by way of harming and disbelief, and to disunite the believers, and as an outpost for those who warred against Allah and His Messenger (Muhammad SAW) aforetime, they will indeed swear that their intention is nothing but good. Allah bears witness that they are certainly liars.

Kuliev E.

Те, которые построили мечеть для нанесения вреда, поддержания неверия, внесения раскола в ряды мусульман и создания заставы для тех, кто издавна сражается против Аллаха и Его Посланника, непременно будут клясться: «Мы не хотели ничего, кроме добра». Аллах свидетельствует, что они являются лжецами.

M.-N.O. Osmanov

Те же [мунафики], которые построили мечеть во вред [муслимам], из духа соперничества, ради внесения раскола [в ряды муслимов] и в поддержку давно ведущим войну против Аллаха и Его Посланника, непременно будут клясться: «Мы хотели только добра». Но Аллах свидетельствует, что они лгут.

Mohammad Habib Shakir

And those who built a masjid to cause harm and for unbelief and to cause disunion among the believers and an ambush to him who made war against Allah and His Messenger before; and they will certainly swear: We did not desire aught but good; and Allah bears witness that they are most surely liars.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And as for those who chose a place of worship out of opposition and disbelief, and in order to cause dissent among the believers, and as an outpost for those who warred against Allah and His messenger aforetime, they will surely swear: We purposed naught save good. Allah beareth witness that they verily are liars.

Palmer

And there are those who have taken to a mosque for mischief, and for misbelief, and to make a breach amongst the believers, and for an ambush for him who made war against God and His Apostle before; they surely swear, ‹We only wished for what was good;› but God bears witness that they are liars.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Bir de şunlar var: Tutup bir mescit yapmışlardır: Zarar vermek için, nankörlük/gerçeği örtmek için, inananları fırkalara bölmek için, daha önceden Allah ve resulüyle savaşmış kişiye gözetleme yeri kurmak için. «İyilik ve güzellikten başka bir şey istemiş değiliz!» diye gerile gerile yemin de edecekler. Allah şahittir ki, onlar kesinlikle yalancıdırlar.

Qaribullah

And there are those who have taken a mosque to cause harm, disbelief, and to divide the believers, and as a place of ambush for those who fought Allah and His Messenger before. They swear: ‹We desired nothing but good›, but Allah bears witness that they are liars.

QXP

(The hypocrites keep making schemes.) They built a Masjid out of mischief and to promote disbelief, and sectarianism among the believers, and as an outpost for those who warred against Allah and His Messenger before. They will surely swear, «We had but good intentions», but Allah bears witness that they are liars.

Reshad Khalifa

There are those who abuse the masjid by practicing idol worship, dividing the believers, and providing comfort to those who oppose GOD and His messenger. They solemnly swear: «Our intentions are honorable!» GOD bears witness that they are liars.

Rodwell

There are some who have built a Mosque for mischief and for infidelity, and to disunite the faithful, and in expectation of him who, in time past, warred against God and His Apostle. They will surely swear, «Our aim was only good:» but God is witness that they are liars.

Sale

There are some who have built a temple to hurt the faithful, and to propagate infidelity, and to foment division among the true believers, and for a lurking place for him who hath fought against God and his Apostle in time past; and they swear, saying, verily we intended no other than to do for the best: But God is witness that they do certainly lie.

Sher Ali

And among the Hypocrites are those who have built a mosque in order to injure Islam and help disbelief and to cause a division among the believers, and to prepare an ambush for him who warred against ALLAH and HIS Messenger before this. And they will surely swear; `We meant nothing but good;› But ALLAH bears witness that they are certainly liars.

Unknown German

Und jene, die eine Moschee erbaut haben, um Unheil, Unglauben und Spaltung unter den Gläubigen anzustiften, und als einen Hinterhalt für den, der zuvor gegen Allah und Seinen Gesandten Krieg führte. Und sie werden sicherlich schwören: «Wir bezweckten nur Gutes»; doch Allah ist Zeuge, daß sie bloß Lügner sind.

V. Porokhova

О тех же, кто воздвиг мечеть, ■ Чтобы нечестие и смуту сеять ■ И тем внести раскол средь верных, ■ А также для засады тем, ■ Кто раньше воевал с Аллахом и посланником Его, – ■ Они же, несомненно, будут клясться: ■ «Желали лишь благого мы!» – ■ О них – свидетельство Аллаха: ■ Они, поистине, лжецы! –

Yakub Ibn Nugman

Янә мөселманнар тирәсендә явыз монафикълар бар ки, алар мөселманнар зарарына мәсҗид бина кылырлар, бу эшләре белән хакны вә нигъмәтләрне инкяр итүләрен арттыру өчен, вә мөселманнарның берлеген бетермәк өчен, вә әүвәлдә Аллаһуга вә Аның расүленә каршы сугышкан кешене көтмәк өчен. (Монафикълар: «Бер мәсҗид бина кылыйк та шунда бөтен киңәшләребезне кылырбыз», – дип мәкерлек белән мәсҗид төзеделәр. Әбү-Гамир исемле бер монафикъны кыйсар кәферләреннән гаскәр сорар өчен җибәргән иделәр, шул монафикъның гаскәр белән килүен үз мәсҗидләреннән күзәтеп көтәләр иде). Бу аять иңгәч Мухәммәд г-м аларның мәсҗиден җимерде. Мәсҗид төзүчеләр: «Без мәсҗидне яхшы ният белән төзегән идек», – дип Аллаһ исеме илә ант иттеләр, ләкин: «Алар ялганчылар», – дип, Аллаһ шәһадәт бирә.

جالندہری

اور (ان میں سے ایسے بھی ہیں) جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنوائی کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کرچکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں۔ اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھی۔ مگر خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں

طاہرالقادری

اور (منافقین میں سے وہ بھی ہیں) جنہوں نے ایک مسجد تیار کی ہے (مسلمانوں کو) نقصان پہنچانے اور کفر (کو تقویت دینے) اور اہلِ ایمان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے اور اس شخص کی گھات کی جگہ بنانے کی غرض سے جو اﷲ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے پہلے ہی سے جنگ کر رہا ہے، اور وہ ضرور قَسمیں کھائیں گے کہ ہم نے (اس مسجد کے بنانے سے) سوائے بھلائی کے اور کوئی ارادہ نہیں کیا، اور اﷲ گواہی دیتا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.