سوره التوبة (9) آیه 114

قرآن، سوره التوبة (9) آیه 114

آیه پسین: سوره التوبة (9) آیه 115
آیه پیشین: سوره التوبة (9) آیه 113

عربی

وَ ما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لأَِبِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْراهِيمَ لأََوَّاهٌ حَلِيمٌ

بدون حرکات عربی

و ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلاّ عن موعدة وعدها إيّاه فلمّا تبيّن له أنّه عدوّ للّه تبرّأ منه إنّ إبراهيم لأوّاه حليم

خوانش

Wama kana istighfaru ibraheema li-abeehi illa AAan mawAAidatin waAAadaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu AAaduwwun lillahi tabarraa minhu inna ibraheema laawwahun haleemun

آیتی

آمرزش خواستن ابراهيم براي پدرش ، نبود مگر به خاطر وعده اي که به اوداده بود و چون براي او آشکار شد که پدرش دشمن خداست ، از او بيزاري جست زيرا ابراهيم بسيار خداي ترس و بردبار بود

خرمشاهی

و آمرزش خواهى ابراهيم براى پدرش جز به خاطر وعده اى نبود كه [ابراهيم] به او داده بود; و آنگاه كه بر او آشكار شد كه او دشمن خداست، از او برى و بر كنار شد; چرا كه ابراهيم دردمندى بردبار بود.

کاویانپور

ابراهيم هم كه براى پدرش درخواست آمرزش نمود، بخاطر وعده‏اى بود كه بوى داده بود (كه ايمان بياورد) و چون براى ابراهيم روشن شد كه او دشمن خداست، از او سخت بيزارى جست و دورى نمود. حقيقتا ابراهيم بسيار خويشتن دار و بردبار بود.

انصاریان

و آمرزش خواهی ابراهیم برای پدرش جز به سبب وعده ای که به او داده بود، نبود [که اگر از بت پرستی خودداری کند، برای او آمرزش بخواهد] چون برای او روشن شد که وی دشمن خداست از او بیزاری جست؛ یقیناً ابراهیم بسیار مهربان و بردبار بود.

سراج

نبود آمرزش خواستن ابراهيم براى پدرش (عمويش آزر) مگر براى وعده‏اى كه ابراهيم آنرا به وى داده بود پس آنگه كه آشكار شد برايش كه او دشمن خداست بيزارى جست از او زيرا ابراهيم بس دعا كننده (و آه كشنده) و بردبار بود

فولادوند

و طلب آمرزش ابراهيم براى پدرش جز براى وعده‏اى كه به او داده بود، نبود. و[لى‏] هنگامى كه براى او روشن شد كه وى دشمن خداست، از او بيزارى جست. راستى، ابراهيم، دلسوزى بردبار بود.

پورجوادی

استغفار ابراهيم براى پدرش فقط به موجب وعده‏اى است كه به او داده بود و چون برايش روشن شد كه او دشمن خداست از او بيزارى جست، زيرا ابراهيم خدا ترس و بردبار بود.

حلبی

و آمرزش خواستن ابراهيم براى پدرش نبود جز وعده‏اى كه آن را به او داده بود. پس چون برايش آشكار شد كه او دشمن خداست، از او بيزار شد. بى‏گمان ابراهيم بسيار آه كننده بردبار بود.

اشرفی

و نبود آمرزش خواستن ابراهيم از براى پدرش مگر از وعده‏اى كه وعده داده بود آنرا باو پس چون ظاهر شد مر او را كه او دشمن خدا است بيزار شد از او بدرستيكه ابراهيم بود هر آينه بسيار دعا كننده بردبار

خوشابر مسعود انصاري

و آمرزش خواهى ابراهيم براى پدرش [از هيچ روى‏] نبود جز از روى وعده‏اى كه با او كرده بود. پس چون برايش آشكار شد كه او دشمن خداست، از او بيزارى جست. بى گمان ابراهيم دردمند بردبار بود

مکارم

و استغفار ابراهیم برای پدرش [= عمویش آزر]، فقط بخاطر وعده‌ای بود که به او داده بود (تا وی را بسوی ایمان جذب کند)؛ امّا هنگامی که برای او روشن شد که وی دشمن خداست، از او بیزاری جست؛ به یقین، ابراهیم مهربان و بردبار بود!

مجتبوی

و آمرزش‏خواهى ابراهيم براى پدرش- عموى مشركش كه به جاى پدر سرپرست او بود- نبود مگر از براى وعده‏اى كه به او داده بود پس چون براى او روشن شد كه وى دشمن خداست از او بيزار شد، همانا ابراهيم بسيار آه‏كننده- از ترس خدا- و بردبار بود.

مصباح زاده

و نبود آمرزش خواستن ابراهيم از براى پدرش مگر از وعده‏اى كه وعده داده بود آنرا باو پس چون ظاهر شد مر او را كه او دشمن خداست بيزار شد از او بدرستى كه ابراهيم بود هر آينه بسيار دعا كننده بردبار

معزی

و نبود آمرزش خواستن ابراهيم براى پدر خود جز از روى وعده اى كه بدو داد سپس گاهى كه آشكار شد براى او آنكه وى دشمنى است براى خدا بيزارى جست از او و همانا ابراهيم است بسيار زارى كننده اى شكيبا

قمشه ای

و ابراهیم [چون در آیه قبل فرمود که مؤمن نباید بر خویشانش هم اگر مشرک و کافرند ترحم و شفقت کند ممکن است کسی از جهل اعتراض کند که پس ابراهیم خلیل چرا بر عمویش آزر طلب آمرزش از خدا کرد با آنکه مشرک و کافر بود و در این آیه جواب این اشکال داده شده که دعا و استغفار ابراهیم برای عموی کافرش طبق عهدی بود که با او کرد که اگر ایمان آورد در حقش از خدا طلب رحمت و مغفرت کند و چون بر کفر و شرک باقی ماند ابراهیم هم بر او طلب رحمت و آمرزش نکرد. ] هم که برای پدرش (یعنی عمویش) از خدا آمرزش خواست این نبود مگر به موجب عهدی که با او کرده بود (که ایمان آورد) و چون بر او محقق شد که وی دشمن خداست از او بیزاری جست، که ابراهیم شخصی بسیار خداترس و بردبار بود.

رشاد خليفه

ابراهيم تنها به اين دليل براي پدرش طلب آمرزش كرد كه به او قول داده بود، اين كار را بكند. ولي به محض آنكه متوجه شد كه او دشمن خداست، او را طرد كرد. ابراهيم بيش از اندازه مهربان و باگذشت بود.

Literal

Abraham’s asking for forgiveness for his father was not except on a promise he promised it (to only) him, so when (it) was clarified/explained to him, that he (his father is) an enemy to God, he declared innocence from him, that Abraham (is a) clement groaner/moaner (E) .

Al-Hilali Khan

And (Ibraheems (Abraham)) invoking (of Allah) for his fathers forgiveness was only because of a promise he (Ibraheem (Abraham)) had made to him (his father). But when it became clear to him (Ibraheem (Abraham)) that he (his father) is an enemy to Allah, he dissociated himself from him. Verily Ibraheem (Abraham) was Al-Awwah (has fifteen different meanings but the correct one seems to be that he used to invoke Allah with humility, glorify Him and remember Him much), and was forbearing. (Tafsir Al

Arthur John Arberry

Abraham asked not pardon for his father except because of a promise he had made to him; and when it became clear to him that he was an enemy of God, he declared himself quit of him; Abraham was compassionate, clement.

Asad

And Abraham’s prayer that his father be forgiven was but due to a promise which he had given the latter [in his lifetime];’4v but when it was made clear unto him that he had been God’s enemy, [Abraham] disavowed him – [although;] behold, Abraham was most tender-hearted. most clement.

Dr. Salomo Keyzer

Ook Abraham vroeg geene vergiffenis voor zijn vader, anders dan ter voldoening eener belofte, welke hij hem had gedaan; maar toen het hem bekend werd, dat deze een vijand van God was, onttrok hij zich daaraan, en waarlijk, Abraham was medoogend en menschelijk.

Free Minds

And Abraham seeking forgiveness for his father was only because of a promise he made to him. But when it became clear that he was God’s enemy, he disowned him. Abraham was kind, compassionate.

Hamza Roberto Piccardo

Abramo chiese perdono in favore di suo padre, soltanto a causa di una promessa che gli aveva fatto; ma quando fu evidente che egli era un nemico di Allah, si dissociò da lui; [eppure] Abramo era tenero e premuroso [nei confronti del padre].

Hilali Khan

And (Ibraheems (Abraham)) invoking (of Allah) for his fathers forgiveness was only because of a promise he (Ibraheem (Abraham)) had made to him (his father). But when it became clear to him (Ibraheem (Abraham)) that he (his father) is an enemy to Allah, he dissociated himself from him. Verily Ibraheem (Abraham) was Al-Awwah (has fifteen different meanings but the correct one seems to be that he used to invoke Allah with humility, glorify Him and remember Him much), and was forbearing. (Tafsir Al-Qurtubee).

Kuliev E.

А молитва Ибрахима (Авраама) о прощении для его отца была всего лишь исполнением обещания, которое он ему дал. Когда же ему стало ясно, что его отец является врагом Аллаха, он отрекся от него. Воистину, Ибрахим (Авраам) был смиренным, выдержанным.

M.-N.O. Osmanov

А просьба Ибрахима о прощении его отца была только исполнением обещания, которое Он ему дал. Когда же Ибрахим убедился, что его отец – враг Аллаху, Он отрекся от него. Воистину, Ибрахим – смиренный, кроткий.

Mohammad Habib Shakir

And Ibrahim asking forgiveness for his sire was only owing to a promise which he had made to him; but when it became clear to him that he was an enemy of Allah, he declared himself to be clear of him; most surely Ibrahim was very tender-hearted forbearing.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

The prayer of Abraham for the forgiveness of his father was only because of a promise he had promised him, but when it had become clear unto him that he (his father) was an enemy to Allah he (Abraham) disowned him. Lo! Abraham was soft of heart, long-suffering.

Palmer

Nor was Abraham’s asking pardon for his father aught else but through a promise he had promised him; but when it was made manifest to him that he was an enemy to God, he cleansed himself of him; verily, Abraham was pitiful and clement.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İbrahim’in, babası için af dilemesi, sadece ona verdiği bir söz yüzündendi. Onun Allah düşmanı olduğu kendisi için açıklık kazanınca, ondan uzaklaştı. Şu bir gerçek ki, İbrahim başkaları için gamlanıp ah eden ince yürekli, yumuşak bir insandı/tam bir evvâhtı.

Qaribullah

Abraham only asked for forgiveness for his father because of a promise he had made to him. But when it became clear to him that he was an enemy of Allah, he declared himself quit of him. Surely, Abraham was earnest in his supplication and tenderhearted.

QXP

Abraham asked forgiveness for his father because of a promise that he had made. The promise was based on the hope that his father would mend his ways. When Abraham was sure that his father was a persistent opponent of Allah’s Commands, he desisted from asking forgiveness for him (14:41), (19:47). Abraham was kind-hearted, clement.

Reshad Khalifa

The only reason Abraham asked forgiveness for his father was that he had promised him to do so. But as soon as he realized that he was an enemy of GOD, he disowned him. Abraham was extremely kind, clement.

Rodwell

For neither did Abraham ask forgiveness for his father, but in pursuance of a promise which he had promised to him: but when it was shewn him that he was an enemy to God, he declared himself clear of him. Yet Abraham was pitiful, kind.

Sale

Neither did Abraham ask forgiveness for his father, otherwise than in pursuance of a promise which he had promised unto him: But when it became known unto him, that he was an enemy unto God, he declared himself clear of him. Verily Abraham was putiful and compassionate.

Sher Ali

And Abraham asking forgiveness for his father was only because of a promise he has made to him, but when it became clear to him that he was an enemy of ALLAH, he dissociated himself from him. Surely, Abraham was most tender-hearted and forbearing.

Unknown German

Daß Abraham für seinen Vater um Verzeihung bat, war nur wegen eines Versprechens, das er ihm gegeben hatte, doch als ihm klar wurde, daß jener ein Feind Allahs sei, sagte er sich von ihm los. Abraham war doch gewiß zärtlichen Herzens, sanftmütig.

V. Porokhova

И Ибрахим молился о прощении отцу ■ Лишь в силу данного обета. ■ Когда же стало ему ясно, что отец ■ Врагом Аллаху был (и оставался), ■ Он отказался от него, – ■ Ведь был он кроток духом и воздержан.

Yakub Ibn Nugman

Әмма Ибраһим г-мнең мөшрик булган атасына истигъфар кылуы баштан истигъфар кылырга вәгъдә кылганы өчен генә иде. Атасының Аллаһ дошманы икәнлеге Ибраһимгә беленгәч, атасыннан вә аңа дога кылудан бизде. Тәхкыйк Ибраһим җәһәннәм ґәзабыннан куркып аһ-ваһ итүче вә шәфкать итүче юаш.

جالندہری

اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کا سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے۔ لیکن جب ان کو معلوم ہوگیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہوگئے۔ کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے

طاہرالقادری

اور ابراہیم (علیہ السلام) کا اپنے باپ (یعنی چچا آزر، جس نے آپ کو پالا تھا) کے لئے دعائے مغفرت کرنا صرف اس وعدہ کی غرض سے تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، پھر جب ان پر یہ ظاہر ہوگیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے زار ہوگئے (اس سے لاتعلق ہوگئے اور پھر کبھی اس کے حق میں دعا نہ کی)۔ بیشک ابراہیم (علیہ السلام) بڑے دردمند (گریہ و زاری کرنے والے اور) نہایت بردبار تھے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.