سوره يونس (10) آیه 74

قرآن، سوره يونس (10) آیه 74

آیه پسین: سوره يونس (10) آیه 75
آیه پیشین: سوره يونس (10) آیه 73

عربی

ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلاً إِلى قَوْمِهِمْ فَجاؤُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذلِكَ نَطْبَعُ عَلى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ

بدون حرکات عربی

ثمّ بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبيّنات فما كانوا ليؤمنوا بما كذّبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين

خوانش

Thumma baAAathna min baAAdihi rusulan ila qawmihim fajaoohum bialbayyinati fama kanoo liyu/minoo bima kaththaboo bihi min qablu kathalika natbaAAu AAala quloobi almuAAtadeena

آیتی

آنگاه پس از او پيامبراني بر قومشان مبعوث کرديم و آنان دليلهاي روشن آوردند ولي مردم به آنچه پيش از آن تکذيبش کرده بودند ، ايمان آورنده نبودند بر دلهاي تجاوزکاران اينچنين مهر مي نهيم

خرمشاهی

سپس، بعد از او پيامبرانى براى قومهايشان برانگيختيم، و براى آنان معجزاتى آوردند، ولى آنان بر آن نبودند كه به چيزى كه از پيش انكارش كرده بودند، ايمان بياورند; بدينسان بر دلهاى تجاوزكاران مهر مى نهيم.

کاویانپور

سپس بعد از نوح پيامبرانى بسوى قومشان فرستاديم و پيامبران، دلايل روشن آوردند ولى آنچه را كه گذشتگان آنها تكذيب كرده بودند، آنها نيز مورد تكذيب قرار دادند و ايمان نياوردند. بدينسان بر قلب زورگويان و سركشان مهر (شقاوت) مى‏نهيم

انصاریان

سپس بعد از نوح، پیامبرانی را به سوی قومشان فرستادیم، پس برای آنان دلایل آشکار آوردند، ولی قومشان بر آن نبودند که به آنچه پیش از آن تکذیب کرده بودند ایمان آورند؛ این گونه دل های متجاوزان را مُهر [بدبختی] می زنیم.

سراج

سپس برانگيختيم از پس قوم نوح فرستادگانى را بسوى قومشان پس آمدند آن پيمبران به سوى ايشان با معجزه‏هاى آشكار و نبودند كه ايمان آورند به آن چيزى كه تكذيب كرده بودند آنرا پيش از اين بدينسان مهر مى‏نهيم بر دلهاى تجاوزكاران

فولادوند

آنگاه، پس از وى رسولانى را به سوى قومشان برانگيختيم، و آنان دلايل آشكار برايشان آوردند، ولى ايشان بر آن نبودند كه به چيزى كه قبلاً آن را دروغ شمرده بودند ايمان بياورند. اين گونه ما بر دلهاى تجاوزكاران مُهر مى‏نهيم.

پورجوادی

بعد از او رسولانى را به سوى قومشان فرستاديم كه آنها هم دلايل روشنى آوردند، آنها به آنچه پيش از آن تكذيبش كرده بودند، ايمان نياوردند. اينچنين بر دلهاى متجاوزين مهر زده‏ايم.

حلبی

سپس، بعد از او، فرستادگانى به سوى قومشان بفرستاديم و [آنها] حجتهاى روشن براى آنان آوردند، و بر آن نبودند كه بدانچه از پيش آن را تكذيب كرده‏اند، ايمان بياورند، اينچنين بر دلهاى تعدّى كنندگان مهر نهيم.

اشرفی

پس برانگيختيم از بعد او رسولان بسوى قومشان پس آمدند ايشان را بآيت‏ها پس نبودند كه بگروند بآنچه تكذيب كردند آنرا از پيش همچنين مهر مى‏نهيم بر دلهاى تعدى كنندگان

خوشابر مسعود انصاري

آن گاه پس از او رسولانى را به سوى قومشان فرستاديم. و برايشان نشانه‏هاى روشن آوردند. آنان هرگز بر آن نبودند كه به آنچه پيش از اين آن را دروغ انگاشته بودند، ايمان آورند. بدينسان بر دلهاى تجاوزكاران مهر مى‏نهيم

مکارم

سپس بعد از نوح، رسولانی به سوی قومشان فرستادیم؛ آنان دلایل روشن برایشان آوردند؛ امّا آنها، به چیزی که پیش از آن تکذیب کرده بودند، ایمان نیاوردند! اینچنین بر دلهای تجاوزکاران مهر می‌نهیم (تا چیزی را درک نکنند)!

مجتبوی

سپس از پس او پيامبرانى به سوى قومشان فرستاديم پس با حجتهاى روشن- معجزات- بديشان آمدند- يا حجتهاى روشن را بديشان آوردند-، ولى آنان بر آن نبودند كه بدانچه از پيش دروغ شمردند ايمان آورند. اينچنين بر دلهاى از حدگذرندگان مُهر مى‏نهيم.

مصباح زاده

پس بر انگيختيم از بعد او رسولان بسوى قومشان پس آمدند ايشان را بآيت‏ها پس نبودند كه بگروند بانچه تكذيب كردند آنرا از پيش همچنين مهر مى‏نهيم بر دلهاى تعدى كنندگان

معزی

سپس برانگيختيم پس از او پيمبرانى بسوى قومشان پس بيامدندشان به نشانيها پس نبودند كه ايمان آرند بدانچه تكذيب كردند از پيش بدينسان مُهر نهيم بر دلهاى تجاوزكنندگان

قمشه ای

آن گاه بعد از نوح پیغمبرانی را به امتانشان فرستادیم، آنها با آیات و معجزات بر آن امتها آمدند و آنان هم همان آیاتی را که پیشینیان تکذیب کردند، تکذیب کرده و ایمان نیاوردند. این چنین ما هم بر دل‌های سرکشان مهر برنهیم.

رشاد خليفه

سپس، بعد از او رسولاني را به سوي قومشان فرستاديم که مدارک روشن به آنها نشان دادند. ولي آنها بر آن نبودند که به چيزي که قبلاً تکذيب کرده بودند، ايمان بياورند. ما اين چنين بر دل ستمکاران مهر مي نهيم.

Literal

Then We sent from after him messengers to their nations, so they came to them with the evidences/verses , so they were not to believe with what they lied/denied/falsified with it from before, as/like that We stamp/cover/seal on the transgressors’/violators’/breakers› hearts/minds .

Al-Hilali Khan

Then after him We sent Messengers to their people, they brought them clear proofs, but they would not believe what they had already rejected beforehand. Thus We seal the hearts of the transgressors (those who disbelieve in the Oneness of Allah and disobey Him).

Arthur John Arberry

Then We sent forth, after him, Messengers to their people, and they brought them the clear signs; but they were not men to believe in that they had cried lies to before. So We seal the hearts of the transgressors.

Asad

AND THEN, after him, We sent forth [other] apostles-each one unto his own people96 -and they brought them all evidence of the truth; but they would not believe in anything to which they had once given the lie:9′ thus it is that We seal the hearts of such as [are wont to] transgress the bounds of what is right.9′

Dr. Salomo Keyzer

Wij zonden na hem gezanten tot de verschillende volkeren en deze kwamen tot hen met duidelijke teekenen, doch zij waren niet geneigd te gelooven in datgene, wat zij te voren als valsch hadden verworpen. Zoo verzegelen wij de harten der zondaren.

Free Minds

Then, after him, We sent messengers to their own people, so they came to them with proofs. But they did not want to believe in what they had already denied beforehand. It is such that We stamp on the hearts of the transgressors.

Hamza Roberto Piccardo

Dopo di lui mandammo altri messaggeri ai loro popoli. Vennero loro con le prove, ma [la gente] non volle credere a ciò che in principio aveva tacciato di menzogna. Così suggelliamo i cuori dei trasgressori.

Hilali Khan

Then after him We sent Messengers to their people, they brought them clear proofs, but they would not believe what they had already rejected beforehand. Thus We seal the hearts of the transgressors (those who disbelieve in the Oneness of Allah and disobey Him).

Kuliev E.

После него Мы отправили посланников к их народам. Они приносили им ясные знамения, но они не желали уверовать в то, что отвергали прежде. Так Мы запечатываем сердца преступников.

M.-N.O. Osmanov

Потом и после Нуха Мы направляли посланников к их народам. Они приходили к ним с ясными знамениями, но [эти народы] вовсе не были склонны уверовать в то, что отвергали [их предки]. Так Мы накладываем печать на сердца нечестивцев.

Mohammad Habib Shakir

Then did We raise up after him messengers to their people, so they came to them with clear arguments, but they would not believe in what they had rejected before; thus it is that We set seals upon the hearts of those who exceed the limits.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Then, after him, We sent messengers unto their folk, and they brought them clear proofs. But they were not ready to believe in that which they before denied. Thus print We on the hearts of the transgressors.

Palmer

Then we raised up after him apostles unto their people, and they came to them with manifest signs; but they would not believe in what they had called a lie before. Thus do we set a stamp upon the hearts of the transgressors.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Nûh’un ardından birçok resulleri daha toplumlarına gönderdik. Onlara açık-seçik kanıtlar getirdiler. Ama onlar daha önceden yalanladıkları şeye bir türlü inanmadılar. Azgınlığa sapanların kalplerini biz, işte böyle mühürleriz.

Qaribullah

After him We sent Messengers to their nation. They brought them clear signs, but they were not of those to believe because they had belied it previously. So We seal the hearts of the evildoers.

QXP

Then after him We sent many Messengers to their respective nations and they brought them clear evidence of the Truth. They preemptively refused to accept the Message. And they were not the kind of people who would rethink their decisions. Our Law puts a seal on the hearts of those who trespass the bounds of reason.

Reshad Khalifa

Then we sent after him messengers to their people, and they showed them clear proofs. But they were not to believe in what they had rejected in the past. We thus seal the hearts of the transgressors.

Rodwell

Then after him, we sent Apostles to their peoples, and they came to them with credentials; but they would not believe in what they had denied aforetime: Thus seal we up the hearts of the transgressors!

Sale

Then did We send, after him, Apostles unto their respective people, and they came unto them with evident demonstrations: Yet they were not disposed to believe in that which they had before rejected as false. Thus do We seal up the hearts of the transgressors.

Sher Ali

The WE sent, after him, other Messengers to their respective peoples, and they brought them clear proofs. But they would not believe in them, because they had rejected them before. Thus do WE seal the hearts of the transgressors.

Unknown German

Dann schickten Wir nach ihm (andere) Gesandte zu ihrem Volk, und sie brachten ihnen klare Beweise. Allein sie wollten nicht (an sie) glauben, weil sie sie zuvor verworfen hatten. Also versiegeln Wir die Herzen der Übertreter.

V. Porokhova

Потом после него посланников Мы слали, ■ (И каждого из них) – к его народу. ■ Они несли им ясные знамения (от Нас). ■ Они же не уверовали в то, ■ Что наперед считали ложным. ■ Так запечатываем сердце Мы таких, ■ Кто преступает все пределы.

Yakub Ibn Nugman

Нухтан соң яшәгән кешеләргә дә рәсүлләр күндердек, алар да кавемнәренә дәлилләр вә могҗизалар белән килделәр, ләкин әүвәлдәге кавемнәр үз пәйгамбәрләрен ялган диюләре сәбәпле, болар да үз пәйгамбәрләренә ышанмадылар. Хак юлдан читкә үтеп китүчеләрнең күңелен инде аңламасын өчен мөхерлибез.

جالندہری

پھر نوح کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے۔ تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کی پہلے تکذیب کرچکے تھے اس پر ایمان لے آتے۔ اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں

طاہرالقادری

پھر ہم نے ان کے بعد (کتنے ہی) رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا سو وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے پس وہ لوگ (بھی) ایسے نہ ہوئے کہ اس (بات) پر ایمان لے آتے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح ہم سرکشی کرنے والوں کے دلوں پر مُہر لگا دیا کرتے ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.