سوره يونس (10) آیه 78

قرآن، سوره يونس (10) آیه 78

آیه پسین: سوره يونس (10) آیه 79
آیه پیشین: سوره يونس (10) آیه 77

عربی

قالُوا أَ جِئْتَنا لِتَلْفِتَنا عَمَّا وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا وَ تَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِياءُ فِي الأَْرْضِ وَ ما نَحْنُ لَكُما بِمُؤْمِنِينَ

بدون حرکات عربی

قالوا أ جئتنا لتلفتنا عمّا وجدنا عليه آباءنا و تكون لكما الكبرياء في الأرض و ما نحن لكما بمؤمنين

خوانش

Qaloo aji/tana litalfitana AAamma wajadna AAalayhi abaana watakoona lakuma alkibriyao fee al-ardi wama nahnu lakuma bimu/mineena

آیتی

گفتند : آيا آمده اي تا ما را از آن آيين که پدرانمان را بر آن يافته ايم منصرف سازي تا در زمين سروري يابيد ؟ ولي ما به شما ايمان نمي آوريم

خرمشاهی

گفتند آيا به سراغ ما آمده اى كه ما را از شيوه اى كه پدرانمان را بر آن يافته بوديم، باز دارى، و در اين سرزمين رياست از شما دو تن باشد؟ و ما [سخن] شما را باور نداريم.

کاویانپور

گفتند آيا شما آمديد، ما را از آئينى كه پدران و نياكان ما بر آن بودند، باز داريد، تا شما دو نفر روى زمين رياست كنيد؟ ما هيچگاه بشما ايمان نخواهيم آورد.

انصاریان

گفتند: آیا به سوی ما آمده ای تا ما را از آیینی که پدرانمان را بر آن یافته ایم، برگردانی و [با نابود کردن ما] قدرت و حکومت در این سرزمین برای شما دو نفر باشد؟ و ما به شما دو نفر ایمان نمی آوریم!

سراج

فرعونيان گفتند آيا آمده‏اى به سوى ما تا برگردانى ما را از آئينى كه يافته‏ايم بر آن پدران خود را و تا باشد از آن شما دو تن بزرگى در اين (سر) زمين (مصر) و نيستم ما شما را تصديق كنندگان

فولادوند

گفتند: «آيا به سوى ما آمده‏اى تا ما را از شيوه‏اى كه پدرانمان را بر آن يافته‏ايم بازگردانى، و بزرگى در اين سرزمين براى شما دو تن باشد؟ ما به شما دو تن ايمان نداريم.»

پورجوادی

گفتند: «آيا آمده‏اى كه ما را از آيين نياكانمان بازدارى تا بزرگى در زمين به شما تعلق بگيرد؟ ما به شما ايمان نمى‏آوريم.»

حلبی

گفتند: آيا به سوى ما آمده‏اى كه ما را از آنچه پدران خودمان را بر آن يافتيم بگردانى تا شما دو [تن‏] را در روى زمين بزرگوارى باشد؟ و ما شما دو تن را گروندگان نيستيم.

اشرفی

گفتند آيا آمدى ما را تا بگردانى ما را از آنچه يافتيم بر آن پدران خود را و باشد مر شما دو تن را بزرگى در زمين و نيستيم ما مر شما دو را گروندگان

خوشابر مسعود انصاري

گفتند: آيا به سراغ ما آمده‏اى تا ما را از شيوه‏اى كه نياكانمان را بر آن يافته‏ايم باز دارى؟ و تا در اين سرزمين مهترى براى شما دو تن باشد، و ما [سخن‏] شما را باور نداريم.

مکارم

گفتند: «آیا آمده‌ای که ما را، از آنچه پدرانمان را بر آن یافتیم، منصرف سازی؛ و بزرگی (و ریاست) در روی زمین، از آن شما دو تن باشد؟! ما (هرگز) به شما ایمان نمی‌آوریم!»

مجتبوی

گفتند: آيا نزد ما آمده‏اى تا ما را از آنچه پدرانمان را بر آن يافته‏ايم بگردانى و بزرگى در اين سرزمين شما دو تن را باشد؟ ما هرگز به شما ايمان نمى‏آوريم.

مصباح زاده

گفتند آيا آمدى ما را تا بگردانى ما را از آنچه يافتيم بر آن پدران خود را و باشد مر شما دو تن را بزرگى در زمين و نيستيم ما مر شما دو را گروندگان

معزی

گفتند آيا آمدى ما را تا برگردانى ما را از آنچه يافتيم بر آن پدران خويش را و باشد براى شما بزرگوارى در زمين و نيستيم ما براى شما باوركنندگان

قمشه ای

پاسخ دادند که آیا تو آمده‌ای که ما را از عقاید و آدابی که پدران خود را بر آن یافته‌ایم بازگردانی تا خود و برادرت هارون در زمین سلطنت یابید و بر ما حکمفرما شوید؟ما هرگز به شما ایمان نخواهیم آورد.

رشاد خليفه

آنها گفتند: آيا آمده ايد تا ما را از آنچه والدينمان انجام مي ‌دادند، منحرف كنيد و براي خود جاه و مقام كسب نماييد؟ ما هرگز به عنوان مؤمن به شما نخواهيم پيوست.

Literal

They said: «Did you come to us to turn us away (divert us) from what we found our fathers on it, and the arrogance/greatness be to you (B) in the earth/Planet Earth, and we are not to you (B) with believing.»

Al-Hilali Khan

They said: «Have you come to us to turn us away from that (Faith) we found our fathers following, – and that you two may have greatness in the land? We are not going to believe you two!»

Arthur John Arberry

They said, ‹Art thou come to us to turn us from that we found our fathers practising, and that the domination in the land might belong to you two? We do not believe you.

Asad

[The great ones] replied: «Hast thou come to turn us away from what we found our forefathers believing in and doing, so that the two of you might become supreme in this land? However, we do not believe in you two!»?›

Dr. Salomo Keyzer

Zij zeiden: Zijt gij tot ons gekomen om ons af te leiden van den godsdienst, welken wij onze vaderen zagen beoefenen, opdat gij beiden het bevel over het land zoudt kunnen voeren? Maar wij gelooven u niet.

Free Minds

They said: "Have you come to us to turn us away from that which we found our fathers upon, and so that you two would have greatness in the land? We will not believe in you."

Hamza Roberto Piccardo

Dissero: «Sei venuto per allontanarci da quello che i padri ci hanno tramandato e per far sì che la grandezza sulla terra appartenga a voi due? Non vi crederemo!».

Hilali Khan

They said: "Have you come to us to turn us away from that (Faith) we found our fathers following, – and that you two may have greatness in the land? We are not going to believe you two!"

Kuliev E.

Они сказали: «Неужели ты пришел для того, чтобы сбить нас с пути, по которому шли наши отцы, и чтобы вам обоим досталось величие на земле? Мы не уверуем в вас».

M.-N.O. Osmanov

Они спросили: «Для того ли ты пришел, чтобы совратить нас с пути, по которому шли наши отцы, и чтобы вам обоим досталось величие на земле? Мы не уверуем в вас».

Mohammad Habib Shakir

They said: Have you come to us to turn us away from what we found our fathers upon, and (that) greatness in the land should be for you two? And we are not going to believe in you.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

They said: Hast thou come unto us to pervert us from that (faith) in which we found our fathers, and that you two may own the place of greatness in the land? We will not believe you two.

Palmer

They said, ‹Hast thou come to turn us away from what we found our fathers at, that there may be for you twain grandeur in the earth? but we will not believe you.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Dediler ki: «Sen bize, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden bizi çeviresin de bu toprakta devlet ve ululuk ikinizin olsun diye mi geldin? Biz, ikinize de inanmıyoruz.»

Qaribullah

They said: ‹Have you come to turn us away from that which we found our fathers practicing (in order that) the domination of the land might belong to you two? We do not believe you! ‹

QXP

They said, «Have you come to turn us away from our ancestral ways, and so that you two become prominent in the country? However, we will not believe in you two.»

Reshad Khalifa

They said, «Did you come to divert us from what we found our parents doing, and to attain positions of prominence for yourselves? We will never join you as believers.»

Rodwell

They said: «Art thou come to us to pervert us from the faith in which we found our fathers, and that you twain shall bear rule in this land? But we believe you not.»

Sale

They said, art thou come unto us to turn us aside from that religion, which we found our fathers practise; and that ye two may have the command in the land? But we do not believe you.

Sher Ali

They said, `Hast thou come to us that thou mayest turn us away from what we found our fathers following, and that you two may have greatness in the land ? But we will not believe in either of you.›

Unknown German

Sie sprachen: «Bist du zu uns gekommen, daß du uns abwendig machen möchtest von dem (Weg), auf dem wir unsere Väter fanden, und daß ihr beide die Herrschaft im Lande habet? Wir aber wollen an euch nicht glauben.»

V. Porokhova

Они ответ такой держали: ■ «Не потому ли ты пришел, ■ Чтоб отвратить нас от той (веры), ■ В которой мы нашли наших отцов, ■ И чтобы вам двоим досталась власть ■ Над этою (цветущею) землей? ■ Мы ни за что вам не поверим».

Yakub Ibn Nugman

Кәферләр әйттеләр: «Сез безне аталарыбыз тоткан диннән туктатыр өчен һәм җир өстендә үзегез генә баш булыр өчен килдегезме? Без сезгә иман китерәчәк түгелләрбез».

جالندہری

وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ جس (راہ) پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہیں اس سے ہم کو پھیردو۔ اور (اس) ملک میں تم دونوں کی ہی سرداری ہوجائے اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں

طاہرالقادری

وہ کہنے لگے: (اے موسٰی!) کیا تم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ تم ہمیں اس (طریقہ) سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو (گامزن) پایا اور زمین (یعنی سرزمینِ مصر) میں تم دونوں کی بڑائی (قائم) رہے؟ اور ہم لوگ تم دونوں کو ماننے والے نہیں ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.