سوره يونس (10) آیه 88

قرآن، سوره يونس (10) آیه 88

آیه پسین: سوره يونس (10) آیه 89
آیه پیشین: سوره يونس (10) آیه 87

عربی

وَ قالَ مُوسى رَبَّنا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلأََهُ زِينَةً وَ أَمْوالاً فِي الْحَياةِ الدُّنْيا رَبَّنا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلى أَمْوالِهِمْ وَ اشْدُدْ عَلى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الأَْلِيمَ

بدون حرکات عربی

و قال موسى ربّنا إنّك آتيت فرعون و ملأه زينة و أموالا في الحياة الدّنيا ربّنا ليضلّوا عن سبيلك ربّنا اطمس على أموالهم و اشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتّى يروا العذاب الأليم

خوانش

Waqala moosa rabbana innaka atayta firAAawna wamalaahu zeenatan waamwalan fee alhayati alddunya rabbana liyudilloo AAan sabeelika rabbana itmis AAala amwalihim waoshdud AAala quloobihim fala yu/minoo hatta yarawoo alAAathaba al-aleema

آیتی

موسي گفت : اي پروردگار ما ، به فرعون و مهتران قومش در اين جهان زينت و اموال داده اي ، اي پروردگار ما ، تا ديگران را از طريق تو گمراه کنند اي پروردگار ما ، اموالشان را تباه ساز و دلشان را سخت کن ايمان نمي آورند تا آنگاه که عذاب دردآور را بنگرند

خرمشاهی

و موسى گفت پروردگارا تو به فرعون و بزرگان قومش در زندگانى دنيا، زينت و مال و منال بخشيدى، پروردگارا، كه سرانجام [مردمان ر] از راه تو گمراه دارند; پروردگارا اموالشان را بى بركت گردان و دلهايشان را سخت كن كه تا زمانى كه آن عذاب اليم را ببينند، ايمان نياورند

کاویانپور

موسى گفت: خدايا، در حقيقت تو خود به فرعون و بزرگان قومش در زندگى دنيا تجملات و مال و ثروت دادى. پروردگارا، (تو خود ميدانى كه) بندگان تو را، از راه و طريقت تو گمراه ميكنند، پروردگارا، مال و ثروتشان را محو و نابود كن و بر آنها سخت بگير، آنها تا عذاب دردناك را مشاهده نكنند، ايمان نخواهند آورد.

انصاریان

و موسی گفت: پروردگارا! فرعون و اشراف و سرانش را در زندگی دنیا زیور و زینت [بسیار] و اموال [فراوان] داده ای که [نهایتاً مردم را] از راه تو گمراه کنند، پروردگارا! اموالشان را نابود کن و دل هایشان را سخت گردان که ایمان نیاورند تا آنکه عذاب دردناک را ببینند.

سراج

و گفت موسى پروردگارا البته داده‏اى به فرعون و اشراف قومش زيورى و اموالى در زندگانى دنيا پروردگارا سر انجام اين شد كه گمراه مى‏كنند (بندگانت را) از راه تو پروردگارا اثر نابودى فرست بر اموالشان و سختگير بر دلهاى ايشان پس ايمان نياورند تا ببينند عذاب دردناك را

فولادوند

و موسى‏ گفت: «پروردگارا، تو به فرعون و اشرافش در زندگى دنيا زيور و اموال داده‏اى، پروردگارا، تا [خلق را] از راه تو گمراه كنند، پروردگارا، اموالشان را نابود كن و آنان را دل‏سخت گردان كه ايمان نياورند تا عذاب دردناك را ببينند.»

پورجوادی

موسى گفت: «پروردگارا تو فرعون و اشرافش را در زندگى اين دنيا زينت آلات و مال و منال داده‏اى كه بدين وسيله بندگانت را گمراه كنند. پروردگارا! اموالشان را نابود و دلهايشان را سخت كن كه اينها تا عذاب دردناك را نبينند ايمان نمى‏آورند.»

حلبی

و موسى گفت: پروردگار ما! بى‏گمان تو، به فرعون و سران قوم او در زندگانى دنيا زينت و اموال داده‏اى. پروردگار ما! تا گمراه كنند [مردم را] از راه تو. پروردگار ما! اموالشان را نابود كن و بر دلهايشان سخت گير [مهر بنه‏]، كه ايمان نياورند تا آن عذاب دردناك را ببينند.

اشرفی

و گفت موسى پروردگار ما بدرستيكه تو داده فرعون و جماعتش را مايه آراستگى و مالهائى در زندگانى دنيا پروردگار ما تا گمراه گردانند از راه تو پروردگار ما اجراى محو كن بر مالهاشان و سخت گير بر دلهاشان پس ايمان نيارند تا ببينند عذاب دردناك را

خوشابر مسعود انصاري

و موسى گفت: پروردگارا، تو در زندگانى دنيا به فرعون و سران [قبيله‏] اش زينت و مالهاى [بسيار] داده‏اى. پروردگارا، تا [مردم را] از راه تو گمراه سازند. پروردگارا، مالهايشان را از ميان بردار و بر دلهايشان [مهر] قسوت نه، كه تا زمانى كه عذاب دردناك را ببينند ايمان نياورند

مکارم

موسی گفت: «پروردگارا! تو فرعون و اطرافیانش را زینت و اموالی (سرشار) در زندگی دنیا داده‌ای، پروردگارا! در نتیجه (بندگانت را) از راه تو گمراه می‌سازند! پروردگارا! اموالشان را نابود کن! و (بجرم گناهانشان،) دلهایشان را سخت و سنگین ساز، به گونه‌ای که ایمان نیاورند تا عذاب دردناک را ببینند!»

مجتبوی

و موسى گفت: پروردگارا، همانا تو به فرعون و مهترانش در زندگى اين جهان زيورها و مالها داده‏اى، پروردگارا، تا [بدان وسيله مردم را] از راه تو گمراه كنند خداوندا، مالهاشان را نابود كن و بر دلهاشان سخت بند نِه كه ايمان نياورند تا عذاب دردناك را ببينند.

مصباح زاده

و گفت موسى پروردگار ما بدرستى كه تو داده فرعون و جماعتش را مايه آراستگى و مالهائى در زندگانى دنيا پروردگار ما تا گمراه گردانند از راه تو پروردگار ما اجراى محو كن بر مالهاشان و سخت گير بر دلهاشان پس ايمان نيارند تا ببينند عذاب دردناك را

معزی

و گفت موسى پروردگارا همانا دادى فرعون و كسانش را زيورى و مالهائى در زندگانى دنيا تا گمراه كنند از راهت پروردگارا تباه ساز اموال آنان را و ببند دلهاى آنان را كه ايمان نيارند تا بنگرند عذاب دردناك را

قمشه ای

و موسی عرض کرد: بار الها تو به فرعون و فرعونیان در حیات دنیا ملک و اموال و زیورهای بسیار بخشیدی که-پروردگارا-بدین وسیله بندگان را از راه تو گمراه کنند، بار خدایا، اموال آنها را نابود گردان و دلهایشان را سخت بربند که ایمان نیاورند تا هنگامی که عذاب دردناک را مشاهده کنند.

رشاد خليفه

موسي گفت: پروردگار ما، تو به فرعون و بزرگانش در اين دنيا تجملات و ثروت بخشيده اي. پروردگارا، آنها فقط براي انحراف ديگران از راه تو، از آن استفاده مي کنند. پروردگارا، ثروتشان را نابود کن و دل هايشان را سخت گردان که مانع از ايمان آوردنشان شود، تا مجازات دردناک را ببينند.

Literal

And Moses said: «Our Lord, that You, You gave/brought Pharaoh and his nobles/assembly decoration/beauty/ornament and properties/possessions/wealth in the present world/worldly life, our Lord, to misguide (E) from Your way/path , our Lord wipe out/destroy on their properties/possessions/wealths and stamp/hit on their hearts/minds so they do not believe until they see the torture the painful.»

Al-Hilali Khan

And Moosa (Moses) said: «Our Lord! You have indeed bestowed on Firaun (Pharaoh) and his chiefs splendour and wealth in the life of this world, our Lord! That they may lead men astray from Your Path. Our Lord! Destroy their wealth, and harden their hearts, so that they will not believe until they see the painful torment.»

Arthur John Arberry

Moses said, ‹Our Lord, Thou hast given to Pharaoh and his Council adornment and possessions in this present life. Our Lord, let them go astray from Thy way; Our Lord, obliterate their possessions, and harden their hearts so that they do not believe, till they see the painful chastisement.›

Asad

And Moses prayed: «O our Sustainer! Verily, splendour and riches hast Thou vouchsafed, in the life of this world, unto Pharaoh and his great oneswith the result, O our Sustainer, that they are leading [others] astray from Thy path!›?s O our Sustainer! Wipe out their riches, and harden their hearts, so that they may not attain to faith ere they see the grievous suffering [that awaits them]!»

Dr. Salomo Keyzer

En Mozes zeide: O Heer! waarlijk, gij hebt Pharao en zijn volk schitterende versierselen en rijkdommen in dit leven geschonken, o Heer! opdat zij van uwen weg mochten worden afgeleid. O Heer! vernietig hunne rijkdommen en verhard hunne harten, opdat zij niet gelooven, voordat zij uwe gestrenge straf hebben gezien.

Free Minds

And Moses said: "Our Lord, you have given Pharaoh and his commanders adornments and wealth in this worldly life so that they will misguide from Your path. Our Lord, wipe-out their wealth and bring grief to their hearts; for they will not believe until they see the painful retribution."

Hamza Roberto Piccardo

Disse Mosè: «O Signor nostro, invero hai dato a Faraone e ai suoi notabili onori e beni della vita terrena, affinché o Signor nostro, si distolgano dal Tuo sentiero. O Signor nostro, cancella i loro beni e indurisci i loro cuori, ché non credano fino a che non avranno visto il castigo doloroso».

Hilali Khan

And Moosa (Moses) said: "Our Lord! You have indeed bestowed on Firaun (Pharaoh) and his chiefs splendour and wealth in the life of this world, our Lord! That they may lead men astray from Your Path. Our Lord! Destroy their wealth, and harden their hearts, so that they will not believe until they see the painful torment."

Kuliev E.

Муса (Моисей) сказал: «Господь наш! Ты даровал Фараону и его знати в мирской жизни украшения и богатства. Господь наш! Они сбили других с Твоего пути. Господь наш! Уничтожь их богатство и ожесточи их сердца, чтобы они не могли уверовать, пока не увидят мучительные страдания».

M.-N.O. Osmanov

Муса воззвал: «Господи наш! Ты даровал Фир’ауну и его вельможам в здешней жизни украшения и богатства, так что они, Господи наш, совратили [людей] с Твоего пути. Господи наш! Преврати во прах их богатства, ожесточи их сердца, чтобы они не могли уверовать, пока не постигнет их мучительное наказание».

Mohammad Habib Shakir

And Musa said: Our Lord! surely Thou hast given to Firon and his chiefs finery and riches in this world’s life, to this end, our Lord, that they lead (people) astray from Thy way: Our Lord! destroy their riches and harden their hearts so that they believe not until they see the painful punishment.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And Moses said: Our Lord! Lo! Thou hast given Pharaoh and his chiefs splendour and riches in the life of the world, Our Lord! that they may lead men astray from Thy way. Our Lord! Destroy their riches and harden their hearts so that they believe not till they see the painful doom.

Palmer

Moses said, ‹O our Lord! verily, Thou hast brought to Pharaoh and his chiefs ornaments and wealth in the life of this world; O our Lord! that they may err from Thy way! O our Lord! confound their wealth and harden their hearts that they may not believe until they see grievous woe!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Mûsa şöyle dedi: «Rabbimiz! Sen, Firavun ve kodamanlarına şu geçici hayatta debdebe verdin, mallar verdin. Rabbimiz! Senin yolundan saptırsınlar diye mi? Rabbimiz! Onların mallarını sil-süpür, kalplerini şiddetle sık ki, acıklı azabı görünceye kadar inanmasınlar!»

Qaribullah

‹Our Lord, ‹ supplicated Moses. ‹You have given Pharaoh and his Council adornments and possessions in this life. Our Lord, let them go astray from Your Path. Our Lord, destroy their possessions and harden their hearts so that they shall not believe until they see the painful punishment.

QXP

(Moses promised to proceed on these lines.) He prayed, «Our Lord! You have given Pharaoh and his chiefs a life of luxury and abundance. Our Lord! With their resources and might they continue with their oppression and lead people astray from Your Path. Our Lord! Destroy their riches and make their faculties incapable of contriving their oppressive designs. They will not see the Truth unless they face an awful suffering.»

Reshad Khalifa

Moses said, «Our Lord, you have given Pharaoh and his elders luxuries and wealth in this world. Our Lord, they only use them to repulse others from Your path. Our Lord, wipe out their wealth, and harden their hearts to prevent them from believing, until they see the painful retribution.»

Rodwell

And Moses said: «O our Lord! thou hast indeed given to Pharaoh and his nobles splendour and riches in this present life: O our Lord! that they may err from thy way! O our Lord! confound their riches, and harden their hearts that they may not believe till they see the dolorous torment.»

Sale

And Moses said, O Lord, verily Thou hast given unto Pharaoh and his people pompous ornaments, and riches in this present life, O Lord, that they may be seduced from thy way: O Lord, bring their riches to nought, and harden their hearts; that they may not believe, until they see their grievous punishment.

Sher Ali

And Moses said, `Our Lord, Thou hast bestowed upon Pharaoh and his chiefs splendour and riches in the present life, with the result, our Lord, that they are leading men astray from Thy path. Our Lord ! destroy their riches and harden their hearts so that they believe not until they see the grievous punishment.›

Unknown German

Da sprach Moses: «Unser Herr, Du hast Pharao und seinen Häuptern Pracht verliehen und Reichtümer im Leben hienieden, (mit dem Ergebnis) unser Herr, daß sie abwendig machen von Deinem Pfad. Unser Herr, zerstöre ihre Reichtümer und triff ihre Herzen, so daß sie nicht glauben, ehe sie nicht die schmerzliche Strafe sehen.»

V. Porokhova

И молвил Муса: ■ «О Господь наш! Ты Фараона и его вельмож ■ Таким богатством одарил и блеском в этой жизни, ■ Что они смеют, мой Господь, ■ С Твоей стези сводить (людей). ■ Владыка наш! Разрушь богатства их, ■ Ожесточи их сердце – ■ Чтоб не уверовать им (в Бога) до тех пор, ■ Пока мучительную кару не познают».

Yakub Ibn Nugman

Муса әйтте: «Ий Раббым! Кешеләрне аздырмак өчен Фиргаунгә вә аның олугъларына дөньяда зиннәт һәм мал биргәнсең. Ий Раббыбыз, син аларның малларыны һәлак итеп, күңелләрен каралт ки, һәлак итүче ґәзабны күрмичә иман китермәслек булсыннар».

جالندہری

اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے پروردگار تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں (بہت سا) سازو برگ اور مال وزر دے رکھا ہے۔ اے پروردگار ان کا مال یہ ہے کہ تیرے رستے سے گمراہ کردیں۔ اے پروردگار ان کے مال کو برباد کردے اور ان کے دلوں کو سخت کردے کہ ایمان نہ لائیں جب تک عذاب الیم نہ دیکھ لیں

طاہرالقادری

اور موسٰی (علیہ السلام) نے کہا: اے ہمارے رب! بیشک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیوی زندگی میں اسبابِ زینت اور مال و دولت (کی کثرت) دے رکھی ہے، اے ہمارے رب! (کیا تو نے انہیں یہ سب کچھ اس لئے دیا ہے) تاکہ وہ (لوگوں کو کبھی لالچ اور کبھی خوف دلا کر) تیری راہ سے بہکا دیں۔ اے ہمارے رب! تو ان کی دولتوں کو برباد کردے اور ان کے دلوں کو (اتنا) سخت کردے کہ وہ پھر بھی ایمان نہ لائیں حتٰی کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.