سوره يونس (10) آیه 98

قرآن، سوره يونس (10) آیه 98

آیه پسین: سوره يونس (10) آیه 99
آیه پیشین: سوره يونس (10) آیه 97

عربی

فَلَوْ لا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمانُها إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ مَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ

بدون حرکات عربی

فلو لا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلاّ قوم يونس لمّا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدّنيا و متّعناهم إلى حين

خوانش

Falawla kanat qaryatun amanat fanafaAAaha eemanuha illa qawma yoonusa lamma amanoo kashafna AAanhum AAathaba alkhizyi fee alhayati alddunya wamattaAAnahum ila heenin

آیتی

چرا مردم هيچ قريه اي به هنگامي که ايمانشان سودشان مي داد ايمان ، نياوردند مگر قوم يونس که چون ايمان آوردند عذاب ذلت در دنيا را از آنان برداشتيم و تا هنگامي که اجلشان فرا رسيد از زندگي برخوردارشان کرديم

خرمشاهی

چرا اهل هيچ شهرى [بهنگام] ايمان نياورد كه ايمانش به آنان سود دهد، مگر قوم يونس كه چون [بهنگام] ايمان آوردند، عذاب رسواگر را در زندگانى دنيوى از آنان برداشتيم و آنان را تا زمانى [معين] بهرهور ساختيم.

کاویانپور

مردم هيچ شهر و ديارى نبود كه ايمان بياورند تا ايمانشان به آنها سود برساند مگر قوم يونس كه چون ايمان آوردند، ما عذاب ذلت و خوارى را در زندگى دنيا از آنها برداشتيم و آنها را تا مدتى معين بهره‏مند ساختيم.

انصاریان

پس چرا هیچ شهری نبوده است که [اهلش] ایمان بیاورد تا ایمانشان به آنان سود دهد؟ مگر قوم یونس که وقتی ایمان آوردند، عذاب رسوایی را در زندگی دنیا از آنان برطرف کردیم و آنان را تا پایان عمرشان [از الطاف و نعمت های خود] برخوردار نمودیم.

سراج

و نبودند هيچ مردم دهكده‏اى (كه پيش از نزول عذاب) ايمان آورند پس سودشان دهد ايمانشان مگر قوم يونس كه آن هنگام كه ايمان آوردند برداشتيم از ايشان عذاب رسوائى را در زندگانى دنيا و برخوردارى داديم ايشان را تا مدتى

فولادوند

چرا هيچ شهرى نبود كه [اهل آن‏] ايمان بياورد و ايمانش به حال آن سود بخشد؟ مگر قوم يونس كه وقتى [در آخرين لحظه‏] ايمان آوردند، عذاب رسوايى را در زندگى دنيا از آنان برطرف كرديم، و تا چندى آنان را برخوردار ساختيم.

پورجوادی

جز قوم يونس مردم هيچ بلادى ايمان نياوردند كه از ايمانشان متمتع شوند. زمانى كه ايمان آوردند عذاب ذلت در زندگى دنيا را از آنها برطرف كرديم و تا مدتى معين آنها را بهره‏مند ساختيم.

حلبی

پس چرا قريه‏اى نبود كه ايمان آورند [اهل آن‏] و ايمانشان به آنها سود رساند، مگر قوم يونس [كه‏] چون ايمان آوردند، عذاب رسوايى را در زندگانى دنيا از آنان برداشتيم و تا مدتى آنها را برخوردار كرديم.

اشرفی

پس چرا نبود قريه كه ايمان آورده باشد پس سودش دهد ايمان آن مگر قوم يونس چون گرويدند دفع كرديم از ايشان عذاب رسوائى را در زندگانى دنيا و برخوردار كرديمشان تا وقتى

خوشابر مسعود انصاري

پس چرا [مردم‏] هيچ شهرى بر آن نبودند كه ايمان آورند تا ايمانشان به آنان سود رساند مگر قوم يونس كه وقتى ايمان آوردند، عذاب رسوايى را در زندگانى دنيا از آنان برداشتيم و آنان را تا مدّتى بهره‏مند ساختيم

مکارم

چرا هیچ یک از شهرها و آبادیها ایمان نیاوردند که (ایمانشان بموقع باشد، و) به حالشان مفید افتد؟! مگر قوم یونس، هنگامی که آنها ایمان آوردند، عذاب رسوا کننده را در زندگی دنیا از آنان برطرف ساختیم؛ و تا مدّت معیّنی [= پایان زندگی و اجلشان‌] آنها را بهره‌مند ساختیم.

مجتبوی

پس چرا هيچ آبادى و شهرى نبود كه مردمش ايمان بياورند و ايمانشان سودشان دهد مگر قوم يونس، كه چون ايمان آوردند عذاب خوارى و رسوايى را در زندگى اين جهان از آنان برداشتيم و آنان را تا هنگامى- تا زمان مرگشان- برخوردار كرديم.

مصباح زاده

پس چرا نبود قريه كه ايمان آورده باشد پس سودش دهد ايمان آن مگر قوم يونس چون گرويدند دفع كرديم از ايشان عذاب رسوائى را در زندگانى دنيا و برخوردار كرديمشان تا وقتى

معزی

پس چرا نبود شهرى كه ايمان آورد و سود دهدش ايمانش مگر قوم يونس هنگامى كه ايمان آوردند برگشوديم از ايشان عذاب خوارى را در زندگانى دنيا و كاميابيشان داديم تا سرآمدى

قمشه ای

پس چرا باید از هیچ شهری در وقتی که ایمانشان سود می‌بخشد ایمان نیاورند (و تا زمان معاینه عذاب لجاجت کنند) و تنها قوم یونس باشند که چون ایمان آوردند ما عذاب ذلت را در دنیا از آنها برداشتیم و تا زمانی معین (که وقت مرگ طبیعی بود) آنها را متمتّع و بهره‌مند گردانیدیم.

رشاد خليفه

به هر جامعه اي که ايمان بياورد، بدون شک به خاطر ايمانش پاداش داده خواهد شد. براي مثال، قوم يونس: هنگامي که ايمان آوردند، آنان را از عذاب خواركننده اي که در اين دنيا از آن رنج مي بردند، رهايي داديم و آنان را مرفه و خوشبخت گردانديم.

Literal

So where it not for a village/urban city (that) believed, so its faith/belief benefited it, except Jonah’s/Yonis› nation, when they believed We removed/uncovered (relieved) from them the shameful/scandalous/disgraceful torture in the present world/worldly life, and We gave them long life/made they enjoy to a time .

Al-Hilali Khan

Was there any town (community) that believed (after seeing the punishment), and its Faith (at that moment) saved it (from the punishment)? (The answer is none,) – except the people of Yoonus (Jonah); when they believed, We removed from them the torment of disgrace in the life of the (present) world, and permitted them to enjoy for a while.

Arthur John Arberry

Why was there never a city that believed, and its belief profited it? — Except the people of Jonah; when they believed, We removed from them the chastisement of degradation in this present life, and We gave unto them enjoyment for a time.

Asad

For, alas,9 there has never yet been any community that attained to faith [in its entirety,] and thereupon benefited by its faith, except the people of Jonah.`2? When they came to believe, We removed from them the suffering of disgrace [which otherwise would have befallen them even] in the life of this world, and allowed them to enjoy their life during the time allotted to them.›

Dr. Salomo Keyzer

En indien dit niet zoo ware, zou menige stad, van de vele die verwoest werden, geloofd hebben, en het geloof harer inwoners zou hun ten voordeele hebben gestrekt; maar niemand van hen geloofde, vr de uitvoering van hun doemvonnis, uitgenomen het volk van Jonas. Toen zij geloofden bevrijdden wij hen van de straf der schande in deze wereld en lieten hun, voor zekeren tijd, hun leven en hunne bezittingen genieten.

Free Minds

If there was any town that benefited from its belief, then that would be the people of Jonah. When they believed, We removed from them the retribution of disgrace in this worldly life, and We let them enjoy until a time.

Hamza Roberto Piccardo

Ci fosse stata almeno una città credente, cui fosse stata utile la sua fede, a parte il popolo di Giona. Quando ebbero creduto allontanammo da loro il castigo ignominioso in questa vita e li lasciammo godere per qualche tempo.

Hilali Khan

Was there any town (community) that believed (after seeing the punishment), and its Faith (at that moment) saved it (from the punishment)? (The answer is none,) – except the people of Yoonus (Jonah); when they believed, We removed from them the torment of disgrace in the life of the (present) world, and permitted them to enjoy for a while.

Kuliev E.

Разве были селения, жители которых уверовали после того, как они узрели наказание, и им помогла вера, кроме народа Йунуса (Ионы)? Когда они уверовали, Мы избавили их от позорных мучений в мирской жизни и дозволили им пользоваться мирскими благами до определенного времени.

M.-N.O. Osmanov

Разве хотя бы в одном селении уверовали жители и им помогла вера, кроме народа Йунуса ? Когда они уверовали, Мы избавили их от позорного наказания в этой жизни и разрешили им пользоваться [благами жизни] до определенного времени.

Mohammad Habib Shakir

And wherefore was there not a town which should believe so that their belief should have profited them but the people of Yunus? When they believed, We removed from them the chastisement of disgrace in this world’s life and We gave them provision till a time.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

If only there had been a community (of all those that were destroyed of old) that believed and profited by its belief as did the folk of Jonah! When they believed We drew off from them the torment of disgrace in the life of the world and gave them comfort for a while.

Palmer

Were it not so, a city would have believed and its faith would have profited it. But (none did) except the people of Jonas; when they believed we removed from them the torment of disgrace in this world, and we gave them provision for a while.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Bir kent inansa da imanı kendisine yarar sağlasa ya! Yûnus’un kavmi müstesna. Onlar inanınca, dünya hayatında rezillik azabını üstlerinden kaldırmış ve kendilerini belirli bir süreye kadar nimetlendirmiştik.

Qaribullah

Why, was there never a village that believed and its belief benefited them? Except Jonah’s nation, when they believed, We spared them from a degrading punishment in this life and We gave them enjoyment for awhile.

QXP

For, alas, there has never yet been any community that attained belief, and benefited by its belief, except the nation of Jonah. When they embraced belief, We removed from them the suffering of disgrace, and let them enjoy their term. (37:147-148). (They used to live in humiliation at Nineveh. When they accepted the Divine Message, they prospered for about two centuries between 800-612 B.C. Then the Midyans conquered them. After the demise of Jonah, his people had been fast ignoring the Divine Word revealed to Jonah, and leaning towards the resurging priest class. The invaders set on fire the wonderful town of Nineveh. The spacious 60 mile wide, and beautiful town was reduced to ashes. The king of Assyria got himself burnt alive in the palace, and that was the end of the Assyrian dynasty).

Reshad Khalifa

Any community that believes will surely be rewarded for believing. For example, the people of Jonah: when they believed, we relieved the humiliating retribution they had been suffering in this world, and we made them prosperous.

Rodwell

Were it otherwise, any city, had it believed, might have found its safety in its faith. But it was so, only with the people of JONAS. When they believed, we delivered them from the penalty of shame in this world, and provided for them for a time.

Sale

And if it were not so, some city, among the many which have been destroyed, would have believed; and the faith of its inhabitants would have been of advantage unto them: But none of them believed, before the execution of their sentence, except the people of Jonas. When they believed, We delivered them from the punishment of shame in this world, and suffered them to enjoy their lives and possessions for a time.

Sher Ali

Why was there no town, which believed so that their belief should have profited them, save the people of Jonah ? When they believed, We removed from them the punishment of disgrace in the present life, and WE gave them provision for a while.

Unknown German

Warum war da kein Volk, außer dem Volke Jonas, das so glauben mochte, daß ihnen ihr Glaube gefruchtet hätte? Als sie glaubten, da nahmen Wir die Strafe der Schande von ihnen hinweg in diesem Leben und versorgten sie für eine Zeitlang.

V. Porokhova

И разве было хоть одно селенье, ■ (Куда Мы слали увещателей Своих), ■ Которое уверовало б (в Бога), ■ И эта вера принесла б им пользу, ■ Помимо тех, к кому Мы Йунуса послали? ■ И вот когда они уверовали (в Бога), ■ Мы наказание бесчестием с них сняли в этой жизни ■ И дали им довольствоваться ею ■ До времени, (назначенного Нами).

Yakub Ibn Nugman

Йунус г-м кавеменнән башка һичбер кавемнең ґәзабны күргәч кенә китергән иманнары файда бирмәде. Чөнки Йунус кавеме иман китергәч, алардан дөнья ґәзабын бетердек вә әҗәлләре җиткәнче файдаландырдык. Йунус кавеменә әйтте: «Әгәр иман китермәсәгез, өч көн эчендә сезнең өстегезгә Аллаһудан ґәзаб киләчәк», – диде. Алар башта ышанмадылар. Йунус араларыннан чыгып китте. Өч көн булгач, күктә утлар күренә башлады. Шул вакыт куркып, Йунусны эзләргә тотындылар, ләкин тапмадылар. Ґәзаб утлары якынлаша башлагач, һәммәләре дә иман китереп тәүбә иттеләр. Соңра Аллаһ ґәзабны кире алды.

جالندہری

تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا ہاں یونس کی قوم۔ جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کردیا اور ایک مدت تک (فوائد دنیاوی سے) ان کو بہرہ مند رکھا

طاہرالقادری

پھر قومِ یونس (کی بستی) کے سوا کوئی اور ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو اور اسے اس کے ایمان لانے نے فائدہ دیا ہو۔ جب (قومِ یونس کے لوگ نزولِ عذاب سے قبل صرف اس کی نشانی دیکھ کر) ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیوی زندگی میں (ہی) رسوائی کا عذاب دور کردیا اور ہم نے انہیں ایک مدت تک منافع سے بہرہ مند رکھا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.