سوره هود (11) آیه 54

قرآن، سوره هود (11) آیه 54

آیه پسین: سوره هود (11) آیه 55
آیه پیشین: سوره هود (11) آیه 53

عربی

إِنْ نَقُولُ إِلاَّ اعْتَراكَ بَعْضُ آلِهَتِنا بِسُوءٍ قالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَ اشْهَدُوا أَنِّي بَرِي‏ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ

بدون حرکات عربی

إن نقول إلاّ اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إنّي أشهد اللّه و اشهدوا أنّي بري‏ء ممّا تشركون

خوانش

In naqoolu illa iAAtaraka baAAdu alihatina bisoo-in qala innee oshhidu Allaha waishhadoo annee baree-on mimma tushrikoona

آیتی

جز اين نگوييم که بعضي از خدايان ما به تو آزاري رسانده اند گفت : خدا، را گواه مي گيرم و شما نيز گواه باشيد که من از آنچه جز خداي يکتا به شرک مي پرستيد بيزارم

خرمشاهی

ما جز اين نمى گوييم كه بعضى از خدايان ما به تو گزندى رسانده اند; [هود] گفت من خداوند را گواه مى گيرم و شما هم گواه باشيد كه من از شريكى كه براى او مى آوريد، برى و بركنارم.

کاویانپور

تنها جوابى كه براى تو ميدهيم: اينست كه بعضى از معبودان ما به تو آسيب رسانده‏اند (و تو ديوانه شده‏اى) هود گفت: من خدا را گواه مى‏گيرم و شما نيز گواه باشيد كه من از آنچه غير از خدا ميپرستيد، سخت بيزارم

انصاریان

[ما درباره تو] جز این نمی گوییم که برخی از معبودهای ما به تو گزند و آسیب [روحی] رسانده اند [به همین سبب سخنان جنون آمیز و بی منطق می گویی]. هود گفت: من خدا را گواه می گیرم و شما هم گواه باشید که یقیناً من از آنچه شریک او قرار می دهید، بیزارم.

سراج

نمى گويم (در باره تو) مگر رسانيده‏اند بتو برخى از خدايان ما بدى (جنون) هود گفت گواه مى‏گيرم خدا را و شما نيز گواه باشيد كه من بيزارم از آنچه شريك مى‏سازيد (در پرستش)

فولادوند

«[چيزى‏] جز اين نمى‏گوييم كه بعضى از خدايان ما به تو آسيبى رسانده‏اند.» گفت: «من خدا را گواه مى‏گيرم، و شاهد باشيد كه من از آنچه جز او شريك وى مى‏گيريد بيزارم.

پورجوادی

ما چيزى جز اين نداريم بگوييم كه بعضى از خدايان ما به تو آسيب رسانده‏اند.» گفت: «من خدا را گواه مى‏گيرم و شما نيز گواه باشيد كه من از آنچه مايه شرك شما در برابر خداست بيزارم.

حلبی

نمى‏گوييم، جز اينكه بعضى از معبودان ما، به تو آسيبى رسانده‏اند. [هود] گفت: من خدا را گواه مى‏گيرم و گواه باشيد كه من از آنچه انباز مى‏گيريد، بيزارم.

اشرفی

نمى گوئيم مگر آنكه رسانيده‏اند ترا برخى خدايان ما ببدى گفت بدرستيكه من گواه ميگيرم خدا را و گواه باشيد كه من بيزارم از آنچه شرك مى‏آوريد

خوشابر مسعود انصاري

جز اين نمى‏گوييم كه برخى از معبودانمان گزندى به تو رسانده‏اند. گفت: من خداوند را گواه مى‏گيرم و [شما نيز] گواه باشيد كه از آنچه در برابر او شريك مى‏آوريد، بيزارم

مکارم

ما (درباره تو) فقط می‌گوییم: بعضی از خدایان ما، به تو زیان رسانده (و عقلت را ربوده)اند!» (هود) گفت: «من خدا را به شهادت می‌طلبم، شما نیز گواه باشید که من بیزارم از آنچه شریک (خدا) قرارمی‌دهید…

مجتبوی

و جز اين نمى‏گوييم كه برخى از خدايان ما به تو گزندى رسانده‏اند- يعنى ديوانه شده‏اى كه مى‏گويى خدا يكى است-. [هود] گفت: خداى را گواه مى‏گيرم و شما نيز گواه باشيد كه من از آنچه [براى او] انباز مى‏گيريد بيزارم

مصباح زاده

نمى گوئيم مگر آنكه رسانيده‏اند ترا برخى خدايان ما ببدى گفت بدرستى كه من گواه ميگيرم خدا را و گواه باشيد كه من بيزارم از آنچه شرك مى‏آوريد

معزی

نگوئيم جز آنكه گرفته است تو را برخى از خدايان ما به بدى گفت همانا گواه گيرم خدا را و گواه باشيد شما كه بيزارم از آنچه شرك مىورزيد

قمشه ای

تنها چیزی که (درباره تو) می‌گوییم این است که برخی از خدایان ما تو را آسیب جنون رسانیده است. هود به آنها گفت: من خدا را گواه می‌گیرم و شما هم گواه باشید که من از خدایانی که غیر خدای یکتا می‌پرستید بیزارم.

رشاد خليفه

ما باور داريم كه بعضي از خدايان ما تو را نفرين كرده اند. او گفت: من در مقابل خدا شهادت مي دهم و شما هم شاهد باشيد كه من طرد مي كنم معبوداني را كه شما قرار داده ايد-

Literal

That we say: ‹Except some of our Gods afflicted you with bad/evil/harm.› He said: «I make God a witness/testifier, and witness/testify, that I am innocent/renouncing from what you share/make partners (with God).»

Al-Hilali Khan

«All that we say is that some of our gods (false deities) have seized you with evil (madness).» He said: «I call Allah to witness and bear you witness that I am free from that which you ascribe as partners in worship, –

Arthur John Arberry

We say nothing, but that one of our gods has smitten thee with some evil.› He said, ‹I call God to witness; and witness you, that I am quit of that you associate

Asad

We can say no more than that one of our gods may have smitten thee with something evil!» Answered [Hud]: «Behold, I call God to witness – and you, too, be [my] witnesses – that, verily, it is not in me to ascribe divinity, as you do,78 to aught

Dr. Salomo Keyzer

Wij zeggen niet anders, dan dat sommige onzer goden u met droefheid hebben getroffen, en hij antwoordde: Waarlijk, ik roep God tot getuige, en legt ook gij getuigenis af, dat ik onschuldig er aan ben, dat gij andere goden met God vereenigt.

Free Minds

"All we can say is that perhaps some of our gods have seized you with evil." He said: "I make God my witness, and all of you witness, that I disown what you have set up as partners."

Hamza Roberto Piccardo

Possiamo solo dire che uno dei nostri dei ti ha reso folle». Disse: «Mi sia testimone Allah, e siate anche voi testimoni, che rinnego tutto ciò che associate

Hilali Khan

"All that we say is that some of our gods (false deities) have seized you with evil (madness)." He said: "I call Allah to witness and bear you witness that I am free from that which you ascribe as partners in worship, –

Kuliev E.

Мы лишь можем сказать, что один из наших богов причинил тебе зло». Он сказал: «Воистину, я призываю Аллаха в свидетели и прошу вас засвидетельствовать, что я непричастен к тем, кому вы поклоняетесь

M.-N.O. Osmanov

Мы твердо уверены, что просто один из наших богов причинил тебе зло». [Худ] сказал: «Воистину, я прошу Аллаха быть свидетелем, а вы свидетельствуйте, что я непричастен к тем, кому вы поклоняетесь

Mohammad Habib Shakir

We cannot say aught but that some of our gods have smitten you with evil. He said: Surely I call Allah to witness, and do you bear witness too, that I am clear of what you associate (with Allah).

Mohammed Marmaduke William Pickthall

We say naught save that one of our gods hath possessed thee in an evil way. He said: I call Allah to witness, and do ye (too) bear witness, that I am innocent of (all) that ye ascribe as partners (to Allah)

Palmer

We can only say that some of our gods have attacked thee with evil.› Said he, ‹Verily, I call God to witness, and do ye bear witness too, that I am free from that which ye associate beside Him.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

«Sadece şunu söylüyoruz: ‹İlahlarımızdan biri seni kötü çarpmış.» Hûd dedi: «Ben Allah’ı tanık tutuyorum, siz de tanık olun ki, ben sizin Allah’a ortak yaptıklarınızdan uzağım.»

Qaribullah

We say nothing except our gods have afflicted you with some kind of evil. ‹ He said: ‹I call Allah to witness, and you to bear witness, that I reject what you associate,

QXP

«We think that one of our gods has possessed you like a demon and you have gone crazy.» Hud said, «I call Allah to witness, and you too bear witness that I am absolutely free of your idolatry.»

Reshad Khalifa

«We believe that some of our gods have afflicted you with a curse.» He said, «I bear witness before GOD, and you bear witness as well, that I disown the idols you have set up –

Rodwell

They said, «O Houd, thou hast not brought us proofs of thy mission: we will not abandon our gods at thy word, and we believe thee not.

Sale

We say no other than that some of our gods have afflicted thee with evil. He replied, verily I call God to witness, and do ye also bear witness, that I am clear of that which ye associate with God,

Sher Ali

`We can only say that some of our gods have smitten thee with evil.› He replied, `Surely, I call ALLAH to witness, and do ye also bear witness that I am clear of the sin of your associating

Unknown German

Wir können nur sagen, daß einige unserer Götter dich mit einem Übel heimgesucht haben.» Er antwortete: «Ich rufe Allah zurn Zeugen, und bezeuget auch ihr, daß ich keinen Teil habe an dem, was ihr anbetet

V. Porokhova

Мы ничего не говорим, кроме того, ■ Что, может быть, какой-то из богов ■ Тебя подверг беде иль безрассудству». ■ Ответил он: ■ «Аллаха я в свидетели зову, ■ И сами вы свидетелями будьте, ■ Что непричастен я к тому,

Yakub Ibn Nugman

Ий Һуд, без сиңа шуны әйтәбез: «Син безнең сынымнарыбызга сүз тидергәнсең дә, аларның бәгъзесеннән сиңа зарар ирешеп, дивана булгансың, шуңа күрә юк-бар сүзләрне сөйлисең». Һуд әйтте: «Тәхкыйк мин сезгә Аллаһуны шаһит кыламын, сез дә шаһит булыгыз, мин әлбәттә, сезнең Аллаһуга тиңдәш кылган нәрсәләрегездән бизүчемен.

جالندہری

ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر (دیوانہ کر) دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں خدا کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم (خدا کا) شریک بناتے ہو میں اس سے بیزار ہوں

طاہرالقادری

ہم اس کے سوا (کچھ) نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تمہیں (دماغی خلل کی) بیماری میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہود (علیہ السلام)نے کہا: بیشک میں اﷲ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان سے لاتعلق ہوں جنہیں تم شریک گردانتے ہو،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.