سوره هود (11) آیه 101

قرآن، سوره هود (11) آیه 101

آیه پسین: سوره هود (11) آیه 102
آیه پیشین: سوره هود (11) آیه 100

عربی

وَ ما ظَلَمْناهُمْ وَ لكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْ‏ءٍ لَمَّا جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَ ما زادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ

بدون حرکات عربی

و ما ظلمناهم و لكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم الّتي يدعون من دون اللّه من شي‏ء لمّا جاء أمر ربّك و ما زادوهم غير تتبيب

خوانش

Wama thalamnahum walakin thalamoo anfusahum fama aghnat AAanhum alihatuhumu allatee yadAAoona min dooni Allahi min shay-in lamma jaa amru rabbika wama zadoohum ghayra tatbeebin

آیتی

ما به آنها ستم نکرديم بلکه خود به خود ستم مي کردند و چون امر، پروردگار تو فراز آمد ، خداياني که به جاي خداي يکتا مي پرستيدند هيچ به کارشان نيامدند و جز زيانکاري چيزي بر آنان نيفزودند

خرمشاهی

و ما بر ايشان ستم نكرديم، بلكه خود بر خويشتن ستم كردند; و چون فرمان پروردگارت دررسيد، خدايانشان كه به جاى خداوند مى پرستيدندشان هيچ به كارشان نيامدند، و جز بر خسران ايشان نيفزودند.

کاویانپور

و ما بر آنان ستم نكرديم ولى آنها بر خودشان جور و ستم روا داشتند (زير بار ظلم رفتند،) و هنگامى كه فرمان پروردگارت رسيد، معبودانى كه غير از خدا مى‏خواندند، هيچگونه سودى بحال آنان نبخشيد و چيزى غير از نابودى بر آنان نيفزود.

انصاریان

و ما بر آنان ستم نکردیم، ولی آنان بر خویشتن ستم ورزیدند، پس هنگامی که عذاب پروردگارت فرا رسید، معبودانی که به جای خدا می پرستیدند، چیزی [از عذاب را] از آنان دفع نکردند، و به آنان جز خسارت و هلاکت نیفزودند.

سراج

و ستم نكرديم بمردم آن دهكده‏ها ولى آنان ستم كردند بخويشتن و باز نداشتند از ايشان خدايانشان كه مى‏خواندند (مى‏پرستيدند) بجز خداى هيچ چيزى (از عذاب) را آنگاه كه آمد دستور پروردگارت (به شكنجه ايشان) و خدايانشان نيفزودند ايشان را جز زيانكارى

فولادوند

و ما به آنان ستم نكرديم، ولى آنان به خودشان ستم كردند. پس چون فرمان پروردگارت آمد، خدايانى كه به جاى خدا[ى حقيقى‏] مى‏خواندند هيچ به كارشان نيامد، و جز بر هلاكت آنان نيفزود.

پورجوادی

ما به آنها ستم نكرديم بلكه خود آنها به خويش ستم كردند و چون فرمان پروردگار بيامد غير از خدا معبودهايى كه مى‏خواندند ياريشان ندادند و جز هلاكت چيزى عايدشان نكردند.

حلبی

و [ما] به آنها ستم نكرديم و ليكن، [آنها] بخودشان ستم كردند. و بى نياز نكرد آنها را از چيزى، معبودانى كه جز خدا مى‏خواندند آن گاه كه فرمان پروردگار تو بيامد و جز هلاك، ايشان را نيفرود.

اشرفی

و ظلم نكرديم ايشانرا و ليكن ظلم كردند بخودشان پس كفايت نكرد از ايشان خدايانشان كه مى‏خواندند از غير خدا هيچ چيز چون آمد فرمان پروردگارت و نيفزود ايشانرا جز هلاكت

خوشابر مسعود انصاري

و ما بر آنان ستم نكرديم بلكه خود بر خويشتن ستم كردند. پس آن معبودانشان كه [آنان‏] به جاى خداوند [به نيايش‏] مى‏خواندند- وقتى كه فرمان پروردگارت در رسيد- چيزى را از آنان دفع نكردند و بر آنان جز نابودى [چيزى‏] نيفزودند

مکارم

ما به آنها ستم نکردیم؛ بلکه آنها خودشان بر خویشتن ستم روا داشتند! و هنگامی که فرمان مجازات الهی فرا رسید، معبودانی را که غیر از خدا می‌خواندند، آنها را یاری نکردند؛ و جز بر هلاکت آنان نیفزودند!

مجتبوی

و ما بر آنها ستم نكرديم بلكه آنها بر خويشتن ستم كردند پس خدايانشان، كه به جاى خداى يكتا مى‏خواندند، آنگاه كه فرمان پروردگارت- عذاب- بيامد برايشان هيچ سودى نداشتند و آنان را جز هلاكت و تباهى نيفزودند.

مصباح زاده

و ظلم نكرديم ايشان را و ليكن ظلم كردند بخودشان پس كفايت نكرد از ايشان خدايانشان كه مى‏خواندند از غير خدا هيچ چيز چون آمد فرمان پروردگارت و نيفزود ايشان را جز هلاكت

معزی

و ستم نكرديم بر ايشان و ليكن ستم كردند خويش را پس بى نياز نكرد از ايشان خدايانشان كه مى خواندند جز خدا به چيزى گاهى كه بيامد امر پروردگار تو و نيفزودشان جز تباهى

قمشه ای

و آنها که به هلاکت رسیدند نه ما بر آنها بلکه خود بر خویشتن ستم کردند و هنگامی که امر (قهر) خدای تو بر هلاکشان در رسید همه خدایان باطلی که غیر خدا می‌پرستیدند هیچ دفع هلاکت از آنان ننمودند و جز بر خسران و تباهی آنها نیفزودند.

رشاد خليفه

ما هرگز به آنها ستم نكرديم؛ آنها به نفس خويش ستم كردند. هنگامي كه حکم پروردگارت فرا رسيد، خدايانشان كه در كنار خدا مي خواندند، نتوانستند كوچك‌ترين كمكي به آنها بكنند. درواقع، آنها فقط نابودي خود را تضمين كردند.

Literal

And We did not cause injustice/oppression to them, and but they caused injustice/oppression (to) themselves, so their gods which they call from other than God did not enrich/satisfy from a thing from them (their gods did not help them in any way or thing), when your Lord’s order/command came, and they did not increase them other than destruction/loss.

Al-Hilali Khan

We wronged them not, but they wronged themselves. So their aliha (gods), other than Allah, whom they invoked, profited them naught when there came the Command of your Lord, nor did they add aught (to their lot) but destruction.

Arthur John Arberry

And We wronged them not, but they wronged themselves; their gods availed them not that they called upon, apart from God, anything, when the command of thy Lord came; and they increased them not, save in destruction.

Asad

for, no wrong did We do to them, but it was they who wronged themselves. And when thy Sustainer’s judgment came to pass, those deities of theirs which they had been wont to invoke instead of God proved of no avail whatever to them, and brought them no more than utter perdition.

Dr. Salomo Keyzer

En wij behandelden hen niet onrechtvaardig, maar zij handelden onrechtvaardig met hunne eigene zielen; en hunne goden die zij, naast God, aanriepen, waren hun volstrekt niet tot voordeel, toen Gods besluit op hen zou worden uitgevoerd; zij hebben hunnen val slechts verhaast.

Free Minds

We did not wrong them, but they wronged themselves; their gods that they called on besides God did not rescue them at all when your Lord’s command came, and they only added to their destruction.

Hamza Roberto Piccardo

Non facemmo loro alcun torto, esse stesse si fecero torto. Gli dèi che invocavano all’infuori di Allah non li hanno in nulla protetti quando giunse il Decreto del loro Signore: non fecero altro che accrescerne la rovina.

Hilali Khan

We wronged them not, but they wronged themselves. So their aliha (gods), other than Allah, whom they invoked, profited them naught when there came the Command of your Lord, nor did they add aught (to their lot) but destruction.

Kuliev E.

Мы не были к ним несправедливы, однако они сами поступили несправедливо по отношению к себе. Когда явилось веление твоего Господа, божества, к которым они взывали вместо Аллаха, ничем не помогли им. Они не приумножили им ничего, кроме погибели.

M.-N.O. Osmanov

Мы не были к ним несправедливы. Это они сами были несправедливы к себе! Когда снизошло веление Господа твоего, не помогли им ни в чем их боги, к которым они взывали с мольбой, минуя Аллаха. [Боги эти] лишь толкали их к гибели.

Mohammad Habib Shakir

And We did not do them injustice, but they were unjust to themselves, so their gods whom they called upon besides Allah did not avail them aught when the decree of your Lord came to pass; and they added but to their ruin.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

We wronged them not, but they did wrong themselves; and their gods on whom they call beside Allah availed them naught when came thy Lord’s command; they added to them naught save ruin.

Palmer

We did not wrong them, but they wronged themselves. Their gods availed them naught, on which they called instead of God, when once the bidding of thy Lord had come; nor did they add save to their downfall!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Onlara biz zulmetmedik. Ama onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin emri geldiğinde, Allah’ı bırakıp da yakardıkları ilahları kendilerine hiçbir yarar sağlamadı. İlahları onların sadece hasar ve hüsranlarını artırdı.

Qaribullah

We did not wrong them, rather, they wronged themselves. Their gods that they called upon, other than Allah, did not help them when your Lord’s command came they did not increased them except in their destruction.

QXP

We did no injustice to them, but they wronged themselves. And when the Command of your Lord came to pass, their gods whom they called besides Allah availed them not. They only added to their ruin.

Reshad Khalifa

We never wronged them; they wronged their own souls. Their gods, whom they invoked beside GOD, could not help them in the least when the judgment of your Lord came. In fact, they only ensured their doom.

Rodwell

We dealt not unfairly by them, but they dealt not fairly by themselves: and their gods on whom they called beside God availed them not at all when thy Lord’s behest came to pass. They did but increase their ruin.

Sale

And We treated them not unjustly, but they dealt unjustly with their own souls: And their gods which they invoked, besides God, were of no advantage unto them at all, when the decree of thy Lord came to be executed on them, neither were they any other than a detriment unto them.

Sher Ali

And WE did not wrong them, but they wronged themselves, and their gods on whom they called instead of ALLAH were of no avail to them at all when the decree of punishment of thy Lord came to pass; and they added to them naught but perdition.

Unknown German

Nicht Wir taten ihnen Unrecht, sondern sie taten sich selber Unrecht an; und ihre Götter, die sie statt Allah anriefen, nützten ihnen ganz und gar nicht, als deines Herrn Befehl eintraf; sie mehrten nur ihr Verderben.

V. Porokhova

Не Мы им причинили зло, ■ А они сами зло себе снискали, ■ И божества, которые они, опричь ■ Аллаха, призывали, ■ Ни от чего их не спасли, ■ Когда явилось повеленье твоего Владыки, ■ А лишь усилили их гибель.

Yakub Ibn Nugman

Без аларга һич золым кылмадык, ләкин алар үзләренә үзләре золым кылдылар Раббыңның ґәзабы килгәч, аларның Аллаһудан башка гыйбадәт кыла торган сынымнары аларга һич файда бирмәде вә саклый алмады, вә һәлакәткә төшүдән башка сынымнары аларга һичнәрсә арттырмады.

جالندہری

اور ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اُوپر ظلم کیا۔ غرض جب تمہارے پروردگار کا حکم آپہنچا تو جن معبودوں کو وہ خدا کے سوا پکارا کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ اور تباہ کرنے کے سوا ان کے حق میں اور کچھ نہ کرسکے

طاہرالقادری

اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے (خود ہی) اپنی جانوں پر ظلم کیا، سو ان کے وہ جھوٹے معبود جنہیں وہ اﷲ کے سوا پوجتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے، جب آپ کے رب کا حکمِ (عذاب) آیا، اور وہ (دیوتا) تو صرف ان کی ہلاکت و بربادی میں ہی اضافہ کر سکے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.