سوره هود (11) آیه 123

قرآن، سوره هود (11) آیه 123

آیه پسین: سوره يوسف (12) آیه 1
آیه پیشین: سوره هود (11) آیه 122

عربی

وَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَْمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَ ما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

بدون حرکات عربی

و للّه غيب السّماوات و الأرض و إليه يرجع الأمر كلّه فاعبده و توكّل عليه و ما ربّك بغافل عمّا تعملون

خوانش

Walillahi ghaybu alssamawati waal-ardi wa-ilayhi yurjaAAu al-amru kulluhu faoAAbudhu watawakkal AAalayhi wama rabbuka bighafilin AAamma taAAmaloona

آیتی

و از آن خداست نهان آسمانها و زمين و به او بازگردانده مي شود همه کارها او را بپرست و بر او توکل کن که پروردگارت از آنچه به جاي مي آوريدغافل نيست

خرمشاهی

و علم غيب آسمانها و زمين از آن خداوند است و همه كارها به سوى او بازگردانده مى شود; پس او را بپرست و بر او توكل كن و پروردگارت از كار و كردارتان غافل نيست.

کاویانپور

علم غيب آسمانها و زمين مخصوص خداست و رجوع تمام كارها بسوى اوست. او را پرستش كن و بر او توكل نما، پروردگار تو از اعمال و رفتار شما غافل و بى‏خبر نيست.

انصاریان

نهان آسمان ها و زمین فقط در سیطره دانش خداست، همه کارها به او باز گردانده می شود؛ پس او را بندگی کن و بر او توکل داشته باش، و پروردگارت از آنچه انجام می دهید، بی خبر نیست.

سراج

و تنها از آن خداست غيب آسمانها و زمين و بسوى او باز گردانيده خواهد شد همه كارها پس بپرست او را و توكل كن بر او (كه او آنها را موافق حكمت انجام مى‏دهد) و نيست پروردگار تو بى‏خبر از آنچه مى‏كنيد

فولادوند

و نهان آسمانها و زمين از آنِ خداست، و تمام كارها به او بازگردانده مى‏شود؛ پس او را پرستش كن و بر او توكّل نماى، و پروردگار تو از آنچه انجام مى‏دهيد غافل نيست.

پورجوادی

سرّ نهان آسمانها و زمين از آن خداست و همه امور به او باز مى‏گردد، او را بپرست و بر او توكل كن كه پروردگار از كردار شما غافل نيست.

حلبی

و غيب آسمانها و زمين خدا راست و همه كار [ها] بد و بازگردانده مى‏شود پس او را بپرست و بر او توكل كن، و پروردگار تو از آنچه مى‏كنيد، غافل نيست.

اشرفی

و مر خدا راست نهانى آسمانها و زمين و بسوى او بازمى‏گردد امر همه آن پس بپرست او را و توكل كن بر او و نيست پروردگار تو بى‏خبر از آنچه مى‏كنيد

خوشابر مسعود انصاري

و [آگاهى از] غيب آسمانها و زمين ويژه خداوند است و همه كارها به سوى او باز گردانده مى‏شود، پس او را بپرست و بر او توكّل كن و پروردگارت از آنچه مى‏كنيد غافل نيست.

مکارم

و (آگاهی از) غیب (و اسرار نهان) آسمانها و زمین، تنها از آن خداست؛ و همه کارها به سوی او بازمی‌گردد! پس او را پرستش کن! و بر او توکّل نما! و پروردگارت از کارهایی که می‌کنید، هرگز غافل نیست!

مجتبوی

و خداى راست نهان و ناپيداى آسمانها و زمين و بازگشت همه كارها به اوست، پس او را بپرست و بر او توكّل كن، و پروردگار تو از آنچه مى‏كنيد غافل نيست.

مصباح زاده

و مر خدا راست نهانى آسمانها و زمين و بسوى او باز مى‏گردد امر همه آن پس بپرست او را و توكل كن بر او و نيست پروردگار تو بى‏خبر از آنچه مى‏كنيد

معزی

و خداى را است ناپيداى آسمانها و زمين و بسوى او بازگردانيده شود امر همه آن پس او را پرستش كن و بر او توكّل كن و نيست پروردگار تو غافل از آنچه مى كنيد

قمشه ای

و هر چه در آسمانها و زمین پنهان است همه برای خداست و امور عالم همه به خدا بازگردانده می‌شود (و به دست قدرت اوست) ، او را بپرست و بر او توکل کن، و پروردگار تو از آنچه می‌کنید غافل نیست.

رشاد خليفه

آينده آسمان‌ها و زمين متعلق به خداست و تمام امور تحت كنترل اوست. او را پرستش كن و به او اعتماد كن. پروردگارت هرگز از آنچه مي ‌كنيد، غافل نيست.

Literal

And to God (is) the skies’/space’s and the earth’s/Planet Earth’s unseen/surpernatural , and to Him the matter/affair all of it is returned, so worship Him, and rely/depend on Him, and your Lord is not with ignoring/neglecting/disregarding from what you make/do

Al-Hilali Khan

And to Allah belongs the Ghaib (unseen) of the heavens and the earth, and to Him return all affairs (for decision). So worship Him (O Muhammad SAW) and put your trust in Him. And your Lord is not unaware of what you (people) do.»

Arthur John Arberry

To God belongs the Unseen in the heavens and the earth. To Him the whole matter shall be returned; so serve Him, and put thy trust in Him. Thy Lord is not heedless of the things you do.

Asad

And God alone comprehends the hidden reality of the heavens and the earth:'» for, all that exists goes back to Him [as its source]. Worship Him, then, and place thy trust in Him alone: for thy Sustainer is not unaware of what you do.

Dr. Salomo Keyzer

Aan God is bekend wat in den hemel en op de aarde geheim is, en tot hem zal alles terugkeeren. Aanbidt hem dus en stelt uw vertrouwen in hem; want uw Heer is niet onopmerkzaam voor hetgeen gij doet.

Free Minds

And to God is the unseen of heavens and Earth, and to Him all matters return. So serve Him and put your trust in Him. Your Lord is not unaware of what you all do.

Hamza Roberto Piccardo

Appartiene ad Allah l’invisibile dei cieli e della terra, a Lui si riconduce l’ordine totale. AdoraLo dunque e confida in Lui. Il tuo Signore non è disattento a quello che fate.

Hilali Khan

And to Allah belongs the Ghaib (unseen) of the heavens and the earth, and to Him return all affairs (for decision). So worship Him (O Muhammad SAW) and put your trust in Him. And your Lord is not unaware of what you (people) do."

Kuliev E.

Аллаху ведомо сокровенное на небесах и на земле, и к Нему возвращаются дела. Посему поклоняйся Ему и уповай на Него, ибо Господь твой не находится в неведении о том, что вы совершаете.

M.-N.O. Osmanov

Аллаху только ведомо сокровенное небес и земли, в Его власти все дела. Так поклоняйся же Ему и уповай на Него, ибо Господь твой ведает о том, что вы творите.

Mohammad Habib Shakir

And Allah’s is the unseen in the heavens and the earth, and to Him is returned the whole of the affair; therefore serve Him and rely on Him, and your Lord is not heedless of what you do.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And Allah’s is the Invisible of the heavens and the earth, and unto Him the whole matter will be returned. So worship Him and put thy trust in Him. Lo! thy Lord is not unaware of what ye (mortals) do.

Palmer

God’s are the unseen things of the heavens and of the earth; and unto Him the affair doth all return. Then serve Him and rely on Him; for thy Lord is not heedless of that which ye do.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Göklerin ve yerin gizli bilgileri Allah’a aittir. Tüm iş ve oluş O’na döndürülür. O halde O’na kulluk et, O’na dayanıp güven! Rabbin, yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir.

Qaribullah

To Allah belongs the unseen in the heavens and in the earth; to Him the matter, in its entirety, shall be returned. Worship Him, and put your trust in Him. Your Lord is not inattentive of the things you do.

QXP

And Allah alone comprehends the hidden reality of the heavens and the earth. For, all that exists goes back to Him as its Source. Serve Him, then, and place your trust in Him alone. Your Lord is not unaware of what you humans do.

Reshad Khalifa

To GOD belongs the future of the heavens and the earth, and all matters are controlled by Him. You shall worship Him and trust in Him. Your Lord is never unaware of anything you do.

Rodwell

To God belong the secret things of the Heavens and of the Earth: all things return to him: worship him then and put thy trust in Him: thy Lord is not regardless of your doings.

Sale

Unto God is known that which is secret in heaven and earth; and unto Him shall the whole matter be referred. Therefore worship Him, and put thy trust in Him; for thy Lord is not regardless of that which ye do.

Sher Ali

And to ALLAH belongs the unseen in the heavens and the earth, and to HIM shall the whole affair be referred. So worship HIM and put thy trust in HIM alone. And thy Lord is not unmindful of what you do.

Unknown German

Und Allahs ist das Verborgene in den Himmeln und auf der Erde, und zu Ihm soll die ganze Sache zurückgebracht werden. So bete Ihn an und vertraue auf Ihn; und dein Herr ist nicht achtlos eures Tuns.

V. Porokhova

Илишь Аллах один ■ Незримым неба и земли владеет, ■ К Нему восходит повеление всего. ■ Так поклоняйтесь же (Единому) Ему ■ И на Него надежды возлагайте, – ■ Ведь в небреженье ваш Господь не остается ■ К тому, что делаете вы.

Yakub Ibn Nugman

Җирдәге вә күкләрдәге яшерен нәрсәләр Аллаһу тәгаләнеке, вә барча эш Аңарга кайтыр, Ул – Аллаһуга гына гыйбадәт кылыгыз вә Ул – Аллаһуга тәвәккәл кыл! Сезнең кылган гамәлләрегездән Раббың гафил түгел.

جالندہری

اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم خدا ہی کو ہے اور تمام امور کا رجوع اسی کی طرف ہے۔ تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ اور جو کچھ تم کررہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بےخبر نہیں

طاہرالقادری

اور آسمانوں اور زمین کا (سب) غیب اﷲ ہی کے لئے ہے اور اسی کی طرف ہر ایک کام لوٹایا جاتا ہے سو اس کی عبادت کرتے رہیں اور اسی پر توکل کئے رکھیں، اور تمہارا رب تم سب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.