سوره الرعد (13) آیه 11

قرآن، سوره الرعد (13) آیه 11

آیه پسین: سوره الرعد (13) آیه 12
آیه پیشین: سوره الرعد (13) آیه 10

عربی

لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَ إِذا أَرادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ

بدون حرکات عربی

له معقّبات من بين يديه و من خلفه يحفظونه من أمر اللّه إنّ اللّه لا يغيّر ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم و إذا أراد اللّه بقوم سوءا فلا مردّ له و ما لهم من دونه من وال

خوانش

Lahu muAAaqqibatun min bayni yadayhi wamin khalfihi yahfathoonahu min amri Allahi inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiroo ma bi-anfusihim wa-itha arada Allahu biqawmin soo-an fala maradda lahu wama lahum min doonihi min walin

آیتی

آدمي را فرشتگاني است که پياپي به امر خدا از رو به رو و پشت سرش ، مي آيند و نگهبانيش مي کنند خدا چيزي را که از آن مردمي است دگرگون نکندتا آن مردم خود دگرگون شوند چون خدا براي مردمي بدي خواهد ، هيچ چيز مانع او نتواند شد و ايشان را جز خدا هيچ کارسازي نيست

خرمشاهی

او [آدمى] را فرشتگانى پى آيند، در پيش و پشت او هستند كه او را به امر الهى نگهبانى مى كنند; بيگمان خداوند آنچه قومى دارند دگرگون نكند مگر آنكه آنچه در دلهايشان دارند، دگرگون كنند و چون خداوند براى قومى [كيفر] بدى بخواهد، برگردانى ندارد; و در برابر او سرورى

کاویانپور

در پيش روى و پشت سر هر كسى فرشتگانى گمارده شده كه به امر و فرمان خدا او را محافظت ميكنند. در حقيقت خدا وضع و موقعيت هيچ ملتى را دگرگون نميسازد، تا زمانى كه خود آن ملت وضع و راه و روش خود را (بر خلاف احكام خدا) تغيير دهند. و اگر خدا بخواهد ملتى را مجازات كند، هيچ راه بازگشتى براى آنان نيست و آنها غير از خدا، حامى و پشتيبانى نخواهند داشت.

انصاریان

برای انسان از پیش رو و پشت سر، مأمورانی است که همواره او را به فرمان خدا [از آسیب ها و گزندها] حفظ می کنند. یقیناً خدا سرنوشت هیچ ملتی را [به سوی بلا، نکبت، شکست و شقاوت] تغییر نمی دهد تا آنکه آنان آنچه را [از صفات خوب و رفتارشایسته و پسندیده] در وجودشان قرار دارد به زشتی ها و گناه تغییر دهند. و هنگامی که خدا نسبت به ملتی آسیب و گزند بخواهد [برای آن آسیب و گزند] هیچ راه بازگشتی نیست؛ زیرا برای آنان جز خدا هیچ یاوری نخواهد بود.

سراج

براى آدمى فرشتگانى‏اند كه پى يكديگر (به شب و روز) در آينده‏اند از پيش روى او و از قفاى او كه نگاه مى‏دارند او را بفرمان خدا (از بلاها) زيرا خدا تغيير نمى‏دهد آنچه را كه در گروهى هست حتى وقتى كه تغيير دهند آنچه را كه در نهاد ايشان است (از حالات نفسانى) و چون خواهد خدا بگروهى بدى را هيچ باز گرداننده‏اى نيست آنرا و نيست ايشان را بجز خدا هيچ سرپرستى

فولادوند

براى او فرشتگانى است كه پى در پى او را به فرمان خدا از پيش رو و از پشت سرش پاسدارى مى‏كنند. در حقيقت، خدا حال قومى را تغيير نمى‏دهد تا آنان حال خود را تغيير دهند. و چون خدا براى قومى آسيبى بخواهد، هيچ برگشتى براى آن نيست، و غير از او حمايتگرى براى آنان نخواهد بود.

پورجوادی

فرشتگان مدام از پيش رو و پشت سر به امر خدا آدمى را حفظ مى‏كنند. به راستى كه خداوند سرنوشت هيچ قومى را تغيير نخواهد داد مگر آنچه را در ضميرشان است تغيير دهند و هر گاه خداوند بر بدى قومى اراده كند هيچ چيز مانع آن نخواهد شد و جز خدا سرپرستى نخواهند داشت.

حلبی

او را [آدمى زاده را] فرشتگانى است از پيش روى او و از پشت او، به فرمان خدا او را حفظ مى‏كنند. بى‏گمان خدا تغيير نمى‏دهد آنچه را كه در قومى باشد مگر اينكه تغيير دهند آنچه را كه در نفسهايشان است. و چون خدا به قومى بدى بخواهد، آن را بازگشتى نباشد و ايشان را جز او هيچ نگاهدارنده نباشد.

اشرفی

مر او راست تعقيب كنندگان از پيش روى او و از پشت سر او كه نگهبانى ميكنندش از امر خدا بدرستيكه خدا تغيير نميدهد آنچه قومى راست تا وقتى كه تغيير دهند آنچه در نفسهاى ايشانست و چون خواهد خدا بجمعى بدى پس برگردانيدن نباشد آنرا و نباشد ايشانرا از غير خدا هيچ مددكارى

خوشابر مسعود انصاري

او از فرارو و پشت سر خويش فرشتگانى پيايند دارد كه او را به حكم خداوند حفظ مى‏كنند. خداوند آنچه را كه قومى در خود دارند دگرگون نمى‏سازد تا وقتى كه آنچه را در ضمير خود دارند، دگرگون سازند. و اگر خداوند براى قومى بدى را اراده كند، آن بازگرداندنى ندارد و آنان جز او هيچ كارسازى ندارند

مکارم

برای انسان، مأمورانی است که پی در پی، از پیش رو، و از پشت سرش او را از فرمان خدا [= حوادث غیر حتمی‌] حفظ می‌کنند؛ (امّا) خداوند سرنوشت هیچ قوم (و ملّتی) را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند! و هنگامی که خدا اراده سوئی به قومی (بخاطر اعمالشان) کند، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد؛ و جز خدا، سرپرستی نخواهند داشت!

مجتبوی

او- آدمى- را فرشتگانى در پى است از پيش روى و از پس وى كه او را به فرمان خدا نگاه مى‏دارند. همانا خداوند آنچه را گروهى دارند [از نعمتها]، دگرگون نكند تا آنگاه كه آنچه را در خودشان است دگرگون كنند. و چون خدا براى گروهى بدى خواهد هرگز آن را بازگشت نباشد و آنان را جز او هيچ دوست و كارسازى نيست.

مصباح زاده

مر او راست تعقيب كنندگان از پيش روى او و از پشت سر او كه نگهبانى ميكنندش از امر خدا بدرستى كه خدا تغيير نميدهد آنچه قومى راست تا وقتى كه تغيير دهند آنچه در نفسهاى ايشانست و چون خواهد خدا بجمعى بدى پس برگردانيدن نباشد آنرا و نباشد ايشان را از غير خدا هيچ مددكارى

معزی

او را است پياپى آيندگانى از پيش رويش و از پشت سرش كه نگه ميدارندش از امر خدا همانا خدا دگرگون نكند آنچه را به گروهى است تا دگرگون سازند آنچه را كه در خود آنان است و هرگاه بخواهد خدا بر گروهى بدى پس نيست بازگشتى براى آن و نيست ايشان را جز او سرپرستى

قمشه ای

برای هر کس پاسبانها از پیش رو و پشت سر برگماشته شده که به امر خدا او را نگهبانی کنند. خدا حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که خود آن قوم حالشان را تغییر دهند (و از نیکی به بدی شتابند) ، و هرگاه خدا اراده کند که قومی را (به بدی اعمالشان) عقاب کند هیچ راه دفاعی نباشد و برای آنان هیچ کس را جز خدا یارای آنکه آن بلا بگرداند نیست.

رشاد خليفه

( فرشتگان) براي آنكه در کنار هر يک از شما باشند، نوبت عوض مي كنند- ايشان مقابل شما و پشت سر شما هستند. آنها با شما مي ‌مانند و طبق فرمان خدا از شما محافظت مي ‌كنند. بنابراين، خدا وضعيت هيچ مردمي را تغيير نمي ‌دهد، مگر آنكه خودشان تصميم بگيرند عوض شوند. اگر خدا هرگونه سختي براي مردم بخواهد، هيچ نيرويي نمي ‌تواند آن را متوقف سازد، زيرا آنها هيچ كس را غير از او به عنوان مولا و سرور ندارند.

Literal

For him (are) successive angels/glorifications from between his hands and from behind him they protect/guard him from God’s order/command (punishment upon his nation’s evil ones), that God does not change what (is) with a nation until they change what (is) with themselves, and if God willed/wanted bad/evil/harm with a nation, so (there is) no return (protection) to (from) it, and (there is) no (one) for them from other than Him from aguardian/victorior .

Al-Hilali Khan

For each (person), there are angels in succession, before and behind him. They guard him by the Command of Allah. Verily! Allah will not change the good condition of a people as long as they do not change their state of goodness themselves (by committing sins and by being ungrateful and disobedient to Allah). But when Allah wills a peoples punishment, there can be no turning back of it, and they will find besides Him no protector.

Arthur John Arberry

he has attendant angels, before him and behind him, watching over him by God’s command. God changes not what is in a people, until they change what is in themselves. Whensoever God desires evil for a people, there is no turning it back; apart from Him, they have no protector.

Asad

[thinking that] he has hosts of helpers-both such as can be perceived by him and such as are hidden from him»-that could preserve him from whatever my rendering. According to Zamakhshari, this interpretation is further strengthened by the subsequent reference to God’s omniscience. in the sense of «an idea», irrespective of whether it is expressed in actual words (as a statement, an assertion, a formulated doctrine, etc.) or merely conceived in the mind (e.g., an opinion, a view, or a connected set of ideas). Since in the above verse this term obviously refers to unspoken thoughts, I have rendered it accordingly. AR-RA› D SORAH God may have willed.› Verily, God does not change men’s condition unless they change their inner selves ;26 and when God wills people to suffer evil [in consequence of their . own evil deeds], there is none who could avert it: for they have none who could protect them from Him.

Dr. Salomo Keyzer

Ieder van hen heeft engelen, die elkander wederkeerig opvolgen, zoowel vr hem als achter hem geplaatst; zij waken op Gods bevel over hem. Waarlijk, God zal zijne genade, die op de menschen rust, niet veranderen, tot zij de geneigdheid hunner zielen door zonde veranderen. Als hij hen wil straffen, kan niets hem dat verhinderen; naast hem hebben zij geen beschermer.

Free Minds

Present with him and behind him are retainers, they guard him by God’s command. God is not to change what is in a people until they change what is within themselves. And if God wanted to harm a people, then there is no turning Him back, nor will they have any protector against Him.

Hamza Roberto Piccardo

Ci sono [angeli] davanti e dietro [ogni uomo] e vegliano su di lui per ordine di Allah. In verità Allah non modifica la realtà di un popolo finché esso non muta nel suo intimo. Quando Allah vuole un male per un popolo, nessuno può allontanarlo; né avranno, all’infuori di Lui, alcun protettore.

Hilali Khan

For each (person), there are angels in succession, before and behind him. They guard him by the Command of Allah. Verily! Allah will not change the good condition of a people as long as they do not change their state of goodness themselves (by committing sins and by being ungrateful and disobedient to Allah). But when Allah wills a peoples punishment, there can be no turning back of it, and they will find besides Him no protector.

Kuliev E.

Есть у него (человека) ангелы, следующие впереди него и позади него и охраняющие его по повелению Аллаха. Воистину, Аллах не меняет положения людей, пока они не изменят самих себя. Если же Аллах пожелает людям зла, то ничто не предотвратит этого. Нет у них властелина, кроме Него.

M.-N.O. Osmanov

К каждому человеку приставлены ангелы, следующие впереди него и позади него и охраняющие его по повелению Аллаха. Воистину, Аллах не меняет положения людей, пока они сами не изменят свои помыслы. Когда же Аллах возжелает наказать людей, то этого не отвратить ничем и нет для них заступника, кроме Него.

Mohammad Habib Shakir

For his sake there are angels following one another, before him and behind him, who guard him by Allah’s commandment; surely Allah does not change the condition of a people until they change their own condition; and when Allah intends evil to a people, there is no averting it, and besides Him they have no protector.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

For him are angels ranged before him and behind him, who guard him by Allah’s command. Lo! Allah changeth not the condition of a folk until they (first) change that which is in their hearts; and if Allah willeth misfortune for a folk there is none that can repel it, nor have they a defender beside Him.

Palmer

Each of them has pursuers before him and behind him, to keep guard over him at the command of God; verily, God changes not what a people has until they change it for themselves. And when God wishes evil to a people there is no averting it, nor have they a protector beside Him.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Her biri için onu önünden ve arkasından izleyen gözcüler vardır ki, kendisini Allah’ın emrine bağlı olarak koruyup denetlerler. Gerçek şu ki Allah, bir toplumun mâruz kaldığı şeyleri, onlar, birey olarak içlerindekini/birey olarak kendilerine ilişkin olanı değiştirmedikçe, değiştirmez. Allah bir topluma bir perişanlık dileyince de artık onu geri çevirecek bir güç yoktur. Ve onlar için Allah’ın berisinden koruyucu bir dost da olamaz.

Qaribullah

he has attendant angels before him and behind him, who, by the Command of Allah watch over him. Allah does not change what is in a nation unless they change what is in themselves. Whenever Allah wants evil for a nation, none can ward it off. Other than Him, they have no guardian.

QXP

A person may think that he has helpers, perceptible (wealth etc) and imperceptible (status etc) that could preserve him from Allah’s Requital. But the Law of Requital applies to individuals and nations. Verily, Allah never changes a nation’s condition unless they change their inner selves (8:53). And when nations suffer Allah’s Requital for their actions, there is none that can repel it, nor do they have a defender outside His Laws.

Reshad Khalifa

Shifts (of angels) take turns, staying with each one of you – they are in front of you and behind you. They stay with you, and guard you in accordance with GOD’s commands. Thus, GOD does not change the condition of any people unless they themselves make the decision to change. If GOD wills any hardship for any people, no force can stop it. For they have none beside Him as Lord and Master.

Rodwell

Each hath a succession of Angels before him and behind him, who watch over him by God’s behest. Verily, God will not change his gifts to men, till they change what is in themselves: and when God willeth evil unto men, there is none can turn it away, nor have they any protector beside Him.

Sale

Each of them hath angels mutually succeeding each other, before him, and behind him; they watch him by the command of God. Verily God will not change his grace which is in men, until they change the disposition in their souls by sin. When God willeth evil on a people, there shall be none to avert it; neither shall they have any protector beside Him.

Sher Ali

For him (the Messenger) is a succession of angels before him and behind him; they guard him by the command of ALLAH. Surely, ALLAH changes not the condition of a people until they change that which is in their hearts. And when ALLAH decides to punish a people, there is no repelling it, nor have they any helper besides HIM.

Unknown German

Für ihn (den Gesandten) ist eine Schar (von Engeln) vor ihm und hinter ihm; sie behüten ihn auf Allahs Geheiß. Gewiß, Allah ändert die Lage eines Volkes nicht, ehe sie nicht selbst das ändern, was in ihren Herzen ist. Und wenn Allah ein Volk zu bestrafen wünscht, so gibt es dagegen keine Abwehr, noch haben sie einen Helfer außer Ihm.

V. Porokhova

У каждого есть (ангелы), ■ Что перед ним и позади него, ■ Как стражи, неотлучно следуют за ним ■ По повелению Аллаха. ■ И никогда Аллах не поменяет ■ Такого (положения) с людьми, ■ Пока они не переменят его сами. ■ А уж когда Аллах (всеведеньем Своим) ■ Вред причинить захочет людям, ■ Ничто не сможет это отвратить, – ■ Заступника им нет, кроме Него.

Yakub Ibn Nugman

Вә һәр кешенең алдыннан вә артыннан Аллаһ әмере белән язып баручы фәрештәләр бар, һәм алар кешеләрне сакларлар. Тәхкыйк Аллаһ бер каумгә биргән нигъмәтен үзгәртмәс, хәтта ул каум үз хәлен үзгәрткәнгә чаклы, ягъни Коръән белән гамәл кылып, аның шөкерен үтәгән каумнән Аллаһ һидәятне алмас һәм дөнья нигъмәтләренең шөкерен үтәгән каумнән дөнья нигъмәтләрен алмас, шулай ук үзләре тырышып вә көрәшеп Аллаһ юлына кермәгән каумне Аллаһ көчләп дингә кертмәс, аларга һидәят һәм җәннәт бирмәс. Вә әгәр бер каумгә зарар бирүне теләсә Аллаһ, ул зарарны китәрүче юк, вә аларга Аллаһудан башка ярдәм бирүче хуҗа булмас.

جالندہری

اس کے آگے اور پیچھے خدا کے چوکیدار ہیں جو خدا کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ خدا اس (نعمت) کو جو کسی قوم کو (حاصل) ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے۔ اور جب خدا کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ پھر نہیں سکتی۔ اور خدا کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا

طاہرالقادری

(ہر) انسان کے لئے یکے بعد دیگرے آنے والے (فرشتے) ہیں جو اس کے آگے اور اس کے پیچھے اﷲ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ بیشک اﷲ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے آپ میں خود تبدیلی پیدا کر ڈالیں، اور جب اﷲ کسی قوم کے ساتھ (اس کی اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے) عذاب کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور نہ ہی ان کے لئے اﷲ کے مقابلہ میں کوئی مددگار ہوتا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.