سوره الرعد (13) آیه 18

قرآن، سوره الرعد (13) آیه 18

آیه پسین: سوره الرعد (13) آیه 19
آیه پیشین: سوره الرعد (13) آیه 17

عربی

لِلَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنى وَ الَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الأَْرْضِ جَمِيعاً وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لاَفْتَدَوْا بِهِ أُولئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسابِ وَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمِهادُ

بدون حرکات عربی

للّذين استجابوا لربّهم الحسنى و الّذين لم يستجيبوا له لو أنّ لهم ما في الأرض جميعا و مثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب و مأواهم جهنّم و بئس المهاد

خوانش

Lillatheena istajaboo lirabbihimu alhusna waallatheena lam yastajeeboo lahu law anna lahum ma fee al-ardi jameeAAan wamithlahu maAAahu laiftadaw bihi ola-ika lahum soo-o alhisabi wama/wahum jahannamu wabi/sa almihadu

آیتی

براي آنان که دعوت پروردگارشان را پذيرفتند پاداش نيکويي است و کساني که دعوت او را نپذيرفته اند ، اگر هر آنچه را که بر روي زمين است وهمانند آن را داشته باشند ، آن را فدا دهند آنان به سختي بازخواست خواهند شد و مکانشان جهنم است و بد جايگاهي است

خرمشاهی

براى كسانى كه [نداى] پروردگارشان را استجابت كرده اند، نيكى [بهشت] است ، و كسانى كه [نداى] او را استجابت نكرده اند، اگر همه آنچه در زمين است و همانند آن، از آن ايشان باشد، آن را [بدهند و] بلاگردان كنند; اينانند كه حسابشان سخت و سنگين است و سرا و سرانجامشان

کاویانپور

كسانى كه دعوت پروردگارشان را قبول كردند و عملا بكار بستند، بهترين پاداش براى آنهاست و كسانى كه از قبول آن خوددارى كردند، اگر دو برابر آنچه در زمين است متعلق به آنان باشد و همه آنها را فداى خود كنند (تا از مجازات معاف شوند، از آنان پذيرفته نخواهد شد) همانها هستند كه سختى حساب و عذاب براى آنهاست و جاى آنان دوزخ است و سرانجام بسيار بدى دارند.

انصاریان

برای آنان که دعوت پروردگارشان را اجابت کردند، بهترین سرانجام است؛ و آنان که دعوت او را پاسخ نگفتند، اگر مالک دو برابر همه آنچه روی زمین است باشند، بی تردید آن را برای رهایی خود از عذاب خواهند داد؛ آنان را حساب سختی است، و جایگاهشان دوزخ است، و دوزخ بد بستری است.

سراج

براى آنانكه اجابت كردند (دعوت) پروردگار خويش را سر انجام نيكوست و آنانكه اجابت نكردند (دعوت) خدا را اگر باشد ايشان را آنچه در زمين است همه آن و مانند آن نيز با آن باشد البته بجاى خويشتن بدهند آنرا (تا از عذاب برهند) آن گروه براى ايشان بدى حساب است و جايگاه ايشان جهنم است و بد جايگاهى است دوزخ

فولادوند

براى كسانى كه پروردگارشان را اجابت كرده‏اند پاداش بس نيكوست. و كسانى كه وى را اجابت نكرده‏اند، اگر سراسر آنچه در زمين است و مانند آن را با آن داشته باشند، قطعاً آن را براى بازخريد خود خواهند داد. آنان به سختى بازخواست شوند و جايشان در دوزخ است و چه بد جايگاهى است.

پورجوادی

براى اجابت كنندگان دعوت پروردگار پاداش نيك است و آنان كه اجابت نكرده‏اند اگر آنچه را كه روى زمين است با همانند آن براى رهايى از عذاب بلاگردان بدهند حسابشان سخت و جايگاهشان دوزخ باشد كه بد جايگاهى است.

حلبی

براى كسانى كه پروردگارشان را اجابت كردند نيكويى [بهشت‏] است و كسانى كه او را اجابت نكردند، اگر كه همه آنچه در زمين است از آن ايشان باشد و مانند آن با او، و آن را فديه دهند [ايشان را سود ندارد] ايشان آنانند كه حساب سخت بر ايشان است و جايگاه ايشان دوزخ است و بد جايگاهى است.

اشرفی

از براى آنان كه اجابت كردند پروردگارشان را خوبيست و آنان كه اجابت نكردند او را اگر آنكه بود ايشانرا آنچه در زمين است همه و مانندش با آن هر آينه فدا داده بودند بآن آنها از براى ايشانست بدى حساب و منزل ايشان دوزخست و بد است آن بستر

خوشابر مسعود انصاري

آنان كه [دعوت‏] پروردگارشان را اجابت كردند، نيكى [بهشت‏] را دارند و آنان كه [دعوت‏] او را نپذيرفتند، اگر همه آنچه در زمين است و [نيز] مانند آن را همراهش داشته باشند، قطعا آن را بلا گردان خود كنند. اينان سختى حساب را خواهند داشت و جايگاهشان جهنّم است و بد جايگاهى است

مکارم

برای آنها که دعوت پروردگارشان را اجابت کردند، (سرانجام و) نتیجه نیکوتر است؛ و کسانی که دعوت او را اجابت نکردند، (آنچنان در وحشت عذاب الهی فرو می‌روند، که) اگر تمام آنچه روی زمین است، و همانندش، از آن آنها باشد، همه را برای رهایی از عذاب می‌دهند! (ولی از آنها پذیرفته نخواهد شد!)برای آنها حساب بدی است؛ و جایگاهشان جهنم، و چه بد جایگاهی است!

مجتبوی

كسانى كه پروردگارشان را پاسخ دادند، سرانجام نيك دارند و كسانى كه او را پاسخ ندادند، اگر همه آنچه در زمين است و مانند آن را با آن مى‏داشتند همانا آماده بودند براى بازخريد خويش [از عذاب‏] بپردازند. اينان را بدى- سختى- حساب باشد و جايگاهشان دوزخ است و بد آرامگاهى است.

مصباح زاده

از براى آنان كه اجابت كردند پروردگارشان را خوبيست و آنان كه اجابت نكردند او را اگر آنكه بود ايشان را آنچه در زمين است همه و مانندش با آن هر آينه فدا داده بودند بان آنها از براى ايشانست بدى حساب و منزل ايشان دوزخست و بد است آن بستر

معزی

آنان را كه پذيرفتند از پروردگار خويش نكوئى است و آنان كه نپذيرفتند اگر باشد ايشان را آنچه در زمين است همگى و مانند آن با آن هرآينه به جاى خويش دهند آنان براى ايشان است بدى حساب و جايگاه ايشان است دوزخ و چه زشت است آن آراميدنگاه

قمشه ای

آنان که دعوت حق را اجابت کرده و به خدا ایمان آوردند بر آنها بهترین پاداش و خوش‌ترین زندگانی است، و آنان که اجابت نکردند اگر مالک همه آنچه در روی زمین است باشند هر آینه آن را فدای آسایش خود کنند (مگر از عذاب برهند و هرگز نجات نیابند) ، آنها را حساب سخت و جایگاه دوزخ باشد که بسیار بد آرامگاهی است.

رشاد خليفه

كساني كه به دعوت پروردگار خود پاسخ دهند، سزاوار پاداش‌هاي نيكو هستند و اما كساني كه به دعوت او پاسخ ندادند، اگر مالك همه چيز در روي زمين بودند، حاضر بودند حتي دو برابر آن را فوراً فديه دهند. آنها سزاوار بدترين مكافات شده‌اند و مكان نهايي شان دوزخ است؛ چه سرنوشت شومي.

Literal

The best/goodness , (is) to those who answered/replied to their Lord, and those who did not answer/reply to Him, if that for them what (is) in the earth/Planet Earth all together , and like it, with it, they would have ransomed/compensated with it, those for them (is) the account’s/calculations› bad/evil , and their shelter/refuge (is) Hell , and how bad (are) the beds ?

Al-Hilali Khan

For those who answered their Lords Call (believed in the Oneness of Allah and followed His Messenger Muhammad SAW i.e. Islamic Monotheism) is Al-Husna (i.e. Paradise). But those who answered not His Call (disbelieved in the Oneness of Allah and followed not His Messenger Muhammad SAW), if they had all that is in the earth together with its like, they would offer it in order to save themselves (from the torment, it will be in vain). For them there will be the terrible reckoning. Their dwelling pl

Arthur John Arberry

For those who answer their Lord, the reward most fair; and those who answer Him not — if they possessed all that is in the earth and the like of it with it, they would offer it for their ransom. Those theirs shall be the evil reckoning, and their refuge shall be Gehenna — an evil cradling!

Asad

of those who have responded to their Sustainer with a goodly response, and of those who.did not respond to Him.» [As for the latter,] if they possessed all that is on earth, and twice as much,»

Dr. Salomo Keyzer

Dengenen die hunnen Heer gehoorzamen, zal de uitnemendste belooning worden toegekend; maar zij die hem niet gehoorzamen, al bezaten zij alles wat op de geheele aarde is, en nog meer, zij zullen dit alles te vergeefs als losgeld geven. Hunne rekening zal verschrikkelijk zijn, en de hel hunne woning. Welk een vreeselijk rustbed zal dat wezen!

Free Minds

For those who responded to their Lord is goodness. As for those who did not respond to Him, if they had all that is in the Earth twice over, they would offer it to be saved. To these will be a terrible reckoning, and their abode is Hell; what a miserable abode.

Hamza Roberto Piccardo

Coloro che rispondono all’appello del loro Signore avranno la migliore [ricompensa]. Quanto a coloro che che non avranno risposto, se possedessero tutto ciò che è sulla terra e ancora altrettanto, lo offrirebbero per riscattarsi. Avranno il peggiore dei bilanci e l’Inferno sarà il loro rifugio. Qual tristo giaciglio!

Hilali Khan

For those who answered their Lords Call (believed in the Oneness of Allah and followed His Messenger Muhammad SAW i.e. Islamic Monotheism) is Al-Husna (i.e. Paradise). But those who answered not His Call (disbelieved in the Oneness of Allah and followed not His Messenger Muhammad SAW), if they had all that is in the earth together with its like, they would offer it in order to save themselves (from the torment, it will be in vain). For them there will be the terrible reckoning. Their dwelling place will be Hell; – and worst indeed is that place for rest.

Kuliev E.

Тем, которые ответили на призыв своего Господа, уготовано Наилучшее (Рай). А расчет с теми, которые не ответили на Его призыв, будет ужасен. Завладей они всем, что есть на земле, и еще стольким же, они попытались бы откупиться этим. Их пристанищем будет Геенна. Как же скверно это ложе!

M.-N.O. Osmanov

Тем, которые покорны своему Господу, [воздается] добром, а тем, которые непокорны Ему, – наихудшее воздаяние, и они не откупятся от него, если даже владеют всеми земными благами и еще стольким же, – пристанищем им будет ад, а это – скверное ложе

Mohammad Habib Shakir

For those who respond to their Lord is good; and (as for) those who do not respond to Him, had they all that is in the earth and the like thereof with it they would certainly offer it for a ransom. (As for) those, an evil reckoning shall be theirs and their abode is hell, and evil is the resting-place.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

For those who answered Allah’s call is bliss; and for those who answered not His call, if they had all that is in the earth, and therewith the like thereof, they would proffer it as ransom. Such will have a woeful reckoning, and their habitation will be hell, a dire abode.

Palmer

For those who respond to their Lord is good; but those who respond not to Him, had they all that is in the earth and the like thereof as well, they would give it for a ransom; these shall have an evil reckoning up! and their resort is hell,- an evil couch shall it be!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Rablerinin çağrısına olumlu cevap verenler için güzellik vardır. O’na olumlu cevap vermeyenlere gelince, yeryüzündekilerin tamamı onların olsa, bir o kadar da ilave edilse, kurtulmak için bunların tümünü fidye verirlerdi. Böylelerinin hesabı kötü olacaktır; varacakları yer de cehennemdir. Ne kötü yataktır o!

Qaribullah

For those who answer their Lord is a most fine reward. But for those who do not answer Him if they possessed all that the earth contains, and as much besides, they would offer it for their ransom. Theirs shall be an evil reckoning. Gehenna (Hell) shall be their refuge, an evil cradling!

QXP

For those who respond to their Sustainer decently, is a state of Bliss. And those who do not respond to Him, even if they had all the treasures of the world and more like it, they would readily give it as ransom. But, a terrible reckoning awaits them, and Hell will be their abode, what a miserable bed to lie on!

Reshad Khalifa

Those who respond to their Lord deserve the good rewards. As for those who failed to respond to Him, if they possessed everything on earth – even twice as much – they would readily give it up as ransom. They have incurred the worst reckoning, and their final abode is Hell; what a miserable destiny.

Rodwell

To those who respond to their Lord shall be an excellent reward; but those who respond not to his call, had they all that the earth containeth twice over, they would surely give it for their ransom. Evil their reckoning! and Hell their home! And wretched the bed!

Sale

Unto those who obey their Lord, shall be given the most excellent reward: But those who obey Him not, although they were possessed of whatever is in the whole earth and as much more, they would give it all for their ransom. These will be brought to a terrible account: Their abode shall be hell; an unhappy couch shall it be!

Sher Ali

For those who respond to their Lord is external good; and as for those who respond not to HIM, if they had all that is in the earth and the like of it added thereto, they would readily ransom themselves therewith. It is these that shall have an evil reckoning and their abode is Hell. What a wretched place of rest !

Unknown German

Denen, die auf ihren Herrn hören, wird das Gute; die aber nicht auf Ihn hören – hätten sie auch alles, was auf Erden ist, und noch einmal soviel dazu, sie würden sich gerne damit loskaufen. Diese sind es, die eine schlimme Abrechnung haben werden, und ihre Bleibe ist die Hölle. Welch ein elender Ruheplatz!

V. Porokhova

Благое – всем, кто на Господень зов ответил, ■ А тем, которые Ему не отозвались, ■ То, будь у них богатства всей земли ■ И равно столько же к тому, ■ Чтоб откупиться ими, ■ (Не будет принято от них). ■ Расплата их страшна, ■ Пристанище им – Ад, ■ И скверно это ложе (упокоя)!

Yakub Ibn Nugman

Аллаһу тәгаләнең Коръән белән гамәл кылырга чакыруын кабул итеп, аның белән гамәл кылган кешеләргә ахирәттә күркәм җәннәтләр булыр. Вә әмма Аллаһуның «Коръән белән гамәл кылыгыз» дигән әмерен кабул итмәгән һәм аның белән гамәл кылмаган кешеләр, әгәр бөтен җир байлыгы хәтле ике өлеш байлыклары булса, шул байлыкларын биреп, ахирәттә үзләрен Аллаһ ґәзабыннан коткара алмас иделәр, аларга ахирәттә бик каты, бик яман хөкем булыр, вә аларның урынлары җәһәннәм – ни кабәхәт урын.

جالندہری

جن لوگوں نے خدا کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی۔ اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور (نجات کے) بدلے میں صرف کرڈالیں (مگر نجات کہاں؟) ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا۔ اور ان کا ٹھکانا بھی دوزخ ہے۔ اور وہ بری جگہ ہے

طاہرالقادری

ایسے لوگوں کے لئے جنہوں نے اپنے رب کا حکم قبول کیا بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم قبول نہیں کیا اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو سو وہ اسے (عذاب سے نجات کے لئے) فدیہ دے ڈالیں (تب بھی) انہی لوگوں کا حساب برا ہوگا، اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے، اور وہ نہایت برا ٹھکانا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.