سوره الرعد (13) آیه 25

قرآن، سوره الرعد (13) آیه 25

آیه پسین: سوره الرعد (13) آیه 26
آیه پیشین: سوره الرعد (13) آیه 24

عربی

وَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الأَْرْضِ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

بدون حرکات عربی

و الّذين ينقضون عهد اللّه من بعد ميثاقه و يقطعون ما أمر اللّه به أن يوصل و يفسدون في الأرض أولئك لهم اللّعنة و لهم سوء الدّار

خوانش

Waallatheena yanqudoona AAahda Allahi min baAAdi meethaqihi wayaqtaAAoona ma amara Allahu bihi an yoosala wayufsidoona fee al-ardi ola-ika lahumu allaAAnatu walahum soo-o alddari

آیتی

و آنان که پيمان خدا را پس از استوار کردنش مي شکنند و آنچه را که ، خدابه پيوستن آن فرمان داده مي گسلند و در زمين فساد مي کنند ، لعنت بر آنهاست و بديهاي آن جهان نصيبشان

خرمشاهی

و كسانى كه پيمان الهى را پس از بستنش مى شكنند، و هر چه خداوند به پيوستن آن فرمان داده است، مى گسلند، و در زمين فتنه و فساد مى كنند، اينانند كه لعنت و بد فرجامى دارند.

کاویانپور

و كسانى كه عهد خدا را پس از بستن پيمان مى‏شكنند و آنچه را خدا امر به پيوستن آن فرموده، قطع ميكنند و در زمين مرتكب فتنه و فساد ميشوند، همانها را لعنت (و دورى از رحمت) است و سراى بد، در انتظار آنهاست.

انصاریان

و کسانی که عهد خدا را پس از استوار کردنش می شکنند، و پیوندهایی را که خدا به برقراری آن فرمان داده می گسلند، و در زمین فساد می کنند، لعنت و فرجام بد و دشوار آن سرای برای آنان است.

سراج

و آنانكه مى‏شكنند پيمان خداى را از پس محكم كردن آن و مى‏بردند آنچه را فرمان داده خدا به آن چيز كه پيوند كنند (صله رحم بجا آرند) و تباهى مى‏كنند در زمين آن گروه براى ايشان دورى از رحمت است و ايشان را بدى آن سراى است

فولادوند

و كسانى كه پيمان خدا را پس از بستن آن مى‏شكنند و آنچه را خدا به پيوستن آن فرمان داده مى‏گسلند و در زمين فساد مى‏كنند، بر ايشان لعنت است و بد فرجامى آن سراى ايشان راست.

پورجوادی

و آنان كه پس از پيمان بستن با خدا پيمان شكنى مى‏كنند پيوندهايى را كه خدا به استقرارشان فرمان داده است قطع مى‏كنند و در زمين فساد به بار مى‏آورند، در سراى ديگر گرفتار لعن و بدفرجامى مى‏شوند.

حلبی

و آن كسانى كه پيمان خدا را پس از پيمان بستن مى‏شكنند و آنچه را كه خدا به پيوند آن [چون صله رحم‏] فرموده، مى‏گسلند و در زمين فساد مى‏كنند آن گروهند كه بر ايشان لعنت است و براى آنها سراى بد [دوزخ‏] است.

اشرفی

و آنان كه مى‏شكنند پيمان خدا را پس از استوار كردنش و ميبرند آنچه را امر كرده خدا بآن كه وصل كرده شود و فساد مى‏كنند در زمين آنها مر ايشانراست لعنت و مر ايشانراست بدى آنسراى

خوشابر مسعود انصاري

و آنان كه پيمان خدا را پس از استوار داشتنش مى‏شكنند و آنچه را كه خداوند به پيوسته داشتنش دستور داده، مى‏گسلند و در زمين فساد مى‏كنند، ايشانند كه لعنت و سختى آن سراى را دارند

مکارم

آنها که عهد الهی را پس از محکم کردن می‌شکنند، و پیوندهایی را که خدا دستور به برقراری آن داده قطع می‌کنند، و در روی زمین فساد می‌نمایند، لعنت برای آنهاست؛ و بدی (و مجازات) سرای آخرت!

مجتبوی

و كسانى كه پيمان خداى را پس از بستن استوار آن مى‏شكنند و آنچه را خداى فرموده است كه بپيوندند- پيوند با خويشان- مى‏برند، و در زمين تباهى مى‏كنند، آنان راست لعنت و آنان راست بدى و سختى آن سراى.

مصباح زاده

و آنان كه مى‏شكنند پيمان خدا را پس از استوار كردنش و ميبرند آنچه را امر كرده خدا بان كه وصل كرده شود و فساد مى‏كنند در زمين آنها مر ايشان راست لعنت و مر ايشان را است بدى آنسراى

معزی

و آنان كه مى شكنند پيمان خدا را پس از بستنش و مى برند آنچه را خدا فرمود كه پيوند شود و تبهكارى كنند در زمين آنان را است لعنت و براى ايشان است بدى آن سراى

قمشه ای

و آنان که پس از پیمان بستن (با خدا و رسول) عهد خدا را می‌شکنند و هم از آنچه خدا امر به پیوند آن کرده پاک می‌گسلند و در روی زمین فساد و فتنه بر می‌انگیزند اینان را لعن (خدا) و منزلگاه عذاب سخت دوزخ نصیب است.

رشاد خليفه

و اما كساني كه عهد خدا را پس از پيمان بستن، مي ‌شكنند و آنچه را كه خدا به پيوستن آن فرمان داده‌ است، قطع مي ‌كنند و مرتكب كارهاي پليد مي ‌شوند، سزاوار لعنت شده‌اند؛ آنها سزاوار بدترين سرنوشت شده‌اند.

Literal

And those who break/unbind God’s promise/oath, from after its affirmation , and they cut/sever what God ordered with it that (it) be connected , and they corrupt in the earth/Planet Earth, those for them (is) the curse/torture, and for them the house’s/home’s evil .

Al-Hilali Khan

And those who break the Covenant of Allah, after its ratification, and sever that which Allah has commanded to be joined (i.e. they sever the bond of kinship and are not good to their relatives), and work mischief in the land, on them is the curse (i.e. they will be far away from Allahs Mercy); And for them is the unhappy (evil) home (i.e. Hell).

Arthur John Arberry

And those who break the covenant of God after His compact, and who snap what God has commanded to be joined, and who work corruption in the earth — theirs shall be the curse, and theirs the Evil Abode.

Asad

But as for those who break their bond with God after it has been established [in their nature],› and cut asunder what God has bidden to be joined, and spread corruption on earth -their due is rejection [by God],

Dr. Salomo Keyzer

Maar zij die het verbond van God schenden, nadat dit werd ingesteld, en die afscheiden wat God heeft bevolen te vereenigen, en snood op aarde handelen, over hen zal een vloek komen, en zij zullen eene ellendige woning in de hel hebben.

Free Minds

As for those who break the pledge of God after making its covenant, and they sever what God ordered that it be delivered, and they corrupt in the Earth; to those is a curse and they will have a miserable abode.

Hamza Roberto Piccardo

Coloro che infrangono il patto di Allah dopo averlo accettato, spezzano ciò che Allah ha ordinato di unire e spargono la corruzione sulla terra – quelli saranno maledetti e avranno la peggiore delle dimore.

Hilali Khan

And those who break the Covenant of Allah, after its ratification, and sever that which Allah has commanded to be joined (i.e. they sever the bond of kinship and are not good to their relatives), and work mischief in the land, on them is the curse (i.e. they will be far away from Allahs Mercy); And for them is the unhappy (evil) home (i.e. Hell).

Kuliev E.

А тем, которые нарушают завет с Аллахом после того, как они заключили его, разрывают то, что Аллах велел поддерживать, и распространяют нечестие на земле, уготованы проклятие и Скверная обитель.

M.-N.O. Osmanov

А тем, которые нарушают заключенный с Аллахом завет и разрывают то, что Аллах велел соединять, и творят нечестие на земле, – уготовано им проклятие и наихудшая обитель.

Mohammad Habib Shakir

And those who break the covenant of Allah after its confirmation and cut asunder that which Allah has ordered to be joined and make mischief in the land; (as for) those, upon them shall be curse and they shall have the evil (issue) of the abode.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And those who break the covenant of Allah after ratifying it, and sever that which Allah hath commanded should be joined, and make mischief in the earth: theirs is the curse and theirs the ill abode.

Palmer

And those who break God’s covenant after compacting for it, and who cut asunder what God hath bidden to be joined, and who do evil in the earth, these – upon them is the curse of God, and for them is an evil abode.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah’a verdikleri sözü, onu antlaşma haline getirdikten sonra bozanlar, Allah’ın birleştirilmesini emrettiği şeyi parçalayanlar ve yeryüzünde bozgun çıkaranlara gelince, böyleleri için lanet var. Yurdun en kötüsü de onların olacak.

Qaribullah

As for those who break the covenant of Allah after accepting it, who part what He has commanded to be united and worked corruption in the land, a curse shall be laid on them, and they shall have an evil abode.

QXP

But those who broke the pledge with Allah after ratifying it, and cut asunder what Allah has commanded to be joined (13:20-21), and spread corruption and disorder in the earth, their due is (the Divine) rejection. And theirs is the terrible Home!

Reshad Khalifa

As for those who violate GOD’s covenant after pledging to keep it, and sever what GOD has commanded to be joined, and commit evil, they have incurred condemnation; they have incurred the worst destiny.

Rodwell

But those who, after having contracted it, break their covenant with God, and cut asunder what God hath bidden to be united, and commit misdeeds on the earth, these, a curse awaiteth them, and an ill abode!

Sale

But as for those who violate the covenant of God, after the establishment thereof, and who cut in sunder that which God hath commanded to be joined, and act corruptly in the earth, on them shall a curse fall, and they shall have a miserable dwelling in hell.

Sher Ali

And those who break the covenant of ALLAH, after having established it and cut asunder what ALLAH has commanded to be joined, and act corruptly in the earth, on them is the curse of ALLAH and they shall have a grievous abode.

Unknown German

Die aber, die den Bund Allahs brechen, nachdem (sie) ihn aufgerichtet, und trennen, was Allah zu verbinden geboten, und Unheil stiften auf Erden, auf ihnen ist der Fluch und sie haben eine schlimme Wohnstatt.

V. Porokhova

А те, кто нарушает Договор с Аллахом, ■ Когда он ими был уже скреплен, ■ И разделяет то, ■ Чему велел Он быть единым, ■ И по земле несет нечестие и зло, – ■ На тех – проклятие (Аллаха), ■ И зла для них обитель воздаянья.

Yakub Ibn Nugman

Аллаһуга итагать итәргә ґәһед биргәннән соң ґәһедләрен бозучылар, алар Аллаһ киселмәгез, дип, әмер иткәннән соң хак мөселманлардан киселерләр һәм җир өстендә төрле бозыклыклар кылалар, аларга Аллаһуның ләгънәте вә аларга бик яман йорт – җәһәннәм.

جالندہری

اور جو لوگ خدا سے عہد واثق کر کے اس کو توڑ ڈالتے اور (رشتہ ہائے قرابت) کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں۔ ایسوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے گھر بھی برا ہے

طاہرالقادری

اور جو لوگ اﷲ کا عہد اس کے مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور ان تمام (رشتوں اور حقوق) کو قطع کر دیتے ہیں جن کے جوڑے رکھنے کا اﷲ نے حکم فرمایا ہے اور زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں انہی لوگوں کے لئے لعنت ہے اور ان کے لئے برا گھر ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.