سوره الرعد (13) آیه 26

قرآن، سوره الرعد (13) آیه 26

آیه پسین: سوره الرعد (13) آیه 27
آیه پیشین: سوره الرعد (13) آیه 25

عربی

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ وَ فَرِحُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا فِي الآْخِرَةِ إِلاَّ مَتاعٌ

بدون حرکات عربی

اللّه يبسط الرّزق لمن يشاء و يقدر و فرحوا بالحياة الدّنيا و ما الحياة الدّنيا في الآخرة إلاّ متاع

خوانش

Allahu yabsutu alrrizqa liman yashao wayaqdiru wafarihoo bialhayati alddunya wama alhayatu alddunya fee al-akhirati illa mataAAun

آیتی

خدا هر که را خواهد روزي بسيار دهد يا روزي اندک و مردم به زندگي دنيا خشنودند ، حال آنکه زندگي دنيا در برابر زندگي آخرت جز اندک متاعي نيست

خرمشاهی

خداوند روزى [خويش] را بر هر كس كه بخواهد گشايش مى دهد يا تنگ و فروبسته مى دارد; و [بعضى] به زندگانى دنيا سرمست شده اند، و زندگانى دنيا در جنب آخرت، جز بهره اى [ناچيز] نيست.

کاویانپور

خدا رزق فراوان مى‏بخشد بر هر كه بخواهد، تنگ ميگيرد. مردم (ناباور) به زندگى دنيا (و تجملات آن) بسيار شاد و خرم ميشوند، در حالى كه زندگى دنيا در برابر آخرت، چيزى جز متاع بى‏ارزش نيست.

انصاریان

خدا روزی را برای هر کس که بخواهد، وسعت می دهد و برای هر کس که بخواهد، تنگ می گیرد. و [آنان که از حیات جاوید و پرنعمت آخرت بی خبرند] به زندگی زودگذر دنیا شادمان شدند، در حالی که زندگی دنیا در برابر آخرت جز متاعی اندک و ناچیز نیست.

سراج

خدا گشاده مى‏گرداند روزى را براى هر كه مى‏خواهد و تنگ مى‏سازد و مشركان (مكه) شاد شده‏اند بزندگى اين جهان و نيست زندگى اين جهان در برابر آن سراى مگر برخوردارى اندك

فولادوند

خدا روزى را براى هر كه بخواهد گشاده يا تنگ مى‏گرداند، و[لى آنان‏] به زندگى دنيا شاد شده‏اند، و زندگى دنيا در [برابر] آخرت جز بهره‏اى [ناچيز] نيست.

پورجوادی

خداوند روزى هر كه را بخواهد وسعت مى‏دهد و هر كه را بخواهد در تنگنا قرار مى‏دهد، لكن آنها به زندگى دنيا خوشدل شدند در حالى كه زندگى دنيا در برابر آخرت متاع ناچيزى است.

حلبی

خداوند روزى را براى هر كه بخواهد، مى‏گستراند و تنگ مى‏گيرد. و [آنها] به زندگانى دنيا شاد شده‏اند و زندگانى دنيا در [جنب زندگانى‏] آخرت جز متاعى [اندك‏] نيست.

اشرفی

خدا وسعت ميدهد روزى را براى آنكه ميخواهد و تنگ ميگرداند و شاد شدند بزندگانى دنيا و نيست زندگانى دنيا در آخرت مگر متاعى

خوشابر مسعود انصاري

خداوند روزى را براى هر كس كه مى‏خواهد، فراخ مى‏گرداند و [براى هر كه بخواهد] تنگ مى‏دارد. و [بعضى‏] به زندگانى دنيا شادمان شدند و زندگانى دنيا به نسبت آخرت جز بهره‏اى [بى مقدار] نيست

مکارم

خدا روزی را برای هر کس بخواهد (و شایسته بداند) وسیع، برای هر کس بخواهد (و مصلحت بداند،) تنگ قرارمی‌دهد؛ ولی آنها [= کافران‌] به زندگی دنیا، شاد (و خوشحال) شدند؛ در حالی که زندگی دنیا در برابر آخرت، متاع ناچیزی است!

مجتبوی

خداوند روزى را براى هر كه بخواهد فراخ كند و [براى هر كه بخواهد] تنگ گرداند و [دنياخواهان‏] به زندگى اين جهان شادمان شدند و حال آنكه زندگى اين جهان در برابر آن جهان جز بهره‏اى [اندك‏] نيست.

مصباح زاده

خدا وسعت ميدهد روزى را براى آنكه ميخواهد و تنگ ميگرداند و شاد شدند بزندگانى دنيا و نيست زندگانى دنيا در آخرت مگر متاعى

معزی

همانا خدا فراخ گرداند روزى را براى هر كه خواهد و تنگ گرداند و خرسند شدند به زندگى دنيا حالى كه نيست زندگانى دنيا در آخرت مگر بهره اى

قمشه ای

خدا هر که را خواهد فراخ روزی و هر که را خواهد تنگ روزی می‌گرداند، و (این مردم کافر) به زندگانی و متاع دنیا دلشادند در صورتی که دنیا در قبال آخرت متاعی (موقت و ناقابل) بیش نیست.

رشاد خليفه

خداست كه روزي هر كه را بخواهد، افزايش مي ‌دهد يا دريغ مي ‌دارد. آنها سرگرم اين زندگي شده‌اند و اين زندگي در مقايسه با آخرت هيچ است.

Literal

God spreads/extends the provision to whom He wills/wants and He is capable , and they became happy with the life the present/worldly life, and the life the present/worldly life is not in the end (other life) except enjoyment .

Al-Hilali Khan

Allah increases the provision for whom He wills, and straitens (it for whom He wills), and they rejoice in the life of the world, whereas the life of this world as compared with the Hereafter is but a brief passing enjoyment.

Arthur John Arberry

God outspreads and straitens His provision unto whomsoever He will. They rejoice in this present life; and this present life, beside the world to come, is naught but passing enjoyment.

Asad

GOD GRANTS abundant sustenance, or gives it in scant measure, unto whomever He wills; and they [who are given abundance] rejoice in the life of this world – even though, as compared with the life to come, the life of this world is nought but -a fleeting pleasure.

Dr. Salomo Keyzer

God geeft zijne weldaden in overvloed aan dengeen welke hem behaagt, en beperkt, die naar zijn welbehagen. De bewoners van Mekka verheugen zich in het tegenwoordige leven, hoewel dit leven, in vergelijking met het volgende, slechts een tijdelijk voordeel is.

Free Minds

God gives the provisions for whom He wishes, and He is able. And they were happy with the worldly life, but the worldly life compared to the Hereafter was nothing but a brief enjoyment.

Hamza Roberto Piccardo

Allah dà generosamente a chi vuole e lesina a chi vuole. Essi si rallegrano di questa vita che in confronto all’Altra non è che godimento effimero.

Hilali Khan

Allah increases the provision for whom He wills, and straitens (it for whom He wills), and they rejoice in the life of the world, whereas the life of this world as compared with the Hereafter is but a brief passing enjoyment.

Kuliev E.

Аллах увеличивает или ограничивает удел тому, кому пожелает. Они радуются мирской жизни, но ведь мирская жизнь по сравнению с Последней жизнью – всего лишь преходящее удовольствие.

M.-N.O. Osmanov

Аллах щедро дарует [удел одним] или ограничивает тому, кому пожелает. Они радуются земной жизни, но ведь она по сравнению с будущей – [преходящее] пользование благами.

Mohammad Habib Shakir

Allah amplifies and straitens the means of subsistence for whom He pleases; and they rejoice in this world’s life, and this world’s life is nothing compared with the hereafter but a temporary enjoyment.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Allah enlargeth livelihood for whom He will, and straiteneth (it for whom He will); and they rejoice in the life of the world, whereas the life of the world is but brief comfort as compared with the Hereafter.

Palmer

God extends his bounty freely to whomsoever He will, or He metes it out; and they rejoice in the life of this world, but the life of this world is naught but a (temporary) provision compared with the next.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah, dilediği kimse için rızkı alabildiğine açar da sınırlayıp kısar da. İğreti dünya hayatıyla sevinip şımardılar. Oysaki dünya hayatı, âhirete oranla sadece küçük bir nimetlenme.

Qaribullah

Allah gives abundantly and sparingly to whom He will. They rejoice in this present life; but this present life, beside the Everlasting Life, is nothing but a passing enjoyment.

QXP

Allah grants abundant provision, or gives it in scant measure according to His Laws (17:18-21). And they (rejecters of the Divine Values) rejoice in the life of this world alone (without investing in the Eternity). But the life of this world is a fleeting pleasure compared with the Hereafter (2:200-201).

Reshad Khalifa

GOD is the One who increases the provision for whomever He wills, or withholds it. They have become preoccupied with this life; and this life, compared to the Hereafter, is nil.

Rodwell

God is open-handed with supplies to whom he will, or is sparing. They rejoice in the life that now is, but this present life is but a passing good, in respect of the life to come!

Sale

God giveth provision in abundance unto whom He pleaseth, and is sparing unto whom He pleaseth. Those of Mecca rejoice in the present life; although the present life, in respect of the future, is but a precarious provision.

Sher Ali

ALLAH enlarges HIS provision and straitens it for whomsoever HE pleases. And they rejoice in the present life, while the present life is but a temporary enjoyment as compared with the Hereafter.

Unknown German

Allah erweitert und beschränkt die Mittel zum Unterhalt, wem Er will. Sie freuen sich des Lebens hienieden, doch das Leben hienieden ist nur ein vergängliches Gut im Vergleich zu dem künftigen.

V. Porokhova

Аллах удел Свой расширяет ■ Иль мерой раздает его ■ Тому, кого сочтет Своим желаньем. ■ Они же радуются ближней жизни – ■ А жизнь ближняя в сравнении с другой – ■ (Лишь краткая) услада времени (земного).

Yakub Ibn Nugman

Аллаһ теләгән кешесенә ризыкны киң кылыр вә теләгән кешесенә ризыкны тар кылыр, әмма кәферләр дөнья байлыгы белән шатланырлар. Бит ахирәт алдында дөнья байлыгы алдый торган бик аз гына нәрсә.

جالندہری

خدا جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور (جس کا چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے۔ اور کافر لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت (کے مقابلے) میں (بہت) تھوڑا فائدہ ہے

طاہرالقادری

اﷲ جس کے لئے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے اور (جس کے لئے چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے، اور وہ (کافر) دنیا کی زندگی سے بہت مسرور ہیں، حالانکہ دنیوی زندگی آخرت کے مقابلہ میں ایک حقیر متاع کے سوا کچھ بھی نہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.