سوره الرعد (13) آیه 27

قرآن، سوره الرعد (13) آیه 27

آیه پسین: سوره الرعد (13) آیه 28
آیه پیشین: سوره الرعد (13) آیه 26

عربی

وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنابَ

بدون حرکات عربی

و يقول الّذين كفروا لو لا أنزل عليه آية من ربّه قل إنّ اللّه يضلّ من يشاء و يهدي إليه من أناب

خوانش

Wayaqoolu allatheena kafaroo lawla onzila AAalayhi ayatun min rabbihi qul inna Allaha yudillu man yashao wayahdee ilayhi man anaba

آیتی

کافران مي گويند : چرا از جانب پروردگارش آيتي بر او نازل نمي شود ؟ بگو : خدا هر که را بخواهد گمراه مي کند و هر که را به درگاه او روي کند، هدايت مي کند :

خرمشاهی

و كافران گويند چرا بر او معجزه اى از سوى پروردگارش نازل نمى گردد؟ بگو خداوند هر كس را كه بخواهد بيراه وامى گذارد، و هر كس را كه رو به او آورده باشد، به سوى خويش به راه مى برد.

کاویانپور

و كافران ميگويند: چرا از طرف پروردگارش معجزه‏اى بر او نازل نميشود؟ بگو، خدا هر كه را بخواهد در گمراهى رها ميسازد و هر كه (از اعمال ناپسند) توبه كند، او را بسوى خويش هدايت مى‏نمايد

انصاریان

کافران می گویند: چرا معجزه ای [غیر قرآن] از سوی پروردگارش بر او نازل نشده؟ بگو: مسلماً خدا هر کس را بخواهد [پس از اتمام حجت] گمراه می کند و هر کس را که به سوی او بازگردد، هدایت می نماید.

سراج

و مى‏گويند آنانكه نگرويدند چرا فرود نمى‏آيد بر محمد ص (رسول خدا) معجزه‏اى (كه ما مى‏خواهيم) از جانب پروردگارش بگو البته خدا (بعنوان مجازات) گمراه مى‏كند هر كه را مى‏خواهد و راه مى‏نمايد بسوى خود هر كه را (بطاعت) بازگردد

فولادوند

و كسانى كه كافر شده‏اند مى‏گويند: «چرا از جانب پروردگارش معجزه‏اى بر او نازل نشده است؟» بگو: «در حقيقت خداست كه هر كس را بخواهد بى‏راه مى‏گذارد و هر كس را كه [به سوى او] بازگردد، به سوى خود راه مى‏نمايد.»

پورجوادی

كافران مى‏گويند: «چرا از سوى پروردگارش معجزه‏اى بر او نازل نشده است؟» بگو: «خداوند هر كه را بخواهد گمراه مى‏كند و هر كه را به سوى او باز گردد هدايت خواهد كرد».

حلبی

و مى‏گويند آن كسان كه ناباور شدند چرا از پروردگارش آيتى براى او نازل نشد؟ بگو بى‏گمان خدا هر كسى را كه بخواهد، گمراه مى‏كند و آن كس را كه توبه كرد، به سوى خود هدايت مى‏كند

اشرفی

و ميگويند آنان كه كافر شدند چرا فرو فرستاده نشد بر او آيتى از پروردگارش بگو بدرستيكه خدا گمراه ميگذارد آنرا كه ميخواهد و هدايت ميكند بسوى خود آنرا كه بازگشت كرد

خوشابر مسعود انصاري

و كافران مى‏گويند: چرا بر او نشانه‏اى از [سوى‏] پروردگارش فرو فرستاده نشد؟ بگو: خداوند هر كس را كه بخواهد بيراه مى‏گذارد و هر كس را كه توبه كند به سوى خويش هدايت مى‏كند

مکارم

کسانی که کافر شدند می‌گویند: «چرا آیه (و معجزه)ای از پروردگارش بر او نازل نشده است؟!» بگو: «خداوند هر کس را بخواهد گمراه، و هر کس را که بازگردد، به سوی خودش هدایت می‌کند! (کمبودی در معجزه‌ها نیست؛ لجاجت آنها مانع است!)»

مجتبوی

و كسانى كه كافر شدند گويند: چرا نشانه و معجزه‏اى [به دلخواه ما] از پروردگارش بر او فرونيامد؟ بگو: همانا خدا هر كه را بخواهد گمراه كند و هر كه را باز گردد- به درگاه او روى آورد- به سوى خويش راه نمايد

مصباح زاده

و ميگويند آنان كه كافر شدند چرا فرو فرستاده نشد بر او آيتى از پروردگارش بگو بدرستى كه خدا گمراه مى‏گذارد آنرا كه ميخواهد و هدايت ميكند بسوى خود آنرا كه بازگشت كرد

معزی

و گويند آنان كه كفر ورزيدند چرا فرود نيايد بر او آيتى از پروردگارش بگو همانا خدا گمراه كند هر كه را خواهد و هدايت كند بسوى خود هر كه را بازگشت (يا زارى كند)

قمشه ای

و کافران (مکه) می‌گویند: چرا آیت و حجت قاطعی از خدا بر (اثبات نبوت) او نازل نشد؟تو به آنها بگو که (حجت قاطعی مانند قرآن و معجزات دیگر آمد اکنون) خدا هر که را خواهد گمراه و هر که را که به درگاه او تضرع و انابه کند هدایت می‌کند.

رشاد خليفه

كساني كه باور ندارند، مي ‌گويند: اگر فقط معجزه‌اي از جانب پروردگارش بر او نازل مي ‌شد (ما ايمان مي ‌آورديم). بگو: خدا هر كه را بخواهد، گمراه مي ‌كند و فقط كساني را به سوي خود هدايت مي ‌كند كه اطاعت مي ‌كنند.

Literal

And those who disbelieved said: «If only a sign/evidence was descended on him from his Lord.» Say: «That God misguides whom He wills/wants, and He guides to Him who repented .»

Al-Hilali Khan

And those who disbelieve say: «Why is not a sign sent down to him (Muhammad SAW) from his Lord?» Say: «Verily, Allah sends astray whom He wills and guides unto Himself those who turn to Him in repentance.»

Arthur John Arberry

The unbelievers say, ‹Why has a sign not been sent down upon him from his Lord?› Say: ‹God leads astray whomsoever He will, and He guides to Him all who are penitent.›

Asad

NOW THOSE who are bent on denying the truth [of the Prophet’s message] say, «Why has no miraculous sign ever been bestowed upon him from on high by his Sustainer?»<9 Say: "Behold, God lets go astray him who wills [to go astray],So just as He guides unto Himself all who turn unto Him-

Dr. Salomo Keyzer

De ongeloovigen zeggen: zoo lang hem geen teeken van zijn Heer wordt nedergezonden, zullen wij niet gelooven. Antwoord: Waarlijk, God zal in dwaling brengen wien het hem behaagt, en zal dengeen tot zich voeren, die berouw toont.

Free Minds

And those who have rejected Say: "If only a sign were sent down to him from his Lord!" Say: "God misguides whom He wishes and guides to Him whoever is repenting."

Hamza Roberto Piccardo

Dicono i miscredenti: «Perché non è stato fatto scendere su di lui un segno da parte del suo Signore?». Rispondi: «In verità Allah allontana chi vuole e guida a Lui chi si converte,

Hilali Khan

And those who disbelieve say: "Why is not a sign sent down to him (Muhammad SAW) from his Lord?" Say: "Verily, Allah sends astray whom He wills and guides unto Himself those who turn to Him in repentance."

Kuliev E.

Неверующие говорят: «Почему ему не ниспослано знамение от его Господа?» Скажи: «Аллах вводит в заблуждение того, кого пожелает, и ведет прямым путем тех, кто обратился к Нему с покаянием».

M.-N.O. Osmanov

Те, которые не уверовали, говорят: «Почему ему (т. е. Мухаммаду) не ниспослано от его Господа знамение?» Отвечай: «Воистину, Аллах сбивает с пути [истины] того, кого пожелает, и ведет по нему тех, кто раскаялся [пред Ним],

Mohammad Habib Shakir

And those who disbelieve say: Why is not a sign sent down upon him by his Lord? Say: Surely Allah makes him who will go astray, and guides to Himself those who turn (to Him).

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Those who disbelieve say: If only a portent were sent down upon him from his Lord! Say: Lo! Allah sendeth whom He will astray, and guideth unto Himself all who turn (unto Him),

Palmer

Those who ‹misbelieve say, ‹Unless a sign is sent down upon him from his Lord . . . ‹ Say, ‹God leads whom He will astray, but guides unto Him those who turn again.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Küfre sapanlar derler ki: «Rabbinden ona bir mucize indirilseydi ya!» De ki: «Allah dilediğini/dileyeni saptırır. Doğruya yöneleni de kendisine iletir.»

Qaribullah

And those who disbelieve say: ‹Why has no sign been sent down to him by his Lord? ‹ Say: ‹Allah leads astray whom He will, and guides those who repent,

QXP

(These Laws are unwavering.) Now those who are bent upon denying say, «Why has no miracle ever been bestowed upon him from his Lord?» Say, «People go astray according to Allah’s Laws, and attain guidance according to His Laws. (4:88). (Man has been endowed with free will and there is no compulsion or coercion in Religion, whether physical, emotional or intellectual (2:256), (12:108)).

Reshad Khalifa

Those who disbelieve would say, «If only a miracle could come down to him from his Lord (we would believe).» Say, «GOD sends astray whomever He wills, and guides to Him only those who obey.»

Rodwell

And they who believe not say, «Unless a sign be sent down to him from his Lord. . . .» SAY: God truly will mislead whom he will; and He will guide to Himself him who turneth to Him,

Sale

The infidels say, unless a sign be sent down unto him from his Lord, we will not believe. Answer, verily God will lead into error whom He pleaseth, and will direct unto Himself him who repenteth,

Sher Ali

And those who disbelieves say, `Why is not a Sign sent down to him from his Lord ?› Say, `ALLAH leaves to go astray whom HE wills and guides to Himself those who turn to Him;

Unknown German

Und jene, die ungläubig sind, sagen: «Warum ist kein Zeichen herabgesandt worden zu ihm von seinem Herrn?» Sprich: «Allah läßt zugrunde gehen, wen Er will, und leitet zu Sich die, welche sich bekehren:

V. Porokhova

И говорят неверные: ■ «Что же ему от Господа его не послано знаменье?» ■ Скажи: «Аллах, поистине, оставит в заблужденье тех, ■ Кого сочтет Своим желаньем; ■ К Себе ж ведет того, ■ Кто обратился с покаянием к Нему;

Yakub Ibn Nugman

Кәферләр әйтәләр: «Кәшки Мухәммәдкә Коръәннән башка аның пәйгамбәрлеген куәтләүче бер галәмәт иңдерелсә, иман китерер идек», – дип. Син аларга әйт: Аллаһ үзе теләгән кешеләрне, ягъни кире кешеләрне хак юлдан адаштырыр һәм үзенә итагатьле инсафлы кешеләрне туры юлга күндерер.

جالندہری

اور کافر کہتے ہیں کہ اس (پیغمبر) پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی۔ کہہ دو کہ خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو (اس کی طرف) رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کا رستہ دکھاتا ہے

طاہرالقادری

اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس (رسول) پر اس کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، فرما دیجئے: بیشک اﷲ جسے چاہتا ہے (نشانیوں کے باوجود) گمراہ ٹھہرا دیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے اپنی جانب رہنمائی فرما دیتا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.