سوره الرعد (13) آیه 30

قرآن، سوره الرعد (13) آیه 30

آیه پسین: سوره الرعد (13) آیه 31
آیه پیشین: سوره الرعد (13) آیه 29

عربی

كَذلِكَ أَرْسَلْناكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِها أُمَمٌ لِتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ هُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتابِ

بدون حرکات عربی

كذلك أرسلناك في أمّة قد خلت من قبلها أمم لتتلوا عليهم الّذي أوحينا إليك و هم يكفرون بالرّحمن قل هو ربّي لا إله إلاّ هو عليه توكّلت و إليه متاب

خوانش

Kathalika arsalnaka fee ommatin qad khalat min qabliha omamun litatluwa AAalayhimu allathee awhayna ilayka wahum yakfuroona bialrrahmani qul huwa rabbee la ilaha illa huwa AAalayhi tawakkaltu wa-ilayhi matabi

آیتی

همچنين تو را به ميان امتي که پيش از آنها امتهاي ديگر بوده اند ، به رسالت فرستاده ايم تا آنچه را که بر تو وحي کرده ايم برايشان تلاوت کني وآنها به رحمان کافر مي شوند بگو : او پروردگار من است خدايي جز اونيست بر او توکل کرده ام و توبه من به درگاه اوست

خرمشاهی

بدينسان تو را به ميان امتى فرستاديم كه پيش از آنها امتهايى آمده [و رفته] بودند، تا آنچه بر تو وحى كرده ايم، بر آنان بخوانى، و حال آنكه آنان به خداى رحمان كفر و انكار مىورزند، بگو او پروردگار من است [و] خدايى جز او نيست، بر او توكل كرده ام و بازگشت من به س

کاویانپور

يا پيامبر ما تو را بسوى امتى فرستاديم بدانسان كه پيامبرانى بر امت‏هاى پيشين فرستاديم تا آنچه را كه بر تو وحى ميكنيم براى آنان بازگو كنى در حالى كه آنان بر خداى بخشنده كفر و عصيان ميورزند. بگو، او پروردگار من است. جز او هيچ معبودى نيست. من تنها بر او توكل كرده‏ام و روى اميدم همه بسوى اوست.

انصاریان

آن گونه [که رسولان گذشته را ارسال کردیم] تو را در میان امتی که پیش از آن، امت هایی روزگار به پایان بردند، فرستادیم، تا آنچه را به تو وحی کردیم بر آنان بخوانی، در حالی که آنان [با روی گرداندن از وحی] به [خدایِ] رحمان کفر می ورزند. بگو: او پروردگار من است، معبودی جز او نیست، فقط بر او توکل کردم و بازگشتم فقط به سوی اوست.

سراج

همچنين فرستاديم ترا در ميان امتى كه گذشته است پيش از ايشان جماعتهاى ديگر تا بخوانى برايشان آن خبرى كه وحى كرديم بسوى تو در حاليكه ايشان نمى‏گروند بخدائى كه رحمان نام اوست بگو او پروردگار منست نيست هيچ معبود بسزائى جز او تنها بر او توكل كردم و بسوى اوست بازگشت من

فولادوند

بدين گونه تو را در ميان امتى كه پيش از آن، امتهايى روزگار به سر بردند، فرستاديم تا آنچه را به تو وحى كرديم بر آنان بخوانى، در حالى كه آنان به [خداى‏] رحمان كفر مى‏ورزند. بگو: «اوست پروردگار من. معبودى بجز او نيست. بر او توكل كرده‏ام و بازگشت من به سوى اوست.»

پورجوادی

اينگونه تو را به ميان امتى فرستاديم كه پيش از آنها امتهاى ديگرى بودند و در گذشتند تا آنچه را به تو وحى كرديم بر آنها بخوانى در حالى كه به خداى رحمان كفر مى‏ورزند. بگو: «او پروردگار من است و جز او معبودى نيست، بر او توكل كردم و بازگشتم به سوى اوست».

حلبی

اين چنين تو را فرستاديم در ميان امتى كه پيش از آن امتهايى گذشتند تا آنچه بر تو وحى كرديم بر ايشان بخوانى در حالى كه آنها به [خداوند] بخشنده كفر مى‏ورزند. بگو: او پروردگار من است. جز او معبودى نيست. بر او توكل كردم و بازگشت من به سوى اوست.

اشرفی

همچنين فرستاديم ترا در امتى كه گذشتند از پيش آن امت‏ها تا بخوانى برايشان آنچه را كه وحى فرستاديم بتو و ايشان كافر ميشود بخداى بخشنده بگو اوست پروردگار من نيست الهى مگر او بر او توكل كردم و بسوى اوست بازگشت من

خوشابر مسعود انصاري

بدينسان تو را در [ميان‏] امّتى فرستاديم كه پيش از آن امتهايى [آمدند و] رفتند تا آنچه را به تو وحى كرديم، بر آنان- در زمانى كه به [خداى‏] رحمان كفر مى‏ورزند- بخوانى. بگو او پروردگار من است. معبود [راستينى‏] جز او نيست. بر او توكّل كرده‏ام و باز گشتم به سوى اوست

مکارم

همان گونه (که پیامبران پیشین را مبعوث کردیم،) تو را به میان امّتی فرستادیم که پیش از آنها امّتهای دیگری آمدند و رفتند، تا آنچه را به تو وحی نموده‌ایم بر آنان بخوانی، در حالی که به رحمان [= خداوندی که رحمتش همگان را فراگرفته‌] کفر می‌ورزند؛ بگو: «او پروردگار من است! معبودی جز او نیست! بر او توکّل کردم؛ و بازگشتم بسوی اوست!»

مجتبوی

همچنين، تو را به ميان امتى كه پيش از ايشان امتهايى بگذشتند فرستاديم تا آنچه را به تو وحى كرديم بر آنان بر خوانى و [حال آنكه‏] آنها به خداى مهربان كفر مى‏ورزند. بگو: اوست پروردگار من، جز او خدايى نيست، بر او توكل كردم و بازگشت من به سوى اوست.

مصباح زاده

همچنين فرستاديم ترا در امتى كه گذشتند از پيش آن امت‏ها تا بخوانى بر ايشان آنچه را كه وحى فرستاديم بتو و ايشان كافر مى‏شود بخداى بخشنده بگو اوست پروردگار من نيست الهى مگر او بر او توكل كردم و بسوى اوست بازگشت من

معزی

بدينسان فرستاديمت در امتى كه بگذشته است پيش از آن امتهائى تا بخوانى بر ايشان آنچه را وحى فرستاديم بسوى تو حالى كه كفر مىورزند به خداى مهربان بگو او است پروردگار من نيست خدائى جز او بر او توكل كردم و بسوى او است بازگشتم

قمشه ای

ما تو را میان خلقی به رسالت فرستادیم که پیش از این هم (پیغمبران و) امت‌های دیگر به جایشان بوده و در گذشتند (امر تازه‌ای نیست که تو را به رسالت فرستادیم) تا بر آنها آنچه از ما به وحی بر تو رسد تلاوت کنی در حالی که آنها به خدای مهربان کافر می‌شوند، بگو: او خدای من است و جز او خدایی نیست، من بر او توکل کرده‌ام و روی امیدم همه به سوی اوست.

رشاد خليفه

تو را (اي رشاد) براي اين جامعه فرستاده ايم، درست همان طور که در گذشته براي ساير جوامع فرستاديم. آنچه را بر تو وحي مي ‌كنيم براي آنها بخوان، زيرا آنها به بخشنده‌ترين كافر شده‌اند. بگو: او پروردگار من است. غير از او خدايي نيست. من فقط به او توكل مي ‌كنم؛ سرنوشت نهايي من به سوي اوست.

Literal

As/like that We sent you in (a) nation, nations had passed/expired in it, to read/recite on them what We inspired/transmitted to you, and they disbelieve with (in) the merciful, say: «He is my Lord, no God except He, on Him I relied/depended , and to Him (is) my repentance.»

Al-Hilali Khan

Thus have We sent you (O Muhammad SAW) to a community before whom other communities have passed away, in order that you might recite unto them what We have inspired to you, while they disbelieve in the Most Beneficient (Allah) Say: «He is my Lord! La ilaha illa Huwa (none has the right to be worshipped but He)! In Him is my trust, and to Him will be my return with repentance.»

Arthur John Arberry

Thus We have sent thee among a nation before which other nations have passed away, to recite to them that We have revealed to thee; and yet they disbelieve in the All-merciful. Say: ‹He is my Lord — there is no god but He. In Him I have put my trust, and to Him I turn.›

Asad

Thus» have We raised thee [O Muhammad] as Our Apostle amidst a community [of unbelievers] before whose time [similar] communities have come and gone,» so that thou might propound to them what We have revealed unto thee: for [in their ignorance] they deny the Most Gracious !33 Say: «He is my Sustainer. There is no deity save Him. In Him have I placed my trust, and unto Him is my recourse!»

Dr. Salomo Keyzer

Zoo hebben wij u tot een volk gezonden, dat door andere volkeren werd voorafgegaan, tot welke eveneens profeten werden gezonden; opdat gij hun zoudt mededeelen wat wij u hebben geopenbaard, daar zij niet gelooven in den barmhartigen God. Zeg hun: Hij is mijn Heer; er is geen God buiten hem, en hem vertrouw ik, en tot hem moet ik terugkeeren.

Free Minds

And as such, We have sent you to a nation as other nations that have come before, so that you may recite for them that which has been inspired to you; while they are still rejecting the Almighty. Say: "He is my Lord, there is no god but He, in Him I place my trust and to Him is my repentance."

Hamza Roberto Piccardo

Così ti inviammo ad una comunità, dopo che altre comunità erano passate, affinché recitassi loro quello che Noi ti abbiamo rivelato, ma essi rinnegano il Compassionevole.

Hilali Khan

Thus have We sent you (O Muhammad SAW) to a community before whom other communities have passed away, in order that you might recite unto them what We have inspired to you, while they disbelieve in the Most Beneficient (Allah) Say: "He is my Lord! La ilaha illa Huwa (none has the right to be worshipped but He)! In Him is my trust, and to Him will be my return with repentance."

Kuliev E.

Так Мы отправили тебя к народу, до которого жили другие народы, чтобы ты прочел им то, что Мы внушили тебе в откровении, но они не уверовали в Милостивого. Скажи: «Он – мой Господь, и нет божества, кроме Него. Я уповаю только на Него, и к Нему я вернусь с покаянием».

M.-N.O. Osmanov

Так Мы отправили тебя посланником в общину [неверующих], до которой были и другие общины, чтобы ты произнес им то, что Мы внушили тебе в откровении. Но они все же не уверовали в Милосердного. Скажи [им]: «Он – мой Господь, нет бога, кроме Него, на Него я уповаю, и к Нему я вернусь [после смерти]».

Mohammad Habib Shakir

And thus We have sent you among a nation before which other nations have passed away, that you might recite to them what We have revealed to you and (still) they deny the Beneficent Allah. Say: He is my Lord, there is no god but He; on Him do I rely and to Him is my return.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Thus We send thee (O Muhammad) unto a nation, before whom other nations have passed away, that thou mayst recite unto them that which We have inspired in thee, while they are disbelievers in the Beneficent. Say: He is my Lord; there is no Allah save Him. In Him do I put my trust and unto Him is my recourse.

Palmer

Thus have we sent thee to a nation before which other nations have passed away, to recite to them that which we have inspired thee with; yet they misbelieve in the merciful! Say, ‹He is my Lord; there is no god but He; upon Him do I rely, and unto Him is my repentance.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İşte seni böylece, kendilerinden önce nice ümmetlerin gelip geçtiği bir ümmet içinde resul kıldık ki, onlar Rahman’a küfrederlerken sen kendilerine, sana vahyettiğimizi okuyasın. De ki: «O’dur benim Rabbim, ilah yok O’ndan başka, O’na dayanmışım ben! Yalnız O’nadır tövbem!»

Qaribullah

As such, We have sent you forth to a nation before whom others have passed away in order that you recite to them what We have revealed to you. Yet they disbelieve the Merciful. Say: ‹He is my Lord. There is no god except He. In Him I have put my trust, and to Him I turn. ‹

QXP

(O Messenger), We have sent you as We sent the Messengers before you so that you convey to them what We reveal to you, for in their ignorance, they deny the Most Gracious. Say, «He is my Lord, there is no deity except Him. In Him I put my trust and to Him is my recourse.»

Reshad Khalifa

We have sent you to this community, just as we did for other communities in the past. You shall recite to them what we reveal to you, for they have disbelieved in the Most Gracious. Say, «He is my Lord. There is no god except He. I put my trust in Him alone; to Him is my ultimate destiny.»

Rodwell

Thus have we sent thee to a people whom other peoples have preceded, that thou mightest rehearse to them our revelations to thee. Yet they believe not on the God of Mercy. SAY: He is my Lord. There is no God but He. In Him do I put my trust. To Him must I return.

Sale

Thus have We sent thee to a nation which other nations have preceded, unto whom prophets have likewise been sent, that thou mayest rehearse unto them that which We have revealed unto thee, even while they believe not in the merciful God. Say unto them, He is my Lord; there is no God but He: In him do I trust, and unto Him must I return.

Sher Ali

Thus have WE sent thee to a people, before whom other peoples have passed away, that thou mayest recite to them what WE have revealed to thee, for they deny the Gracious God. Say, `HE is my Lord; There is no god but HE. In HIM do I put my trust and towards HIM is my return.

Unknown German

Also haben Wir dich zu einem Volke gesandts vor dem bereits andere Völl;er dahingegangen sind, auf daß du ihnen verkünden mögest, was Wir dir offenbarten, und doch glauben sie nicht all den Gnädigen. Sprich: «Er ist mein Herr; es gibt keinen Gott außer Ihm. Auf Ihn setze ich mein Vertrauen und zu Ihm ist meine Heimkehr.»

V. Porokhova

И так послали Мы тебя к народу, ■ Прежде которого другие ■ Прошли (и канули в небытие), ■ Чтоб ты читал им то, ■ Что Мы тебе внушением открыли, ■ Тогда как в Милосердного не веруют они. ■ Скажи: «Он – мой Господь! ■ Кроме Него, иного Бога нет. ■ Лишь на Него я уповаю ■ И обращаюсь лишь к Нему!»

Yakub Ibn Nugman

Әүвәлге каумләргә пәйгамбәрләр җибәргәнебез кеби бу каумгә сине пәйгамбәр итеп җибәрдек. Без сиңа вәхий кылган Коръәнне аларга укымаклыгың өчен, ләкин алар рәхмәт иясе булган Аллаһуга кәфер булалар. Әйт: «Ул – Аллаһ минем тәрбиячем, Илаһә тотарга яраклы һичбер зат юк, мәгәр Ул үзе генә, Аңа гына тәвәккәл кылдым вә Ул – Аллаһуга кайтмаклык.

جالندہری

(جس طرح ہم اور پیغمبر بھیجتے رہے ہیں) اسی طرح (اے محمدﷺ) ہم نے تم کو اس امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں بھیجا ہے تاکہ تم ان کو وہ (کتاب) جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے پڑھ کر سنا دو اور یہ لوگ رحمٰن کو نہیں مانتے۔ کہہ دو وہی تو میرا پروردگار ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں

طاہرالقادری

(اے حبیب!) اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں (رسول بنا کر) بھیجا ہے کہ جس سے پہلے حقیقت میں (ساری) امتیں گزر چکی ہیں (اب یہ سب سے آخری امت ہے) تاکہ آپ ان پر وہ (کتاب) پڑھ کر سنا دیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اور وہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں، آپ فرما دیجئے: وہ میرا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.