سوره الرعد (13) آیه 33

قرآن، سوره الرعد (13) آیه 33

آیه پسین: سوره الرعد (13) آیه 34
آیه پیشین: سوره الرعد (13) آیه 32

عربی

أَ فَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِما لا يَعْلَمُ فِي الأَْرْضِ أَمْ بِظاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَ صُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ

بدون حرکات عربی

أ فمن هو قائم على كلّ نفس بما كسبت و جعلوا للّه شركاء قل سمّوهم أم تنبّئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زيّن للّذين كفروا مكرهم و صدّوا عن السّبيل و من يضلل اللّه فما له من هاد

خوانش

Afaman huwa qa-imun AAala kulli nafsin bima kasabat wajaAAaloo lillahi shurakaa qul sammoohum am tunabbi-oonahu bima la yaAAlamu fee al-ardi am bithahirin mina alqawli bal zuyyina lillatheena kafaroo makruhum wasuddoo AAani alssabeeli waman yudlili Allahu fama lahu min hadin

آیتی

آيا آن که بر همه مردم و اعمالشان ناظر است ، همانند بتان است ؟ براي خدا شريکاني قائل شدند بگو : آنها را نام ببريد شايد مي خواهيد او رااز چيزي در روي زمين آگاه کنيد که نمي داند ، يا از سخني آشکار آگاه کنيد ؟ در نظر کافران مکرشان آراسته آمد و از راه راست به در شدند و هر که را خدا گمراه کند هيچ راهنمايي ندارد

خرمشاهی

آيا كسى كه حاكم بر هر كسى به سزاى كار و كردار اوست [همانند كسى است كه چنين نيست؟] و براى خداوند شريكانى قائل شدند، بگو نام ايشان را ببريد، آيا او را به چيزى كه در روى زمين [چنين چيزى] نمى شناسد خبر مى دهيد؟ يا صرفا سخنى سطحى مى گوييد؟ بلكه در نظر كافران م

کاویانپور

آيا غير از خدا كيست كه بر اعمال همه مردم قائم و آگاه باشد؟ و براى خدا، شريكانى جعل كرده‏اند. بگو، آنها را نام ببريد (چرا سزاوار ستايش هستند) آيا خدا را بچيزهايى در زمين آگاه ميسازيد كه نميدانيد؟ يا بظاهر چيزى مى‏گوييد كه حقيقت ندارد. نه، بلكه براى كافران مكر و حيله‏شان زيبا جلوه داده شد و از راه راست باز ماندند. خدا هر كه را در گمراهى رها سازد، هدايت كننده‏اى براى او نخواهد بود.

انصاریان

آیا کسی که بر همه نفوس [جهانیان] با آنچه به دست آورده اند، مسلط و حاکم و نگهبان است [و همه تحولات وجود آنان را تا رساندنشان به سر منزل مقصود در اختیار دارد، مانند کسی است که مطلقاً این صفات را ندارد؟] ولی آنان [از روی جهل و نادانی] برای خدا شریکانی قرار داده اند! بگو: [ویژگی های] آن شریکان را نام ببرید [تا روشن شود که آیا شایسته شریک قرار دادن برای خدا هستند؟!] آیا خدا را از چیزی در روی زمین که آنها را شریک خود نمی شناسد، خبر می دهید؟ یا سخنی ظاهر و پوچ و بی منطق است [که بر زبان خود می رانید؟!] بلکه برای کافران نیرنگ و دروغشان آراسته شده، و از راه خدا بازداشته شده اند [تا آنجا که موجودات بی ارزش و بی اثر را شریکان حق پنداشته اند]؛ و هر که را خدا [به سبب از دست دادن لیاقتش] گمراه کند، او را هیچ هدایت کننده ای نخواهد بود.….

سراج

آيا خدائى كه او نگهبان (و مدبر و مسلط) بر هر كسى است به آنچه بدست آورده (با بتان برابر است) و قرار دادند براى خدا شريكانى بگو نام بريد آنها را بلكه خبر مى‏دهيد خدا را به آنچه نمى‏داند در زمين يا (بتان را شريك خدا مى‏دانيد) بپاهر گفتار بلكه آرايش گرفت براى آنانكه نگرويدند نيرنگشان و بازداشته شدند از راه راست و هر كه را گمراه كند خدا (بعنوان مجازات) او را هيچ راهنمائى نيست

فولادوند

آيا كسى كه بر هر شخصى بدانچه كرده است مراقب است [مانند كسى است كه از همه جا بى‏خبر است‏]؟ و براى خدا شريكانى قرار دادند. بگو: «نامشان را ببريد» آيا او را به آنچه در زمين است و او نمى‏داند خبر مى‏دهيد، يا سخنى سطحى [و ميان‏تهى‏] مى‏گوييد؟ [چنين نيست‏] بلكه براى كسانى كه كافر شده‏اند نيرنگشان آراسته شده و از راه [حق‏] بازداشته شده‏اند و هر كه را خدا بى‏راه گذارد رهبرى نخواهد داشت.

پورجوادی

آيا كسى كه بر همه اعمالشان ناظر است- همانند بتان است- و براى خدا شريكانى قرار داده‏اند؟ بگو: «آنها را نام ببريد. شايد مى‏خواهيد او را در روى زمين به چيزى آگاه كنيد كه از آن بى‏خبر است؟ يا از سخنى آشكار خبر دهيد؟» حق اين است كه در نظر كافران مكرشان آراسته آمد و از راه راست باز ماندند و هر كه را خدا گمراه كند راهنمايى ندارد.

حلبی

پس آيا كسى كه ناظر بر هر نفسى است و آنچه او مى‏كند [مانند كسى است كه چنين نيست؟] و [آنها] براى خدا انبازانى گرفته‏اند. بگو: نامهاى ايشان را ببريد! آيا او [خدا] را بدانچه در زمين نمى‏داند خبردار مى‏كنيد يا به ظاهر [و بى‏دليل‏] سخن [مى‏گوييد]؟ [نه‏] بلكه براى آن كسان كه كافر شدند، مكرشان آراسته گشت و از راه [راست‏] دور افتادند. و هر كه را خدا، گمراه كند، او را راهنمايى نيست

اشرفی

آيا پس كسيكه او نگهبانست بر هر نفسى بآنچه كسب كرد و گردانيدند از براى خدا شريكان بگو نام بريد آنها را بلكه خبر ميدهيد او را بآنچه نمى داند در زمين يا بظاهريست از گفتار بلكه آراسته شد آنانرا كه كافر شدند حيله ايشان و بازداشته شدند از راه و كسى را كه اضلال كرد خدا پس نباشد او را راهنمائى

خوشابر مسعود انصاري

آيا كسى كه بر هر شخص به [سزاى‏] آنچه كرده است، نگهبان است [چون بتان باشد؟] و براى خداوند شريكان قرار دادند. بگو: آنها را نام ببريد. آيا خداوند را به آنچه كه در زمين نمى‏داند، خبر مى‏دهيد يا اينكه به سخن سطحى [فريفته مى‏شويد؟] بلكه براى كافران، مكرشان آراسته شده است و از راه [راست‏] باز داشته شده‏اند. و هر كس خداوند [او را] بيراه گذارد. هيچ رهنمايى ندارد

مکارم

آیا کسی که بالای سر همه ایستاده، (و حافظ و نگهبان و مراقب همه است،) و اعمال همه را می‌بییند (،همچون کسی است که هیچ یک از این صفات را ندارد)؟! آنان برای خدا همتایانی قرار دادند؛ بگو: «آنها را نام ببرید! آیا چیزی را به او خبر می‌دهید که از وجود آن در روی زمین بی‌خبر است، یا سخنان ظاهری (و تو خالی) می‌گویید؟!» (نه، شریکی برای خدا وجود ندارد؛) بلکه در نظر کافران، دروغهایشان زینت داده شده، (و بر اثر ناپاکی درون، چنین می‌پندارند که واقعیتی دارد؛) و آنها از راه (خدا) بازداشته شده‌اند؛ و هر کس را خدا گمراه کند، راهنمایی برای او وجود نخواهد داشت!

مجتبوی

آيا آن [خداى‏] كه بر هر كسى بدانچه كرده ايستاده و نگاهبان است [با غير او همانند است‏]؟ و براى خدا شريكانى قرار دادند بگو: آنها را نام ببريد- وصف كنيد- يا مگر او (خداى) را بدانچه در زمين نمى‏داند آگاه مى‏كنيد؟ يا تنها سخنى به ظاهر همى‏گوييد؟ بلكه براى كسانى كه كافر شدند نيرنگشان آراسته گشته، و آنان را از راه راست بگردانيده‏اند و هر كه را خدا گمراه كند او را هيچ راهنمايى نباشد.

مصباح زاده

آيا پس كسى كه او نگهبانست بر هر نفسى بانچه كسب كرد و گردانيدند از براى خدا شريكان بگو نام بريد آنها را بلكه خبر ميدهيد او را بانچه نمى داند در زمين يا بظاهريست از گفتار بلكه آراسته شد آنان را كه كافر شدند حيله ايشان و باز داشته شدند از راه و كسى را كه اضلال كرد خدا پس نباشد او را راهنمائى

معزی

پس آيا آنكه او است ايستاده بر هر كس بدانچه دست آورده است و قرار دادند براى خدا شريكانى بگو نام بريدشان يا آگهى مى دهيد او را بدانچه نمى داند در زمين يا به ظاهرى از گفتار بلكه بياراست براى آنان كه كفر ورزيدند نيرنگشان و بازداشته شدند از راه و آن را كه گمراه كند خدا نباشدش راهنماى

قمشه ای

آیا خدایی که نگهبان همه نفوس عالم با آثارشان است (فراموش کردند) ؟و برای خدا شریکانی جعل کردند، بگو که نام خدایان خود برگویید (که اینها کیستند و اثر اینان چیست و از چه رو مستحق پرستش شدند؟) یا این که شما مردم نادان می‌خواهید خدا را به چیزی که در زمین از آن آگاه نیست آگه سازید؟! یا آنکه به ظاهر سخنی (که خود هم حقیقتی بر آن قائل نیستید) می‌گویید؟بلکه کافران را مکر و فسونشان در نظر زیبا آمده و از راه خدا باز ماندند، و هر کس را خدا به گمراهی واگذارد دیگر هیچ کس وی را هدایت نتواند کرد.

رشاد خليفه

آيا براي يكتايي كه هر نفسي را تحت كنترل دارد، همتايي است؟ با اين همه، آنها معبوداني را رقيب خدا قرار مي ‌دهند. بگو: آنان را نام ببريد. آيا شما او را از چيزي در زمين آگاه مي ‌كنيد كه او نمي ‌داند؟ يا آنكه سخناني بي محتوا از خود ساخته‌ايد؟ درواقع، حيله كساني كه ايمان ندارند، در نظرشان زيبا جلوه داده شده است. آنها اين چنين از راه راست منحرف هستند. هر كه را خدا به گمراهي فرستد، هرگز معلمي هدايت كننده نمي يابد.

Literal

Is whom, He is taking care of on every self with what it earned/gained , and they made/created to God partners, say: «Name/identify them, or you inform Him with what He does not know in the earth/Planet Earth, or with apparent/visible from the saying/opinion and belief . Rather their cheatery/deceit was decorated/beautified to those who disbelieved, and they prevented/obstructed from the way/path , and whom God misguides so (there is) none from (a) guide (is) for him.

Al-Hilali Khan

Is then He (Allah) Who takes charge (guards, maintains, provides, etc.) of every person and knows all that he has earned (like any other deities who know nothing)? Yet they ascribe partners to Allah. Say: «Name them! Is it that you will inform Him of something He knows not in the earth or is it (just) a show of false words.» Nay! To those who disbelieve, their plotting is made fairseeming, and they have been hindered from the Right Path, and whom Allah sends astray, for him, there is no guide.

Arthur John Arberry

What, He who stands over every soul for what it has earned? — And yet they ascribe to God associates. Say: ‹Name them! Or will you tell Him what He knows not in the earth? Or in apparent words?› Nay; but decked out fair to the unbelievers is their devising, and they are barred from the way; and whomsoever God leads astray, no guide has he.

Asad

IS, THEN, HE who has every living being in His almighty care, [dealing with each] according to what it deserves’9-[is, then, He like anything else that exists]? And yet, they ascribe to other beings a share in God’s divinity! Say: «Give them any name [you please]:6

Dr. Salomo Keyzer

Wie is het dus die boven elke ziel is geplaatst, om waar te nemen wat zij doet? Zij plaatsen anderen naast God. Zeg: Noemt hen: zoudt gij God willen leeren wat hen tot nu onbekend op aarde was? Of zijn uwe goden slechts ijdele namen? Maar de bedriegelijke handelwijze der ongeloovigen was hun voorbereid, en zij zijn van den rechten weg afgeleid; want hij dien God zal doen dwalen zal geen leider hebben.

Free Minds

The One who is standing over every soul for what it has earned; yet they make partners with God. Say: "Name them?, or are you informing Him of what He does not know on Earth or is it just a show of words?" But to the rejecters, their scheming is made to appear clever, and they are turned away from the path. And whoever God misguides will have no guide.

Hamza Roberto Piccardo

Colui che sorveglia ciò che ogni anima acquisisce

Hilali Khan

Is then He (Allah) Who takes charge (guards, maintains, provides, etc.) of every person and knows all that he has earned (like any other deities who know nothing)? Yet they ascribe partners to Allah. Say: "Name them! Is it that you will inform Him of something He knows not in the earth or is it (just) a show of false words." Nay! To those who disbelieve, their plotting is made fairseeming, and they have been hindered from the Right Path, and whom Allah sends astray, for him, there is no guide.

Kuliev E.

Разве Тот, Кто заботится за каждым человеком и тем, что он приобретает, подобен ложным божествам? Но они приобщают сотоварищей к Аллаху. Скажи: «Назовите их! Неужели вы поведаете Ему о существующем на земле такое, что Ему не известно, или же это – всего лишь пустые слова?» Неверующих обольстили их собственной хитростью и сбили с пути. А для того, кого Аллах вводит в заблуждение, нет наставника.

M.-N.O. Osmanov

Разве тот, кто неотступно стоит над каждым живым существом и [видит] то, что оно вершит, [подобен тому, кто не таков]? [Неверные] поклоняются наряду с Ним другим богам. Скажи им, [Мухаммад]: «Призовите их! Или же поведайте Ему что-либо такое, чего Он не ведает на земле. А иначе [ваши идолы] – только пустые слова». Да, неверные обольстились собственной хитростью, и сошли с пути истины. А того, кого сбивает [с пути истины] Аллах, никто не выведет на прямой путь.

Mohammad Habib Shakir

Is He then Who watches every soul as to what it earns? And yet they give associates to Allah! Say: Give them a name; nay, do you mean to inform Him of what He does not know in the earth, or (do you affirm this) by an outward saying? Rather, their plans are made to appear fair-seeming to those who disbelieve, and they are kept back from the path; and whom Allah makes err, he shall have no guide.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Is He Who is aware of the deserts of every soul (as he who is aware of nothing)? Yet they ascribe unto Allah partners. Say: Name them. Is it that ye would inform Him of something which He knoweth not in the earth? Or is it but a way of speaking? Nay but their contrivance is made seeming fair for those who disbelieve and they are kept from the right road. He whom Allah sendeth astray, for him there is no guide.

Palmer

Shall He who is standing over every soul (to note) what it has earned -? And they join partners with God! Say, ‹Name them; can ye inform Him of what He does not know in the earth? or is it for name’s sake only (that ye call upon them)? ‹Nay, then, stratagem is made seemly to those who misbelieve, and they turn folks from the path of God! But whomsoever God doth lead astray, no guide has he.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah’a ortaklar tanıdılar. Peki, her benliğin yaptığı işin başında duranla bunlar bir mi? De ki: «Onları isimlendirin. Yoksa siz Allah’a, yeryüzünde bilmediği birşey mi haber veriyorsunuz? Yoksa, anlamsız bir laf mı ediyorsunuz?» Hayır, küfre sapanlara, tuzakları süslü gösterildi de yoldan döndürüldüler. Allah’ın şaşırttığına kılavuzluk edecek yok.

Qaribullah

What, He who stands over every soul for what it has earned, yet they made partners for Allah. Say: ‹Name them. Or would you tell Him of that which is unknown in the earth to Him? Or in outward speech only? ‹ Indeed, their devising seems fair to the unbelievers, for they are barred from the Right Way. None can guide those whom Allah leads astray.

QXP

Is there anyone equal to the One Who watches minutely over every being and knows all that it does? Yet, they set up idols to rival Allah. Say, «Name them! Are you educating Him about something on earth that He doesn’t know? Or, do you merely utter empty words?» Nay, what they contrive, seems fair to the rejecters of the Truth, for they have been hindered (by their own fault) from the Way. Whoever goes astray for violating the Divine Laws of Guidance, for him there is no guide. (4:88).

Reshad Khalifa

Is there any equal to the One who controls every single soul? Yet, they set up idols to rival GOD. Say, «Name them. Are you informing Him of something on earth that He does not know? Or, are you fabricating empty statements?» Indeed, the schemes of those who disbelieve have been adorned in their eyes. They are thus diverted from the right path. Whomever GOD sends astray can never find a guiding teacher.

Rodwell

Who is it then that is standing over every soul to mark its actions? Yet have they set up associates with God. SAY: Name them. What! Would ye inform God of that which He knoweth not on the Earth? Or are they not a mere empty name? But prepared of old for the infidels was this fraud of theirs; and they are turned aside from the path; and whom God causeth to err, no guide shall there be for him!

Sale

Who is it therefore that standeth over every soul, to observe that which it committeth? They attribute companions unto God. Say, name them: Will ye declare unto Him that which He knoweth not in the earth? Or will ye name them in outward speech only? But the deceitful procedure of the infidels was prepared for them; and they are turned aside from the right path: For he whom God shall cause to err, shall have no director.

Sher Ali

Will then HE, Who stands over every soul watching what it earns, let them go unpunished ? Yet they ascribe partners to ALLAH. Say, `Do name them.› Would you inform HIM of what HE does not know in the earth ? Or, is it a mere empty saying ? Nay, but the design of the disbelievers has been made to appear beautiful in their eyes, and they have been kept back from the right way. And he whom ALLAH lets go astray shall have no guide.

Unknown German

Wird denn der, Der über allen wacht, was sie tun (sie nicht fragen)? Dennoch stellen sie Allah Götter zur Seite. Sprich: «Nennet sie.» Wolltet ihr Ihm etwas verkünden, was Er auf der Erde nicht kennt? Oder ist es nur leere Rede? Nein, aber der böse Plan der Ungläubigen ist ihnen schön gemacht, und sie sind abgehalt enworden vom Weg. Und wen Allah zum Irrenden erklärt, der soll keinen Führer finden.

V. Porokhova

Неужто Тот, (Кто Покровителем ■ и Стражем стоит) за каждою душой, ■ И знает все, что делает она, ■ (Сравни еще кому-нибудь)? ■ И все ж они Аллаху соучастников призвали. ■ Скажи: «Вы назовите их! ■ Иль вы укажете Ему на то, ■ Чего Он на земле не знает? ■ Иль это просто пустословье?!» ■ Но нет! Неверным разукрашена их хитрость, ■ И (ею) сведены они с пути. ■ А тот, кто был сведен с пути Аллаха, ■ Вожатого себе не обретет.

Yakub Ibn Nugman

Барча кешеләрнең кылган эшләреннән хәбәрдар булган Аллаһу тәгалә һичнәрсәгә ярамаган сынымлар белән бер тигез булырмы? Кәферләр сынымларын Аллаһуга тиңдәш кылдылар. Аларга әйт: «Дәлилләр белән исбат итегез, сынымларыгыз Илаһә тотып гыйбадәт кылырга яраклы нәрсәләрме? Әйә сез хәбәр бирәсезме Аллаһу тәгаләнең җирдә белмәгән нәрсәсе белән? Яки сүзнең мәгънәсен һич фикерләмичә Аллаһуның тиңдәше бар дидегезме? Бәлки кәферләргә хакка каршы хәйлә мәкерләре вә кәфер эшләре үзләренә зиннәтле күренде һәм алар кешеләрне Аллаһ юлыннан тыйдылар. Бер кешене Аллаһ адаштырса, ул кешене туры юлга күндерүче булмас.

جالندہری

تو کیا جو (خدا) ہر متنفس کے اعمال کا نگراں (ونگہباں) ہے (وہ بتوں کی طرح بےعلم وبےخبر ہوسکتا ہے) اور ان لوگوں نے خدا کے شریک مقرر کر رکھے ہیں۔ ان سے کہو کہ (ذرا) ان کے نام تو لو۔ کیا تم اسے ایسی چیزیں بتاتے ہو جس کو وہ زمین میں (کہیں بھی) معلوم نہیں کرتا یا (محض) ظاہری (باطل اور جھوٹی) بات کی (تقلید کرتے ہو) اصل یہ ہے کہ کافروں کو ان کے فریب خوبصورت معلوم ہوتے ہیں۔ اور وہ (ہدایت کے) رستے سے روک لیے گئے ہیں۔ اور جسے خدا گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں

طاہرالقادری

کیا وہ (اﷲ) جو ہر جان پر اس کے اعمال کی نگہبانی فرما رہا ہے اور (وہ بت جو کافر) لوگوں نے اﷲ کے شریک بنا لئے (ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں)۔ آپ فرما دیجئے کہ ان کے نام (تو) بتاؤ۔ (نادانو!) کیا تم اس (اﷲ) کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جس (کے وجود) کو وہ ساری زمین میں نہیں جانتا یا (یہ صرف) ظاہری باتیں ہی ہیں (جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں) بلکہ (حقیقت یہ ہے کہ) کافروں کے لئے ان کا فریب خوش نما بنا دیا گیا ہے اور وہ (سیدھی) راہ سے روک دیئے گئے ہیں، اور جسے اﷲ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لئے کوئی ہادی نہیں ہو سکتا،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.