سوره الرعد (13) آیه 38

قرآن، سوره الرعد (13) آیه 38

آیه پسین: سوره الرعد (13) آیه 39
آیه پیشین: سوره الرعد (13) آیه 37

عربی

وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وَ ذُرِّيَّةً وَ ما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ

بدون حرکات عربی

و لقد أرسلنا رسلا من قبلك و جعلنا لهم أزواجا و ذرّيّة و ما كان لرسول أن يأتي بآية إلاّ بإذن اللّه لكلّ أجل كتاب

خوانش

Walaqad arsalna rusulan min qablika wajaAAalna lahum azwajan wathurriyyatan wama kana lirasoolin an ya/tiya bi-ayatin illa bi-ithni Allahi likulli ajalin kitabun

آیتی

به تحقيق پيش از تو پيامبراني فرستاده ايم و برايشان همسران و فرزندان قرار داده ايم و هيچ پيامبري را حق آن نبود که جز به فرمان خدا آيتي بياورد و هر امري را زماني مکتوب است

خرمشاهی

و پيش از تو پيامبرانى فرستاده ايم و همسران و فرزندانى به آنان بخشيده ايم، و هيچ پيامبرى را نرسد كه معجزه اى جز به اذن الهى بياورد; هر اجلى [را سرآمدى] معين است.

کاویانپور

و ما پيش از تو، پيامبرانى فرستاديم و براى آنان همسران و فرزندانى مقرر نموديم. هيچ پيامبرى نبود كه بدون اذن خدا آيتى بياورد و براى هر زمانى كتابى است.

انصاریان

و همانا پیش از تو پیامبرانی را فرستادیم، و برای آنان همسران و فرزندانی قرار دادیم. و هیچ پیامبری را نسزد که معجزه ای بیاورد مگر به فرمان خدا. برای هر زمانی برنامه مقدّر شده ای [ثبت] است.

سراج

و بعزتم سوگند فرستاديم پيمبرانى پيش از تو و قرار داديم براى ايشان همسرانى و از زندانى و نشايد هيچ پيامبرى را آنكه بياورد معجزه‏اى (كه از او مى‏خواهند) جز باذن خدا براى هر وقتى حكمى است نوشته شده

فولادوند

و قطعاً پيش از تو [نيز] رسولانى فرستاديم، و براى آنان زنان و فرزندانى قرار داديم. و هيچ پيامبرى را نرسد كه جز به اذن خدا معجزه‏اى بياورد. براى هر زمانى كتابى است.

پورجوادی

پيش از تو رسولانى فرستاديم و همسران و فرزندانى براى آنها قرار داديم و جز به فرمان خدا هيچ رسولى نمى‏توانست معجزه‏اى بياورد، هر مهلت و اجلى، مكتوب است.

حلبی

و به يقين پيش از تو پيامبرانى فرستاديم و ايشان را همسران و فرزندانى قرار داديم و هيچ پيامبرى را نرسد كه جز به فرمان خدا آيتى بياورد، هر وقتى را كتابى [در خور] است.

اشرفی

و بتحقيق فرستاديم رسولان چند از قبل تو و گردانيديم براى ايشان آنان و فرزندان و نباشد رسولى را كه بياورد آيتى را مگر بدستور خدا براى هر اجلى نوشته ايست

خوشابر مسعود انصاري

و به راستى پيش از تو رسولانى فرستاديم و براى آنان همسران و فرزندانى قرار داديم و هيچ رسولى را نرسد كه جز به اراده [و اجازه‏] خداوند معجزه‏اى در ميان آورد. هر اجلى [سر آمدى‏] معيّن دارد

مکارم

ما پیش از تو (نیز) رسولانی فرستادیم؛ و برای آنها همسران و فرزندانی قرار دادیم؛ و هیچ رسولی نمی‌توانست ا(ز پیش خود) معجزه‌ای بیاورد، مگر بفرمان خدا! هر زمانی نوشته‌ای دارد (و برای هر کاری، موعدی مقرّر است)!

مجتبوی

و هر آينه پيش از تو پيامبرانى فرستاديم و ايشان را همسران و فرزندان داديم. و هيچ پيامبرى را نشايد كه جز به خواست و فرمان خدا نشانه‏اى- معجزه‏اى- بيارد. هر سرآمدى را نوشته‏اى- حكمى معلوم- است.

مصباح زاده

و بتحقيق فرستاديم رسولان چند از قبل تو و گردانيديم براى ايشان آنان و فرزندان و نباشد رسولى را كه بياورد آيتى را مگر بدستور خدا براى هر اجلى نوشته ايست

معزی

و همانا فرستاديم پيمبرانى را پيش از تو و قرار داديم براى ايشان زنان و فرزندانى نبوده است فرستاده اى را كه بيارد آيتى جز به اذن خدا براى هر سرآمدى است نامه اى

قمشه ای

و محققا ما رسولانی پیش از تو فرستادیم و برای همه آنان (مانند تو) زنان و فرزندان مقرر نمودیم (یعنی همه رسل بشر بودند، یکی فرشته نبود که از لوازم بشری بی‌نیاز باشد) و هیچ پیغمبری را نرسد که بی اذن خدا آیت و معجزی آورد، که هر امری را وقتی معین مرقوم است.

رشاد خليفه

ما پيش از تو (اي رشاد) رسولاني فرستاده ايم و ايشان را همسراني قرار داديم با زن و فرزند. هيچ رسولي نمي تواند بدون مجوز از سوي خدا معجزه اي ارائه دهد و در زماني خاص كه از پيش تعيين شده است.

Literal

And We had sent messengers from before you and We made for them spouses and descendants. And (it) was not to a messenger that he comes with a verse/evidence except with God’s permission, to every term/time (is) a judgment/fate .

Al-Hilali Khan

And indeed We sent Messengers before you (O Muhammad SAW), and made for them wives and offspring. And it was not for a Messenger to bring a sign except by Allahs Leave. (For) each and every matter there is a Decree (from Allah).

Arthur John Arberry

And We sent Messengers before thee, and We assigned to them wives, and seed; and it was not for any Messengers to bring a sign, but by God’s leave. Every term has a Book.

Asad

And, truly, We sent forth apostles before thee, and We appointed for them wives and offspring;» and it was not given to any apostle to produce a miracle save at God’s behest.’5 Every age has had its revelation :

Dr. Salomo Keyzer

Wij zonden u vroeger profeten, en wij gaven hun vrouwen en kinderen, en geen profeet had de macht met een teeken te komen dan door Gods verlof. Elke eeuw had zijne openbaring.

Free Minds

And We have sent messengers before you and We have made for them mates and offspring. It was not for a messenger to come with any sign except by God’s leave, but for every time there is a decree.

Hamza Roberto Piccardo

In verità prima di te inviammo altri messaggeri e provvedemmo loro spose e progenie, ma nessun messaggero recò alcun segno se non con il permesso di Allah. Ogni epoca [ha avuto] la sua Scrittura.

Hilali Khan

And indeed We sent Messengers before you (O Muhammad SAW), and made for them wives and offspring. And it was not for a Messenger to bring a sign except by Allahs Leave. (For) each and every matter there is a Decree (from Allah).

Kuliev E.

Мы посылали до тебя посланников и даровали им супруг и потомство. Ни один посланник не мог явить знамение без соизволения Аллаха. Для каждого срока есть предписание.

M.-N.O. Osmanov

И до тебя мы посылали посланников и давали им супруг и потомство. И не может ни один посланник творить кроме как с соизволения Аллаха. И для каждого срока писание.

Mohammad Habib Shakir

And certainly We sent messengers before you and gave them wives and children, and it is not in (the power of) an messenger to bring a sign except by Allah’s permission; for every term there is an appointment.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And verily We sent messengers (to mankind) before thee, and We appointed for them wives and offspring, and it was not (given) to any messenger that he should bring a portent save by Allah’s leave. For everything there is a time prescribed.

Palmer

And we sent apostles before thee, and we made for them wives and seed; and no apostle could bring a sign save by God’s permission;- for every period there is a book.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yemin olsun, biz senden önce de resuller gönderdik, onlara da eşler ve evlatlar verdik. Hiçbir resul, Allah’ın izni olmadıkça herhangi bir mucize getiremez. Her süre/süreç için bir kitap vardır.

Qaribullah

We have sent forth other Messengers before you and given them wives and descendants. Yet none of them could bring a sign except by the permission of Allah. Every term has its Book.

QXP

And verily We sent Messengers before you, and We appointed for them wives and children as well. (They all were mortal human beings and they conveyed Allah’s Revelation as commanded). It was not given to any Messenger that he could bring a Sign (the requital they hastened for), but it came according to Allah’s Law of Respite. For every rise and for every fall, there is a Written Law. (7:34).

Reshad Khalifa

We have sent messengers before you, and we made them husbands with wives and children. No messenger can produce a miracle without GOD’s authorization, and in accordance with a specific, predetermined time.

Rodwell

Apostles truly have we already sent before thee, and wives and offspring have we given them. Yet no apostle had come with miracles unless by the leave of God. To each age its Book.

Sale

We have formerly sent Apostles before thee, and bestowed on them wives and children; and no Apostle had the power to come with a sign, unless by the permission of God. Every age hath its book of revelation:

Sher Ali

And, indeed, WE sent Messengers before thee, and WE gave them wives and children. And it is not possible for a Messenger to bring a Sign save by the command of ALLAH. For every term there is a divine decree.

Unknown German

Wahrlich, schon vor dir entsandten Wir Gesandte und gaben ihnen Frauen und Kinder. Und es ist nicht möglich für einen Gesandten, ein Zeichen zu bringen, es sei denn auf Allahs Geheiß. Alles geschieht nach (Seinem) Ratschluß.

V. Porokhova

И до тебя посланников Мы слали, ■ И им супруг давали и потомство; ■ И ни один посланник не являл знамений ■ Иначе, как по изволению Аллаха. ■ На всякий временной предел – ■ Свое писание, (свои заветы, ■ Что мудростью Аллаха сочтены).

Yakub Ibn Nugman

Синнән элек тә рәсүлләр җибәрдек вә аларга күп хатынлар вә күп балалар бирдек, Аллаһ теләгәндә башка һичбер расүлгә галәмәт китермәк мөмкин түгел. Барлык нәрсәнең вакыты һәркемнең әҗәле язылмыш, вакытында килер.

جالندہری

اور (اے محمدﷺ) ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے۔ اور ان کو بیبیاں اور اولاد بھی دی تھی ۔اور کسی پیغمبر کے اختیار کی بات نہ تھی کہ خدا کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے۔ ہر (حکم) قضا (کتاب میں) مرقوم ہے

طاہرالقادری

اور (اے رسول!) بیشک ہم نے آپ سے پہلے (بہت سے) پیغمبروں کو بھیجا اور ہم نے ان کے لئے بیویاں (بھی) بنائیں اور اولاد (بھی)، اور کسی رسول کا یہ کام نہیں کہ وہ نشانی لے آئے مگر اﷲ کے حکم سے، ہر ایک میعاد کے لئے ایک نوشتہ ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.