سوره ابراهيم (14) آیه 4

قرآن، سوره ابراهيم (14) آیه 4

آیه پسین: سوره ابراهيم (14) آیه 5
آیه پیشین: سوره ابراهيم (14) آیه 3

عربی

وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

بدون حرکات عربی

و ما أرسلنا من رسول إلاّ بلسان قومه ليبيّن لهم فيضلّ اللّه من يشاء و يهدي من يشاء و هو العزيز الحكيم

خوانش

Wama arsalna min rasoolin illa bilisani qawmihi liyubayyina lahum fayudillu Allahu man yashao wayahdee man yashao wahuwa alAAazeezu alhakeemu

آیتی

هيچ پيامبري را جز به زبان مردمش نفرستاديم ، تا بتواند پيام خدا را، برايشان بيان کند پس خدا هر که را بخواهد گمراه مي کند و هر که را بخواهد هدايت مي کند و اوست پيروزمند و حکيم

خرمشاهی

و هيچ پيامبرى نفرستاده ايم مگر [با پيامى] به زبان قومش، تا [احكام و حقايق ر] براى آنان روشن بدارد; آنگاه خداوند هر كس را بخواهد بيراه مى گذارد و هر كس را كه بخواهد هدايت مى كند و او پيروزمند فرزانه است.

کاویانپور

ما هيچ پيامبرى را در ميان قومى نفرستاديم، مگر به زبان خود آن قوم، تا (احكام پروردگارشان را) بر آنان بيان كند. خدا هر كه را بخواهد در گمراهى رها ميسازد و هر كه را بخواهد براه راست هدايت مى‏نمايد و او بسيار مقتدر و با حكمت است.

انصاریان

و ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم تا [بتواند به وسیله آن زبان، پیام وحی را به روشنی] برای آنان بیان کند. پس خدا هر کس را بخواهد [به کیفر لجاجت و عنادش] گمراه می کند، و هر کس را بخواهد، هدایت می نماید، و او توانای شکست ناپذیر و حکیم است.

سراج

نفرستاديم هيچ پيمبرى را مگر بلسان قومش تا بيان كند (احكام خدا را) براى ايشان پس گمراه كند خدا هر كه را خواهد و راه نمايد هر كه را خواهد و او غالب و درست كردار است

فولادوند

و ما هيچ پيامبرى را جز به زبان قومش نفرستاديم، تا [حقايق را] براى آنان بيان كند. پس خدا هر كه را بخواهد بى‏راه مى‏گذارد و هر كه را بخواهد هدايت مى‏كند، و اوست ارجمند حكيم.

پورجوادی

ما هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر آن كه به زبان قومش براى آنها بيان كند، خداوند هر كه را بخواهد گمراه و هر كه را بخواهد هدايت مى‏كند و او توانمند فرزانه است.

حلبی

و ما هيچ پيامبرى نفرستاديم مگر به زبان قومش تا [احكام را] برايشان بيان كند پس خدا هر كس را بخواهد، گمراه مى‏كند و هر كس را بخواهد راه مى‏نمايد و او عزيز حكيم است.

اشرفی

و نفرستاديم هيچ رسولى را مگر بزمان قومش تا بيان كند ايشانرا پس گمراه ميگذارد خدا آنرا كه ميخواهد و هدايت ميكند آنرا كه خواهد و اوست غالب درستكردار

خوشابر مسعود انصاري

و هيچ رسولى را مگر به زبان قومش نفرستاديم تا [حقايق را به روشنى‏] براى آنان بيان كند. پس خداوند هر كس را كه بخواهد بيراه مى‏گذارد و هر كس را كه بخواهد هدايت مى‏كند و او پيروزمند فرزانه است

مکارم

ما هیچ پیامبری را، جز به زبان قومش، نفرستادیم؛ تا (حقایق را) برای آنها آشکار سازد؛ سپس خدا هر کس را بخواهد (و مستحق بداند) گمراه، و هر کس را بخواهد (و شایسته بداند) هدایت می‌کند؛ و او توانا و حکیم است.

مجتبوی

و ما هيچ پيامبرى را جز به زبان قومش نفرستاديم، تا [بتواند] براى آنان بروشنى بيان كند. پس خدا هر كه را خواهد گمراه كند و هر كه را خواهد راه نمايد و اوست تواناى بى‏همتا و داناى استواركار.

مصباح زاده

و نفرستاديم هيچ رسولى را مگر بزبان قومش تا بيان كند ايشان را پس گمراه ميگذارد خدا آنرا كه ميخواهد و هدايت ميكند آنرا كه خواهد و اوست غالب درستكردار

معزی

و نفرستاديم فرستاده اى جز با زبان قوم خود تا آشكار كند براى ايشان پس گمراه كند خدا هر كه را خواهد و هدايت كند هر كه را خواهد و او است عزتمند حكيم

قمشه ای

و ما هیچ رسولی در میان قومی نفرستادیم مگر به زبان آن قوم تا بر آنها (معارف و احکام الهی را) بیان کند، آن‌گاه خدا هر که را خواهد به ضلالت وا می‌گذارد و هر که را خواهد به مقام هدایت می‌رساند و او خدای مقتدر داناست.

رشاد خليفه

ما هيچ رسولي را جز به زبان قومش (براي پنددادن) نفرستاديم تا چيزهايي را برايشان روشن كند. سپس خدا هر كه را بخواهد، گمراه مي كند و هر كه را بخواهد، هدايت مي ‌نمايد. اوست صاحب اقتدار، حكيم‌ترين.

Literal

And We did not send from a messenger except with his nation’s tongue/language , to clarify/explain to them, so God misguides whom He wills/wants, and He guides whom He wills/wants, and He is the glorious/mighty , the wise/judicious.

Al-Hilali Khan

And We sent not a Messenger except with the language of his people, in order that he might make (the Message) clear for them. Then Allah misleads whom He wills and guides whom He wills. And He is the All-Mighty, the All-Wise.

Arthur John Arberry

And We have sent no Messenger save with the tongue of his people, that he might make all clear to them; then God leads astray whomsoever He will, and He guides whomsoever He will; and He is the All-mighty, the All-wise.

Asad

AND NEVER have We sent forth any apostle otherwise than [with a message] in his own people’s tongue, so that he might make [the truth] clear unto them;› but God lets go astray him that wills [to go astray], and guides him that wills [to be guided] -for He alone is almighty, truly wise.

Dr. Salomo Keyzer

Wij hebben geen apostel gezonden dan met de taal van zijn volk, opdat hij hun hunnen plicht duidelijk zou kunnen verklaren , want God doet dwalen naar zijn welbehagen en leidt dengeen die hem behaagt; en hij is de machtige, de wijze.

Free Minds

And We have not sent any messenger except in the language of his people, so he may clarify to them. But God misguides whom He wills, and He guides whom He wills. And He is the Noble, the Wise.

Hamza Roberto Piccardo

Non inviammo alcun messaggero se non nella lingua del suo popolo, affinché li informasse. Allah svia chi vuole e guida chi vuole ed Egli è l’Eccelso, il Sapiente.

Hilali Khan

And We sent not a Messenger except with the language of his people, in order that he might make (the Message) clear for them. Then Allah misleads whom He wills and guides whom He wills. And He is the All-Mighty, the All-Wise.

Kuliev E.

Мы отправляли посланников, которые говорили на языке своего народа, чтобы они давали им разъяснения. Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и ведет прямым путем, кого пожелает. Он – Могущественный, Мудрый.

M.-N.O. Osmanov

Мы отправляли посланниками только тех, кто говорил на языке своего народа, чтобы они [могли] разъяснять людям [смысл писания]. Аллах сбивает с прямого пути или ведет по нему того, кого пожелает. Он – великий, мудрый.

Mohammad Habib Shakir

And We did not send any messenger but with the language of his people, so that he might explain to them clearly; then Allah makes whom He pleases err and He guides whom He pleases and He is the Mighty, the Wise.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And We never sent a messenger save with the language of his folk, that he might make (the message) clear for them. Then Allah sendeth whom He will astray, and guideth whom He will. He is the Mighty, the Wise.

Palmer

We have not sent any apostle save with the language of his people, that he might explain to them. But God leads whom He will astray, and guides whom He will; and He is the mighty, the wise.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Biz, görevlendirdiğimiz her resulü ancak kendi toplumunun diliyle gönderdik ki, onlara açık-seçik beyanda bulunsun. Bunun ardından, Allah dilediğini saptırır, dilediğini de iyiye ve güzele kılavuzlar. Azîz’dir, Hakîm’dir O!

Qaribullah

We have sent no Messenger except in the tongue of his own nation, so that he might make everything plain to them. But Allah leads astray whom He will and guides whom He will. He is the Almighty, the Wise.

QXP

We never sent a Messenger who did not speak the language of his people, so that he might make the Message clear to them. People go astray or attain guidance according to Allah’s Laws (4:88). He is Almighty, Wise.

Reshad Khalifa

We did not send any messenger except (to preach) in the tongue of his people, in order to clarify things for them. GOD then sends astray whomever He wills, and guides whomever He wills. He is the Almighty, the Most Wise.

Rodwell

And in order that He might speak plainly to them, we have not sent any Apostle, save with the speech of his own people; but God misleadeth whom He will, and whom He will he guideth: and He is the Mighty, the Wise.

Sale

We have sent no Apostle but with the language of his people, that he might declare their duty plainly unto them: For God causeth to err whom He pleaseth, and directeth whom He pleaseth; and He is the mighty, the wise.

Sher Ali

And WE have not sent any Messenger except with revelation in the language of his people in order that he might make things clear to them. Then ALLAH leaves to go astray whom HE wills and guides whom HE wills. And HE is the Mighty, the Wise.

Unknown German

Wir schickten keinen Gesandten, es sei denn mit der Sprache seines Volkes, auf daß er sie aufkläre. Dann erklärt Allah zum Irrenden, wen Er will, und führt richtig, wen Er will. Denn Er ist der Allmächtige, der Allweise.

V. Porokhova

И ни один посланник не был послан Нами, ■ Кто не владел бы языком своих людей, ■ Чтобы он мог им ясно говорить о сути. ■ Аллах по (мудрости) желанья Своего ■ (Одних) уводит с правого пути, ■ (Других же – милостиво) направляет, – ■ Он, истинно, могуч и мудр!

Yakub Ibn Nugman

Пәйгамбәрләрне һәр заманада үз каумләреннән җибәрдек шәригать хөкемләрене үз телләрендә бәян итсеннәр өчен. Аллаһ үзе теләгән кешене һидәяткә салыр вә үзе теләгән кешене хак юлдан адаштырыр, Ул – Аллаһ көчле вә хөкемче.

جالندہری

اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں (احکام خدا) کھول کھول کر بتا دے۔ پھر خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ غالب (اور) حکمت والا ہے

طاہرالقادری

اور ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان کے ساتھ تاکہ وہ ان کے لئے (پیغامِ حق) خوب واضح کر سکے، پھر اﷲ جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہرا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.