سوره ابراهيم (14) آیه 6

قرآن، سوره ابراهيم (14) آیه 6

آیه پسین: سوره ابراهيم (14) آیه 7
آیه پیشین: سوره ابراهيم (14) آیه 5

عربی

وَ إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ وَ يُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ وَ فِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ

بدون حرکات عربی

و إذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة اللّه عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب و يذبّحون أبناءكم و يستحيون نساءكم و في ذلكم بلاء من ربّكم عظيم

خوانش

Wa-ith qala moosa liqawmihi othkuroo niAAmata Allahi AAalaykum ith anjakum min ali firAAawna yasoomoonakum soo-a alAAathabi wayuthabbihoona abnaakum wayastahyoona nisaakum wafee thalikum balaon min rabbikum AAatheemun

آیتی

و موسي به قوم خود گفت : نعمتي را که خدا بر شما ارزاني داشته است به ياد، آوريد ، آنگاه که شما را از فرعونيان رهانيد به سختي آزارتان مي کردند و پسرانتان را مي کشتند و زنانتان را زنده مي گذاشتند و در اين از جانب پروردگارتان براي شما آزمايشي بزرگ بود

خرمشاهی

و چنين بود كه موسى به قومش گفت نعمت الهى را بر خودتان ياد آوريد كه شما را از آل فرعون رهانيد كه عذابى سخت را به شما مى چشانيدند [و] پسرانتان را مى كشتند و دخترانتان را [براى كنيزى] زنده نگاه مى داشتند; و در آن آزمونى بزرگ از سوى پروردگارتان بود.

کاویانپور

و هنگامى كه موسى بقوم خود گفت: نعمتهاى خداى را كه بر شما ارزانى داشته، بياد آوريد، زمانى كه شما را از زير يوغ فرعونيان رهايى بخشيد. آنها شما را به بدترين وجهى عذاب ميكردند. پسران شما را ميكشتند، زنان و دختران شما را زنده نگهميداشتند و در آن مصيبت از جانب پروردگار براى شما آزمايشى بزرگ بود.

انصاریان

و [یاد کن] زمانی را که موسی به قومش گفت: نعمت خدا را بر خودتان به یاد آورید، آن گاه که شما را از [چنگال] فرعونیان رهایی بخشید، [همانان] که پیوسته شما را شکنجه سخت می دادند، و پسرانتان را سر می بریدند، و زنانتان را [برای بیگاری] زنده می گذاشتند، و در این [حوادث] آزمایش بزرگی از سوی پروردگارتان بود.

سراج

(بياد آر) زمانى را كه گفت موسى بگروه خود ياد كنيد نعمتهاى خدا را كه ارزانى داشته بر شما آندم كه برهانيد شما را از فرعونيان در آن حال كه مى‏چشانيدند به شما (تلخى) شكنجه بدر را و گلو مى‏بريدند پسرانتان را و زنده نگاه مى‏داشتند دخترانتان را (براى خدمتكارى) و در اين (شكنجه‏ها) شما را آزمايشى بزرگ بود از پروردگارتان

فولادوند

و [به خاطر بياور] هنگامى را كه موسى به قوم خود گفت: «نعمت خدا را بر خود به ياد آوريد، آنگاه كه شما را از فرعونيان رهانيد، [همانان‏] كه بر شما عذاب سخت روا مى‏داشتند، و پسرانتان را سر مى‏بريدند و زنانتان را زنده مى‏گذاشتند، و در اين [امر] براى شما از جانب پروردگارتان آزمايشى بزرگ بود.

پورجوادی

هنگامى كه موسى به قومش گفت: «نعمت خدا را بر خود به ياد آوريد كه چون آل فرعون به بدترين عذابها شكنجه‏تان مى‏كردند و پسرانتان را مى‏كشتند و زنانتان را زنده مى‏گذاشتند، نجاتتان داد، و در اين امر آزمايش بزرگى از جانب پروردگارتان بود.

حلبی

و [ياد كن‏] هنگامى را كه موسى به قوم خويش گفت: ياد كنيد نعمت خدا را بر شما آن گاه كه شما را از آل فرعون رهايى داد به شما عذابى سخت مى‏رسانيدند و پسران شما را مى‏كشتند و زنانتان را زنده مى‏گذاشتند. و اندر اين شما را از پروردگارتان آزمونى بزرگ بود.

اشرفی

و چون گفت موسى قومش را كه ياد كنيد نعمت خدا را بر شما چون نجاتتان داد از فرعونيان كه عذاب ميكردند شما را بدترين عذابى و ميكشتند پسرانتان را و باقى ميگذاشتند زنانتان را و در آن بلائى بود از پروردگارتان بزرگ

خوشابر مسعود انصاري

و آن گاه كه موسى به قومش گفت: نعمت خداوند را بر خويشتن ياد كنيد، چون شما را از فرعونيان نجات داد كه سخت‏ترين عذاب را به شما مى‏رساندند و پسرانتان را سر مى‏بريدند و دخترانتان را زنده مى‏گذاشتند و در اين [كار] از [جانب‏] پروردگارتان آزمونى بزرگ بود

مکارم

و (به خاطر بیاور) هنگامی را که موسی به قومش گفت: «نعمت خدا را بر خود به یاد داشته باشید، زمانی که شما را از (چنگال) آل فرعون رهایی بخشید! همانها که شما را به بدترین وجهی عذاب می‌کردند؛ پسرانتان را سر می‌بریدند، و زنانتان را (برای خدمتگاری) زنده می‌گذاشتند؛ و در این، آزمایش بزرگی از طرف پروردگارتان برای شما بود!»

مجتبوی

و [ياد كن‏] آنگاه كه موسى قوم خود را گفت: نعمت خداى را بر خودتان ياد كنيد هنگامى كه شما را از فرعونيان رهانيد، كه شكنجه سختى به شما مى‏رسانيدند و پسرانتان را سر مى‏بريدند و زنانتان را [براى خدمت‏] زنده نگه مى‏داشتند، و شما را در اين كار آزمونى بزرگ از پروردگارتان بود.

مصباح زاده

و چون گفت موسى قومش را كه ياد كنيد نعمت خدا را بر شما چون نجاتتان داد از فرعونيان كه عذاب مى‏كردند شما را بدترين عذابى و ميكشتند پسرانتان را و باقى ميگذاشتند زنانتان را و در آن بلائى بود از پروردگارتان بزرگ

معزی

و هنگامى كه گفت موسى به قوم خود ياد آريد نعمت خدا را بر خويشتن گاهى كه رهانيد شما را از خاندان فرعون روامى داشتند بر شما زشتى عذاب را و به سختى مى كشتند پسران شما را و به جاى مى گذاردند زنان شما را و در اين بود آزمايشى از پروردگار شما بزرگ

قمشه ای

و (ای رسول ما) یاد کن وقتی که موسی به قوم خود گفت: به خاطر آورید این نعمت بزرگ خدا را بر خودتان که شما را از فرعونیان نجات داد که آنها شما را به ظلم و شکنجه سخت می‌افکندند و پسرانتان را کشته و دخترانتان را (به ذلت و بیچارگی) زنده می‌گذاشتند و در این امور ابتلا و امتحان بزرگی از جانب خدایتان بر شما بود.

رشاد خليفه

به ياد آور كه موسي به قومش گفت: نعمت‌هاي خدا را بر خود به ياد آوريد. او شما را از فرعونيان كه به بدترين شكل زجرتان مي دادند، نجات داد. پسرانتان را به قتل مي رساندند و دخترانتان را زنده مي گذاشتند. آن امتحان سختي بود از جانب پروردگارتان.

Literal

And when Moses said to his nation: «Remember/mention God’s blessing/goodness on you, when He saved/rescued you from Pharaoh’s family, they impose upon you the torture’s harm/evil , and they slaughter your sons and they shame your women, and in that is a great test from your Lord.

Al-Hilali Khan

And (remember) when Moosa (Moses) said to his people: «Call to mind Allahs Favour to you, when He delivered you from Firauns (Pharaoh) people who were afflicting you with horrible torment, and were slaughtering your sons and letting your women alive, and in it was a tremendous trial from your Lord.»

Arthur John Arberry

And when Moses said to his people, ‹Remember God’s blessing upon you when He delivered you from the folk of Pharaoh, who were visiting you with evil chastisement, slaughtering your sons, and sparing your women — and in that was a grievous trial from your Lord.

Asad

And, 10,6 Moses spoke [thus] unto his people: «Remember the blessings which God bestowed upon you when He saved you from Pharaoh’s people who afflicted you with cruel suffering, and slaughtered your sons, and spared [only] your women›-which was an awesome trial from your Sustainer.

Dr. Salomo Keyzer

En herinner u toen Mozes tot zijn volk zeide: Herdenk de gunst van God omtrent u, toen hij u van het juk van Pharao bevrijdde: deze verdrukte u vreeselijk; en zij doodden uwe mannelijke kinderen en lieten uwe vrouwelijke kinderen leven. Dit was een harde proef van uwen Heer.

Free Minds

And Moses said to his people: "Remember God’s blessings upon you that He saved you from the people of Pharaoh. They used to inflict the worst punishment upon you, and they used to murder your children, and rape your women. And in that was a great trial from your Lord."

Hamza Roberto Piccardo

E quando Mosè disse al suo popolo: &laqno; Ricordate i favori che Allah vi ha elargito, quando vi salvò dalla gente di Faraone che vi infliggeva la peggiore delle torture. Uccidevano i vostri maschi e lasciavano in vita le femmine. Era questa una dura prova da parte del vostro Signore.

Hilali Khan

And (remember) when Moosa (Moses) said to his people: "Call to mind Allahs Favour to you, when He delivered you from Firauns (Pharaoh) people who were afflicting you with horrible torment, and were slaughtering your sons and letting your women alive, and in it was a tremendous trial from your Lord."

Kuliev E.

Вот Муса (Моисей) сказал своему народу: «Помните милость, которую Аллах оказал вам, когда спас вас от народа Фараона. Они подвергали вас ужасным мучениям, зарезали ваших сыновей и оставляли в живых ваших женщин. Это было для вас великим испытанием (или великой милостью) от вашего Господа».

M.-N.O. Osmanov

[Вспомни, Мухаммад,] как Муса сказал своему народу: «Помните милость, которую Аллах оказал вам, когда спас вас от рода Фир’ауна. Они (т. е. люди Фир’ауна) подвергали вас жестокому наказанию, отдавали на заклание ваших сыновей и оставляли в живых ваших женщин. И во всем этом – великое испытание от Господа вашего».

Mohammad Habib Shakir

And when Musa said to his people: Call to mind Allah’s favor to you when He delivered you from Firon’s people, who subjected you to severe torment, and slew your sons and spared your women; and in this there was a great trial from your Lord.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And (remind them) how Moses said unto his people: Remember Allah’s favour unto you when He delivered you from Pharaoh’s folk who were afflicting you with dreadful torment, and were slaying your sons and sparing your women; that was a tremendous trial from your Lord.

Palmer

When Moses said to his people, ‹Remember the favours of God towards you, when He saved you from Pharaoh’s people, who sought to wreak you evil woe, slaughtering your sons and letting your women live;› in that was a great trial for you from your Lord.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Mûsa’nın, kendi toplumuna şöyle dediği zamanı da hatırla: «Allah’ın üzerinizdeki nimetini anın! Hatırlayın ki, sizi Firavun’un hanedanından kurtarmıştı. Onlar size azabın en kötüsüyle acı çektiriyorlar, erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar, kadınlarınıza hayasızca davranıyorlar/kadınlarınızın rahimlerini yokluyorlar/kadınlarınızı hayata salıyorlardı. İşte bunda sizin için Rabbinizden gelen çok büyük bir deneme ve ıstırap vardır.»

Qaribullah

Moses said to his nation: ‹Remember the blessing of Allah to you when He saved you from Pharaoh’s family, who had oppressed you cruelly, and who slew your sons and spared your women. Surely, that was a great trial from your Lord.

QXP

And, Moses spoke thus to his people, «Remember Allah’s Blessing upon you when he saved you from Pharaoh’s people. They used to persecute you, and were killing your sons and sparing your women. From your Lord’s Law of Requital that was a tremendous hardship on you.»

Reshad Khalifa

Recall that Moses said to his people, «Remember GOD’s blessings upon you. He saved you from Pharaoh’s people who inflicted the worst persecution upon you, slaughtering your sons and sparing your daughters. That was an exacting trial from your Lord.»

Rodwell

When Moses said to his people, «Remember the kindness of God to you, when he rescued you from the family of Pharaoh who laid on you a cruel affliction, slaughtering your male children, and suffering only your females to live.» In this was a sore trial from your Lord –

Sale

And call to mind when Moses said unto his people, remember the favour of God towards you, when He delivered you from the people of Pharaoh: They grievously oppressed you, and they slew your male children, but let your females live: Therein was a great trial from your Lord.

Sher Ali

And call to mind when Moses said to his people, `Remember ALLAH’s favour upon you when HE delivered you from Pharaoh’s people who afflicted you with grievous torment, slaying your sons and sparing your women; and in that there was a great trial for you from your Lord.›

Unknown German

Und (erinnere dich) wie Moses zu seinem Volke sprach: «Seid eingedenk der Gnade Allahs gegen euch, als Er euch errettete vor den Leuten Pharaos, die euch mit schlimmer Qual bedrückten, eure Söhne erschlugen und eure Frauen am Leben ließen; und darin lag eine schwere Prüfung für euch von eurem Herrn.»

V. Porokhova

И вот сказал народу Муса: ■ «Вы вспомните о милостях Аллаха вам, ■ Как Он избавил вас от рода Фараона: ■ Они вас тяжким мукам подвергали, ■ Лишали жизни ваших сыновей, ■ В живых лишь женщин оставляя, – ■ И это было вам ■ Великим испытаньем от Аллаха».

Yakub Ibn Nugman

Муса әйтте: «Ий каумем, Аллаһуның сезгә биргән нигъмәтләрен хәтерләгез! Аллаһ сезне Фиргаун кауменнән коткарды, алар сезне каты ґәзаблыйлар иде вә алар сезнең кыз балаларыгызны калдырып ир балаларыгызны бугазлыйлар иде, вә аларның бу эшләрендә Раббыгыздан сезгә зур бәла бар иде.

جالندہری

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا نے جو تم پر مہربانیاں کی ہیں ان کو یاد کرو جب کہ تم کو فرعون کی قوم (کے ہاتھ) سے مخلصی دی وہ لوگ تمہیں بُرے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور عورت ذات یعنی تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی (سخت) آزمائش تھی

طاہرالقادری

اور (وہ وقت یاد کیجئے) جب موسٰی (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے کہا: تم اپنے اوپر اللہ کے (اس) انعام کو یاد کرو جب اس نے تمہیں آلِ فرعون سے نجات دی جو تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے اور تمہارے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بڑی بھاری آزمائش تھی،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.