سوره ابراهيم (14) آیه 37

قرآن، سوره ابراهيم (14) آیه 37

آیه پسین: سوره ابراهيم (14) آیه 38
آیه پیشین: سوره ابراهيم (14) آیه 36

عربی

رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

بدون حرکات عربی

ربّنا إنّي أسكنت من ذرّيّتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرّم ربّنا ليقيموا الصّلاة فاجعل أفئدة من النّاس تهوي إليهم و ارزقهم من الثّمرات لعلّهم يشكرون

خوانش

Rabbana innee askantu min thurriyyatee biwadin ghayri thee zarAAin AAinda baytika almuharrami rabbana liyuqeemoo alssalata faijAAal af-idatan mina alnnasi tahwee ilayhim waorzuqhum mina alththamarati laAAallahum yashkuroona

آیتی

اي پروردگار ما ، برخي از فرزندانم را به واديي بي هيچ کشته اي ،، نزديک خانه گرامي تو جاي دادم ، اي پروردگار ما ، تا نماز بگزارند دلهاي مردمان چنان کن که هواي آنها کند و از هر ثمره اي روزيشان ده ، باشد که سپاس گزارند

خرمشاهی

پروردگارا من برخى فرزندانم را در سرزمينى بى آب و علف، در جوار بيت الحرام تو، سكنا داده ام، تا -پروردگارا- نماز را برپا دارند; پس دلهاى مردم را به آنان مهربان كن، و از فرآورده ها روزيشان ببخش باشد كه سپاس بگزارند.

کاویانپور

پروردگارا، من فرزندانم را در صحراى بى‏كشت و زرع در جوار بيت الحرام تو براى اينكه نماز برپا دارند، ساكن ساختم. پس دلهاى مردم را چنان كن كه بسوى ايشان روى آورند و به انواع محصولات آنها را روزى ده، باشد كه شكر نعمت تو بجاى آورند.

انصاریان

پروردگارا! من برخی از فرزندانم را در درّه ای بی کشت و زرع نزد خانه محترمت سکونت دادم؛ پروردگارا! برای اینکه نماز را بر پا دارند؛ پس دل های گروهی از مردم را به سوی آنان علاقمند و متمایل کن، و آنان را از انواع محصولات و میوه ها روزی بخش، باشد که سپاس گزاری کنند.

سراج

پروردگار ما البته من ساكن گردانيدم بعضى از فرزندان خود (اسماعيل) را بهامونى بى‏كشت نزد خانه تو كه با عزت است پروردگارا (ايشان را در اين سرزمين سكونت دادم) تا بپاى دارند نماز را پس بگردان دلهاى پاره‏اى از مردم كه ميل كنند بسوى ايشان و روزى ده ايشان را از انواع ميوه‏ها تا آنكه ايشان (نعمتهاى تو را) سپاسگزارى كنند

فولادوند

پروردگارا، من [يكى از] فرزندانم را در درّه‏اى بى‏كشت، نزد خانه محترم تو، سكونت دادم. پروردگارا، تا نماز را به پا دارند، پس دلهاى برخى از مردم را به سوى آنان گرايش ده و آنان را از محصولات [مورد نيازشان‏] روزى ده، باشد كه سپاسگزارى كنند.

پورجوادی

پروردگارا! من بعضى از فرزندانم را در بيابان بى‏آب و علفى كه در كنار خانه گرامى توست سكنا دادم تا نماز را برپا دارند، تو دلهاى مردم را مايل به آنها بگردان و از ميوه‏ها روزيشان كن شايد شكرت را به جا آورند،

حلبی

پروردگار ما! بى‏گمان من جاى دادم فرزندانم را در واديى بى‏كشت، نزديك خانه با حرمت تو پروردگار ما! تا بپاى دارند نماز را. پس دلهايى از مردم را چنان كن كه به سوى ايشان بگرايند و آنها را از ميوه‏ها روزى برسان باشد كه ايشان سپاس گزارند.

اشرفی

اى پروردگار بدرستيكه من ساكن گردانيدم برخى از فرزندانم را در بيابانى غير قابل زراعت نزديك خانه تو كه حرام گردانيده شده پروردگارا تا بر پاى دارند نماز را پس بگردان دلهاى برخى از مردمان را كه بشتابد بسوى ايشان و روزى ده ايشانرا از ثمرها باشد كه ايشان شكر گزارى كنند

خوشابر مسعود انصاري

پروردگارا، من [برخى‏] از فرزندانم را به درّه‏اى بى كشت و زرع در كنار بيت الحرام تو سكنى داده‏ام. پروردگارا، تا نماز را بر پا دارند. پس دلهاى [برخى‏] از مردمان را [چنان مشتاق‏] كن كه به آنان بگرايند و از ميوه‏ها به آنان روزى ده. باشد كه آنان سپاسگزارند

مکارم

پروردگارا! من بعضی از فرزندانم را در سرزمین بی‌آب و علفی، در کنار خانه‌ای که حرم توست، ساکن ساختم تا نماز را برپا دارند؛ تو دلهای گروهی از مردم را متوجّه آنها ساز؛ و از ثمرات به آنها روزی ده؛ شاید آنان شکر تو را بجای آورند!

مجتبوی

پروردگارا، من برخى از فرزندانم را به دره‏اى بى‏كشت، نزديك خانه شكوهمند تو جاى دادم، پروردگارا، تا نماز به پا دارند، پس دلهايى از مردمان را چنان كن كه به سوى آنان گرايند، و از ميوه‏ها روزيشان ده، باشد كه سپاس گزارند

مصباح زاده

اى پروردگار بدرستى كه من ساكن گردانيدم برخى از فرزندانم را در بيابانى غير قابل زراعت نزديك خانه تو كه حرام گردانيده شده پروردگارا تا بر پاى دارند نماز را پس بگردان دلهاى برخى از مردمان را كه بشتابد بسوى ايشان و روزى ده ايشان را از ثمرها باشد كه ايشان شكرگزارى كنند

معزی

پروردگارا همانا جاى دادم از خاندانم (نژادم) در درّه بى گياه (كشت) نزد خانه محترم تو پروردگارا تا بپاى دارند نماز را پس بگردان دلهائى را از مردم بگروند بسوى آنان و روزيشان ده از ميوه ها شايد سپاس گزارند

قمشه ای

پروردگارا، من برخی از ذرّیّه و فرزندان خود را به وادی بی‌کشت و زرعی نزد بیت‌الحرام تو مسکن دادم، پروردگارا، تا نماز را به پا دارند، پس تو دلهایی از مردمان را به سوی آنها مایل گردان و به انواع ثمرات آنها را روزی ده، باشد که شکر تو به جای آرند.

رشاد خليفه

پروردگار ما، من تعدادي از خانواده‌ام را در اين وادي بدون گياه نزد خانه مقدس تو سكني داده‌ام. پروردگار ما، آنها به جاآورندگان نماز هستند، پس بگذار مردم فوج فوج به جمع آنها بپيوندند و انواع ميوه‌ها را براي آنها فراهم كن، باشد كه سپاسگزار باشند.

Literal

Our Lord, that I resided/inhabited from my descendants at a valley of no plants/crops at Your House/Home, the Forbidden/Respected/Sacred. Our Lord to stand/keep up the prayers, so make hearts from the people fall/drop to them, and provide for them, from the fruits, perhaps they thank/be grateful.

Al-Hilali Khan

«O our Lord! I have made some of my offspring to dwell in an uncultivable valley by Your Sacred House (the Kabah at Makkah); in order, O our Lord, that they may perform As-Salat (Iqamat-as-Salat), so fill some hearts among men with love towards them, and (O Allah) provide them with fruits so that they may give thanks.

Arthur John Arberry

Our Lord, I have made some of my seed to dwell in a valley where is no sown land by Thy Holy House; Our Lord, let them perform the prayer, and make hearts of men yearn towards them, and provide them with fruits; haply they will be thankful.

Asad

«O our Sustainer! Behold, I have settled some of my offspring in a valley in which there is no arable land,» close to Thy sanctified Temple, so that, O our Sustainer, they might devote themselves to prayer: cause Thou, therefore, people’s hearts to incline towards them 53 and grant them fruitful sustenance, so that they might have cause to be grateful.

Dr. Salomo Keyzer

O Heer! ik heb een deel mijner afstammelingen in eene onvruchtbare vallei doen wonen, nabij een heilig huis, o Heer! opdat zij volhardend in het gebed zouden mogen zijn. Vergun dus dat de harten van sommige menschen gunstig voor hen gestemd worden, en schenk hun alle soorten van vruchten, opdat zij dankbaar zouden mogen zijn.

Free Minds

"My Lord, I have resided part of my progeny in an uncultivated valley near your Restricted Sanctuary. My Lord, so that they may hold the contact-method. So let the hearts of the people incline towards them and give provisions to them of the fruits that they may give thanks."

Hamza Roberto Piccardo

O Signor nostro, ho stabilito una parte della mia progenie in una valle sterile, nei pressi della Tua Sacra Casa, affinché, o Signor nostro, assolvano all’ora- zione. Fai che i cuori di una parte dell’umanità tendano a loro; concedi loro [ogni specie] di frutti. Forse Ti saranno riconoscenti.

Hilali Khan

"O our Lord! I have made some of my offspring to dwell in an uncultivable valley by Your Sacred House (the Kabah at Makkah); in order, O our Lord, that they may perform As-Salat (Iqamat-as-Salat), so fill some hearts among men with love towards them, and (O Allah) provide them with fruits so that they may give thanks.

Kuliev E.

Господь наш! Я поселил часть моего потомства в долине, где нет злаков, у Твоего Заповедного дома. Господь наш! Пусть они совершают намаз. Наполни сердца некоторых людей любовью к ним и надели их плодами, – быть может, они будут благодарны.

M.-N.O. Osmanov

Господи наш! Я поселил часть моего потомства в долине, где не растут злаки, у Твоего заповедного храма. Господи наш! Пусть они творят молитву. Склони сердца людей к ним, надели их плодами, – быть может, они возблагодарят [Тебя].

Mohammad Habib Shakir

O our Lord! surely I have settled a part of my offspring in a valley unproductive of fruit near Thy Sacred House, our Lord! that they may keep up prayer; therefore make the hearts of some people yearn towards them and provide them with fruits; haply they may be grateful:

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Our Lord! Lo! I have settled some of my posterity in an uncultivable valley near unto Thy holy House, our Lord! that they may establish proper worship; so incline some hearts of men that they may yearn toward them, and provide Thou them with fruits in order that they may be thankful.

Palmer

‹O our Lord! verily, I have made some of my seed dwell in a valley without corn, by thy Sacred House. O our Lord! let them be steadfast in prayer and make the hearts of men yearn towards them, and provide them with fruits, haply they may give thanks.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

«Ey Rabbimiz! Ben, çocuklarımdan bir kısmını senin kutsal evinin yanındaki, ziraata elverişsiz vadiye yerleştirdim ki, namazı/duayı yerine getirsinler, ey Rabbimiz! Sen de insanlardan bazı gönülleri, onlardan hoşlanır yap. Çeşitli meyvelerle onları rızıklandır ki, şükredebilsinler!»

Qaribullah

‹Our Lord, I have settled some of my offspring in a barren valley near Your Holy House; our Lord, in order that they establish the prayer. Make the hearts of people yearn towards them, and provide them with fruits, in order that they are thankful.

QXP

«Our Lord! I have settled some of my family in this barren, plant-less valley by your Sacred House. Our Lord! They are here to establish the Divine System. Give them the nobility of character so that the hearts of people incline toward them. Provide for them so that they may focus on their Mission and show gratitude by sharing Your heavenly and earthly blessings .»

Reshad Khalifa

«Our Lord, I have settled part of my family in this plantless valley, at Your Sacred House. Our Lord, they are to observe the Contact Prayers (Salat), so let throngs of people converge upon them, and provide for them all kinds of fruits, that they may be appreciative.

Rodwell

O our Lord! verily I have settled some of my offspring in an unfruitful valley, nigh to thy holy house; O our Lord, that they may strictly observe prayer! Make thou therefore the hearts of men to yearn toward them, and supply them with fruits that they may be thankful.

Sale

O Lord, I have caused some of my offspring to settle in an unfruitful valley, near thy holy house, O Lord, that they may be constant at prayer. Grant, therefore, that the hearts of some men may be affected with kindness towards them; and do thou bestow on them all sorts of fruits; that they may give thanks.

Sher Ali

`Our Lord, I have settled some of my progeny in an uncultivable valley near Thy Sacred House. – Our Lord, – that they may observe Prayer. So make men’s heart incline towards them and provide them with fruits that they may be thankful.

Unknown German

Unser Herr, ich habe einen Teil meiner Nachkommenschaft in einem unfruchtbaren Tal nahe bei Deinem Heiligen Haus angesiedelt, o unser Herr, auf daß sie das Gebet verrichten mögen. So mache die Herzen der Menschen ihnen zugeneigt und versorge siemit Früchten, damit sie dankbar seien.

V. Porokhova

О наш Господь! ■ Я поселил из отпрысков моих ■ В долине, не возделанной для злаков, ■ У Твоего Святого Дома, ■ Чтобы они, о наш Господь! ■ Творили регулярную молитву. ■ Ты к ним сердца людей расположи и надели плодами, ■ Чтобы они могли быть благодарны.

Yakub Ibn Nugman

Ий Раббым, бәгъзе балаларымны иген үсми торган җиргә Кәгъбә янына, ягъни Кәгъбә төзеләчәк чокыр җиргә илтеп куйдым (Һаҗәр илә баласы Исмаґилне), ий Раббым, аларга тәүфыйк бир намазларын үтәргә вә адәмләрнең күңеленә аларның мәхәббәтен сал, шул Кәгъбә җиренә барып сәүдә итеп, кардәшлекне арттырып тормышларын киңәйтсеннәр вә аларга җимешләрдән ризык бир, шаять Сиңа шөкер итәрләр.

جالندہری

اے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو میدان (مکہ) میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت (وادب) والے گھر کے پاس لابسائی ہے۔ اے پروردگار تاکہ یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میوؤں سے روزی دے تاکہ (تیرا) شکر کریں

طاہرالقادری

اے ہمارے رب! بیشک میں نے اپنی اولاد (اسماعیل علیہ السلام) کو (مکہ کی) بے آب و گیاہ وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے، اے ہمارے رب! تاکہ وہ نماز قائم رکھیں پس تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ شوق و محبت کے ساتھ ان کی طرف مائل رہیں اور انہیں (ہر طرح کے) پھلوں کا رزق عطا فرما، تاکہ وہ شکر بجا لاتے رہیں،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.