سوره النحل (16) آیه 36

قرآن، سوره النحل (16) آیه 36

آیه پسین: سوره النحل (16) آیه 37
آیه پیشین: سوره النحل (16) آیه 35

عربی

وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُوا فِي الأَْرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

بدون حرکات عربی

و لقد بعثنا في كلّ أمّة رسولا أن اعبدوا اللّه و اجتنبوا الطّاغوت فمنهم من هدى اللّه و منهم من حقّت عليه الضّلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذّبين

خوانش

Walaqad baAAathna fee kulli ommatin rasoolan ani oAAbudoo Allaha waijtaniboo alttaghoota faminhum man hada Allahu waminhum man haqqat AAalayhi alddalalatu faseeroo fee al-ardi faonthuroo kayfa kana AAaqibatu almukaththibeena

آیتی

به ميان هر ملتي پيامبري مبعوث کرديم ، که خدا را بپرستيد و از بت دوري ، جوييد بعضي را خدا هدايت کرد و بر بعضي گمراهي مقرر گشت پس در زمين بگرديد و بنگريد که عاقبت کار کساني که پيامبران را به دروغ نسبت مي دادند ، چگونه بوده است

خرمشاهی

و به راستى كه در ميان هر امتى پيامبرى برانگيختيم [تا بگويند] كه خداوند را بپرستيد و از طاغوت پرهيز كنيد. و از ايشان كسانى هستند كه خداوند هدايتشان كرده و از ايشان كسانى هستند كه سزاوار گمراهى اند; پس در روى زمين سير و سفر كنيد و بنگريد كه سرانجام انكارپيش

کاویانپور

و ما براى هر قومى پيامبرى فرستاديم تا (بمردم ابلاغ كند كه) خداى واحد را بپرستيد و از پرستش طاغوت (پيشواى گمراه) دورى كنيد. خدا گروهى از آنها را هدايت كرد و گروهى ديگر (راه نادرستى در پيش گرفتند و) مستوجب ضلالت و گمراهى گشتند. پس در روى زمين بگرديد و كاوش كنيد تا ببينيد سرانجام تكذيب كنندگان چگونه بود؟

انصاریان

و همانا در هر امتی پیامبری فرستادیم که [اعلام کند که] خدا را بپرستید و از [پرستش] طاغوت بپرهیزید. پس خدا گروهی از آنان را [که لیاقت نشان دادند] هدایت کرد و گروهی [دیگر را به سبب تکبّر و عنادشان] گمراهی بر آنان مقرّر شد. پس در زمین بگردید و با تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان چگونه بود.

سراج

و بعزتم سوگند كه فرستاديم در ميان هر گروهى پيمبرى (تا بقوم خود گويد) آنكه بپرستيد خدا را و دورى گزينيد از (پرستيدن) طاغوت پس برخى از آنان كسى بوده كه راه نموده (او را) خدا و برخى از آن گروه كسى بوده كه ثابت شد بر او گمراهى پس بگرديد در سرزمين (قوم عاد و ثمود) و بنگريد چگونه بود سر انجام تكذيب كنندگان

فولادوند

و در حقيقت، در ميان هر امتى فرستاده‏اى برانگيختيم [تا بگويد:] «خدا را بپرستيد و از طاغوت [=فريبگر] بپرهيزيد.» پس، از ايشان كسى است كه خدا [او را] هدايت كرده، و از ايشان كسى است كه گمراهى بر او سزاوار است. بنابراين در زمين بگرديد و ببينيد فرجام تكذيب‏كنندگان چگونه بوده است.

پورجوادی

ما براى هر امتى رسولى فرستاديم كه خداى يكتا را بپرستيد و از طاغوت اجتناب كنيد. خداوند گروهى از آنان را هدايت كرد و گروهى ديگر سزاوار گمراهى‏اند. در زمين سير كنيد و عاقبت تكذيب كنندگان را ببينيد كه چگونه بود.

حلبی

و به يقين، در هر امتى پيامبرى بر انگيختيم كه [بگويد]: خدا را بپرستيد و از [پرستش‏] «طاغوت» [هر چيزى جز خدا] بپرهيزيد پس از ايشان، كسى بود كه خدا هدايتش كرد و از آنها، كس بود كه گمراهى بر او ثابت گشت پس در زمين بگرديد و بنگريد كه عاقبت تكذيب كنندگان چگونه بود؟

اشرفی

و بحقيقت برانگيختيم در هر امتى رسولى را كه بپرستيد خدا را و دور شويد از طاغوت پس از ايشان كسى كه هدايت كرد خدا و از ايشان كيست كه ثابت شد بر او گمراهى پس سير كنيد در زمين پس بنگريد چگونه بود انجام كار تكذيب كنندگان

خوشابر مسعود انصاري

و به يقين در [ميان‏] هر امتى رسولى را بر انگيختيم، [با اين دعوت‏] كه: خداوند را بندگى كنيد و از طاغوت بپرهيزيد. از ايشان كسى بود كه خداوند [او را] هدايت كرد و از آنان كسى بود كه گمراهى بر او محقق گشت. پس در زمين بگرديد، آن گاه بنگريد، سرانجام تكذيب كنندگان چگونه شد

مکارم

ما در هر امتی رسولی برانگیختیم که: «خدای یکتا را بپرستید؛ و از طاغوت اجتناب کنید!» خداوند گروهی را هدایت کرد؛ و گروهی ضلالت و گمراهی دامانشان را گرفت؛ پس در روی زمین بگردید و ببینید عاقبت تکذیب‌کنندگان چگونه بود!

مجتبوی

و هر آينه در هر امتى پيامبرى برانگيختيم كه خداى را بپرستيد و از طاغوت- هر معبودى جز خدا- دورى جوييد، پس برخى از آنان را خدا راه نمود و برخى ديگر گمراهى بر آنها سزا گشت، پس در زمين بگرديد و بنگريد كه سرانجام دروغ‏انگاران چگونه بود.

مصباح زاده

و بحقيقت برانگيختيم در هر امتى رسولى را كه بپرستيد خدا را و دور شويد از طاغوت پس از ايشان كسى كه هدايت كرد خدا و از ايشان كيست ثابت شد بر او گمراهى پس سير كنيد در زمين پس بنگريد چگونه بود انجام كار تكذيب كنندگان

معزی

و همانا برانگيختيم در هر ملتى پيمبرى را كه پرستش كنيد خدا را و دورى گزينيد از سركش پس از ايشان است آنكه رهبريش كرد خدا و از ايشان است آنكه فرود آمد بر او گمراهى پس بگرديد در زمين و بنگريد چگونه بود فرجام تكذيب كنندگان

قمشه ای

و همانا ما در میان هر امتی پیغمبری فرستادیم که خدای یکتا را پرستید و از بتان و فرعونان دوری کنید، پس بعضی مردم را خدا هدایت کرد و بعضی دیگر ضلالت و گمراهی بر آنان حتی شد، اکنون در روی زمین گردش کنید تا بنگرید عاقبت آنان که (انبیاء را) تکذیب کردند به کجا رسید (و آنها چگونه هلاک ابدی شدند).

رشاد خليفه

ما براي هر جامعه اي رسولي فرستاديم، مي گفت: خدا را بپرستيد و از پرستش هرگونه بتي اجتناب کنيد. پس از آن، بعضي را خدا هدايت کرد، در حالي که بعضي ديگر به گمراهي محکوم شدند. در زمين بگرديد و عاقبت تکذيب کنندگان را ببينيد.

Literal

And We had sent in every nation a messenger: «That worship God and avoid/distance (yourselves from) the every thing worshipped other than God/idols .» So from them who God guided, and from them who the misguidance became certain/deserved on him, so walk/move in the earth/Planet Earth, so see/wonder about how was the liars’/deniers› end/turn (result).

Al-Hilali Khan

And verily, We have sent among every Ummah (community, nation) a Messenger (proclaiming): «Worship Allah (Alone), and avoid (or keep away from) Taghoot (all false deities, etc. i.e. do not worship Taghoot besides Allah).» Then of them were some whom Allah guided and of them were some upon whom the straying was justified. So travel through the land and see what was the end of those who denied (the truth).

Arthur John Arberry

Indeed, We sent forth among every nation a Messenger,; saying: ‹Serve you God, and eschew idols.› Then some. of them God guided, and some were justly disposed to error. So journey in the land, and behold how was the end of them that cried lies.

Asad

And indeed, within every community» have We raised up an apostle [entrusted with this message]: «Worship God, and shun the powers of evil!» And among those [past generations] were people whom God graced with His guidance,» just as there was among them [many a one] who inevitably fell prey to grievous error:› go, then, about the earth and behold what happened in the end to those who gave the lie to the truth!

Dr. Salomo Keyzer

Wij hebben vroeger bij ieder volk een gezant doen opstaan, om hen te vermanen, zeggende: Aanbidt God en vermijdt Thagut. En sommigen van hen werden door God geleid, terwijl anderen bestemd waren af te dwalen. Gaat dus over de aarde, gij Koreshieten, en ziet wat het einde was van hen, die hunne gezanten van bedrog beschuldigden.

Free Minds

And We have sent a messenger to every nation: "You shall serve God and avoid evil." Some of them were guided by God, and some of them deserved to be misguided. So travel in the land, and see how the punishment was of those who denied.

Hamza Roberto Piccardo

Ad ogni comunità inviammo un profeta [che dicesse]: «Adorate Allah e fuggite gli idoli!». Allah guidò alcuni di essi e altri si persero, sviati. Percorrete la terra e vedrete cosa accadde a coloro che accusarono di menzogna [i messaggeri].

Hilali Khan

And verily, We have sent among every Ummah (community, nation) a Messenger (proclaiming): "Worship Allah (Alone), and avoid (or keep away from) Taghoot (all false deities, etc. i.e. do not worship Taghoot besides Allah)." Then of them were some whom Allah guided and of them were some upon whom the straying was justified. So travel through the land and see what was the end of those who denied (the truth).

Kuliev E.

Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!» Среди них есть такие, которых Аллах наставил на прямой путь, и такие, которым было справедливо предначертано заблуждение. Ступайте же по земле и посмотрите, каким был конец неверующих.

M.-N.O. Osmanov

Мы отправили к каждой общине посланника [, чтобы он сказал]: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте идола». Среди них есть такие, которых Аллах наставил на прямой путь, и такие, которым предначертано заблуждение. Ходите же по земле – и вы увидите, каков был конец опровергавших [божественное откровение].

Mohammad Habib Shakir

And certainly We raised in every nation a messenger saying: Serve Allah and shun the Shaitan. So there were some of them whom Allah guided and there were others against whom error was due; therefore travel in the land, then see what was the end of the rejecters.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And verily We have raised in every nation a messenger, (proclaiming): Serve Allah and shun false gods. Then some of them (there were) whom Allah guided, and some of them (there were) upon whom error had just hold. Do but travel in the land and see the nature of the consequence for the deniers!

Palmer

We have sent in every nation an apostle (to say), ‹Serve ye God, and avoid Taghut!› and amongst them are some whom God has guided, and amongst them are some for whom error is due;- go ye about then on the earth, and behold how was the end of those who called (the apostles) liars!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yemin olsun, biz her ümmette şöyle tebliğ yapan bir resul görevlendirdik: «Allah’a kulluk/ibadet edin, tâğutttan kaçının. Sonra bunlardan kimine Allah kılavuzluk etti, kimine de sapıklık hak oldu. Şimdi, yeryüzünde gezip dolaşın da yalanlayanların sonu nasıl olmuş görün.

Qaribullah

We sent a Messenger to every nation, saying: ‹Worship Allah and avoid the idols. ‹ Amongst them were some whom Allah guided, and some justly disposed to error. Travel in the land and see what was the end of those who belied (the Revelation and the prophets)!

QXP

And verily, We have raised in every nation a Messenger, saying, «Serve Allah alone and shun false gods in any form.» Then Allah guided some of the people (since they adopted the right approach (4:88)). And error took hold of others (who fell into arrogance or blind following (18:29)). Do take lessons from history as you travel in the earth, and see the consequence of the deniers.

Reshad Khalifa

We have sent a messenger to every community, saying, «You shall worship GOD, and avoid idolatry.» Subsequently, some were guided by GOD, while others were committed to straying. Roam the earth and note the consequences for the rejectors.

Rodwell

And to every people have we sent an apostle saying: – Worship God and turn away from Taghout. Some of them there were whom God guided, and there were others decreed to err. But go through the land and see what hath been the end of those who treated my apostles as liars!

Sale

We have heretofore raised up in every nation an Apostle to admonish them, saying, worship God, and avoid Taghut. And of them there were some whom God directed, and there were others of them who were decreed to go astray. Wherefore go through the earth, O tribe of Koreish, and see what hath been the end of those who accused their Apostles of imposture.

Sher Ali

And WE did raise among every people a Messenger with the teaching, `Worship ALLAH and shun the Evil one.› Then among them were some whom ALLAH guided and among them were some who became deserving of ruin. So travel through the earth and see what was the end of those who treated the prophets as liars !

Unknown German

Und in jedem Volke erweckten Wir einen Gesandten (der da predigte): «Dienet Allah und meidet den Bösen.» Dann waren unter ihnen einige, die Allah leitete, und es waren unter ihnen einige, die sich Verderben zuzogen. So reiset umher auf der Erde und seht, wie das Ende der Leugner war!

V. Porokhova

Поистине, Мы каждому народу ■ Посланника послали (с повеленьем): ■ «Аллаха чтите и Тагута обходите стороной». ■ Были средь них и те, ■ Кого Аллах прямой стезей направил, ■ Но были также те, ■ Чья участь утвердилась заблужденьем. ■ Пройдите ж по земле и посмотрите, ■ Каков конец был тех, ■ Кто ложью счел (увещевания пророков)!

Yakub Ibn Nugman

Өммәтләрнең һәрберсенә рәсүлләр күндердек, фәкать Аллаһуга гына гыйбадәт кылыгыз вә Аллаһудан башкага гыйбадәт итүдән сакланыгыз һәм бидеґәт гамәлләр белән динне пычратмагыз, дип. Ул өммәтләрнең итагать иткәннәрен Аллаһ һидәяткә салды вә итагать итмәгәннәренә адашуны беркетте. Инде җир өстендә йөрегез вә күрегез – ялганчыларның ахыры ничек булган?

جالندہری

اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ خدا ہی کی عبادت کرو اور بتوں (کی پرستش) سے اجتناب کرو۔ تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی۔ سو زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا

طاہرالقادری

اور بیشک ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ (لوگو) تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت (یعنی شیطان اور بتوں کی اطاعت و پرستش) سے اجتناب کرو، سو اُن میں بعض وہ ہوئے جنہیں اللہ نے ہدایت فرما دی اور اُن میں بعض وہ ہوئے جن پر گمراہی (ٹھیک) ثابت ہوئی، سو تم لوگ زمین میں سیر و سیاحت کرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.