سوره النحل (16) آیه 44

قرآن، سوره النحل (16) آیه 44

آیه پسین: سوره النحل (16) آیه 45
آیه پیشین: سوره النحل (16) آیه 43

عربی

بِالْبَيِّناتِ وَ الزُّبُرِ وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

بدون حرکات عربی

بالبيّنات و الزّبر و أنزلنا إليك الذّكر لتبيّن للنّاس ما نزّل إليهم و لعلّهم يتفكّرون

خوانش

Bialbayyinati waalzzuburi waanzalna ilayka alththikra litubayyina lilnnasi ma nuzzila ilayhim walaAAallahum yatafakkaroona

آیتی

همراه با دلايل روشن و کتابها و بر تو نيز قرآن را نازل کرديم تا آنچه رابراي مردم نازل شده است برايشان بيان کني و باشد که بينديشند

خرمشاهی

[و آنان ر] همراه يا پديده هاى شگرف و كتابهاى آسمانى [فرستاديم]; و بر تو قرآن را نازل كرديم، تا براى مردم آنچه برايشان نازل شده است، روشن كنى و باشد كه انديشه كنند.

کاویانپور

ما بر آنان معجزات روشن و كتاب آسمانى عطا كرديم و بر تو اين قرآن را نازل نموديم تا آنچه را كه براى هدايت مردم فرستاده شده بيان كنى، باشد كه بهتر بينديشيد.

انصاریان

[همه پیامبران را] با دلایل روشن و کتاب های آسمانی [فرستادیم] ، و قرآن را [هم] به سوی تو نازل کردیم به خاطر اینکه برای مردم آنچه را که برای [هدایتشان] به سویشان نازل شده بیان کنی و برای اینکه [در پیامبری تو و آنچه را به حق نازل شده] بیندیشند.

سراج

با معجزه‏هاى روشن و كتابهاى نوشته شده (پيمبران را فرستاديم) و فرو فرستاديم بسوى تو قرآن را تا بيان كنى براى مردم آنچه را كه فرو فرستاده شده بسوى ايشان و تا آنكه ايشان (در آن) انديشه كنند

فولادوند

[زيرا آنان را] با دلايل آشكار و نوشته‏ها [فرستاديم‏]، و اين قرآن را به سوى تو فرود آورديم، تا براى مردم آنچه را به سوى ايشان نازل شده است توضيح دهى، و اميد كه آنان بينديشند.

پورجوادی

ما قرآن را بر تو نازل كرديم تا آنچه را براى مردم فرو فرستاده‏ايم براى‏شان بيان كنى شايد بينديشند.

حلبی

با حجتها و كتابها. و قرآن را بر تو نازل كرديم تا براى مردم بيان كنى، آنچه را كه به سوى ايشان نازل شده است و باشد كه ايشان انديشه كنند.

اشرفی

بحجت‏ها و كتاب‏ها و فرو فرستاديم بتو ذكر را تا بيان كنى براى مردم آنچه فرو فرستاده شد بايشان و باشد كه ايشان انديشه كنند

خوشابر مسعود انصاري

[آنان را] با دلايل و كتابها [فرستاديم‏] و به تو قرآن نازل كرديم تا براى مردم روشن سازى آنچه را كه بر آنان فرو فرستاده شده است و باشد كه انديشه كنند

مکارم

(از آنها بپرسید که) از دلایل روشن و کتب (پیامبران پیشین آگاهند!) و ما این ذکر [= قرآن‌] را بر تو نازل کردیم، تا آنچه به سوی مردم نازل شده است برای آنها روشن سازی؛ و شاید اندیشه کنند!

مجتبوی

با حجتهاى روشن و كتابهاى پندآموز [فرستاديم‏]، و اين ذكر- ياد و پند قرآن- را به تو فروفرستاديم تا براى مردم آنچه را كه به سوى آنان فروفرستاده شده است روشن بيان كنى و تا شايد بينديشند.

مصباح زاده

بحجت‏ها و كتاب‏ها و فرو فرستاديم بتو ذكر را تا بيان كنى براى مردم آنچه فرو فرستاده شد بايشان و باشد كه ايشان انديشه كنند

معزی

با نشانيها و نامه ها و فرستاديم بسوى تو نامه را تا بيان كنى براى مردم آنچه را فرستاده شده است بسوى ايشان و شايد بيانديشند

قمشه ای

(ما هر رسولی را) با معجزات و کتب و آیات وحی فرستادیم و بر تو این ذکر (یعنی قرآن) را نازل کردیم تا برای مردم آنچه را که به آنان فرستاده شده بیان کنی و برای آنکه عقل و فکرت کار بندند.

رشاد خليفه

ما به آنها مدرك‌ها و كتاب‌هاي آسماني داديم. و اين پيام را بر تو نازل كرديم تا آنچه را كه براي آنها فرستاده شده است به مردم اعلام كني، شايد كه بينديشند.

Literal

With the evidences and The Books, and We descended to you the reminder/remembrance to clarify/show/explain to the people what was descended to them, and maybe/perhaps they think.

Al-Hilali Khan

With clear signs and Books (We sent the Messengers). And We have also sent down unto you (O Muhammad SAW) the reminder and the advice (the Quran), that you may explain clearly to men what is sent down to them, and that they may give thought.

Arthur John Arberry

with the clear signs, and the Psalms; and We have sent down to thee the Remembrance that thou mayest make clear to mankind what was sent down to them; and so haply they will reflect.

Asad

[and they will tell you that their prophets, too, were but mortal men whom We had endowed] with all evidence of the truth and with books of divine wisdom.» And upon thee [too] have We bestowed from on high this reminder, so that thou might make clear unto mankind all that has ever been thus bestowed upon them,› and that they might take thought.›

Dr. Salomo Keyzer

Wij zonden hen met duidelijke wonderen en beschreven openbaringen, en wij hebben u dezen Koran gezonden, opdat gij den mensch zoudt verklaren wat hem reeds werd nedergezonden, en opdat hij zou nadenken.

Free Minds

With clarity and the Psalms. And We sent down to you the Reminder to make clear to the people what was sent to them, and perhaps they will think.

Hamza Roberto Piccardo

[Li inviammo] con prove e con Salmi! E su di te abbiamo fatto scendere il Monito, affinché tu spieghi agli uomini ciò che è stato loro rivelato e affinché possano riflettervi.

Hilali Khan

With clear signs and Books (We sent the Messengers). And We have also sent down unto you (O Muhammad SAW) the reminder and the advice (the Quran), that you may explain clearly to men what is sent down to them, and that they may give thought.

Kuliev E.

Мы отправляли посланников с ясными знамениями и Писаниями. А тебе Мы ниспослали Напоминание для того, чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано, и для того, чтобы они призадумались.

M.-N.O. Osmanov

[Мы даровали посланникам] ясные знамения и писания, а тебе ниспослали Коран, чтобы ты разъяснил людям то, что было ниспослано прежним посланникам, – быть может, они одумаются.

Mohammad Habib Shakir

With clear arguments and scriptures; and We have revealed to you the Reminder that you may make clear to men what has been revealed to them, and that haply they may reflect.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

With clear proofs and writings; and We have revealed unto thee the Remembrance that thou mayst explain to mankind that which hath been revealed for them, and that haply they may reflect.

Palmer

with manifest signs and with scriptures; and we have sent down the Reminder to thee too, that thou mayest explain to men what has been sent down to them, and haply they may reflect.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Açık delillerle, kitaplarla gönderdik. Sana da bu zikiri/Kur’an’ı vahyettik ki, kendilerine indirileni insanlara açık-seçik bildiresin de derin derin düşünebilsinler.

Qaribullah

(We sent them) with clear signs and the Psalms. And We sent down to you the Remembrance so that you can make clear to people what has been sent down to them, in order that they reflect.

QXP

With clear evidence of the Truth and Books of Divine Wisdom, We sent them. And now, (O Prophet) We have revealed this Reminder to you so that you convey to mankind what has been revealed for them. So that they may think.

Reshad Khalifa

We provided them with the proofs and the scriptures. And we sent down to you this message, to proclaim for the people everything that is sent down to them, perhaps they will reflect.

Rodwell

With proofs of their mission and Scriptures: and to thee have we sent down this Book of Monition that thou mayest make clear to men what hath been sent down to them, and that they may ponder it.

Sale

We sent them with evident miracles, and written revelations; and We have sent down unto thee this Koran, that thou mayest declare unto mankind that which hath been sent down unto them, and that they may consider.

Sher Ali

With clear Signs and Scriptures. And WE have sent down to thee the Reminder that thou mayest explain to mankind that which has been sent down to them, and that they may reflect.

Unknown German

Mit deutlichen Zeichen und Schriften. Und Wir haben dir die Ermahnung hinabgesandt, auf daß du den Menschen erklären mögest, was ihnen hinabgesandt ward, und daß sie nachdenken.

V. Porokhova

(И слали их Мы) ■ С ясными знаменьями и Книгами (пророчеств). ■ И Мы тебе послали Откровенье, ■ Чтобы ты ясно людям изъяснял, ■ Что им ниспослано (от Нас), ■ И чтоб они могли (над этим) поразмыслить.

Yakub Ibn Nugman

Ул пәйгамбәрләрне могҗизалар вә китап белән җибәрдек. Ий Мухәммәд г-м, Без сиңа Коръән иңдердек, кешеләр өчен хаслап иңдерелгән шәригать хөкемнәрен өйрәтмәклегең өчен, шаять ишетеп, фикерләп карарлар вә аңлап кабул итәрләр!

جالندہری

(اور ان پیغمبروں کو) دلیلیں اور کتابیں دے کر (بھیجا تھا) اور ہم نے تم پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو (ارشادات) لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کردو اور تاکہ وہ غور کریں

طاہرالقادری

(انہیں بھی) واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ (بھیجا تھا)، اور (اے نبیِ مکرّم!) ہم نے آپ کی طرف ذکرِ عظیم (قرآن) نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لئے وہ (پیغام اور احکام) خوب واضح کر دیں جو ان کی طرف اتارے گئے ہیں اور تاکہ وہ غور و فکر کریں،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.