سوره النحل (16) آیه 59

قرآن، سوره النحل (16) آیه 59

آیه پسین: سوره النحل (16) آیه 60
آیه پیشین: سوره النحل (16) آیه 58

عربی

يَتَوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ أَ يُمْسِكُهُ عَلى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ أَلا ساءَ ما يَحْكُمُونَ

بدون حرکات عربی

يتوارى من القوم من سوء ما بشّر به أ يمسكه على هون أم يدسّه في التّراب ألا ساء ما يحكمون

خوانش

Yatawara mina alqawmi min soo-i ma bushshira bihi ayumsikuhu AAala hoonin am yadussuhu fee altturabi ala saa ma yahkumoona

آیتی

از شرم اين مژده ، از مردم پنهان مي شود آيا با خواري نگاهش دارد يادر، خاک نهانش کند ؟ آگاه باشيد که بد داوري مي کنند

خرمشاهی

از ناگوارى خبرى كه به او داده اند، از قوم خود پنهان شود [و با خود بينديشد] آيا او را به خوارى و زارى نگه دارد، يا [زنده] به خاك بسپارد، بدانيد كه برداشت و برخورد آنان بد است.

کاویانپور

و از خفت خبرى كه به او دادند و خود را از مردم پنهان مى‏دارد و بفكر مى‏افتد كه آيا دخترش را با سر افكندگى نگهدارد يا او را زنده بگور كند. آگاه باشيد كه آنان بد طورى قضاوت ميكردند.

انصاریان

به سبب مژده بدی که به او داده اند، از قوم و قبیله اش [در جایی که او را نبینند] پنهان می شود [و نسبت به این پیش آمد در اندیشه ای سخت فرو می رود که] آیا آن دختر را با خواری نگه دارد یا به زور، زنده به گورش کند؟! آگاه باشید! [نسبت به دختران] بد داوری می کنند.

سراج

پنهان شود از گروه خود از بدى آن چيزى كه او را مژده داده‏اند به آن (آنگه انديشه كند) آيا نگهدارد او را بخوارى يا پنهانش كند در خاك بدانيد بد است آنچه مشركان حكم مى‏كنند

فولادوند

از بدى آنچه بدو بشارت داده شده، از قبيله [خود] روى مى‏پوشاند. آيا او را با خوارى نگاه دارد، يا در خاك پنهانش كند؟ وه چه بد داورى مى‏كنند.

پورجوادی

و از خبر بدى كه به او داده شده است، پنهان مى‏شود. آيا ننگ را بپذيرد و او را به خوارى نگهدارد يا در خاك پنهانش كند. آگاه باش كه بد حكم مى‏كنند.

حلبی

پنهان شود از مردمان، از بدى آنچه به وى بشارت داده شده است [و مى‏سگالد] كه آيا او را به خوارى نگاه دارد يا او را در زير خاك پنهان كند. آگاه باشيد! بد است آنچه حكم مى‏كنند.

اشرفی

پنهان شود از قوم از بدى آنچه مژده داده شد بآن كه آيا نگهداردش بر خوارى يا پنهان كندش در خاك آگاه باشيد بد است آنچه حكم ميكنند

خوشابر مسعود انصاري

از ناگوارى خبرى كه به او داده‏اند از قوم پنهان شود [مى‏انديشد كه‏] آيا با خوارى او را نگه دارد يا او را [به دل‏] خاك در آورد. بدانيد آنچه كه حكم مى‏كنند، بد [حكمى‏] است

مکارم

بخاطر بشارت بدی که به او داده شده، از قوم و قبیله خود متواری می‌گردد؛ (و نمی‌داند) آیا او را با قبول ننگ نگهدارد، یا در خاک پنهانش کند؟! چه بد حکم می‌کنند!

مجتبوی

از بدى [و اندوه‏] آنچه به او مژده داده‏اند از مردم پنهان مى‏شود [و با خود مى‏انديشد كه‏] آيا با خوارى و سرافكندگى نگاهش دارد يا در خاك پنهانش كند؟ آگاه باشيد كه بد است آن داورى كه مى‏كنند.

مصباح زاده

پنهان شود از قوم از بدى آنچه مژده داده شد بان كه آيا نگهداردش بر خوارى يا پنهان كندش در خاك آگاه باشيد بد است آنچه حكم ميكنند

معزی

نهان كند خويش را از قوم از زشتى آنچه مژده داده شده است بدان كه آيا نگهداردش بر زبونى (خوارى) يا فروكندش در خاك همانا زشت است آنچه حكم كنند

قمشه ای

و از عار این مژده روی از قوم خود پنهان می‌دارد (و به فکر می‌افتد) که آیا آن دختر را با ذلت و خواری نگه دارد و یا زنده به خاک گور کند؟آگاه باشید که آنها بسیار بد حکم می‌کنند.

رشاد خليفه

او خجالت زده، به خاطر خبر بدي كه به او داده شده است، خود را از مردم پنهان مي ‌كند! او حتي به اين فكر مي ‌افتد كه آيا نوزاد را با اكراه نگاه دارد يا او را به خاك بسپارد. واقعاً كه قضاوتشان بد است.

Literal

He hides/conceals from the nation from (the) bad/evil/harm (of) what he was announced good news to with it, does he hold/grasp/cling to it on disgrace/weakness , or he buries/hides/conceals it in the dust/earth? Is (it) not bad/evil what they judge/rule?

Al-Hilali Khan

He hides himself from the people because of the evil of that whereof he has been informed. Shall he keep her with dishonour or bury her in the earth? Certainly, evil is their decision.

Arthur John Arberry

as he hides him from the people because of the evil of the good tidings that have been given unto him, whether he shall preserve it in humiliation, or trample it; into the dust. Ah, evil is that they judge!

Asad

avoiding all people because of the [alleged] evil of the glad tiding which he has received, [and debating within himself:] Shall he keep this [child] despite the contempt [which he feels for it]-or shall he bury it in the dust? Old, evil indeed is whatever they decide!

Dr. Salomo Keyzer

Hij verbergt zich voor het volk, wegens de slechte tijding die hem is medegedeeld; bij zichzelven nadenkende, of hij er de schande van ondergaan, of haar in het stof begraven zal. Is hun oordeel niet slecht?

Free Minds

He hides from his people because of the bad news he has received. Shall he keep her with dishonour, or bury her in the sand? Miserable indeed is how they judge!

Hamza Roberto Piccardo

Sfugge alla gente, per via della disgrazia che gli è stata annunciata: deve tenerla nostante la vergogna o seppellirla nella polvere? Quant’è orribile il loro modo di giudicare.

Hilali Khan

He hides himself from the people because of the evil of that whereof he has been informed. Shall he keep her with dishonour or bury her in the earth? Certainly, evil is their decision.

Kuliev E.

Он прячется от людей из-за дурной вести. Оставит ли он себе ребенка с позором или же закопает ее в землю? Воистину, скверны их решения!

M.-N.O. Osmanov

он прячется от людей из-за дурной вести [и не знает], оставить ли в живых [родившуюся дочь] или же схоронить ее в земле. О, как скверно то, на что они решаются!

Mohammad Habib Shakir

He hides himself from the people because of the evil of that which is announced to him. Shall he keep it with disgrace or bury it (alive) in the dust? Now surely evil is what they judge.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

He hideth himself from the folk because of the evil of that whereof he hath had tidings, (asking himself): Shall he keep it in contempt, or bury it beneath the dust. Verily evil is their judgment.

Palmer

He skulks away from the people, for the evil tidings he has heard;- is he to keep it with its disgrace, or to bury it in the dust?- aye! evil is it that they judge!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Kendisine muştulananın utancından ötürü toplumdan gizlenir. Hakaret/eziklik üzere tutsun mu onu yoksa toprağın bağrına mı gömsün onu. Bakın ne kötü hüküm veriyorlar!

Qaribullah

Because of the evil of the good news he hides himself from people, (pondering) whether he will keep her and be humiliated, or trample her into the dust. Evil is their judgement!

QXP

Ashamed, he hides himself from people, because of the bad news given to him. He even asks himself, «Shall I keep the baby grudgingly, or bury her deep in the dust?» Oh, evil indeed is what they decide!

Reshad Khalifa

Ashamed, he hides from the people, because of the bad news given to him. He even ponders: should he keep the baby grudgingly, or bury her in the dust. Miserable indeed is their judgment.

Rodwell

He hideth him from the people because of the ill tidings: shall he keep it with disgrace or bury it in the dust? Are not their judgments wrong?

Sale

He hideth himself from the people, because of the ill tidings which have been told him; considering within himself whether he shall keep it with disgrace, or whether he shall bury it in the dust. Do they not make an ill judgement?

Sher Ali

He hides himself from the people because of the bad news he has had. Shall he keep it inspite of disgrace or shall he bury it in the dust ? Verily, evil is that which they judge.

Unknown German

Er verbirgt sich vor den Leuten ob der schlimmen Nachricht, die er erhalten hat: Soll er sie trotz der Schande behalten oder im Staub verscharren? Wahrlich, übel ist, wie sie urteilen!

V. Porokhova

И начинает сторониться он людей ■ От горечи той самой вести, ■ Которой был обрадован (обложно для него): ■ Оставить ли ее на посрамление себе ■ Или в песке (надежно) схоронить? ■ Как зло (и нечестиво) они мыслят!

Yakub Ibn Nugman

Кыз белән сөенеч бирелгәнлектән хурланып кауменнән качадыр, уйлап торадыр: бу кызны хурланып кына асрыйммы икән? Яки тереләтә туфракка күмеп таптыйммы икән, дип. Әгаһ булсыннар, кылган эшләре нинди яман кабәхәт эштер!

جالندہری

اور اس خبر بد سے (جو وہ سنتا ہے) لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے (اور سوچتا ہے) کہ آیا ذلت برداشت کرکے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے۔ دیکھو یہ جو تجویز کرتے ہیں بہت بری ہے

طاہرالقادری

وہ لوگوں سے چُھپا پھرتا ہے (بزعمِ خویش) اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے سنائی گئی ہے، (اب یہ سوچنے لگتا ہے کہ) آیا اسے ذلت و رسوائی کے ساتھ (زندہ) رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے (یعنی زندہ درگور کر دے)، خبردار! کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.